Home
Kerkvoogd Tetterode
1693-1694
Van St Bavo in Haarlem
Op grote borden in de St Bavokerk van Haarlem, in de Middeleeuwen één van de grootste kerken van Europa, prijken de namen van kerkvoogden als Nicolaes Tetterode. Hij is er kerkvoogd in 1693 en 1694.
Katholieken hebben in de 17e eeuw nauwelijks iets te vertellen in stads- of landsbesturen, zoals blijkt uit het verhaal van Nicolaes van Tetterode. De protestantse Tetterodes hebben echter wel een behoorlijke vinger in de pap, zowel in Leiden als in Haarlem. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de naam Nicolaes  Tetterode op de borden in de Bavo voorkomt. Wie hij precies is geweest is niet duidelijk. Hij is waarschijnlijk geen familie van de beroemde dominee Nicolaas Tetterode (1715 - 1773).

Dat de protestantse Tetterodes in Haarlem veel in de melk te brokkelen hadden blijkt ook uit het trotse familiewapen op een groot bord in het Frans Halsmuseum (zie foto onder). De J. Tetterode is waarschijnlijk Jan Tetterode, de vader van de hier boven genoemde dominee Nicolaas. Opvallend is dat vader en zoon een ander familiewapen hebben.
Borden met namen van kerkvoogden van de Sint Bavo in Haarlem
J. Tetterode, wapenbord uit het Frans Halsmuseum Haarlem
Jan Tetterode is gedoopt op 30 oktober 1687. Hij werd een belangrijk koopman en trouwde met Anna Focke. Toen Nicolaas, de latere dominee, vier jaar was overleed Anna. Jan Tetterode trouwde daarna (in 1719) met Pieternella van Vaerle.
Bronzen penning ter ere van het gouden huwelijksfeest
Jan Coenraad Sweys en Hendrika Christina Tetterode, dochter van Nicolaas Tetterode, lieten een bronzen penning slaan toen zij 50 jaar waren getrouwd. Op de afbeelding van de penning, die bij Begeer is gemaakt, staat een helm met helmdek en een helmteken met daaronder de familiewapens van het gouden bruidspaar. Het ontwerp is van Christa Ehrlich, een vooraanstaande art deco-ontwerpster van Oostenrijkse afkomst, die verbonden was aan de zilverfabriek van Begeer.
Bron: www.haffmansantiek.nl