Home
Opstand in Friesland
1498
De macht van de stad Groningen neemt sterk toe.
Keizer Maximilliaan van Oostenrijk stuurt
een hertog, Albrecht lll van Saksen, om
de oude situatie te herstellen. Groningen wil
dominant regeren in Friesland. De graven van Holland krijgen in het gebied immers
steeds meer macht. Oorlog beheerst het land. In 1498 is de keizer weer heer en meester in Friesland.
Zijn familiewapen krijgt een afbeelding met drie meerbladeren: ``Groeten uit Friesland``. Aan het streven naar meer zelfstandigheid in Friesland komt een einde.
Boven: Familiewapen
Albrecht lll van Saksen
De Friese koning Radboud vecht zijn leven lang tegen de
Franken. In 695 is zijn leger bij Dorestad verslagen.
Zijn tegenstander, Pippijn ll, overlijdt in 714. Radboud
grijpt zijn kans. Hij verovert Utrecht voor de tweede
keer. De Franken, onder leiding van Karel Martel - zoon
van Pippijn, slaan hard terug. De Friezen worden ver
teruggedreven. Radboud stierf in 716.

Onder:
Gravure uit 1662 van Radboud,
de stamvader van de Friezen
In het wapen van de provincie Groningen
zijn meerbladeren te zien, in tegenstelling tot het wapen van Friesland.

De vele eeuwenoude Friese Vlag was jarenlang verboden geweest.
De koffiemelk draagt niet voor niets de trotse vlag.

Zie ook: www.grunn.nl