Opstand Kennemers

1274
Een aardig raadsel lijkt de oorsprong van het wapen van Van Tetrode.
Het lijkt sprekend op de Friese vlag, dat eveneens bestaat uit een
afbeelding met meerbladeren. De adellijke familie Tetrode woonde
echter in Kennemerland. Er is ook een overeenkomst tussen de Kennemers
en de Friezen: beide volkeren werden onderworpen door de Hollanders.
Kwamen de Van Tetrodes uit Friesland? Tet of Tette is een Friese
voornaam. De naam Tetrode verwijst naar de ontginning (rode) van Tet(te).
De mislukte expeditie van de Hollandse graaf Floris V in 1272 tegen de Friezen gaf de boeren in Kennemerland nieuwe hoop op meer onafhankelijkheid. De gehate grafelijke vertegenwoordiger Wouter van Egmond in Kennemerland zouden zij het liefst een kopje kleiner maken. Van Egmond lapte de rechten van de Kennemers herhaaldelijk aan z`n laars. De slimme Van Egmond sloot tijdens de opstand een verbond met de Westfriezen en de Waterlanders en trok al plunderend naar het zuiden.

Floris V zag zich gedwongen de Kennemers en Waterlanders in 1274 meer rechten te geven, anders zou hij kans lopen de controle over heel Holland te verliezen. Pas tijdens een watersnood in 1289 zag Floris V zijn kans schoon. Opperbevelhebber Dirk van Brederode werd op pad gestuurd om West-Friesland te veroveren. Floris V wreekte daarmee de dood van zijn vader Willem ll in 1256. Willem ll was behalve graaf ook koning van het heilige rooms-Duitse rijk.

De naam Kennemer komt van de vroegere gouw Kinhem, gesticht door een Frankische koning aan het begin van de achtste eeuw. De vruchtbare kunststreek langs de duingordel tussen Alkmaar en Haarlem kreeg een bestuur dat leek op het oude Romeinse bestuur. Naast de stamvader van voor de Germaanse volksverhuizing was er een grafio of graaf, een
vertegenwoordiger van de
koning, die er de scepter
zwaaide. Hij moest erop
toezien dat vonnissen
werden voltrokken.
De gouwgraaf
vertegenwoordigde
de koning in verschillende
opzichten. Hij moest
in zijn gebied:
- de openbare orde handhaven
- toezichthouden op de rechtspraak
- geld innen
- dienstplichtigen opgroepen (heervaart)
De gouwgraaf moest de troepen aanvoeren. Als er een serieuze bedreiging was stelde de koning een hertog aan. Dan kreeg hij het commando over een groep gouwen.
Probleem was echter dat niet elke koning zijn graven in de hand had. Een slimme koning rouleerde zijn graven om te voorkomen dat ze binding kregen met hun streek.