Van Tetrode Dampegeest
1340
Limmen
 
De graaf van Holland
dwingt in 1339 ook
Jan van der Lane
Willemzone van
Tetrode zijn
bezit aan de graaf
>van Holland af te >
staan. Van Tetrode
betaalt voortaan
pacht aan de
graaf.
Familiewapen Van Tetrode - De drie meerbladeren Kerkje Limmen `Het geslacht
Van Tetrode, dat
onder de adel
in Holland
gerekend werd`
bewoonde
Dampegeest
in Limmen.
1371: Hendrik,
schildknaap,
sticht een vicarie
op het altaar
van O.L. Vrouw.
Arent van Souwen,
een Haarlemse brouwer
en poorter, kreeg
op 28 maart 1525
secundum cursum
curiae Hollandiae
het leen "bij dode
Jans van Tetrode
Florisz sijns wijffs
oom". 
Dampegeest
 
Claes Dirksz van Tetrode komt in 1557 uit Spanje naar Arnemuiden en voert een proces over zijn recht op de familiestichting "in iudicio contradictorio" voor de officiaal van de bisschop van Utrecht. Hij wint het proces op 27 november 1557. 

Zijn zoon Claes Claesz. van Tetrode neemt het boeltje over op 18 augustus 1573. Maar zijn zoon, een tweede Claes Claesz van Tetrode (de jonge), raakt in dispuut voor de Alkmaarse Schepenkamer en uiteindelijk in appèl voor het Hof van Holland. Tegenpartij was Claes Arysz van Tetrode.

 
Veel bewoners van Dampegeest kunnen hun zware schulden amper betalen. Pieter Kies (zoon van een schepen van Haarlem 1553 - 1554 en Catharina van Wissen dochter van de Haarlernse burge-
meester Steffen) neemt samen met zijn vrouw Aeff van Wamelen het bezit in leen.

De nieuwe eigenaren zijn gereformeerd in tegenstelling tot de andere leden van het geslacht. Hij was één van de burgemeesters, die de stad Haarlem aan de zijde van de prins van Oranje bracht. Als 56-jarige wordt hij op 19 januari 1589 met Dampegeest beleend.

Pieter Kies was Hoogheemraad van Rijnland. Hij is overleden op 15 februari 1597 en liet enkele dochters na. Kies was balling en gevangene in de Tachtigjarige Oorlog.
Pieter Pauw (raad, schepen en thesaurier, huiszittenmeester in Amsterdam, lid van de Staten van Holland en rentmeester van de Vroonlanden, de Zijpen en Egmonden) koopt de inventaris van Dampegeest en krijgt het bezit in leen van Egmond. Pauw is in de Zijpe in 1597 heemraad en verhuist naar Alkmaar. Dampegeest is nu niet meer dan een voetbalveld en een straatnaambordje.