Genealogie VAN BOVEN (RK, Stevensweert)

Laatste update 25 juli 2012

 

 

INLEIDING

De oudst bekende stamvader van de familie Van Boven is Andreas. Hij woonde te Stevensweert, trouwde daar en overleed in1703. Ruim tweehonderd jaar later, in 1919, verliet de laatste telg het vestingstadje, toen het ouderlijk huis definitief verkocht werd. In die 200 jaar hebben ze daar hun bestaan gehad, als landbouwer, grondbezitter, koster, onderwijzer, bakker, brouwer, graanhandelaar en burgemeester. Huwelijkskandidaten werden niet ver van huis gezocht: Stevensweert, Ohé en Laak en Echt. Wat nog herinnert in Stevensweert aan de familie zijn een straatnaam, een grafteken, het voormalige ouderlijk huis en een enkel portret en schilderijtje in het plaatselijke museum. Rooms-katholieke families binnen de vesting van Stevensweert  in de 17e en begin 18de eeuw waren behalve de familie Van Boven: Bours, Cranssen, Damen, Engelen, Gabriels, Horion, Houben, Meurs of Moors, Mintjes, Mouwens, Noë, Oyen, Oldenzee, Oorlofs, Randagh of Randaxe, Rutten en Vogels. De protestanten waren voor het merendeel militairen in het garnizoen en functionarissen in dienst van de heer, zoals Van der Leeuw en Köberling, De samensteller van deze genealogie heeft inmiddels veel gegevens verzameld over Stevensweert aan het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. Immers in deze Franse tijd zijn de bronnen met persoonsgegevens rijkelijk voorhanden. Er is echter weinig over de bevolking van Stevensweert gepubliceerd. De samenstelling van de bevolking vertoonde tot in de 19de eeuw een typische mêlee van autochtonen en nieuwkomers, van ambachtslieden en landbouwers, met een zekere multi-professionaliteit (men deed van alles, vee houden, winkel drijven, etc tegelijkertijd). Een dergelijke beroepsbevolking is kenmerkend voor vestingstadjes. De voornaamste literatuur over Stevensweert is nog steeds het klassieke werk van W. Sangers en A.H. Simonis, Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak (Echt, 1955). Dit werk beperkt zich voornamelijk tot de uitwendige politieke, kunst- en kerkgeschiedenis. Laten we hopen dat door meer kennis van de Stevensweerts families er straks ook een beeld ontstaat van het dagelijks leven van de bewoners van deze interessante vesting aan de Maas. 

Maarten van Boven E-mail

 

In deze genealogie zijn verscheidene links aangebracht naar verwante families en naar interessante foto´s.

Verwante families: Andri(e)ssen (Stevensweert), Beunen (Stevensweert), Corpeleijn (Stevensweert), Heijnen (Stevensweert), Indemans (Stevensweert), Krijn (Stevensweert), Lauweriks (Antwerpen en Roermond), Van der Leeuw (de molenbouwer van Barendrecht naar Stevensweert), Smits (Dongen), Stassen (Echt en Stevensweert), Storms (Ohé en Laak), Swarten (Stevensweert), Thijssen (Stevensweert)

Chronologisch overzicht foto´s: 1872 (Franse les te Stevensweert), 1896 (PRH van Boven als leraar Bisschoppelijk College Roermond), 1906 (pastoor P.R.H van Boven en kerkelijk zangkoor te Eckelrade), 1912 (notaris J.H.H. van Boven en zijn drie oudste zoons), 1914 (gezin Van Boven-Van Soest), 1915 (pastoor P.R.H van Boven als pastoor te Houthem), 1916 (gezin Van Boven-Nelemans) 1927 (bruiloftsgasten Wagemans-Van Boven te Broekhuizen).

 

Gegevens over de Stevensweertse bevolking in de Franse tijd:

Mannelijke inwoners van Stevensweert in 1807 (compleet)

Huishoudens Stevensweert 1790-1815
(voorlopig resultaat; database nog in bewerking)

 

GENEALOGIE

 


I.1    Andreas van BOVEN, landbouwer, geboren vóór 1639, overleden op 26-10-1703 te Stevensweert. Doopgetuige bij doop Andreas Horion 19.1.1662 (ouders NN Horion en Ludovica NN andere doopgetuige was Barbara Dosy; getuigen bij huwelijk magister Joannes Lenaerts en Petrus Rutten; echtpaar pachtte ca. 1680 een halve morgen land van Thijs Engelen in de hoeve van der Linden (RAL SSt, 15).
Gehuwd voor de kerk op 27-06-1666 te Stevensweert met
Margaretha SWARTEN, gedoopt vóór 1650, begraven op 05-01-1703 te Stevensweert, dochter van NN SWARTEN en Vrouw van NN SWARTEN. Zie Genealogie Swarten
Uit dit huwelijk:

   1. Aleidis/Anna. Doopgetuigen Renerus Swarten en Judith Franssen. Gedoopt op 12-02-1668 te Stevensweert, overleden op 10-05-1675 te Stevensweert op 7-jarige leeftijd.
   2. Leonardus (zie II.2).
   3. Hermanus, gedoopt op 17-02-1673 te Stevensweert, overleden op 07-03-1673 te Stevensweert, 18 dagen oud.
   4. Hermanus (zie II.5).
   5. Joannes. Doopgetuigen Albertus Luitters en Odilia Vogels. Gedoopt op 04-01-1677 te Stevensweert, overleden op 23-11-1678 te Stevensweert op 1-jarige leeftijd.
   6. Petrus. Doopgetuigen Mattheus Moers en Agnes Orloofs (Zij is waarschijnlijk een familierelatie. Tegen de muur van het kerkhof van Stevensweert staat een kruis met de inscriptie "IHS Hier ligt begraven .... Bovens met ...kinderen, de huisvrouw van Carel Orloft, starf Ao 1652 den 26 aprilis. Godt heb haerlyder sielen." Agnes gehuwd met Carolus Orlofs; uit dit huwelijk een dochtertje Maria, ged. Stevensweert 29.8.1649) Gedoopt op 14-01-1681 te Stevensweert, overleden op 26-04-1684 te Stevensweert op 3-jarige leeftijd.
   7. Cornelia, in DTB Stevensweert geen doop gevonden tussen 1671-1677. Overleden op 23-09-1676 te Stevensweert. Vermoedelijk overleden aan een epidemie; in dat jaar stierven er exceptioneel veel burgers van Stevensweert (15 per maand, terwijl het gemiddelde 4 à 5 bedroeg).


II.2    Leonardus van BOVEN, landbouwer, doopgetuigen:Reijnerus Swarten en Margarita van Edigem. Gedoopt op 06-02-1671 te Stevensweert, overleden op 22-11-1729 te Stevensweert op 58-jarige leeftijd, zoon van Andreas van BOVEN (zie I.1) en Margaretha SWARTEN.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 15-08-1708 te Stevensweert. Trouwde met dispensatie van de roepen; huwelijksgetuigen: Gertruda Schets, Anna Barbara van ? en Henricus Vrencken (koster). Echtgenote is
Anna Maria HEIJNEN, 30 jaar oud, gedoopt op 09-01-1678 te Stevensweert, overleden op 13-04-1747 te Stevensweert op 69-jarige leeftijd. , dochter van Paulus HEIJNEN en Maria THEUNISSEN. Zie Genealogie Heijnen; Echtpaar bezat veel land. Volgens bounderboek van 1684 totaal 664 roeden en 37 voet (GASt, 1) transportakte van onroerend goed 7-3-1711 in RAL, Schepenbank Stevensweert, transporten 1745-1762;
Uit dit huwelijk:

   1. Maria Mechtildis. Doopgetuigen Hermanus Bovens en Mechtildis Scrop (?). Gedoopt op 11-07-1709 te Stevensweert.
   2. Paulus. Doopgetuigen Sebastianus Tijssen en Wilhelmina Andresen. Gedoopt op 10-11-1710 te Stevensweert, overleden vóór 1791.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 04-02-1742 te Stevensweert. Huwelijksgetuigen Franciscus Pierlo en Maria van Boven. Echtgenote is
Anna Maria PIERLO, 31 jaar oud. Doopgetuigen Matthias Perlo en Anna Martens. Gedoopt op 02-04-1710 te Stevensweert, overleden op 19-08-1791 te Stevensweert op 81-jarige leeftijd. Komt voor als doopgetuige bij de doop van Cornelia Houben, 17-12-1757, dr. van Peter Houben, bewoner van het Heerenhuis, en Elisabeth Rubbergh van Herten (Sangers, Eiland, p. 9) en treedt bovendien bij de dopen van de andere kinderen Houben als plv. meter op. Dochter van Engelbertus PIERLO en Ida SCHREURS.
   3. Maria Margaretha. Doopgetuigen Henricus Cupers en Maria Adams, gedoopt op 09-04-1713 te Stevensweert.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22-04-1742 te Stevensweert (RK). Getuigen Wilhelmus van Boven en Anna Gertrudis van Boven
Er klopt iets niet: de enige Wilhelmus van Boven die op dat moment leeft is geb in 1726 en dan pas 14 jaar oud! Echtgenoot is
Jacobus Joris HOLLENSTEIN.
   4. Anna Gertrudis. Doopgetuigen Renerus Schreurs en Gertrudis Mevissen, gedoopt op 05-04-1716 te Stevensweert, overleden op 29-03-1803 te Stevensweert op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 04-02-1755 te Stevensweert. Huwelijksgetuigen Guilelmus Tijssen en Maria Boulemans; met
Sebastianus THIJSSEN, overleden op 28-03-1757 te Stevensweert, zoon van Sebastianus THIJSSEN, Koster,schepen,stadhouder, en Maria DAMEN. Zie Genealogie Thijssen
   5. Barbara. Doopgetuigen Christianus Crijn en Joanna Andressen. Gedoopt op 23-01-1719 te Stevensweert.
   6. Joanna Catharina. Doopgetuigen Jacobus Tubée en Gertrudis Brentjens. Gedoopt op 05-04-1721 te Stevensweert, overleden op 08-03-1762 te Stevensweert op 40-jarige leeftijd. Ongehuwd.


II.5    Hermanus van BOVEN, landbouwer, gedoopt op 17-10-1674 te Stevensweert, overleden op 18-12-1741 te Stevensweert op 67-jarige leeftijd, doopgetuigen Theodorus Moers en Catharina Gile; getuigen bij het huwelijk met Barbara Cortoms:Henricus Vrencken en Barbara van Wereldt; getuigen bij het huwelijk met Joanna Andrissen:Henricus Vrencken en Henricus Cortoms; het echtpaar Van Boven-Andressen bezat in 1730 de helft van een stuk land van zijn vader (2 ha.); bovendien was hij medeaandeelhouder van de gemeenschappelijke weide aan de Maas, genaamd de Neden,en wel voor 129 roeden en 25 voet (1,8 ha) transporteren een "hofken" in feb. 1719 aan de weduwe Maes van den Bergh (RAL, Schepenbank Stevensweert, transporten 1725-1745; zoon van Andreas van BOVEN (zie I.1) en Margaretha SWARTEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 34-jarige leeftijd op 19-01-1709 te Stevensweert met
Barbara CORTOMS, overleden op 22-09-1714 te Stevensweert.
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 30-01-1717 te Stevensweert met
Joanna ANDRISSEN, 29 jaar oud. Doopgetuigen Henricus Ceuren en Joanna Hagelstein. Gedoopt op 22-01-1688 te Stevensweert, overleden op 02-06-1768 te Stevensweert op 80-jarige leeftijd, dochter van Joannes ANDRISSEN en Sophia ENGELEN. Zie Genealogie Andrissen en aanverwante families Corpeleijn en Van der Leeuw
Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacomina. Doopgetuigen Andreas Cobing en Anna Maria Heijnen. Gedoopt op 07-07-1710 te Stevensweert.
   2. Andreas. Doopgetuigen Henricus Cripers en Cornelia Cortoms. Gedoopt op 15-11-1713 te Stevensweert.

Uit het tweede huwelijk:

   3. Joannes. Doopgetuigen Joannes Mouwens en Sophia Engelen. Gedoopt op 12-12-1717 te Stevensweert.
   4. Antonius Franciscus. Doopgetuigen Antonius Mouwens en Margaretha Andrissen. Gedoopt op 14-06-1719 te Stevensweert.
   5. Maria Sophia. Doopgetuigen Mathias NN en Anna Maria Mouwens. Gedoopt op 04-05-1721 te Stevensweert.
   6. Joannes. Doopgetuigen Joannes Andrissen en Mechtildis Andrissen. Gedoopt op 07-02-1723 te Stevensweert.
   7. Margaretha. Doopgetuigen Leonardus Bovens en Margaretha Andrissen. Gedoopt op 17-12-1724 te Stevensweert.
   8. Wilhelmus (zie III.17).
   9. Maria Sophia. Doopgetuigen Matthias Engelen en Maria Catharina Orloffs. Gedoopt op 13-01-1728 te Stevensweert.


III.17    Wilhelmus van BOVEN, koster RK Kerk. Doopgetuigen Wilhelmus Mouwens en Catharina van Dijck (gehuwd met Matthias Reuten)). Gedoopt op 03-04-1726 te Stevensweert, overleden op 02-04-1818 te Stevensweert op 91-jarige leeftijd. Hij werd in 1801 "ouvrier" genoemd; in 1806 woonde bij hem in huis zijn zoon Pieter Paulus en het gezin Indemans-Van Boven (GASt. inv.nr. 168). Hij werd ca. 1756 tot koster benoemd als opvolger van Henricus Vrencken; een bijbaantje met revenuen uit de kosterijlanden, en kleine vergoedingen voor diensten zoal het bijhouden van het uurwerk, het zingen van jaargetijden voor de Broederschap van de H. Rozenkrans e.d. Het hoofdberoep lijkt landbouwer.Bij het overlijden van zijn vrouw in 1809 noemde de pastoor hem in het begraafboek "Guilelmus van Boven, alias Bouwens", zoon van Hermanus van BOVEN (zie II.5) en Joanna ANDRISSEN.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25-08-1748 te Stevensweert met
Petronella BEUNEN, 25 jaar oud, geboren te Ohé en Laak. Doopgetuigen Joannes Graus en Margaretha Coenen. Gedoopt op 21-12-1722 te Echt, overleden op 25-03-1809 te Stevensweert op 86-jarige leeftijd, dochter van Petrus BEUNEN en Joanna COENEN. Zie Genealogie Beunen
Uit dit huwelijk:

   1. Joannes Hermanus. Doopgetuigen Joannes Andrissen en Catharina Beunen. Gedoopt op 20-04-1751 te Stevensweert, overleden op 30-09-1767 te Stevensweert op 16-jarige leeftijd. Volgens register van overlijden RK parochie is hij jammerlijk verdronken.
   2. Peter Paulus, schoolmeester en organist. Doopgetuigen Paulus van Boven en Margaretha Andrissen. Gedoopt op 18-01-1753 te Stevensweert, overleden op 11-08-1821 te Stevensweert op 68-jarige leeftijd. Ongehuwd; was in 1793 (als doopgetuige bij de doop van Nicolaas Le Loup dd. 28-4-1793) en in de Franse tijd schoolmeester (GASt. inv.nr. 98); blijft dit tot 1819 samen met Jan Clement Janssen (GASt. 1211); hij wordt als schoolmeester opgevolgd door Ant. Mouwens; bij zijn overlijden werd hij grondeigenaar genoemd; was in 1800 stemgerechtigd burger op grond van het censuskiesrecht; in de belasting op deuren en ramen van 1810 wordt P.P. aangeslagen voor vier deuren en vensters (klein huis);.
   3. Joannes Cornelis (zie IV.3).
   4. Maria Barbara. Doopgetuigen Antonius Franciscus Mouwens en Joanna Barbara Andrissen. Gedoopt op 22-06-1757 te Stevensweert, overleden op 22-06-1773 te Stevensweert op 16-jarige leeftijd.
   5. Sophia, geboren circa 1759 te Stevensweert, overleden op 20-12-1779 te Stevensweert.
   6. Anna Gertrudis. Doopgetuigen Hubertus van Namen, promotor, en Gertrudis Beunen. Gedoopt op 11-12-1760 te Stevensweert, overleden op 10-09-1834 te Stevensweert op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 13-06-1797 te Stevensweert met
Wilhelmus Carolus INDEMANS, 29 jaar oud, Landbouwer, geboren te Ohé en Laak, gedoopt op 30-03-1768 te Echt, overleden op 01-10-1834 te Stevensweert op 66-jarige leeftijd, was bij zijn huwelijk smid; in 1840 blijkt bij de familie Indemans-Van Boven een ambtenaar in te wonen, nl. Willem van den Heuvel, protestant en 27 jaar (GASt. inv.nr. 1338 (bevolkingsregister 1840); volgens het patentregister was hij in 1820 marechal ferrant (GASt. 1212);, zoon van Adolfus INDEMANS, smid kasteel Walburg, en Agnes LEURS. Zie Genealogie Indemans


IV.3    Joannes Cornelis van BOVEN, bakker,koster,landbouwer, gedoopt op 10-01-1755 te Stevensweert, overleden op 05-09-1848 te Stevensweert op 93-jarige leeftijd. Na de dood van Joannes Cornelis gingen de kinderen over tot de boedelscheiding (akte voor notaris J. Reijnen te Echt, 16-6-1849)
De scheiding vond plaats tussen de kinderen Willem van Boven, bakker te Stevensweert, Adriana van Boven, Catharina van Boven en Sophia van Boven, alle drie ongehuwd, Maria Lucia van Boven, gehuwd met Jan van Gool, landbouwer te Diessen (NB). Bij deze boedelscheiding kreeg Willem van Boven het huis aan de Markt toegewezen. Elk kind kreeg onroerend goed ter waarde van ca. f 6000,-. Volgens opgave over het vee (GAst. 1559) bezat hij in de periode 1840-1844 vier koeien en twee paarden;, zoon van
Wilhelmus van BOVEN (zie III.17) en Petronella BEUNEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 23-04-1782 te Stevensweert met
Gertrudis Elisabeth KRIJN, 25 jaar oud, geboren op 30-06-1756 te Stevensweert, gedoopt op 30-06-1756 te Stevensweert, overleden op 17-09-1825 te Stevensweert op 69-jarige leeftijd, doopgetuigen Martinus den Ouden en Anna Catharina Reebers, dochter van Joannes KRIJN en Maria HABRAEKEN. Zie Genealogie Krijn
Uit dit huwelijk:

   1. Maria Lucia, gedoopt (RK) op 11-12-1782 te Stevensweert, overleden op 17-05-1866 te Diessen (NB). In 1868 erven broer Willem en zus Maria Sophia van haar.
Gehuwd op 3 juni 1820 te Diessen (NB) met
Jan van GOOL, landbouwer te Diessen (NB), ged. Diessen  26 augustus 1787, zn. van Petrus van Goirle en Maria Snelders (Diessen), overl. 3 mei 1862 te Diessen. Hij was eerder gehuwd op 6 november 1814 met Petromilla van der Meijs. Het echtpaar Van Gool-Van Boven had drie kinderen, die alle drie kort na de geboorte zijn overleden. Zie Genealogie Van Gool
   2. Joannes Wilhelmus (zie V.3).
   3. Adriana, gedoopt (RK) op 18-02-1787 te Stevensweert, overleden op 19-07-1854 te Stevensweert op 67-jarige leeftijd. Woonde in 1830 bij haar vader samen met haar zussen Catharina en Sophia en broer Peter; in 1840 woont ook hier in de kleine Sophia, die na haar huwelijk met P.R.H. Stassen met het gezin komt inwonen.
   4. Joannes Christianus, gedoopt (RK) op 18-04-1789 te Stevensweert. Waarschijnlijk jong gestorven.
   5. Joanna Catharina, gedoopt (RK) op 03-10-1791 te Stevensweert, overleden op 11-11-1863 te Stevensweert op 72-jarige leeftijd.
   6. Maria Sophia, gedoopt (RK) op 26-10-1794 te Stevensweert, overleden op 06-06-1883 te Stevensweert op 88-jarige leeftijd. Ongehuwd; blijft tot haar dood inwonen bij het gezin Stassen-Van Boven;.
   7. Petrus Julius Johannes Philippus (Peter), organist R.K. Kerk, gedoopt (RK) op 25-05-1797 te Stevensweert, overleden op 05-02-1834 te Stevensweert op 36-jarige leeftijd.


V.3    Joannes Wilhelmus van BOVEN, bakker, gedoopt op 22-12-1784 te Stevensweert, overleden op 17-08-1874 te Stevensweert op 89-jarige leeftijd. Gaat eerst samen met Peter Rutten in april 1807 naar Antwerpen. Paspoort voor deze reis in GA Stevensweert, 170: oud 22 jaar; groot 1.68; haar bruin; open gezicht; puntige neus; middelmatige mond; bruine baard; lang gezicht; ronde kin; Daarna naar Den Bosch om te werken in de bakkerij van zijn oom Henricus Krijn (Brief van zijn ouders, waarin zij zich zorgen maken over zijn levenswandel); woont tot zijn dood in bij de familie Stassen-Van Boven; in de patentregisters aangeslagen voor een minimum als winkelier en bakker in 1830; bezat volgens opgave vee (GASt. 1559) in de periode 1840-1854 3 à 5 koeien en 1 merrie;, zoon van Joannes Cornelis van BOVEN (zie IV.3) en Gertrudis Elisabeth KRIJN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-11-1815 te Ohé en Laak met
Agnes Maria STORMS, 29 jaar oud, geboren op 16-06-1786 te Ohé en Laak, gedoopt op 17-06-1786 te Echt, overleden op 13-11-1838 te Stevensweert op 52-jarige leeftijd, doopgetuigen Theodorus Majolé en Maria Reuten, dochter van Gerardus STORMS, landbouwer, en Anna Catharina MAJOLÉE. Zie Genealogie Storms
Uit dit huwelijk:

   1. Catharina Hubertina, geboren op 03-11-1817 te Stevensweert, overleden op 06-02-1830 te Stevensweert op 12-jarige leeftijd.
   2. Joannes Cornelus (zie VI.2).
   3. Maria Elisabeth, geboren op 10-06-1821 te Stevensweert, overleden op 18-07-1849 te Stevensweert op 28-jarige leeftijd.
   4. Maria Adriana, geboren op 11-07-1823 te Stevensweert, overleden op 02-02-1830 te Stevensweert op 6-jarige leeftijd.
   5. Joannes Arnoldus, geboren op 04-06-1825 te Stevensweert, overleden op 18-05-1826 te Stevensweert, 348 dagen oud.
   6. Maria Sofia, geboren op 18-12-1827 te Stevensweert, overleden op 01-02-1916 te Stevensweert op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1854 te Stevensweert met
Petrus Renerus Hubertus STASSEN, 28 jaar oud, Landbouwer, gemeenteontvanger, geboren op 06-10-1825 te Echt, overleden op 11-10-1908 te Stevensweert op 83-jarige leeftijd. Was vanaf 1863 gemachtigde voor de onteigening ten behoeve van de Staatsspoorwegen. In 1862 wonen bij het gezin Stassen in huis schoonvader Willem van Boven, tante Catharina van Boven en tante Sophia van Boven; in 1889-1891 woont tevens in huis neef Peter Reinier Hubert Griens (geb. 12.9.1875); hij vertrekt in 1891 naar Oud-Vroenhoven; in het patent van 1881-1887 rentmeester en agent Brandwaarborgmij. met salaris < f 700,-; het echtpaar woonde in een groot huis in de Mandenmakersstraat; zie foto bij 50-jarig huwelijksfeest in: H.Rutten, Stevensweert in oude ansichten (Zaltbommel 1985) 29. Zoon van Thomas STASSEN en Joanna Albertina MEUWISSEN.
   7. Johannes Christianus, geboren op 24-07-1831 te Stevensweert, overleden op 05-08-1831 te Stevensweert, 12 dagen oud.


VI.2    Joannes Cornelus van BOVEN, landbouwer, burgemeester, geboren op 19-04-1819 te Stevensweert, overleden op 28-05-1904 te Stevensweert op 85-jarige leeftijd, was bakker, organist (1840), wethouder (1851-1883), bij KB 17-7-1883 nr 4 benoemd tot burgemeester van Stevensweert, als opvolger van Ch. Houben die burgemeester werd van Venlo. In 1890 legde hij het burgemeestersambt neer, was in 1891 nog armmeester van het Burgerlijk Armbestuur; had tijdens zijn periode als burgemeester enige oppositie van H. Houben en J. Rutten, raadsleden; in het patent 1854-1883 aangeslagen voor het minimum als winkelier; na 1871 geen bakker meer, zoon van Joannes Wilhelmus van BOVEN (zie V.3) en Agnes Maria STORMS.

Jan Cornelis van Boven (1819-1904) en zijn vrouw Maria Ida Stassen (1828-1907)

(foto privé-collectie M.W. van Boven, St. Michielsgestel)


Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-04-1855 te Echt met
Maria Ida STASSEN, 26 jaar oud, geboren op 14-12-1828 te Echt, overleden op 08-02-1907 te Stevensweert op 78-jarige leeftijd, dochter van Thomas STASSEN en Joanna Albertina MEUWISSEN. Zie Genealogie Stassen
Uit dit huwelijk:

   1. Anna Maria Albertina, geboren op 01-06-1856 te Stevensweert, overleden op 03-11-1856 te Stevensweert, 155 dagen oud.
   2. Johannes Cornelius, koopman, geboren op 08-05-1858 te Stevensweert, overleden op 17-11-1917 te Kessel (L) op 59-jarige leeftijd. Vertrekt in 1872 naar Weert (BRSt. 1341); in 1899 naar Kessel (BRSt. 1344); in de patenten van 1884-1888 koopman in binnenlandse en buitenlandse granen en karreman genoemd met een debiet van f 5000,-;. Zie klassefoto uit 1872!
Gehuwd met
Agnes Hubertina GÖRTZ, geboren op 30-8-1852 te Kessel, overleden op 04-12-1940 te Kessel op 88-jarige leeftijd, dochter van Alouisius GÖRTZ en Anna Catharina BEELEN. Zij is een nichtje van de pastoor van Stevensweert. In de familie is zij meer bekend als tante Neske. Ze prijkt op de foto van de bruiloft Wagemans- Van Boven, 1927. Van de familie Görtz is nog een zilveren schildje bewaard van een van de voorouders als deken van het brouwersgilde van Keulen.
   3. Petrus Renerus Hubertus, pastoor te Houthem, geboren op 09-05-1860 te Stevensweert, overleden op 21-07-1926 te Houthem op 66-jarige leeftijd. Vertrekt in 1872 naar Weert (BRSt. 1341); priester gewijd 29 maart 1884, leraar Bisschoppelijk. College te Roermond 1884-1900; raakte daar betrokken in de strijd tussen liberalen en ultramontanen (artikel van H. van Nispen in Jaarboek Biss. College); rector gesticht Calvarieberg te Maastricht 1900-1903, pastoor te Eckelrade 1903-1910, idem van Houthem 1910-1926. (geliefd logeeradres voor de kinderen van zijn broer J.H.H. van Boven, notaris te Roermond, die veel moest kuren in Duitsland vanwege zijn hartkwaal);. zie foto´s als leraar en pastoor; zie lijst pastoors Houthem
   4. Joannes Hubertus (zie VII.5).
   5. Maria Albertina, geboren op 16-08-1864 te Stevensweert, overleden op 07-04-1897 te Stevensweert op 32-jarige leeftijd. Zie klassenfoto uit 1872!
   6. Maria Sophia Hubertina (Marie), huishoudster, geboren op 01-12-1866 te Stevenweert, overleden op 26-03-1929 te Echt op 62-jarige leeftijd. Woont tot 1919 in ouderlijk huis, eerst met haar ouders, daarna met het gezin Jos. van Boven-Van Lier; verlaat na verkoop van het huis in 1919 Stevensweert als laatste Van Boven en trekt bij haar heerbroer P.R.H., pastoor te Houthem, als huishoudster in; na zijn dood gaat ze naar Echt in een verzorgingstehuis;. Enige foto van haar bekend dateert van 1927 bij de bruiloft van nichtje Albertine en Gerard Wagemans
   7. Petrus Wilhelmus Hubertus (Wim) (zie VII.9).
   8. Johannes Henricus Hubertus (Henri) (zie VII.11).
   9. Josephus Hermanus Hubertus (Jos), landbouwer, geboren op 17-01-1875 te Stevensweert, overleden op 18-02-1914 te Maastricht op 39-jarige leeftijd. Vertrekt naar Winterswijk (1897) keert in 1898 terug naar Stevensweert; woont in ouderlijk huis; daar komt na zijn huwelijk inwonen zijn schoonmoeder en schoonbroer Jacob Ferdinand van Lier, allen afkomstig van Kessel (L); tevens woont hier in zijn zus Maria Sophia H.; huis wordt in 1919 verkocht aan P.H. Hendriks, landbouwer te Buggenum. Einde familie Van Boven te Stevensweert.
Gehuwd met
Maria Christina van LIER, geboren op 17-01-1880 te Kessel (L). Verhuist in 1917 met moeder en broer, die bij haar inwoonden, naar Kessel; problemen rezen er met de broers van haar man over familiestukken die zij had meegenomen;, dochter van NN van LIER en Maria Elisabeth PIJLS.


VII.5    Joannes Hubertus van BOVEN, graanhandelaar Antwerpen, geboren op 09-05-1862 te Stevensweert, overleden op 28-07-1936 te Antwerpen op 74-jarige leeftijd. Vertrekt met zijn neef Jan Cornelis Stassen in 1882 naar Antwerpen (BRST. 1344);, zoon van Joannes Cornelus van BOVEN (zie VI.2) en Maria Ida STASSEN.
Gehuwd c. 1891 te Antwerpen met
Adriënne Barbara Franciska NELEMANS, geboren op 19-10-1871 te Antwerpen, overleden op 12-03-1950 te Antwerpen op 78-jarige leeftijd. Zie gezinsfoto uit 1916.
Uit dit huwelijk :

   1. François Cornelis, geboren op 02-07-1892 te Antwerpen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-07-1918 te Antwerpen met
Yvonne van de WIJER, dochter van Etienne van de WIJER en NN ROUSSEAUX. Gescheiden; Geen kinderen.
   2. Ida Josephina, geboren op 26-09-1893 te Antwerpen, overleden op 01-02-1975 te Antwerpen op 81-jarige leeftijd.Gehuwd circa 1924 te Antwerpen met Carl ALAERTS, Directeur NV Tabalux te Antwerpen, geboren op 08-05-1898 te Antwerpen, overleden op 02-04-1966 te Antwerpen op 67-jarige leeftijd.
   3. Esther René Jeanne Adriënne, geboren op 08-08-1895 te Antwerpen, overleden op 20-11-1988 te Antwerpen op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd met
Desiré van ROOST, bierbrouwer te Antwerpen. Geen kinderen. Bruidegom was weduwnaar en vader van schoolvriendinnetje van bruid. Groot leeftijdsverschil.
   4. Ernestus Cornelis Johannes (zie VIII.7).
   5. Albertina Maria Henriëtte, geboren op 26-11-1899 te Antwerpen, overleden op 27-04-1968 te Antwerpen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met
Johannus Bernardus REYERS, geboren op 13-09-1901 te Arnhem, overleden op 23-08-1957 te Antwerpen op 55-jarige leeftijd.
   6. Willem Adriaan Jan (Willy) (zie VIII.11).
   7. Elsa Ida Francisca, geboren op 31-12-1910 te Antwerpen, overleden op 13-10-1989 te Hoboken op 78-jarige leeftijd.


VIII.7    Ernestus Cornelis Johannes van BOVEN, Makelaar in granen, geboren op 28-05-1897 te Antwerpen, overleden op 19-09-1982 te Merksem (B) op 85-jarige leeftijd, zoon van Joannes Hubertus van BOVEN (zie VII.5) en Adriënne Barbara Franciska NELEMANS.
Gehuwd met
Julia de SMET, geboren op 25-11-1895 te Berchem, overleden op 17-03-1967 te Antwerpen op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Maria Johanna (Mariette), geboren op 17-01-1922 te Antwerpen, overleden op 11-03-1964 te Antwerpen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1949 te Antwerpen met
Jos MARCK, 27 jaar oud, Advocaat te Antwerpen, geboren op 25-02-1922 te Antwerpen.
   2. Adriënne René (Jenne), geboren op 20-05-1923 te Antwerpen, overleden op 01-11-1987 te Zoersel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-09-1948 te Antwerpen met
Dr. jur. Frans THOMAS, 26 jaar oud, Advocaat te Antwerpen, geboren op 26-01-1922 te Antwerpen.
   3. Ir. Johannes Josephus Henricus (Jan) (zie IX.5).


IX.5    Ir. Johannes Josephus Henricus (Jan) van BOVEN, scheikundig landbouwkundig ingenieur, adjunct-directeur Umicore Hoboken, geboren op 29-12-1926 te Antwerpen, overleden op 13-06-2008 te Wilrijk (B), zoon van Ernestus Cornelis Johannes van BOVEN (zie VIII.7) en Julia de SMET.
Gehuwd met
Martha (Mathy) van HERCK, geboren op 24-03-1926 te Antwerpen.
Uit dit huwelijk:

   1. Margareta (Greet), geboren op 20-07-1953 te Antwerpen.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 30-08-1975 te Hoboken met
Luk POELMANS, 26 jaar oud, geboren op 21-02-1949 te Antwerpen, zoon van Jan POELMANS en Anna SMOLDERS.
   2. Wilhelmus (Wim), geboren op 16-10-1955 te Antwerpen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1980 te Antwerpen met
Chris van MOL, 28 jaar oud, geboren op 24-11-1951 te Antwerpen. .
   3. Thomas (Tom), geboren op 04-02-1958 te Antwerpen, overleden op 23-05-1958 te Antwerpen, 108 dagen oud.
   4. Marcus (Marc), geboren op 04-02-1958 te Antwerpen.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 08-07-1994 te Putte met
Dominique COUCHEIR. Uit dit huwelijk Joke (geb. Antwerpen 2-12-1997) en Melanie (geb. Antwerpen 3-10-2003)
   5. Bartholomeus (Bart), geboren op 24-02-1961 te Antwerpen.


VIII.11    Willem Adriaan Jan (Willy) van BOVEN, Voorzitter Verbond van Boek- en dagbladhandelaren te Antwerpen, geboren op 26-10-1901 te Antwerpen, overleden op 04-02-1960 te Berchem op 58-jarige leeftijd, zoon van Joannes Hubertus van BOVEN (zie VII.5) en Adriënne Barbara Franciska NELEMANS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-10-1929 te Antwerpen met
Elisa Augusta (Eliza) DIRIX, 28 jaar oud, geboren op 28-08-1901 te Antwerpen.
Uit dit huwelijk:

   1. Hilda Maria, geboren op 02-07-1932 te Antwerpen, overleden op 15-08-1932 te Antwerpen, 44 dagen oud.
   2. Nina.


VII.9    Petrus Wilhelmus Hubertus (Wim) van BOVEN, bierbrouwer te Echt en Broekhuizen, geboren op 18-08-1869 te Stevensweert, overleden op 11-02-1958 te Valkenswaard op 88-jarige leeftijd. Vertrekt naar Keulen (1896-1898), in 1899 naar Echt; bierbrouwer te Echt (brouwerij De Lelie), later te Broekhuizen bij brouwerij De Vriendenkring, waarvan zijn zwager Gradus van Soest een van de oprichters was. Zoon van Joannes Cornelus van BOVEN (zie VI.2) en Maria Ida STASSEN.
Gehuwd met
Henrica Hubertina Huberta van SOEST, geboren op 09-10-1865 te Broekhuizen, overleden op 31-03-1948 te Valkenswaard op 82-jarige leeftijd.  Zij is een telg uit een bekend brouwersgeslacht te Broekhuizen. Zij was de dochter van Abel Johannes van Soest, brouwer en wethouder gemeente Broekhuizen, en zijn tweede vrouw Anna Catharina Huberta Rieter. Haar broer Gradus (Gerardus Alphonsus Hubertus van Soest) was medeoprichter van de brouwerij De Vriendenkring, samen met Aerts en twee anderen. In deze brouwerij zou enkele jaren na de oprichting Willem van Boven, brouwer te Echt, gaan werken. Over het Broekhuizense geslacht Van Soest vóór 1811 zie L.J.W.G. Schelberg "De familie van Soest te Broekhuizen", Limburg Tijdschrift voor Genealogie , 1 (1973) 11-13. Zie ook de website van Arno van Soest.
Uit dit huwelijk:

Zie
gezinsfoto ca. 1914.

   1. Joannes Cornelis Wilhelmus Henricus (zie VIII.14).
   2. Albertina Ida Maria Cornelia (Albertien), geboren op 05-06-1902 te Echt, overleden op 21-04-1970 te Heerlen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 13-09-1927 te Broekhuizen met
Gerard WAGEMANS, 29 jaar oud, notaris te Tegelen, geboren op 18-11-1897 te Roggel, overleden op 15-05-1944 te Roermond op 46-jarige leeftijd. Gerard Wagemans was kandidaat-notaris geweest bij J.H.H. van Boven te Roermond. Van de bruiloft, die gehouden werd te Broekhuizen ten huize van de bruid is een prachtige familiefoto bewaard gebleven;, zoon van L. WAGEMANS en NN VRINSSEN.
Gehuwd (2) met
Jozef Godfried Antoon OPFERGELT, burgemeester Wijnandsrade, geboren op 14-08-1888, overleden op 03-01-1977 te Heerlen op 88-jarige leeftijd.
   3. Anna Maria Gertruda (Mies), geboren op 23-02-1907 te Echt, overleden op 27-11-1974 te Eindhoven op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-04-1937 te Broekhuizen met
Gerardus J.J. van den BESSELAAR, 29 jaar oud, Grossier levensmiddelen, geboren op 04-03-1908 te Valkenswaard. Zie genealogie Besselaar


VIII.14    Joannes Cornelis Wilhelmus Henricus van BOVEN, bierbrouwer, geboren op 03-12-1900 te Echt, overleden op 25-09-1982 te Venlo op 81-jarige leeftijd. Bierbrouwer te Arcen (brouwerij De Vriendenkring), zoon van Petrus Wilhelmus Hubertus (Wim) van BOVEN (zie VII.9) en Henrica Hubertina Huberta van SOEST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-11-1928 te Berlicum met
Maria Lamberta Mechtilda Hendrika GODSCHALX, 23 jaar oud, geboren op 06-12-1904 te Berlicum, overleden op 17-02-1965 te Nijmegen op 60-jarige leeftijd, dochter van Corstianus Johannes Matthijs GODSCHALX, Burgemeester en bierbrouwer te Berlicum, en Hendrika Johanna Maria van den OEVER.
Uit dit huwelijk:

   1. Willem Henri Johannes Maria (zie IX.9).
   2. John Hendrik Georg, geboren op 30-01-1931 te Arcen en Velden, overleden op 05-07-1937 te Arcen en Velden op 6-jarige leeftijd.
   3. Paul Gerard Rosa (zie IX.12).
   4. Rudolph Hein Albertine (zie IX.14).
   5. Henriëtte Maria Thea Gerarda, Ziekenverzorgster, geboren op 13-10-1936 te Arcen en Velden.
   6. John Henk Gerard, Brouwingenieur Oranjeboom, geboren op 11-07-1938 te Arcen en Velden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-10-1967 te Hilversum met
Yvonne VREDENDAAL, geboren 31-01-19xx.
   7. René Henk Jan Marie, Textielwinkel te Venlo, geboren op 08-01-1940 te Arcen en Velden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-08-1970 te Venlo met
Anna Theresia Hubertina BLOEMEN, geboren 15-01-19xx.
   8. Ernest Wim Maria, Bedrijfsleider in garage, geboren op 27-02-1945 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-07-1969 te Arnhem met
Johanna Gijsberdina W. M. (Ans) MATSER, 27 jaar oud, geboren op 20-01-1942.


IX.9    Willem Henri Johannes Maria van BOVEN, Vertegenwoordiger, geboren op 24-08-1929 te Arcen en Velden, overleden op 29-09-1992 te Houthalen (B) op 63-jarige leeftijd, zoon van Joannes Cornelis Wilhelmus Henricus van BOVEN (zie VIII.14) en Maria Lamberta Mechtilda Hendrika GODSCHALX.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-09-1961 te Nijmegen met
Johanna Gertruda Hendrika VERPAALEN, 24 jaar oud, geboren op 15-10-1936 te Nijmegen. Zie over het geslacht Verpaalen: O.A.C. Verpaalen, De Vijf Palen.
Kroniek van de familie Verpaalen. 3e reeks 1968-1972. Dochter van
Jacobus Josephus VERPAALEN, PTT-monteur te Nijmegen, en Geertruida Fredrika KLOMP.
Uit dit huwelijk:

   1. Jeroen Johannes Fredericus, geboren op 18-02-1963.
   2. René Jacobus Hendricus, geboren op 31-03-1964.


IX.12    Paul Gerard Rosa van BOVEN, Assurantieagent, geboren op 27-10-1932 te Arcen en Velden, zoon van Joannes Cornelis Wilhelmus Henricus van BOVEN (zie VIII.14) en Maria Lamberta Mechtilda Hendrika GODSCHALX.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-12-1962 te Arcen en Velden met
Catharina Johanna (Toos) SMITS.
Uit dit huwelijk:

   1. Wilma, geboren op 04-09-1964.
   2. Jan, geboren op 29-10-1965.
   3. Marion.


IX.14    Rudolph Hein Albertine van BOVEN, geboren op 08-06-1934 te Arcen en Velden, zoon van Joannes Cornelis Wilhelmus Henricus van BOVEN (zie VIII.14) en Maria Lamberta Mechtilda Hendrika GODSCHALX.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-01-1968 te Waalwijk met
Maria Elisabeth Waltera (Riet) KLERKX, geboren 20-08-19xx, dochter van Piet Klerx, directeur van de gelijknamige meubelfirma te Waalwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Grace.


VII.11    Johannes Henricus Hubertus (Henri) van BOVEN, Notaris te Roermond, geboren op 09-03-1872 te Stevensweert, overleden op 23-06-1925 te St-Odiliënberg op 53-jarige leeftijd.zoon van Joannes Cornelus van BOVEN (zie VI.2) en Maria Ida STASSEN. Vertrekt 1896 naar Roermond,vermoedelijk als kandidaat op het kantoor van notaris Linssen(BRSt. 1344); kandidaat-notaris te Den Haag; notaris te Roermond; Testament gemaakt bij notaris van Koolwijk te Roermond,13-12-1921(in archief); stichtte in 1919 voor 80 jaar leesmissen in de Rochuskapel te Ohé en Laak voor het lichamelijk en geestelijk heil van zijn nageslacht; http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?id=732)
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-09-1906 te Roermond met
Josephina Maria Augustina LAUWERIKS, onderwijzeres, 35 jaar oud, geboren op 30-12-1870 te Roermond, overleden op 23-08-1959 te Roermond op 88-jarige leeftijd, dochter van Pierre François Hubert LAUWERIKS, Beeldhouwer bij Cuypers' werkplaatsen, en Maria Catharina RIJCKEN. Zie Genealogie Lauweriks
Uit dit huwelijk:

Zie
foto van de vader met zijn drie oudste zoons

   1. Henricus Maria Cornelis, Benedictijn te Egmond, geboren op 07-09-1907 te Roermond, overleden op 13-11-1992 te Oudtburgh te Bergen (N.H.). op 85-jarige leeftijd, begraven op 17-11-1992 te Abdij Egmond.
   2.

Mr. René Johan (zie VIII.22).

   3. Drs. Johannes Henricus Hubertus (zie VIII.24).
   4. Drs. Wilhelmus Leonardus (zie VIII.27).
   5. Agnes Maria Ida (Zus), Secretaresse Sodafabriek Herten (L), geboren op 07-09-1911 te Roermond. overleden op 23-4-2002 te Hornerheide (L) op 90-jarige leeftijd.
   6. Mr. Paul Marie Hubert (zie VIII.30).
   7. Prof. dr. Jozef Karel Alphons priester bisdom Roermond, kapelaan te Venlo (tot 1944), hoogleraar biologie Leuven, geboren op 19-05-1915 te Roermond, overleden op 07-04-1997 te Kortrijk op 81-jarige leeftijd, begraven op 12-04-1997 te Roermond. Entomoloog; voorzitter Natuurhistorisch Museum Maastricht; schonk zijn kostbare mierenverzameling aan Maastricht; hield het familiearchief bij, nu in bezit van de samensteller

 


VIII.22    Mr. René Johan van BOVEN, Advocaat en procureur, wethouder/loco-burgemeester van de gemeente Roermond, Officier ON, Ridder Gregorius de Grote, geboren op 05-08-1908 te Roermond, overleden op 02-11-1991 te Roermond op 83-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus Hubertus (Henri) van BOVEN (zie VII.11) en Josephina Maria Augustina LAUWERIKS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-10-1935 te Utrecht met
Mr. Adriana Gerarda Maria SMITS, jurist, 26 jaar oud, geboren op 17-12-1908 te Waspik, overleden op 31-03-2002 te Horn (L) op 93-jarige leeftijd, dochter van Victor Crispinus Josephus SMITS, Arts te Waspik en Utrecht, en Anna Cornelia Joanna Maria STAMS. Zie Genealogie Smits (Dongen)
Uit dit huwelijk: 

   1. Augustina Victoire Marie, geboren op 04-11-1936 te Roermond, overleden op 17-01-1986 te Rosmalen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-09-1963 te Roermond met
drs. Petrus Alfonsus Antonius OMLOO, 28 jaar oud, dierenarts, veterinair inspecteur Noord-Brabant en Limburg, geboren op 13-08-1935 te Echt, overleden op 20-06-1986 te 's-Hertogenbosch op 50-jarige leeftijd, zoon van Henri OMLOO, bankdirecteur te Echt (L), en Aloysia Hendrika Philomena JOOSTEN. Zie Genealogie Omloo
   2. Drs. Jan Henri Hubert (zie IX.25).
   3. Victor René (zie IX.27).
   4. Anna Wilhelmina Catharina, geboren op 25-08-1943 te Roermond, overleden op 21-02-1944 te Roermond, 180 dagen oud.
   5. Dr. Maarten Willem (zie IX.30).
   6. Margaretha Anna Jeanette Pauline (Margriet), Verpleegkundige, geboren op 26-07-1946 te Roermond.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 29-07-1985 te Olst,  Jan MILBO, geboren op 07-06-1956, zoon van
Carlo Svend MILBO en Käthe Margit HANSEN. (Kopenhagen)
   7. Mr. René Joseph (zie IX.34).


IX.25    Drs. Jan Henri Hubert (Henk)  van BOVEN, huisarts te Nuth, geboren op 14-01-1938 te Roermond, zoon van Mr. René Johan van BOVEN (zie VIII.22) en Mr. Adriana Gerarda Maria SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-12-1965 te Roermond met
Marina Florentine Alphonsina Gemma IMKAMP, 25 jaar oud, geboren op 02-05-1940 te Roermond, dochter van Maria Hubertus Alphons Joseph (Joep) IMKAMP, tandarts, en Madeleine Marie Léonie Hubertine Ger. (Maddy) HUSTINX.
Uit dit huwelijk:

   1. Marina Josephine Augustine, diëtiste, geboren op 26-08-1966 te Roermond.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1994 te Nuth (L) met
Mr. Hendrikus Johannes Maria (Dirk-Jan) HOUTEPEN, 28 jaar oud, notaris te Eindhoven, geboren op 26-12-1965 te Tilburg, zoon van drs. Franciscus Antonius Henricus Maria HOUTEPEN en Adriana Theodora Maria ADAMS.
   2. Emilie Madeleine Victoire, geboren op 26-08-1966 te Roermond, Gehuwd op 03-07-1999 te Nuth (RK) met Drs. Wilfred PETERS, belastinginspecteur..
   3. Irene Marguèrite Renée, geboren op 28-10-1967 te Nuth.
   4. Simone Adriënne Louise, geboren op 26-04-1971 te Heerlen.


IX.27    Victor René (Victor) van BOVEN, tuinarchitect, geboren op 14-09-1939 te Roermond, zoon van Mr. René Johan van BOVEN (zie VIII.22) en Mr. Adriana Gerarda Maria SMITS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-04-1967 te Roermond met
Mariëtte van der BRUGGEN, dochter van Mr. Hendrik Petrus van der BRUGGEN, Advocaat en procureur, en Henriëtte Marie Jos. Bertha WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:

   1. Yvette Renée Emilie Henriëtte, geboren op 28-11-1968 te Dún Laoghaire (Irl).
   2. Anna Sophia, geboren op 17-07-1973 te Dublin (Irl).


IX.30   Mr. Dr. Maarten Willem van BOVEN, Algemeen Rijksarchivaris (1997-2007), Officier ON, geboren op 30-12-1944 te Roermond, zoon van Mr. René Johan van BOVEN (zie VIII.22) en Mr. Adriana Gerarda Maria SMITS
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-07-1975 te Groningen met
Maria Johanna ten BRINK, 23 jaar oud, geboren op 01-06-1952 te Rotterdam, dochter van Lambertus Antonius Maria Ten BRINK, notaris te Groningen, en Maria Elisabeth SMIT 
Uit dit huwelijk:

   1. Eleonore Maria (Noor), geboren op 04-11-1976 te 's-Gravenhage.
   2. Gijsbert Maarten (Gijs), geboren op 01-07-1979 te 's-Gravenhage.
   3. Birgitte Adriënne, geboren op 26-08-1984 te Helmond.
   4. Marjolein Elisabeth, geboren op 26-08-1984 te Helmond.


IX.34    Mr. René Joseph (René) van BOVEN, vice-president gerechtshof Den Haag, geboren op 08-02-1949 te Roermond, zoon van Mr. René Johan van BOVEN (zie VIII.22) en Mr. Adriana Gerarda Maria SMITS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 11-05-1974 te Wassenaar,
Drs. Marcelle Maria GERLACH, Kunsthistorica, directrice Stichting Nationale Ballet Plus, geboren op 06-01-1950 te 's-Gravenhage, dochter van Dr. Henricus GERLACH, conrector Maerlantcollege 's-Gravenhage, en Martine Angèle de BRUIJN.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 05-10-1991 te Wijchen met
Drs. Simone Louise Juliana Maria FILIPPINI, 31 jaar oud, diplomatieke dienst, geboren op 09-12-1959 te Someren, dochter van Wilhelmus Theodorus Franciscus FILIPPINI, huisarts Someren; geneesheer-directeur Canisius Ziekenhuis Nijmegen, en Drs. Cornelia Johanna Maria (Cor) OMLOO, arts.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Onno Reinier, geboren op 30-10-1977 te Melick-Herkenbosch.

Uit het tweede huwelijk:

   2. Willem Jacob, geboren op 04-11-1994 te 's-Gravenhage.
   3. Liselotte Simone, geboren op 02-12-1996 te 's-Gravenhage.


VIII.24    Drs. Johannes Henricus Hubertus (Jan) van BOVEN, directeur Economische Zaken te Curaçao, geboren op 18-07-1909 te Roermond, overleden op 30-10-1985 te Breda op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus Hubertus (Henri) van BOVEN (zie VII.11) en Josephina Maria Augustina LAUWERIKS.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04-05-1937 te Tilburg met
Maria Wilhelmina Paulina Jacoba (Mary) HEUFKE, 23 jaar oud, geboren op 13-06-1913 te Tilburg, overleden op 9-9-2011 te Zwolle op 96-jarige leeftijd, dochter van Christoffel Johan Meindert HEUFKE, Notaris te Tilburg, en Jacoba Maria ANTONISSEN. Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 03-09-1954 te Mexico City met Ernestine Marianne Fernanda BANNING, 32 jaar oud, geboren op 19-03-1922 te Soerabaja (Ned. Ind.). Genealogie Banning in NP 60, 135.

Uit het tweede huwelijk:

   1. Dennis Paul Maria, geboren op 19-05-1955 te Willemstad (C).
   2. Yvette Josephine Emily, geboren op 29-12-1956 te Willemstad (C).
   3. Carolus Michael (Carlos), geboren op 04-07-1962 te Den Haag.


VIII.27    Drs. Wilhelmus Leonardus (Wim) van BOVEN, huisarts te Utrecht, geboren op 09-10-1910 te Roermond, overleden op 14-07-1952 te Utrecht op 41-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus Hubertus (Henri) van BOVEN (zie VII.11) en Josephina Maria Augustina LAUWERIKS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-02-1939 te Utrecht met
Cornelia Johanna Maria DERKS, 27 jaar oud, geboren op 10-09-1911 te Tilburg, overleden op 31-12-1986 te Utrecht op 75-jarige leeftijd, dochter van Willem Hubertus DERKS, Directeur Bijkantoren Incassobank N.V., en Melanie BOTERMANS.
Uit dit huwelijk:

   1. Melanie Augustina Maria, geboren op 19-10-1939 te Utrecht, overleden 20-10-2007 te Utrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-09-1964 te Utrecht met
Jan Nicolaas van BEMMEL.
   2. Leontina Elisabeth Maria, geboren op 22-02-1941 te Utrecht, overleden op 17-10-1943 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.
   3. Hein Jan, geboren op 10-04-1942 te Utrecht, overleden op 26-01-1946 te Utrecht op 3-jarige leeftijd. Kwam om bij een ongeluk met een Amerikaanse legertruck. Rouwdichtje van zijn oom Jan Derks in het tijdschrift Roeping 23 (1946), 306.
   4. Drs. Dirk Jan Willem (zie IX.44).
   5. Dr. Willem Paul Leonard (zie IX.46).
   6. Maud Maria Leontine, geboren op 25-12-1946 te Utrecht, overleden op 08-03-1975 te Zwolle op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-04-1971 te Utrecht met
Mr. Joost L.M HOFFSCHOLTE, Burgemeester van Dalen (O.
   7. Marie Renée Ine, geboren op 01-02-1948 te Utrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-03-1974 te Utrecht met
Jan HESSING.
   8. Mr. Peter Reinier Paul (zie IX.52).
   9. Jan Lodewijk Jozef, geboren op 31-03-1951 te Utrecht, overleden op 03-06-2003 te Utrecht op 52-jarige leeftijd.


IX.44    Drs. Dirk Jan Willem van BOVEN, oud-directeur VWS, voorzitter Raad van Bestuur ONVZ Zorgverzekeraar, geboren op 25-08-1943 te Utrecht, zoon van Drs. Wilhelmus Leonardus van BOVEN (zie VIII.27) en Cornelia Johanna Maria DERKS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1966 te Utrecht met
Tonneke WIENESE.
Uit dit huwelijk:

   1. Marie-Suzanne Leontine, geboren 02-06-1967 te Utrecht.
   2. Maud Cornelie, geboren op 30-07-1969 te Utrecht, gehuwd op 30-08-1997 te Utrecht met Peter Jurriaan de VINK, uit dit huwelijk Mats Leonard, geboren op 16-05-2000 te Utrecht, Boele Bob, geboren op 03-07-2002 te Utrecht en Jits Ole, geboren op 27-09-2006 te Utrecht.
   3. Leonard, geboren op 30-09-1975 te Utrecht, gehuwd op 4-09-2010 met Libertje BOSMA, uit dit huwelijk Casper Jan Franciscus, geboren op 9-3-2011 te Amsterdam.
 

IX.46    Dr. Willem Paul Leonard van BOVEN, Internist-nefroloog St. Elisabethziekenhuis Tilburg, geboren op 21-11-1944 te Utrecht, overleden op 18-02-1995 te Tilburg op 50-jarige leeftijd. Zoon van Drs. Wilhelmus Leonardus van BOVEN (zie VIII.27) en Cornelia Johanna Maria DERKS.
Gehuwd met
Antoinette M. TRÜGG. Uit dit huwelijk:

   1. Olivier Willem, geboren op 16-07-1974 te Utrecht.


IX.52    Mr. Peter Reinier Paul van BOVEN, geboren op 08-01-1950 te Utrecht, overleden op 09-12-1997 te De Meern op 47-jarige leeftijd, zoon van Drs. Wilhelmus Leonardus van BOVEN (zie VIII.27) en Cornelia Johanna Maria DERKS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-04-1982 te Utrecht met
Marijke LEYNS.
Uit dit huwelijk:

   1. Reinier Willem Hans, geboren op 16-01-1983 te Utrecht.
   2. Janneke Marie Cornelle, geboren op 01-12-1984 te Utrecht.
   3. Stijn Jan Jaap, geboren op 23-08-1988 te De Meern.
   4. Hidde Leonard, geboren op 04-06-1991 te De Meern.


VIII.30    Mr. Paul Marie Hubert (Paul) van BOVEN, Secretaris, later directeur machinefabriek Backer en Rueb te Breda, voorzitter Noordbrabantse Werkgevers, voorzitter NCW, diverse commissariaten; geboren op 07-02-1913 te Roermond, overleden op 25-12-1997 te Breda op 84-jarige leeftijd. , zoon van Johannes Henricus Hubertus (Henri) van BOVEN (zie VII.11) en Josephina Maria Augustina LAUWERIKS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1941 te Breda met
Petronella van SLOBBE, dochter van Bartholomeus Wouter Theodorus van SLOBBE, Gouverneur Curaçao; burgemeester Breda, en Joanna Maria Antonia van SCHENDEL.

(foto privé-collectie M.W. van Boven, St. Michielsgestel)

Paul van Boven (1913-1997)

 

Uit dit huwelijk:

   1. Drs. Maria Margaretha Augustina (Margriet),oud-directrice Noordbrabants Museum, Officier ON, geboren op 27-03-1942 te Breda.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-04-1979 te 's-Hertogenbosch met
Drs. Herbert Jan HYMERSMA, kunsthistoricus.
   2. Mr. Paul Marie René (zie IX.57).
   3. Mr. Elisabeth Maria (Liesbeth), advocaat en procureur, geboren op 13-04-1945 te Breda.
   4. Drs. Christophe Marie Jan (zie IX.61).
   5. Drs. Theresia Maria Stephanie (Trees), Wetens. Medewerker RUG, geboren op 02-08-1949 te Breda, overleden op 26-10-1986 te Glencoe (GB) op 37-jarige leeftijd.
   6. Pia Maria Josepha, geboren op 15-03-1951 te Breda.
   7. Dr. Erica Maria Angela, docent Neerlandistiek RU Groningen, geboren op 18-07-1952 te Breda.
Gehuwd met
Gert VISSER, raadsheer Hof Amsterdam.
   8. Mr. Stefanus Maria Willem Laurens (Steven) (zie IX.67).


IX.57    Mr. Paul Marie René (Paul) van BOVEN, oud-vice president Noord Europa Côte d'Or S.A., oud-directeur Kraft Jacobs-Suchard BV, geboren op 23-08-1943 te Breda, zoon van Mr. Paul Marie Hubert van BOVEN (zie VIII.30) en Petronella van SLOBBE.Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-09-1969 te Nijmegen met drs. Cécile Marie van AERSSEN, historicus, dochter van Robert G.L. van AERSSEN, dermatoloog, en Josephine JONGEN.


Uit dit huwelijk:

   1. Drs. Paul Charles Bertus, marketing manager Unilever N.V., geboren op 15-11-1970 te Fontainebleau (F), gehuwd op 22-08-1997 te Rotterdam met Barbara Martina Cornelia SCHELLEKENS, dochter van H.G.L.M. SCHELLEKENS en A.H. KNIJNENBURG. Uit dit huwelijk: Paul Gerard Lucas, geboren op 24-05-1999 te 's-Hertogenbosch, en Daan Frederik, geboren op 20-07-2001 te Rotterdam
   2. Pia Cécilia Maria, directeur/eigenaar ImpressiveGreenApple, personeelsbemiddeling te Den Haag (info 13-4-2006) geboren op 13-07-1972 te Zwijndrecht. Gehuwd 27-5-2006 met Franklin Pieter (Frank) OP DEN BROUW, handelaar, geboren 21-12-1956 te Den Haag.
   3. Marc Steven Maria, geboren op 22-06-1976 te Gouda.
   4. Pieter Joost, geboren op 19-09-1979 te Velsen.


IX.61    Drs. Christophe Marie Jan (Christof) van BOVEN, Conrector HEAO Groningen, geboren op 21-09-1946 te Breda, overleden op 4-4-2010, zoon van Mr. Paul Marie Hubert van BOVEN (zie VIII.30) en Petronella van SLOBBE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-06-1970 te Groningen met
Drs. Marjolijn RÜPHAN.
Uit dit huwelijk:

   1. Drs. Gwendolijn Judith, biologe, geboren op 26-06-1972 te Groningen.
   2. Drs. Laurens Christophe, tropenarts, geboren op 17-09-1974 te Groningen.
Gehuwd met Sharon Jackreen KAPUTA HARAWA, geboren op 14-11-1979 te Rumphi (Malawi) . Uit dit huwelijk: Yannick Dalitso, geboren op 21-09-2006 te Dar-es-Salaam (Tanzania)


IX.67    Mr. Stefanus Maria Willem Laurens (Steven) van BOVEN, Advocaat en procureur, geboren op 18-11-1958 te Breda, zoon van Mr. Paul Marie Hubert van BOVEN (zie VIII.30) en Petronella van SLOBBE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-06-1989 te Amsterdam met
Kathy HARTOGH, rechter,
Uit dit huwelijk:

   1. Julia Maria, geboren op 03-05-1991 te Amsterdam.

   2.Colette Elisabeth, geboren op 23-04-1994 te Haarlem.

   3.Emma Eva, geboren op 07-09-1997 te Haarlem.