Home
Molenaar Waander ten Heggeler
1832
maakt van kasteelterrein zijn tuin

Waander ten Heggeler bezit rond 1832 behalve twee woningen en een watermolen voor het malen van koren, heel wat vierkante meters bouwland, hooiland, weideland, bossen en wat heide.

Het huis of kasteel Hagmolen is dan allang vervangen door tuinen (nrs 532, 533 en 535). De grachten zijn nog wel duidelijk te herkennen op deze kaart. De gracht is ongeveer 100 meter lang en vijftig meter breed. De Hagmolen bij Bentelo ligt op een bijzonder strategische plek. Drie marken komen hier samen bij een grote beek. De Grote Boermarke van Delden, de marke Bentelo en de marke Wiene (Kotwijk en Weddehoen) komen samen bij de wegen tussen Delden en Neede en Beckum en Hengevelde.

Links: Dit deel van het bezit van Waander ten Heggeler ligt in de marke Kotwijk en Weddehoen (nu Wiene). De afstand tussen zijn bezit helemaal noordelijk (bovenin) en zuidelijk (onderin) is ongeveer 600 meter. Geelgekleurd terrein is bouwland, weiland en hooiland. Groengekleurd terrein is bos en hakhout. Links bovenin ligt het Scholtenbroek, bezit van het landgoed Oosterhof.

Rechts: Op deze gekantelde kaart (het noorden is links) is het bezit van Waander ten Heggeler geel (bouwland) gekleurd. Dit deel ligt in de Grote Boermarke van Delden. Rechts is de Hagmolen in de Hagmolenbeek aangegeven.
Rechts: Het oostelijk gelegen terrein naast De Hagmolen. Ook hier heeft Waander ten Heggeler grond en een woning (nr 235) in eigendom. Geel is bouwland en groen bos. De weg tussen Delden en Neede loopt hier precies langs de rand van dit kaartje van noord naar zuid. De afstand tussen de weg Neede - Delden en De Hagmolen is 400 meter. Zutershoek, Hagmolen in Bentelo
De Hagmolen

Links: de Marke Bentelo is voor een deel bezit van Waander ten Heggeler. Geel is hooiland, bouwland met weiland en grasgrond met bomen.

Groen is bos en hakhout.

Oranje is heide met houtgewas.

Het terrein met de nummer 7 is bezit van Maria Cornelia van Wassenaer op kasteel Twickel. De stichting Twickel bezit vandaag de dag een deel van de eigendommen van Waander ten Heggeler.

(Bron kaarten: kadastrale atlas Overijssel uit 1832 van Ambt en Stad Delden).

Boven: Het rode kruisje op de kaart hier boven geeft de plek aan waar het kasteel Hagmolen ooit heeft gestaan. Op deze kaart uit 1881 en 1882 (herzien in 1903) zijn de grachten verdwenen. Ter oriëntatie, op de plek van boerderij De Pol in Bentelo staat nu sportzaal De Pol. Op deze kaart staat een fout. Zustershoek moet zijn Zutershoek (Suetershoek). Bron kaart: Historische Atlas van Overijssel.

Links:
Zo zou de Hagmolen er uit kunnen hebben gezien. Dit is echter de Noordmolen van de stichting Twickel. Deze molen staat aan de Azelosebeek en bij het 18e eeuwse kanaal de Twickelervaart en ligt ten noorden van Stad Delden. De Hagmolen ligt ten zuiden van Stad Delden.

Maak ook een virtuele wandeling over het landgoed van de voormalige havezate Hagmolen van de stichting Twickel in Bentelo.

Noordmolen in Azelo