Historie van Holland
van het jaar 100 voor Christus
tot de Franse revolutie in 1789
De Oudste bewoners van ons land

100 jaar voor Christus: De Friezen en Bataven trekken naar ons land
50 jaar voor Chr. De Romeinen komen. Julius Ceasar regeert.
70 jr.na Chr. De Bataven verzetten zich tegen de komst van de vreemdelingen.

300 De Franken en Saksen komen in ons land.
700 Evangeliepredikers Willibrord en Bonifacius actief.
754 Bonifacius bij Dokkum vermoord.

768 - 814 Karel de Grote dwingt de Saksen en Friezen Christenen te worden.
800 - 1010 Invallen van de Noormannen.
843 Verdrag van Verdun

De regeringen van de hertogen, graven en bisschoppen.
922 Hollandse Huis - 1581 Filips afgezworen.
922 - 1299 Het Hollandse huis deelt de lakens uit. Tetterode als nederzetting
1015 Dirk III sticht Dordrecht, de oudste stad van Nederland. Daarna volgen Haarlem en Leiden
1096 - 1290 Kruistochten. Opkomst van de burgerstand. Opstand Kennemers 1274
1296 Floris V vermoord.

1299 Jan I sterft kinderloos. Zijn naaste erfgenaam is Jan van Avennes, graaf van Henegouwen.
1299 - 1349 Het Henegouwse Huis.
1304 Inval der Vlamingen. Witte van Haamstede roept met succes op tot verzet in de duinen van Tetrode.

26 10 1305 overlijdt meester Gerard van Tetterode, kanunnik van
Sint Maria in Utrecht. Hij vermaakte de abdij van Egmond 5 pond zilver.
28 8 1332 overlijdt Dirk van Tetterode, leek. Hij vermaakt jaarlijks 10
schellingen aan de abdij. (bron: Necrologium van Baldewinus via mail van J.C. Hooftman)

1349 Margaretha staat het bestuur af aan haar zoon Willem van Beieren. Begin der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. Burgertwisten in Friesland en Gelderland.

1349 - 1433 Het Beiersche Huis.
1421 St. Elizabethsvloed, de Biesbosch ontstaat.
1423 De boekdrukkunst uitgevonden. Laurens Koster, Guteberg.

1433 Jacoba van Beieren moet haar land afstaan aan Filips van Bourgondië.
1433 - 1482 Het Bourgondische Huis actief in de lage landen..
1477 Karel de Stoute sneuvelt bij Nancy. Maria aan het bestuur.

1482 Maria sterft. Filips de Schoone.
1482 - 1581 Het Oostenrijksche Huis.
1496 Filips de Schoone huwt met Johanna, erfprinses van Spanje.

1506 Filips de Schoone sterft.
1515 - 1555 Karel de V.
1516 Karel de V Koning van Spanje.

1517 Hervorming, Maarten Luther.
1519 Karel de V Keizer van Duitsland.
1543 Karel V heeft alle Nederlandse gewesten verenigd.

1555 - 1581 Filips II.
1559 Filips vertrekt naar Spanje. Margaretha landvoogdes.
1566 Smeekschrift der edelen tegen de inquisitie haalt niets uit. Burgers komen in opstand: De beeldenstorm.

1567 Alva komt. De prins van Oranje vlucht naar Duitsland. Raad van beroerten, de bloedraad, wordt in het leven geroepen.
1568 - 1648 Tachtigjarige oorlog.
1568 Inval van Lodewijk in Groningen. Slagen bij Heiligerlee en Jemmingen. Egmond en Hoorne onthoofd.

1572 De Watergeuzen nemen Brielle in. Veel steden voor de Prins. Mechelen, Zutphen en Naarden door de Spanjaarden onder Don Frederik hernomen.
1573 Haarlem door de Spanjaarden veroverd. Alkmaar vergeefs door hen belegerd. Slag op de Zuiderzee. Alva vertrekt. Requesens landvoogd.

1574 Slag op de Mookerheide. Beleg van Leiden.
1576 Dood van Requesens. Spaanse furie. Pacificatie van Gent.
1579 Unie van Utrecht.
1581 Filips afgezworen.

1584 Willem I te Delft doodgeschoten - 1795 De Fransen komen in ons land. Willem V vertrekt

De Republiek der Verenigde Nederlanden.

1584 Willem I te Delft doodgeschoten.
1585 - 1625 Maurits stadhouder.
1585 - 1587 Leicester in ons land.

1588 Onoverwinlijke vloot.
1590 Breda ingenomen.
1595 Cornelis Houtman naar Oost-Indië.

1596 Overwintering op Nova-Zembla. Heemskerk, Barends.
1600 Slag bij Nieuwpoort.

1601 - 1604 Beleg van Ostende.
1602 De Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht.
1606 Reinier Claassens bij St.-Vincent.

1607 Heemskerk sneuvelt bij Gibraltar.
1609 - 1621 Twaalfjarig bestand. Godsdiensttwisten. Remonstranten en Contra-Remonstranten.
1618 Dordsche Synode.

1619 Hugo de Groot gevangen genomen. Oldenbarnevelt onthoofd.
1621 Oprichting van de West-Indische Compagnie.
1625 - 1647 Frederik Hendrik stadhouder. Bloei van kunsten en wetenschappen.

1628 Piet Hein verovert de Zilvervloot.
1629 Frederik Hendrik neemt `s-Hertogenbosch.
1632 Frederik Hendrik verovert Venlo, Roermond en Maastricht.

1639 Maarten H.Tromp vernielt de Spaanse vloot bij Duins.
1647 - 1650 Willem II stadhouder.
1648 Vrede van Munster.

1650 Aanslag in Amsterdam.
1650 - 1672 Eerste stadhouderloze tijdperk.
1651 Grote Vergadering.

1652 - 1654 Eerste Engelse oorlog. Tromp, De Ruijter, Van Galen. Acte van Navigatie.
1653 Jan de Witt raadpensionaris.
1654 Vrede van Westminster. Acte van Seclusie.

1656 - 1660 Noordsche oorlog.
1665 - 1667 Tweede Engelse oorlog.
1667 Vrede te Breda
1668 Triple Alliantie.

1672 Oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Willem III stadhouder. De gebroeders de Witt vermoord.
1672 - 1702 Willem III stadhouder.
1674 Vrede met Engeland, Munster en Keulen.

1676 De Ruyter sneuvelt in de Middellandse zee.
1678 Vrede met Frankrijk.
1689 Willem III Koning van Engeland.

1689 - 1697 Negenjarige oorlog met Frankrijk.
1697 Vrede te Rijswijk.
1702 - 1747 Tweede stadhouderloze tijdperk.

1702 - 1713 Spaanse succesie-oorlog.
1715 Barrière-tractaat.
1740 - 1748 Oostenrijkse successie-oorlog.
1747 - 1751 Willem IV stadhouder. Pachtersoproer.

1751 - 1795 Willem V. Prinsgezinden en Patriotten.
1751 - 1759 Anna gouvernante.
1759 - 1766 Brunswijk - Wolfenbuttel.
1766 Willem V aanvaardt de regering.

1780 - 1784 Oorlog met Engeland
1789 Franse revolutie

Zie ook de sitemap van Tetterode

Home