Home
Het Huis Holland
920 - 1299 
De gravenfamilie
 Gerulf, half Fries half Noorman, is de stamvader
van het Hollandse gravenhuis. Hij was een
van de moordernaars van hertog Godfried in 885.
Gerulf kreeg als eerste gravelijke rechten van de keizer.
 
Zestien graven en een gravin bracht het Hollandse huis daarna voort. Kennemerland was aanvankelijk het kerngebied. Texel en Maasland werden er aan toegevoegd en een korte periode zelf Gent en omgeving.

Klooster Egmond werd gesticht, tegen de Friezen gevochten, moeras en veengebieden in Rijnland ontgonnen en tol gevraagd van de kooplieden die over de Merwede tussen Tiel/Duitsland en Engeland voeren.  

De bisschop van Utrecht was over de nieuwe belastingmaatregel van de graaf zo boos geworden, alleen hij had tolrecht, dat hij de keizer vroeg troepen te mogen sturen. Het sterke leger onderschatte de verradelijke moerassen rond Vlaardingen en verloor de strijd.

Na 1039 gaat het slecht met het gravenhuis van Holland. Graven sneuvelen of worden vermoord.

De geheimzinnige Middeleeuwse burcht van Leiden. Op een steenworp afstand
staat het convent van Tetterode, tegenwoordig het Stevenshofje genoemd.
Wanneer en door wie de heuvel is opgeworpen is een vraag die nog steeds onbeantwoord is.
Bisschop van Utrecht verliest Rijnland
Pas nadat Floris de Vette jong is gestorven, dat was in 1121,
weet zijn vrouw, de zuster van de Duitse keizer, Rijnland
aan de macht van de bisschop van Utrecht te ontfutselen.
Rijnland wordt dan het centrum van het bestuur.
En de graaf verhuist van Haarlem naar Leiden.
Floris de derde boekt tussen 1157 en 1190 successen
in de strijd tegen de Friezen. Hij ligt begraven naast
keizer Barbarossa in Tyrus, waar het tweetal is
omgekomen in de derde kruistocht.

Strijd Holland Friesland
Zijn zoon en opvolger sterft jong, waardoor een strijd
ontstaat tussen zijn vrouw en zijn broer, de leider van de Friezen.
Haar zwager eist Holland voor zich op. Hij wint na jaren strijd en
neemt in 1219 deel aan de vijfde kruistocht. Zijn kleinzoon
Willem ll wordt op negentienjarige leeftijd uitgeroepen
tot Rooms-Koning. Maar beroemder werd zijn zoon Floris V.
(Toelichting bij afbeelding onder:
Gerolf of Gerulf `s naam staat boven de twee grijze strepen.

Zijn vader was van het Rijnlandse Huis (Noorse?) en zijn moeder van het Friese Huis.

LET OP: Friese huis bovenaan Thiedquad; Thied, Tetta, Tet, Thetburga)
Afstamming Van het Hollandse Huis 880 - 1121