Home
Herman van Twickel
1582
Vijand van de Staten Generaal
Het wapen van de familie Twickel Herman van Twickel, eigenaar van de Borg Beuningen, is zo uitgesproken pro Spaans dat de Staten hem in 1582 dreigen zijn spullen af te pakken. Herman van Twickel is een politiek kameleon. Hij slaat geen landdag over. En legt elke keer wanneer hem dat gevraagd wordt de eed van trouw af. Maar in zijn hart blijft hij de koning van Spanje trouw.

Tot 1597 steekt hij zijn afkeer tegen de Staten niet onder stoelen of banken. Na 1597 zwaaien de Staten de scepter in Twente. De besturen van de steden Deventer en Kampen eisen onmiddellijk na de bevrijding van Twente dat de Staten tegen Herman van Twickel en andere pro Spaanse edelen ontreedt, wegens heulen met de vijand.

Rechts:
Andries Schoemaker maakt in 1733 deze pentekening van de Borg Beuningen. Het huis staat tussen Beuningen en Denekamp.

Borg Beuningen bij Denekamp

Boven: Borg Beuningen, vanuit het oosten, stond in 1971 tijdelijk leeg. In 1313 wordt het huis voor het eerst genoemd.

Na 1597 probeert Herman van Twickel persoonlijk voordeel te halen uit de overwinning van prins Maurits op het Spaanse leger in Oldenzaal. Hij matigt zich de titel aan van patroon van de kerk in Denekamp en collator van de vicariŽn.

De stichters van de kerk, de heren van Beuningen die voor Herman van Twickel op de Borg Beuningen woonden, voerden eerder deze titel.

Arm
De boeren die door de oorlog straatarm zijn geworden moeten toestaan dat de kerkmeesters, die door de boeren zijn gekozen, aan de kant worden geschoven. Ook trekt Herman het beheer van de kerkelijke goederen naar zich toe.

Hij krijgt hierover in 1611 ruzie met Gerard Voet van de Beugelskamp en de boeren. Voet betwist hem het patronaatsrecht over de kerk. Herman van Twickel sterft in 1618. Zijn vrouw, Anna Overhagen, met wie hij in 1583 trouwt, sterft tien jaar later.

Hun oudste zoon Johan wordt heer van Borg Beuningen. Johan is net als zijn vader koningsgezind. Hij knoopt onmiddellijk betrekkingen aan met Spanje toen de wapenstilstand, het zogeheten twaalfjarig bestand tussen de Staten en Spanje, in 1621 voorbij is.

Verraad
Zijn initiatief staat gelijk aan landverraad. De Staten zetten hem in 1622 gevangen. Tegen betaling van 6000 gulden wordt hij op vrije voeten gesteld.

Beugelkamp bij Denekamp

Boven: De eigenaar van de voormalige havezate Beugelskamp wordt een felle tegenstander van Herman van Twickel van de vlakbij gelegen Borg Beuningen. Beugelskamp is na 1575 enige tijd bewoond door Adolph van Twickelo.

Prins Maurits verblijft in Borg Beuningen
of in het Huys Beugelskamp

Volgens de geschiedschrijver Bor logeert prins Maurits op 21 oktober 1597 met de weduwe van Willem van Oranje, Louis de Coligny en prins Frederik Hendrik in het huis Borg Beuningen. Het Staatse leger omsingelt op dat moment Oldenzaal.

Historicus L.H.M. Olde Meierink neemt echter aan dat dit een fout is. Prins Maurits zou niet in het huis van de vijand overnachten maar in het nabij gelegen Beugelscamp of Beugelskamp. In 1380 wordt het huis voor het eerst genoemd en in 1823 is het gesloopt.

Kaart van Beuningen en Denekamp

In 1637 sluit Johan van Twickelo zich openlijk aan bij de vijanden van de Staten Generaal. Hij trekt met keizerlijke troepen op rooftocht door Twente.

De Staten nemen daarom zijn goederen in beslag en verkopen de boel in 1638. Met de opbrengst van de verkochte goederen worden de slachtoffers van Johan van Twickelo schadeloos gesteld. Johan vlucht met zijn vrouw Ursula van Raesfelt en hun twee kinderen naar Münster.

Links:
De blauwe stippen zijn de plekken van het Huis Singraven (linksboven), het voormalige Huis Beugelskamp (rechtsboven) en de Borg Beuningen (onder/midden). Rechtsbovenin ligt Denekamp (gemeente Dinkelland) en onderin Beuningen (gemeente Losser).

Zie ook:
Twickel uitvalsbasis Spaanse soldaten.

Bronnen:
Monumenten van Losser van L.H.M. Olde Meierink

Testament Adolf van Twickelo
Beugelskamp Denekamp 15 juni 1591: Op den huyse Twickelloe: Sweder Meyer, onderrichter van het gericht Delden, verklaart dat aan de belanghebbenden bij het testament van wijlen Adolph van Twyckelloe op verzoek van diens weduwe Wyssa van Holten bericht is gezonden over de opering van vnd. testament.
Beugelskamp 11 november 1592 Gedeelte van een getuigenverhoor betreffende de uiterste wil van zal. Adolff van Twickel. N.B. van het origineel ontbreekt het laatste stuk. (Bron: Vereniging Oudheidkamer Twente)