Tetroede
in 1573
Een huis of wellicht kasteel Tetroede stond eens
ten noorden in plaats van ten zuiden van Overveen.
Op de oudst bekende kaarten, van rond 1560 tot 1600,
is nauwkeurig te herleiden waar een gebouw met
de naam Tetterode stond. Als dat er ooit is geweest...

Bijvoorbeeld op deze landkaart
van Sgrooten (boven en links).
Hoe hij de kaart maakte is
onbekend. Het belang:
de Spaanse belegering.
In de inleiding van de Brusselse
atlas, waarvan deze kaart van
Holland deel uitmaakt, staat
dat Sgrooten veel reisde.
Vermoedelijk kopieerde hij
details uit kaarten, zoals van Joost Jansz. Voor de afbeelding
van kleine stadsgezichten gebruikte hij illustraties van Braun en Hogenberg en voor de wateren kaarten van Sibrandus Leo. Sgrooten gaf veel meer details op zijn kaarten weer dan Van Deventer. De kaarten waren van strategisch belang voor de Spaanse legers. De kaarten van Van Deventer gaven veel details prijs over plattegronden van de steden. Sgrooten kreeg opdracht tot het maken van de kaarten in 1569. Er was op dat moment serieus dreiging van een oorlog was.

Spanje belegerden onder meer vanuit
Tetterode maandenlang de stad Haarlem.
Vlak daar voor werd een strategische kaart
gemaakt van Holland. Christiaan Sgrooten
tekende 38 kaarten die in Madrid worden
bewaard.

Zie ook: Het beleg van Haarlem
Haarlem in 1578 Aan het einde van de huidige Kleverlaan / B. Huetlaan stond eens het huis Tetterode, althans volgens de tekening links uit 1578.

Haarlem moest
zwaar bloeden
voor haar trouw
aan Oranje. Een
groot deel van
de bevolking is
vermoord in 1574.
Na een belege-
ring van zeven
maanden was het
omliggende land
uitgeput en gebouwen als kastelen vernield. Met name in de jaren na de belegering, de Tachtigjarige Oorlog was nog lang niet voorbij,  is Tetterode ten noorden van Overveen verdwenen. Enige tijd stond toen Tetterode synoniem voor Overveen.
Waren kaarten zoals hier links afgebeeld onnauwkeurig? Of stond een kasteel genaamd Tetterode werkelijk iets ten noorden van Overveen? (zie kaart links).Symon Fransz. van Merwen tekende in 1578 deze kaart (links). Vijf jaar na de belegering ligt Tetterode tussen Albretsberch(g) (links ovenaan) en Overveen. Tetterode ligt er ter hoogte van het huis Ter Cleef. 

Opmerking: Haarlem was gebouwd in een vierkant, zoals in de Bijbel vaak is beschreven.
Aan het einde van de Kleverlaan / B. Huetlaan: huis Tetterode?
Op de hoek Bloemendaalseweg / B. Huetlaan (in het verlengde van de Kleverlaan) stond eens een kasteel of huis Tetroede of Tetterode? Of toch op of bij Elswout (poortgebouw) of op Duinvliet?
N.B. de Tetterodeweg met het NS-station Overveen ligt onderin de kaart.
Haarlem en omgeving in 1590
Veel Vlamingen vluchten aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog naar Haarlem en Leiden. Zij zwengelden er de economie aan. Thomas Thomaszoon maakte in 1590 de tekening (rechtsboven) waarop duidelijk de uitgegraven Brouwersvaart is te zien maar nog niet de Brouwerskolk. Overveen ligt hier zoals gebruikelijk aan het einde van de Zijlweg. Ter hoogte van de ruïne van het huis Ter Kleef is Tetterode dit keer niet ingetekend. Weer wat hoger komen we zoals op de kaart hierboven Aelbertsbergh tegen.