Roermondse jeugd rond 1950-1957

 

Een paar jeugdfoto's van de generatie die in de vijftiger jaren in Roermond is opgegroeid. De eerste vier unieke foto's van de bewaarschool aan het Kloosterwand heeft Paul van Binsbergen  ter beschikking gesteld. De vijfde is een klassenfoto van de zesde klas van het Klein College. De laatste is een foto van de EK van het Bisschoppelijk College ca. 1957.  Wellicht een feest der herkenning. Graag aanvullingen van de namen naar Maarten van Boven.

De bewaarschool aan het Kloosterwand circa 1950. 

Op de bovenste rij vierde van links, Louis (Wieke) Lamers of Jos Goossens, vijfde van links Paul van Binsbergen, derde van rechts Maarten van Boven, tweede van rechts Tom Pluijmakers. Tweede rij van boven: tweede van rechts Irene van Buuren, derde van rechts Marion Op het Veld (?). Tweede rij van onder, derde van links Gerard Tomlow. Onderste rij derde van rechts Ignace Ruijs (de echtgenoot van Charlotte die website Historie van Roermond beheert)  vierde van rechts Margriet van Boven. Onze zuster van de bewaarschool van de jongens was de aardige zuster Rogera, waarschijnlijk de non op de bovenste rij helemaal links. 

In dezelfde tijd, de meisjes van de bewaarschool voor de start van een optocht (Koninginnedag?) In het midden met vlag voor de zuster en achter het meisje met de triangel Margriet van Boven.

De jongetjes van de bewaarschool als herdertjes op het Munsterplein vlak voor de processie. Op de voorste rij tweede van links Paul van Binsbergen, derde van links Hans Thomassen, in dezelfde rij  uiterst rechts Maarten van Boven. (Dank aan Bert Thomassen voor de aanvullende informatie)

Vrijwel dezelfde foto.

 

Klein College in 1957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 6 in in het gymlokaal. Links op de achtergrond het rek met stokken, waarmee we tijdens de gymles allerlei oefeningen moesten doen! De vlag rechts werd in optochten en processies meegevoerd. Wat was een katholieke instelling toentertijd zonder vlag? Bovenste rij van links naar rechts: Paul van Binsbergen, Bert Broens, Mark van der Mark, Réne Cleef, Ab Neggers, Jan te Meij ; tweede rij van boven van links naar rechts: Toon Daalderop, ? Adams (afkomstig van Beegden) , Ton van Tuyl, Ronnie van der  Gouw, Tonnie Linssen, Karel Damen, ?; Derde  rij van boven: ?; Bob Janssen (nu Lanswijer), Piet Brouwer, Gérard Giebels hoofd der school, TheoWillems, ?, ?, ? (Moorman of Mohrman). Onderste rij van links naar rechts: Harrie Pront, Maarten van Boven, Hans Thomassen, Jos Goossens, Jos Hermans. (Met dank aan René Cleef, voor aanvullingen en suggesties)

 

 Bisschoppelijk College, ca 1957. 

De EK bij zijn jubileum ca. 1957

.