DIE BLOUDAM IS HUL OESLAND


Dit is sowat ‘n eeu gelede. In ‘n sonnige vallei aan die voet van ‘n lowergroen berg aan die Valsbaaikus, ongeveer sewe myl duskant Simonstad, war die Atlantiese en Indiese oseane me-kaar ontmoet - waar vanslewe moeë trekosse op pad Kaap toe hul dors met heldeer fonteinwater langs die transportpad ge-

les het, lê ‘n aantal klein primitiewe kliphuisies bleek in die son .
‘n Paar oopskuitjies lê langs die sandpad met die dreuning van die see om en by hulle. Rye - rye vis, oopgevlek en blink in die son, hang aan stellasies op die spierwit strand. En saam met die verfrissende soutgeure uit die ou bloudam, het die geure van drooggemaakte snoek en veldblomme aan jou neusgate gehang - ‘n ware vissersparadys.

Dit is die prentjie van die skilderagtige visserdorpie, Kalkbaai, sowat honderd jar gelede, toe die vissergemeenskappie uit die sowat honderd kleurvolle Kleurlingvissers bestaan het.

Kalkbaai, een van die mees kleurryke visserdorpies aan die kus van Suid-Afrika, sal in 1960 honderd jaar oud wees.
Dit was in die sestiger jare van die vorige eeu toe een van die eerste persone, ‘n Filippyn, na Kalkbaai gekom het. Sy naam was Felix Flores en daar wordt vertel dat hy ‘n droster was van die Amerikaanse kaperskip, die Alabama.
Daarna het daar van tyd tot tyd ook andere Filippyne na Kalkbaai gekom. Party het met ‘n bark gekom wat suiker van die Oos-Indiese Eilande na Amerika vervoer en by Simonstad aangedoen het. Ander het gekom na die Filippynse opstand teen Spanje in 1872, en party was skipbreukelinge.
Van Manilla, van Java, van die Ooste en van die Weste het die voorvaders gekom om van hierdie liewe vissergemeenskap op Kalkbaai ‘n gemeenskap van gemengde bloed te vorm.
Hulle ken die see en het dit lief. Hul voorspoed, hul vreugde,
11

Die bloudam is hul oesland van Tommy Carse uitgegeven door Haum kaapstad/pretoria