Home
Tetterode in 1650
Allaert van Everdingen (1621 - 1675) was één van de
vele kunstenaars die in Tetterode `Haarlemmertjes`
schilderde en tekende. Op deze fraaie afbeeldingen
was hij halverwege Tetterode en Haarlem aan het werk.
Hij staat er waarschijnlijk ergens bij de Zijlweg of
Zijlstraat, middenin het natte veengebied dat met veel
kanaaltjes enigszins ontwaterd werd.

De molens staan vlakbij de Zijlweg en
het water zou de Brouwersvaart kunnen zijn.
Achter de molen is duidelijk de St Bavo te zien en rechts er van
de stadhuistoren en de toren van de Nieuwe Kerk. De tekening hier
onder is waarschijnlijk bijna op precies dezelfde plek gemaakt.
Van Everdingen is vermoedelijk alleen 50 mter meer naar het westen
(achteruit) gelopen.

Zie ook prenten van:
St Janskerk, 700 jaar geleden mede door Gerard van Tetrode gesticht in Haarlem
Achttiende eeuwse prenten van Tetterode (Overveen)
De Brouwerskolk in Tetterode (18e en 19e eeuw)
Zeventiende eeuwse Zijlpoort Haarlem door Berkheyde
Het Spaarne in Haarlem (18e en 19e eeuw)