De oorsprong van Tetterode
Rond het jaar 1000
Een fabel
De jonge vrouw Tedburgha van Staveren
uit Castricum ontmoet rond het jaar 1000 bij het
toen nog houten kasteel Brederode de man van haar dromen:
Sivaert, de tweede zoon van de machtige graaf Arnoud van Holland.
Sivaert wordt de eerste heer van het huis Brederode en stamvader van de Van Brederode's. Maar dit gebeurt niet zonder slag of stoot. Tedburgha is van een lagere stand dan de zonen van de graaf en zij krijgen ruzie over het voorgenomen huwelijk. Uiteindelijk mogen Sivaert en Tedburgha toch trouwen. Zij gaan wonen in het kasteel waar ze elkaar voor het eerst hebben gezien: en waarvan nu alleen nog de ruïne over is. De verwoeste zuid-oosttoren van het kasteel Brederode staat vandaag de dag nog bekend als de Tetburgatoren.
Op de voorgrond het restand van de
Tetburgiatoren Volgens deze zogeheten Sivaert Brederode-legende stamt de familie Van Brederode rechtstreeks af van de graven van Holland. Een Van Brederode stelt een - naar later blijkt - onjuiste stamboom op in een poging te bewijzen dat zijn voorvaderen graven van Holland zijn. Sivaert (de Friezen noemden hem Sicco) sterft in 1033. Hij laat twee zonen na, Diederik en Simon.

Familienaam
De eerste Van Tetrode ontleent ver voor het jaar 1300 zijn familienaam aan de gravelijke ontginning Tetrode. De Van Brederode`s, eigenaar van de heerlijkheid, laten er bomen kappen (=een rode). Deze Van Tetrode spreekt in zijn gebied recht, int belastingen voor Van Brederode en stelt vermoedelijk paarden ter beschikking aan de graaf.Op de foto: de restanten van het voormalige kasteel Brederode.
Op de voorgrond de resten van de zogeheten Tetburgiatoren.
Dirk van Teylingen bouwt kasteel Brederode tussen 1250 en 1300. In 1351 wordt de burcht vier maanden belegerd. En in 1426 volgt een gedeeltelijke afbraak. Het complex is na 1464 weer bewoond. Maar in 1491 of 1492, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, wordt het kasteel geplunderd. Spanjaarden vernielen het tijdens het beleg van Haarlem in 1573. Zij vechten dan onder meer tegen kapitein Lancelot van Brederode die zich in Haarlem bevindt.
Een deel van het gehavende kasteel is nog bewoond geweest van 1575 tot circa 1600, waarna het gebouw bijna verdwijnt onder het stuifzand van de duinen. Na de dood van de laatste heer Van Brederode vervalt het kasteel tot een ru´ne. De graven van Holland en de Nederlandse staat zijn de nieuwe eigenaren.

Op de plattegrond:
linksonder de Tetburgiatoren.


Het geslacht Van Brederode behoort tot de oudste geslachten
van Holland. Van Brederode's nemen door de eeuwen heen een
vooraanstaande plaats in in de Nederlandse geschiedenis,
zoals tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten en in de opstand tegen
Spanje.

De eerste leider van de Opstand in Nederland is (1568) Hendrik van Brederode. Hij gaat de geschiedenis in als de Grote Geus. Johan Wolfert van Brederode, heer van Vianen en Ameide, is onder meer
Eerste Edele van Holland, erfburggraaf van Utrecht, proost van Oudmunster
in Utrecht, gouverneur van 's-Hertogenbosch en veldmaarschalk van het
Staatse leger van 1642 tot aan zijn dood in 1655. Door zijn afkomst,
rijkdom en functies in leger en politiek speelde hij een belangrijke rol
tijdens het bestuur van Frederik Hendrik en Willem II en aan het begin
van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
(bron: ruïne van Brederode)
Zie ook de site:
Castle Brederode