Home
Nieuw gemeentewapen
Kleurgebruik was heraldisch niet verantwoord
Bloemendaal krijgt haar gemeentewapen
vermoedelijk aan het begin van de 17e eeuw. De
burgemeester van Haarlem, Van der Meer,
bezit de rechten van de heerlijkheid Tetrode.
Hij voert bijna exact hetzelfde familiewapen als Van Tetrode.
Toch kreeg Bloemendaal niet het wapen van Van der Meer maar van het geslacht Van Tetrode.
In 1597 staat in de Regtkamer van Tetrode een kist met daarop het familiewapen van Van Tetrode, dat tevens het heerlijkheidswapen is. Ergens tussen 1597 en 1804 maken de zilveren meerbladeren plaats voor de gekleurde meerbladeren.

De wezen van het weeshuis in Tetterode dragen volgens de Hoge Raad van Adel rond 1800 drie meerbladeren op hun mouwen in de kleuren rood (Tetrode), wit (Aelbertsberg) en blauw (Vogelenzang). De kleur van de achtergrond (het schild) veranderde tussen 1804 en 1816 van zwart in blauw.

Op 26 juni 1816 besluit de gemeenteraad die blauwe achtergrond over te nemen en het blauwe meerblad van het gemeentewapen in groen te veranderen. Het hiernaast (links) afgebeelde wapen is dan geldig voor Bloemendaal. De kleuren zijn synopel (rood), keel (groen) en zilver op een blauwe achtergrond.

Maar dat was heraldisch niet verantwoord, vond men eind 1967. Op 8 maart 1968 stemt de Hoge Raad van Adel in met de wens van het gemeentebestuur van Bloemendaal. De kleuren zijn dan verdwenen.

Oude gemeentewapen Bloemendaal
Oud (links) en nieuw (rechts)
Het oude wapen voldoet niet aan de heraldische eisen omdat kleur op kleur en metaal op metaal niet gebruikelijk zijn in een wapen. De kleuren van het familiewapen zijn in feite omgedraaid: De meerbladen zwart (sabel) en de achtergrond zilver.
Volgens een medewerker van het rijksarchief zou het gemeentewapen niet zijn afgeleid van het wapen van Van der Meer. De familie Van der Meer voert het wapen van Van Tetrode met maar één kleur: groen. Ook voerde een Van der Meer het wapen met drie rode meerbladeren. Aangenomen wordt dat het wapen van Van Tetrode het wapen is dat in 1597 op de kist in de Regtkamer van Tetrode voorkomt.Waar de kist nu staat is onbekend.
Zie ook:
Foto`s gemeentehuis
Wapens met meerbladeren
Bloemendaal.nl (extern)
www.ngw.nl/b/bloemend.htm (extern)
(bronnen:
gemeente Bloemendaal, rijksarchief Noord Holland en Hoge Raad van Adel)