Home
Johan van Eschede vlucht
1582
Spaanse soldaten vernielen Hof van Tubbergen

Het wapen van de familie Van Eschede

Boven: het wapen van de familie Van Eschede, drie gele kronen op een rode achtergrond en een gekroonde helm met een witte kat daarboven.

De Spaanse koning Filips II onteigent Johan III van Eschede in 1582 van zijn bezittingen in Tubbergen omdat Van Eschede aan de kant van Willem van Oranje vecht. Als vijand van de koning moet hij onmiddellijk vluchten. Spaanse soldaten vernielen hetzelfde jaar zijn huis. Maar hij komt tot inkeer en twee jaar later krijgt hij in het Westfaalse Coesfelt zelfs een vrijgeleide van de Spaanse overheid. Van Eschede keert terug naar - wat er nog over is van de Hof van Tubbergen.

Johan van Eschede heeft in 1567 nog gediend in het leger van de koning in Spanje en in 1575 en 1576 schenkt hij geld voor de bouw van een parochiekerk van Tubbergen, de Pancratiuskerk. Dat doet hij samen met de heren van Herinkhave en Weemselo. Maar Johan wil godsdienstvrijheid en komt in verzet.

Johan van Eschede is rijk. Als minderjarige wordt hij op 27 mei 1554 eigenaar van het landgoed Baasdam, tussen Tubbergen en Reutum.

Een zekere Johan van Eschede neemt in 1578 deel aan de belegering van Deventer. Zie: Van Voorst. In 1580 sneuvelen veel Staatse troepen wanneer Kuinre wordt belegerd. De Vendels staan onder leiding van Van Langen en Escade of Eschede Zie: Kornput.

De havezate Eschede of Eeshof is leenroerig aan de leenkamer van Bronckhorst in Gelderland. De familie Bronckhorst-Batenburg zijn staatsgezind en enkele broers worden een paar dagen voor Van Egmond en Horne onthoofd in Brussel. De moeder van Johan van Eschede is Jutte Sloet wiens naam onder watergeuzen geroemd wordt. Dat Johan van Eschede actief is in het verzet lijkt voor de hand te liggen.

havezate Eeshof of Hof te Tubbergen

Boven: De havezate Eeshof, voorheen de Hof te Tubbergen, voor de grondige restauratie. De Eeshof is bekend als het geboortehuis van de staatsman H.J.A. Schaepman in 1845.

Kadastrale kaart van Tubbergen uit  1830 - 1831

Boven:
Havezate Eeshof, het voormalige Hof van Tubbergen, ligt ten noordwesten van het dorp. Duidelijk zijn de grachten nog te herkennen van het voormalige kasteel. Johan III van Eschede kiest deze plek nadat hij zijn eed van trouw aan de koning van Spanje heeft gezworen en in 1584, het jaar waarin Willem van Oranje is doodgeschoten, mag terugkeren naar Tubbergen. Daarvoor lag het Hof waarschijnlijk vlakbij de kerk.

Bronnen:
G.J. ter Kuile - Havezathen en Havezaten in Twente van Gevers en Mensema.
Vereniging Oudheidkamer Twente 1994.

Johan van Eschede is minderjarige wanneer hij in 1548 wordt beleend met het hof in Tubbergen. Hij is dan in het buitenland. In 1563 verschijnt hij voor de eerste keer als riddermatige op de landdag van Overijssel en in 1582 voor het laatst.

Een zekere Escheda (mogelijk moet dit Eschede zijn) wordt in de zomer van 1580 bevelhebber tijdens het beleg van Groningen nadat Entens omkomt en Van Hohenlohe het bevel weigert. (bron: Het leven van Van Hohenlohe door P.W. Stuij). Pas nadat hij de eed van trouw heeft gezworen in 1584 staat stadhouder Verdugo, die veel toeschietelijker (en slimmer) is dan Alva, toe dat hij terugkeert naar zijn geboortegrond. Johan herbouwt zijn hof dan waarschijnlijk op de huidige plaats.

Hij trouwt met Anna van der Wenge. Anna heeft een slechte reputatie. Haar man maakt zich van kant vanwege haar slechte gedrag. Na haar dood hertrouwt Johan van Eschede met Elsebe Grubbe, dochter van de heer van Herinkhave.

Zijn zoon Johan IV van Eschede trouwt met Agnes Coevorden, een dochter van Johan van Voevorden tot Scherpenzeel en Agatha van Kecken.

Het wapen van Van Eschede en Van Horde

Boven:
Het wapen van Van Eschede en Van Horde uit 1786 gemetseld in de voormalige havezate Eeshof in Tubbergen. De beroemde katholieke politicus Schaepman is hier geboren.

Het wapen van Eschede en van Nordeck

Boven:
Het wapen van Eschede en van Nordeck uit 1780 in de gevel van de havezate Eeshof in Tubbergen. Nu is het gebouw een huis voor ouderen.