Home
Sitemap
Door Marcel Tettero .nl
Laatste update: 27 april 2012


Doel van deze site
Verklaring naam Tetrode / Overzicht in verhalen
De genealogie en genealogie van moederszijde
Tettero bij huis Dever Lisse / Anecdotes uit het werk Delflandse tak na 1550 van Aad Tetteroo

Tetterode en Kunst / Expositie Willem van Tetrode in New York / Het laatste adellijke huis in Tetrode De oude omgeving van Tetterode, nu het Ramplaankwartier en Overveen
Foto boven
: Het oude Tetterode nu. Helemaal links de sporthal Tetterode en daar 'boven' Overveen in Bloemendaal.
De wijk in het midden is het Ramplaankwartier dat sinds de oorlog in de gemeente Haarlem ligt.
Helemaal rechts het oude huis Elswout met het fraaie landgoed. Het oude visserspad loopt in het midden van de foto
langs Kraantje Lek en De Stinkende Emmer waar de viswijven uit Zandvoort hun voeten wassen voordat ze naar
de markt in Haarlem doorlopen.

Thetburga herbegraven 987
Archeologie 1000
Dorp in jaar 1000
Sage Tetburg Brederode 1000
Sage van Tetterode 1063
Fabel van Tetterode 13-de eeuw
Duinrust - kasteel Tetterode
Rooms Koning Willem ll sticht Eikenduinen
Landadel in dienst van de graaf 1250
Graaf Floris V van Holland 1266
Huis Holland 920 - 1299
Opstand in Kennemerland 1274
Berkenrode 1284-1630
Gerard Ysbrantszoon van Tetrode 1310
St Jansklooster 1310
Philips van Tetrode 1325
Van der Lane Van Tetrode in Velsen 1339
Jan van Tetrode Bellesteyn 1399
Van der Lane van Tetrode
Shout Van Tetrode 1345 - 1473
Dampegeest in Limmen 1370
Foto`s Dampegeest
Hendrik van Tetrode Limmen 1371
Hendrik van Tetrode 1371
Legende kluizenaar van Tetterode 1400
Dirc van Tetrode 1396
Dirc van Tetrode en Jan van der Lane van Tetrode
Rijkaard e van Tetrode 1417
Henric van Tetrode Alkmaar 1417
Hughe van Tetrode 1450 (nieuw)
Jacomina Tetrode plm. 1460
Drie meerbladeren in eerste Ned. Bijbel 1477
Geertgen tot Sint Jans 1480
Frans van Brederode 1488
Klaas van Ruyven aan stukken gesneden
Gerrit Raephorst schaakt dochter Alyd van Tetrode
Leids Hofje van Van Tetrode 1494
Steven shofjespolder
Leidse brouwers rond 1500
Opstand in Friesland 1498
Danel van Tetrode 1500 Leidschendam
Jan Jansz van Tetrode
Kraantje Lek 1550
Willem Danielszoon van Tetrode 1525-1588
Frits Scholten Rijksmuseum A'dam
Willem in Duitsland
Gouden Hercules
Adriaen van Tetrode, burgemeester Leiden 1581-1625
Konrad von Tecklenburg 1557
Jeroen van Tetrode 1591

Johannes Weissenbruch (Haagse School) 1848
gezicht op Haarlem vanuit Tetterode
Weissenbruch schilderde Haarlem. De St Bavo in Haarlem is vanaf een duintop
in Tetterode goed te zien. Het kanaaltje is de Brouwersvaart. Deze vaart
verbindt Tetterode met Haarlem. In schuiten is eeuwenlang kostbaar helder
duinwater naar Haarlem verscheept voor het brouwen van bier, Jopenbier.
In de grootste stad in de Nederlanden van de 15e eeuw, Antwerpen, was dit
het meest verkochte bier. Vele Tetrode`s waren brouwers. Ze leefden
in Haarlem, Leiden en Delft.
U kunt zoeken op chronologische volgorde
en met de toetscombinatie Ctrl + F (van het Engelse
`find`). Gebruik voor het zoeken binnen deze site bij voorkeur de zoekmachine Google. Zoek bijvoorbeeld eens met de woorden `Tetrode Amsterdam` en u krijgt zeker enkele pagina`s van m`n homepage tussen de resultaten!
Probeer maar eens...

Het familiewapen
bovenin deze pagina
linkt de beginpagina.

Tip:
Gebruik je backspace-toets om steeds snel terug te keren naar de vorige bladzijde.


Over de geografie van Tetterode
(1) / (2) / (3) / (4)
Tetrode Nieuws
Prenten Janskerk / Prenten Overveen
Landgoed Zuidwijk in Wassenaar
Prenten Brouwerskolk
Haarlem en Bloemendaal in superlatieven
Boudewijn Bch bezocht graag caf Tetteroo
Tachtigjarige Oorlog 1565
De watergeuzen
Beleg van Haarlem 1572-1573
Spaanse troepen vernielen Vrouwekerk in 1572
Kaart Tetroede 1573
Lenear t van Tetterode uithof Ter Leede
Nicolaes van der Meer 1575-1638
Adriaen van Tetrode 1582-1618
Stamvader Tetteroo
Clara van Sparwoude 1530 - 1615
Pieter Jansz van Tetrode 1590 - 1635
Paulus van Swanenburch 1602-1674
Elisabeth van Tetrode, oma van Rembrandt
Vervolgde Engelsen vluchten naar Leiden 1609
Leendert van Tetrode 1611
Een boerderijboedel vercopinghe in 1619
De mecenas van Vermeer 1624
Joannes van Tetrode getuigt bij doop Gertrudis Hooft
Molenaar Arij en Leendert van Tetrode 1628
Cornelis van Tetrode voogd ll. Rembrandt
Cornelis van Tetrode herdenkt Leidens Ontzet 1634
Frans Hals schildert Lucas Tetterode in 1636
Claas en Jacop van der Meer 1639 - 1755
Malle Babbe werkte bij Cornelis Tetrode 1641
Cornelis Tetroode, korenkoper in Haarlem 1643
Carel Molijn bouwt vanaf 1645 Elswout
Tetterode in 1650
Holland een mogendheid in 1655
Van Wassenaer Obdam 1655
Vlootvoogd De Ruyter 1665
Pieter Tetrode poorter in Amsterdam 1668
Kerkvoogd Nicolaes Tetterode
Koning werd Tettero in Lisse 1690
De rune Dever
Marktschipper Jan Tetroode 1699
Nog zes adellijke families 1700
Arij Tetterode en Polderburg 1721
Nicolaes van Tetterode 1749 Haarlem
Regentenkamer 17e eeuw
Dominee Nicolaas Tetterode 1715- 1773
Staatskassier Tetterode 1812
Pieter Tetrode Harlingen 1795
Nicolaas Tetterode (1816 - 1894)
De markiezin van Carabas 1828 - 1912
A. van Tetroode - z`n levensloop
Suikerfabriek J. Tetterode Amsterdam 1854
Anthony van Tetroode 1857
Broers Tettero in dienst van de paus 1865
Johannes van Tetterode en de Nachtwacht
Cornelis Tetrode 1849 - 1909
L. Adr. van Tetterode 1858 - 1931
Frans Tetteroo veeverloskundige 1900
Wasserij Johannes Tettero 1920
Directeur Pieter Tetrode van DNB 1919 tot 1934
Hugo Tetrode en Einstein 1922
De opa van m`n opa
Floris sr. van Tetterode
Antonius Tetteroo 1927
Gevangenisstraf voor J. Tetteroo in 1942
Anton Pieck woonde en werkte in Tetterode
Floris jr. van Tetterode
Van Tetterode maakte ontwerp kunstwerk Jan Wolkers
Edo van Tetterode bedenkt beste 1 april grap aller tijden
Henk Tetteroo schrijft over dialect
Legende van Tetterode nu lespakket scholen
Willem van Tetrode in New York
Peter Tetteroo wint Emmy Award
Pater Tom Tetteroo schrijft zijn memoires
Gespleten schoorsteen Tetterode complex dreigt om te vallen na blikseminslag

Historie
Overzicht Van Tetrode vanaf 1225 / Historisch overzicht Holland
Oorlogen 1350-1492 / Eerste grote hagenpreek in Tetterode 1566
Hartje Haarlem / Het Veerhuisje / St Bavo in 1370 grootste kerk Europa
Historie Haarlem / Historie Leiden / Het Wilhelmus, het oudste volkslied op aarde
Holland verstedelijk heel vroeg (Gouden Eeuw) Hoeren en boeven in Tetterode
Gravenzaal Haarlem naar `s-Gravenhage; Tetterode verhuist mee
Filosoof Diderot over de volksaard van de Hollanders in 1773
Zuiver duinwater Tetterode maakt Haarlems bier beroemd

Jopenbier Koyt, het Heineken uit de Gouden Eeuw
De Rode Tetter Amsterdam van kraakpand tot volkshuisvestingmodel 1981
De Tetterode Collectie (Lettergieterij Amsterdam)
In memoriam: Peter Tetteroo (55)
Tribute Peter Tetteroo religieus feestje
Boudewijn Bch bezocht vaak caf Tetteroo in Leiden
Vlaggen 1 - en 2
De strijd tegen het water
Bedevaartplaatsen Leiden en Haarlem
Gemeentewapen Bloemendaal
Oud schilderij Stevenshof Leiden
Archief Tetterode naar Haarlem
Nationaal Park Zuid Kennemerland
Musea en restaurants
Wandelen 1 / en 2
Beste Strandtent Bloemendaal


Overzicht 1 en 2 - en 3 - en 4
Het familiewapen van Tetrode 1 - en 2 - en 3 - Lakzegels van Van Tetrode
Stamboom 1 - en 2 - en 3
Kwartierstaat Marcel Tettero - Veur, woonplaats van m`n voorouders - Genealogie Maarten Koning - Huis Dever in Lisse

Groeten uit Zuid-Holland juli 2002 - Haarlem aug 2002 - Twente winter 2006
Tetteroo werd Tettero in Twente
Je stamboom op internet
Inhoud (overzicht 90 pagina`s)
Alle links
Externe sites over Tettero(o), Tetterode en Tetrode en de belangrijkste portals en zoekmachines
Laat een bericht achter in m`n gastenboek
e-mail: m.tettero@home.nl
Door Marcel Tettero vanaf 10-10-1999

Genealogie Van Tetrode (1300-1600) vierde editie
januari 2000 van Wim Tettero in Voorburg
Nieuw in deze uitgave is
de relatie tussen Tettero(o)
en Van Tetrode
Genealogie Tettero(o),
Een Delflandse tak vanaf 1550 Vierde uitgave
Ing. A.J.M.Tetteroo
Sigrid Undsetweg 125
3069 BV Rotterdam telefoon 010-2207163

De Bavo in Haarlem gezien vanuit de duinen
in Tetterode door Du Bois
Bronnen:
Bibliotheken in Hengelo en Enschede
Musea in Haarlem, Leiden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam