Home
Zijlweg 1000 jaar
Tussen Haarlem en Tetterode (Overveen)

De Zijlweg verbindt al
1000 jaar Haarlem met het direct
nabijgelegen duingebied op slechts twee
kilometer afstand. Eens heette het gebied Tetterode.
Monopolyspel
De Zijlweg, bekend van het monopolyspel, is zo`n twee km lang. Vanaf het stadhuis, 750 jaar geleden het slot van de graaf van Holland, voert de Zijlweg tot aan het twee km verderopgelegen voormalige rechthuis van de heerlijkheid Tetterode, Aelbrechtsberg (Bloemendaal) en Vogelenzang.

Later werd het gebouw aan het einde van de Zijlweg het gemeentehuis van Bloemendaal. De ANWB heeft een plaquette in de muur van het huidige studentenhuis laten aanbrengen met een verhaal over Tetterode.

Pieter Saenredam Beleg van Haerlem 1572-1573 gemaakt in 1628
De beroemde Haarlemse kunstenaar Pieter Saenredam
tekende het Beleg van Haarlem (hierboven) in de jaren 1572 en 1573.
Rechts is duidelijk de Quirinuskapel te zien van Tetterode.
Midden in het veen tussen Tetterode en Haarlem ligt een militaire versterking.
Ten westen van Haarlem is waarschijnlijk weinig gevochten.
In het veengebied is dit moeilijk en Haarlem had er een flink bolwerk: de Zijlpoort.
Blaeu tekent in 1631  Tetro
De Zijlweg is duidelijk te zien.
De weg voert naar Overveen.
Duidelijk is de bebouwing te
zien aan het einde van de
Zijlweg. Ook zijn de wind-
molens aan de Zijlweg,
vlakbij Haarlem ingetekend.
Blaeu tekende `Tetro` in
op de plek waar nu het
landhuis Elswout staat
op het gelijknamige
landgoed.
Tien jaar na de belegering kreeg de economische wederopbouw de
wind in de zeilen. Het aantal blekerijen tussen Haarlem en de duinen
nam snel toe. Langs de Zijlweg (= sluisweg) en de Brouwersvaart in
Tetterode steeg het aantal bleekveldjes explosief, zoals blijkt uit deze
kaart uit 1583.
Zijlweg Overveen
De Zijlweg stopt hier bij de duinen. De weg van rechts naar links, van noord naar zuid, is de huidige Bloemendaalseweg in Overveen.
Haarlem met links de Zijlweg door Frans Hals
Frans Hals tekent hier Haarlem vanuit de duinen van Tetterode.
Links zijn de molens aan de Zijlweg te zien.
Molens aan de Zijlweg bij Haarlem 
Van Everdingen tekende de Zijlweg. Van Everdingen (1617-1678)
kwam uit Alkmaar en woonde van 1648 tot 1658 in Haarlem.