Parenteel van Hendrikus van Boekel.
Parenteel van Johannes van Boekel

Parenteel van Johannes van Boekel

I Johannes van Boekel is geboren omstreeks 1705. Johannes trouwde met Jacoba van Dijk.
Kind van Johannes en Jacoba:
1 Nicolaas van Boekel, geboren omstreeks 1733 in Empel. Volgt II.
II Nicolaas van Boekel is geboren omstreeks 1733 in Empel, zoon van Johannes van Boekel (zie I) en Jacoba van Dijk. Nicolaas is overleden op 12-11-1814 in Empel, ongeveer 81 jaar oud [bron: aktenr. 9].
Notitie bij Nicolaas: Aangifte 17 november 1814:
In het jaar acht hondert en veertien den dertienden november ´s middags om drie ure compareerde voor ons Burgemeester van Empel en Meerwijk; Antonie van Boekel, dijkschrijver en Gerrit van rooij, arbeider, beide wonende te Empel voorn, de welke ons verklaard hebben, dat op den twaalfden, om twee ure des namiddags, is overleden Nicolaas van Boekel, een en tachtig jaren, geboortig van Empel voorn, wonende alhier, zoon van Johannes van Boekel, bouwman en Jacoba van Dijk.
Nicolaas trouwde met Emerentia Mulders. Emerentia is overleden vóór 26-10-1817.
Kinderen van Nicolaas en Emerentia:
1 Antoni van Boekel, geboren omstreeks 1771. Volgt III-a.
2 Hendrikus van Boekel, geboren in 1771 in Empel (voorn). Volgt III-b.
III-a Antoni van Boekel is geboren omstreeks 1771, zoon van Nicolaas van Boekel (zie II) en Emerentia Mulders.
Adres:
Empel (voorn)
Beroep:
(Plaats: dijkschrijver)
Antoni trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 1799 met Dina Kuijpers.
Kinderen van Antoni en Dina:
1 Ida van Boekel, geboren in 1799 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-a.
2 Martinus van Boekel, geboren in 1805 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-b.
3 Anna Maria van Boekel, geboren op 14-07-1814 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-c.
4 Nicolaas van Boekel, geboren op 26-11-1816 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 17].
Notitie bij Nicolaas: Geboren om elf ure des middags.
Aangever: Antoni van Boekel, dijkschrijver, wonende te Empel voorn, vader.
Getuigen: Willem van den Dungen, bouwman, 59 jaren en Francis van Herwijnen, broodbakker, 41 jaren, beiden wonende alhier.
5 Johannis van Boekel, geboren omstreeks 1820 in Empel en Meerwijk. Johannis is overleden op 26-08-1824 in Empel, ongeveer 4 jaar oud [bron: geen aktenr., blz 4].
Notitie bij Johannis: Overleden om vijf ure des morgens, oud vier jaren
Aangevers: Antonie van Boekel, 50 jaren dijkschrijver, vader en Johannis Wolfs, 24 jaren, bouwman, nabuur.
III-b Hendrikus van Boekel is geboren in 1771 in Empel (voorn), zoon van Nicolaas van Boekel (zie II) en Emerentia Mulders. Hij is gedoopt op 13-03-1771 in Empel en Meerwijk. Hendrikus is overleden op 07-01-1838 in Empel, 66 of 67 jaar oud [bron: aktenr. 2].
Notitie bij Hendrikus: Aangifte 08-01-1838
Aangever; Cornelis van Boekel, van beroep arbeider, 25 jaren, zoon van den overledene en Hendrikus van Dinther, bouwman, 38 jaren, nabuur van de overledene, welke ons verklaard hebben dat Hendrikus van Boekel, van beroep bouwman, oud vijf en zestig jaren, geboren en wonende te Empel, zoon van Nicolaas van Boekel en Emerenza Mulders, beiden overleden, weduwnaar van Johanna van Hirtum, echtgenoot van Henrica van Zoest, is overleden binnen deze gemeente, op zondag de zevende der maand januarij, om negen ure des morgens.
Allen geteekend except Cornelis van Boekel die veklaarde niet te kunnen schrijven.
Beroep:
(Plaats: bouwman)
Hendrikus:
(1) trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 1805 met Johanna van Hirtum, ten hoogste 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1774 in Empel (voorn), dochter van Antoni van Hirtum en Maria van Engelen. Johanna is overleden op 16-08-1816 in Empel, 41 of 42 jaar oud [bron: aktenr. 5].
Notitie bij Johanna: In het jaar een duizend achttien honderd en zestien ten zes uren, des avonds compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civiele Staat der Gemeente Empel en Meerwijk, provincie Noord-Brabant, Antoni van Boekel, dijkschrijver, welke aan ons verklaard heeft te zijn zwager van den overledene en Cornelis van Hirtum, arbeider, die gezegt heeft te zijn broeder van den overledene, beiden wonende te Empel voorn, welke ons verklaard hebben, dat op den zestienden om negen uren des morgens, is overleden Johanna van Hirtum, echtgenoote van Hendrikus van Boekel, oud twee en veertig jaren, geboren te Empel voorn, wonende te Empel voorn, dochter van Antoni van Hirtum en Maria van Engelen.
Nadat van deze Acte voorlezing is gedaan aan de comparanten, hebben dezelve met ons en beneven ons geteekend.
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 26-10-1817 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 3] met Henrica van Zoest, 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Henrica: 26 oktober 1817 Empel en Meerwijk, aktenr. 3
Geene tegenstrijding tegen dit Huwelijk ons bekend zijnde, regt doene aan hunne vodering, na voorlezing hebben gedaan, involge de wet, 1.0 van de Acten van Huwelijks-Afkondigingen, gedaan te Empel
2.0 Van den Akte van Geboorte van den bruidegom en de bruid
3 Van de Akte van overlijden van den vader en moeder des bruidegom
4 Van de Akte van overlijden van Johanna van Hirtum ... van den bruidegom
5 Van de Akte van Consent van der vader der bruid.

En eindelijk van het 6e kapittel van het thans vigerend Burgelijk Wetboek, voorkomende onder Huwelijken, en wel bepaaldelijk, Artikel 212, 215 en 214, hebben gevraagd aan den bruidengom en de bruid, of zij elkander en over weder voor man en vrouw erkennen; waarop dezelve ook afzonderlijk en bevestigend hebbende geantwoord, wij Burgemeester, Ambtenaar de Burgelijken Staat, verklaren, In naam der Wet, dat de Personen van
Hendricus van Boekel en van Henrica van Zoest door een wettig huwelijk zijn vereenigd.

Aldus deze tegenwoordige Acte opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Adrianus van Ghert, onderwijzer, oud vier en twintig jaren van Nicolaas Langenhuijsen, oud vijf en twintig jaren, van Peter van Thiel, een en twintig jaren, van Francis van Herwijnen, oud negen en veertig jaren, getuigen ten dezen, wonende te Empel.

Van al hetgeen wij deze tegenwoordige Acte van huwelijk hebben opgemaakt, en na dat van dezelve met en beneven ons hebben geteekend. Except Hendricus van Boekel en Henrica van Zoest.
Gedaan ten Raadhuize der Gemeente Empel, dag jaar en maand als boven.
Henrica is geboren in 1787 in Lithoijen, dochter van Johannes van Zoest en Maria van Lieshout. Zij is gedoopt op 22-11-1787 in Lithoijen. Henrica is overleden na 07-01-1838, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Henrica: ALIA Hendrina /van Zoest/
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Adriana van Boekel, geboren in 1805 in Empel. Volgt IV-d.
2 Maria van Boekel, geboren in 1807 in Empel-Meerwijk. Volgt IV-e.
3 Anna van Boekel, geboren in 1810 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-f.
4 Cornelus van Boekel, geboren in 1812 in Empel-Meerwijk [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html]. Volgt IV-g.
5 Antonie van Boekel, geboren omstreeks 02-1813 in Empel en Meerwijk. Antonie is overleden op 06-11-1813 in Empel, ongeveer 9 maanden oud.
Notitie bij Antonie: Aangever overlijden: de vader
Getuige aangifte: Antonie van Boekel, journalier, oud 42 jaren, inwoner van Empel.
6 Antonie van Boekel, geboren op 30-10-1814 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-h.
Kinderen van Hendrikus en Henrica:
7 Johannes van Boekel, geboren op 12-03-1818 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 4]. Johannes is overleden vóór 1820, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Geboren om zeven ure des avonds.
Verschenen op 13 maart 1818 om acht ure des morgens; Hendricus van Boekel, bouwman wonende te Empel.
Getuigen: Adrianus van Herwijnen. 42 jaren en Martinus Kemps, 24 jaren, beiden wonende binnen deze Gemeente.
Allen geteekend, except Johannes van Boekel die verklaarde niet te kunnen schrijven.
8 Johannes van Boekel, geboren op 04-01-1820 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 1]. Volgt IV-i.
9 Nicolaas van Boekel, geboren op 11-03-1822 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-j.
10 Martinus van Boekel, geboren op 01-10-1824 in Empel en Meerwijk. Volgt IV-k.
IV-a Ida van Boekel is geboren in 1799 in Empel en Meerwijk, dochter van Antoni van Boekel (zie III-a) en Dina Kuijpers. Zij is gedoopt op 17-08-1799 in Empel en Meerwijk. Ida:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 07-07-1821 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 2 (isis)] met Geraradus Hartmans, 21 of 22 jaar oud. Geraradus is geboren in 1799 in Hedel, zoon van Johannes Hartmans en Elizabeth de Klijn. Hij is gedoopt op 28-08-1799 in Hedel.
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 23-11-1834 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 5 (isis)] met Henricus Schoonwater, 51 of 52 jaar oud. Henricus is geboren in 1782 in Nijmegen, zoon van Joannes Schoonwater en Hendrina Seelen. Hij is gedoopt op 20-06-1782 in Nijmegen.
IV-b Martinus van Boekel is geboren in 1805 in Empel en Meerwijk, zoon van Antoni van Boekel (zie III-a) en Dina Kuijpers. Hij is gedoopt op 19-10-1805 in Empel en Meerwijk. Martinus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 28-08-1835 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 6 (isis)] met Adriana van Hirtum, 28 of 29 jaar oud. Adriana is geboren in 1806 in Empel en Meerwijk, dochter van Jan van Hirtum en Antonija van den Heuvel.
Kinderen van Martinus en Adriana:
1 Antonia van Boekel, geboren op 09-07-1841 in Empel en Meerwijk.
2 Willem van Boekel, geboren op 19-04-1844 in Empel en Meerwijk. Volgt V-a.
IV-c Anna Maria van Boekel is geboren op 14-07-1814 in Empel en Meerwijk, dochter van Antoni van Boekel (zie III-a) en Dina Kuijpers. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1838 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 5] met Casper Zaunbrecher, 27 jaar oud. Casper is geboren op 08-09-1810 in Grotenrath, Duitsland, zoon van Johann Joseph Zaunbrecher en Catherina Zaunbrecher.
IV-d Adriana van Boekel is geboren in 1805 in Empel, dochter van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Johanna van Hirtum. Zij is gedoopt op 20-03-1805 in Empel. Adriana:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 28-10-1826 in ´s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 130 (Genlias)] met Michael Duijsens, 20 of 21 jaar oud. Michael is geboren in 1805 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Ambrosius Duijsens en Joanna Batens. Hij is gedoopt op 01-04-1805 in ´s-Hertogenbosch.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 08-05-1847 in ´s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 33. akte bevat meer informatie (Genlias)] met Antonius van Vechel, 25 jaar oud. Antonius is geboren op 10-11-1821 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Francis van Veggel en Geertruij Verkenzel.
IV-e Maria van Boekel is geboren in 1807 in Empel-Meerwijk, dochter van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Johanna van Hirtum. Zij is gedoopt op 17-08-1807 in Empel en Meerwijk. Maria trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 09-04-1828 in ´s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 26, akte bevat meer informatie (Genlias)] met Joannes Klardie, 23 of 24 jaar oud. Joannes is geboren in 1804 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Joannes Klardie en Joanna Maria van Wageningen. Hij is gedoopt op 10-01-1804 in ´s-Hertogenbosch.
IV-f Anna van Boekel is geboren in 1810 in Empel en Meerwijk, dochter van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Johanna van Hirtum. Zij is gedoopt op 02-03-1810 in Empel en Meerwijk. Anna trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-06-1834 in ´s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 123 (Genlias)] met Gerardus Johannes van der Kruijff, 29 of 30 jaar oud. Gerardus is geboren in 1804 in Amsterdam, zoon van Gerardus Johannes van der Kruijff en Maria Barbara Keeting. Hij is gedoopt op 26-11-1804 in Amsterdam.
IV-g Cornelus van Boekel is geboren in 1812 in Empel-Meerwijk [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html], zoon van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Johanna van Hirtum. Hij is gedoopt op 20-04-1812 in Empel en Meerwijk. Cornelus is overleden op 09-03-1866, 53 of 54 jaar oud.
Beroep:
(Plaats: Landbouwer)
Cornelus:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 20-05-1836 in Empel en Meerwijk [bron: Aktenummer: 1 (genlias)] met Helena van Hezewijk, 21 jaar oud. Helena is geboren op 11-11-1814 in Empel en Meerwijk, dochter van Francis van Hezewijk en Johanna Wolfs.
(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 20-08-1841 in Empel en Meerwijk [bron: aktenummer: 5] met Clara van der Meijden, ongeveer 21 jaar oud. Clara is geboren omstreeks 1820 in Driel, dochter van Willem van der Meijden en Mechelien Hooimans. Clara is overleden na 28-04-1882, minstens 62 jaar oud.
Kinderen van Cornelus en Helena:
1 Johanna van Boekel, geboren op 06-04-1837 in Empel en Meerwijk. Volgt V-b.
2 Leonardus Hendrikus Franciscus van Boekel, geboren op 23-02-1839 in ´s-Hertogenbosch. Volgt V-c.
Kinderen van Cornelus en Clara:
3 Hendrika van Boekel, geboren op 11-12-1842 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
4 Wilhelmina van Boekel, geboren op 04-02-1844 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
5 Hendrikus van Boekel, geboren op 11-05-1845 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
6 Engeliena van Boekel, geboren op 21-08-1846 in Empel.
7 Hendrica van Boekel, geboren op 31-03-1848 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
8 Martinus van Boekel, geboren op 03-06-1849 in Empel. Volgt V-d.
9 Hendrika van Boekel, geboren op 13-01-1851 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
10 Mechelina van Boekel, geboren op 31-03-1852 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
11 Hendrikus van Boekel, geboren op 29-01-1854 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html].
12 Helena van Boekel, geboren op 22-01-1855 in Empel. Helena is overleden op 02-06-1855 in Empel, 4 maanden oud.
13 Wilhelmus (Willem) van Boekel, geboren op 01-03-1856 in Empel. Volgt V-e.
14 N.N. van Boekel, geboren op 19-10-1858 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html]. N.N. is overleden op 19-10-1858 in Empel, geen dag oud.
15 Antonius Lambertus van Boekel, geboren op 20-09-1864 in Empel [bron: Irma en Johan <irmajohan@home.nl> http://members.lycos.nl/rioxiann3/index.html]. Antonius is overleden op 02-04-1865 in Empel, 6 maanden oud.
IV-h Antonie van Boekel is geboren op 30-10-1814 in Empel en Meerwijk, zoon van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Johanna van Hirtum. Antonie is overleden op 04-08-1866 in ´s-Hertogenbosch, 51 jaar oud [bron: aktenr. 469].
Notitie bij Antonie: Overlijden; aangifte op 05-08-1866
Aangevers: Petrus Lukkenaar, kamerbehanger, 36 jaren en Antonius Holtappel. smid, 23 jaren, beiden wonende alhier.
Overleden gisteren om vier ure des namiddags, tapper, echtgenoot van Maria Elisabeth Brinck, een en vijftig jaren en negen maanden, geboren te Empel.
Wonende in de Eerste Nieuwstraat, wijk C, zeven en negentig, zoon van wijlen Hendrikus van Boekel en wijle Johanna van Hirtum.
Beroep:
(Plaats: tapper)
Antonie trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1843 in ´s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 40, akte bevat meer informatie (Genlias).] met Maria Elisabeth Brinck, 20 jaar oud. Maria is geboren op 13-07-1822 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Dirk Brinck en Godefrida van Zeeland. Maria is overleden na 04-08-1866, minstens 44 jaar oud.
IV-i Johannes van Boekel is geboren op 04-01-1820 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 1], zoon van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Henrica van Zoest.
Notitie bij Johannes: Geboren op donderdag de vierden januarij 1820 om vijf ure des avonds.
Aangever: Hendrikus van Boekel, 48 jaren, bouwman geboren en wonende te Empel, vader.
Getuigen: Pieter van der Werf, 23 jaren van beroep ´onleesbaar´ en Adriaan van Engelen, 30 jaren, bouwman, beiden wonende binnen deze Gemeente.
Allen geteekend, except Hendrikus van Boekel die verklaarde niet te kunnen schrijven.
Johannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1844 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 3 (isis)] met Petronella van der Aa, ongeveer 23 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1821 in Empel en Meerwijk, dochter van Arnoldus van der Aa en Geertrui Mulders.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 21-06-1851 in ´s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 115 (genlias)] met Anna Cornelia van de Pol, 28 jaar oud. Anna is geboren op 23-07-1822 in Moergestel, dochter van Andries van de Pol en Maria de Bont.
(3) trouwde, 55 jaar oud, op 07-04-1875 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 2 (isis)] met Geertrui Schoenmakers, 44 jaar oud. Geertrui is geboren op 17-03-1831 in Empel en Meerwijk, dochter van Jan Schoenmakers en Petronella van Uden.
Kind van Johannes en Petronella:
1 Hendrikus van Boekel, geboren op 26-01-1845 in Empel en Meerwijk. Volgt V-f.
Kind van Johannes en Anna:
2 Joannes Andreas van Boekel, geboren op 24-04-1855 in ´s-Hertogenbosch. Volgt V-g.
IV-j Nicolaas van Boekel is geboren op 11-03-1822 in Empel en Meerwijk, zoon van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Henrica van Zoest. Nicolaas trouwde, 33 jaar oud, op 13-06-1855 in Driel [bron: aktenr. 11 (genlias)] met Johanna Hooijmans, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 05-02-1828 in Driel, dochter van Jan Hooijmans en Johanna van Rooij.
Kind van Nicolaas en Johanna:
1 Johanna Maria van Boekel, geboren omstreeks 1876 in ´s-Hertogenbosch. Volgt V-h.
IV-k Martinus van Boekel is geboren op 01-10-1824 in Empel en Meerwijk, zoon van Hendrikus van Boekel (zie III-b) en Henrica van Zoest. Martinus trouwde, 30 jaar oud, op 08-10-1854 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 4 (isis)] met Johanna Maria van der Dussen, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 23-05-1828 in Empel en Meerwijk, dochter van Hermanus van der Dussen en Maria van Lith.
Kind van Martinus en Johanna:
1 Hendrikus Hermanus van Boekel, geboren op 27-11-1855 in Empel en Meerwijk. Volgt V-i.
V-a Willem van Boekel is geboren op 19-04-1844 in Empel en Meerwijk, zoon van Martinus van Boekel (zie IV-b) en Adriana van Hirtum. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1868 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 2 (genlias)] met Maria Peijnenburg, 26 jaar oud. Maria is geboren op 14-05-1842 in Driel, dochter van Paulis Pijnenburg en Adriana Wolfs.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Adriana van Boekel, geboren in Empel en Meerwijk. Volgt VI-a.
2 Martinus Hendrikus van Boekel, geboren in Empel. Volgt VI-b.
3 Poulina van Boekel, geboren op 22-03-1869 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-c.
4 Hendrikus Adrianus van Boekel, geboren omstreeks 1871 in Empel en Meerwijk. Hendrikus is overleden op 26-11-1941 in Empel, ongeveer 70 jaar oud [bron: aktenr. 10].
Notitie bij Hendrikus: Overleden des voormiddags ten half zes ure, oud zeventig jaren.
Aangever overlijden: Antoon Geerts, 36 jaren, loonslager.
5 Adrianus van Boekel, geboren omstreeks 1876 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-d.
V-b Johanna van Boekel is geboren op 06-04-1837 in Empel en Meerwijk, dochter van Cornelus van Boekel (zie IV-g) en Helena van Hezewijk. Johanna trouwde, 36 jaar oud, op 22-05-1873 in Empel en Meerwijk [bron: Aktenummer: 3 (Genlias)] met Petrus van Baaren, 33 jaar oud. Petrus is geboren op 10-10-1839 in Empel en Meerwijk, zoon van Cornelus van Baaren en Johanna van Hengsbergen.
V-c Leonardus Hendrikus Franciscus van Boekel is geboren op 23-02-1839 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Cornelus van Boekel (zie IV-g) en Helena van Hezewijk. Leonardus trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1868 in Empel en Meerwijk [bron: Aktenummer: 1 (genlias)] met Anna Maria van Thiel, 32 jaar oud. Anna is geboren op 25-01-1836 in Empel en Meerwijk, dochter van Arnoldus van Thiel en Johanna de Becker.
Kind van Leonardus en Anna:
1 Johanna Helena Maria van Boekel, geboren omstreeks 1882 in Engelen. Volgt VI-e.
V-d Martinus van Boekel is geboren op 03-06-1849 in Empel, zoon van Cornelus van Boekel (zie IV-g) en Clara van der Meijden. Martinus trouwde, 25 jaar oud, op 13-01-1875 in Empel en Meerwijk met Helena Kurvers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Helena: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 1, datum: 13-1-1875.
Helena is geboren op 01-12-1851 in Empel en Meerwijk, dochter van Petrus Kurvers en Anna Maria van Santvoort.
Kinderen van Martinus en Helena:
1 Martinus Antonius van Boekel, geboren in Empel en Meerwijk. Volgt VI-f.
2 Maria van Boekel, geboren in Empel en Meerwijk. Volgt VI-g.
3 Clara van Boekel, geboren in Empel en Meerwijk. Volgt VI-h.
4 Mechtilda Gertruda van Boekel, geboren in Empel en Meerwijk. Volgt VI-i.
5 Petrus van Boekel, geboren in Empel en Meerwijk. Volgt VI-j.
6 Cornelis van Boekel, geboren omstreeks 1876 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-k.
7 Hendrikus van Boekel, geboren omstreeks 1884 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-l.
8 Gijsberta Petronella van Boekel, geboren omstreeks 1887 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-m.
V-e Wilhelmus (Willem) van Boekel is geboren op 01-03-1856 in Empel, zoon van Cornelus van Boekel (zie IV-g) en Clara van der Meijden. Wilhelmus is overleden op 26-02-1898 in Alem, 41 jaar oud [bron: aktenr. 5 (genlias)].
Notitie bij Wilhelmus: Wonenende te Maren.
Beroep:
1882     (Plaats: polderopzichter)
Wilhelmus trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1882 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: aktenr. 9] met Emerentiana van der Vaart, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Emerentiana: 28 april 1882:
Verschenen; Wilhelmus van Boekel, jongman, zes en twintig jaren, van beroep polderopzichter, geboren en wonende te Empel en Meerwijk, meederjarig zoon van Cornelis van Boekel, overleden en Clara van der Meijden, zonder beroep, wonende te Empel en Meerwijk ter eenre en
Emerentiana van der Vaart, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Made en Drimmelen, wonende te Zwaluwe, meerderjarig jongedochter van Adriaan van der Vaart, griendbaas wonende te Zwaluwe en van Elisabeth Diepstraten, overleden, ter andere zijde.
Getuigen:
Jan van Veldhoven, zestig jaren, schoenmaker
Theodorus van der Weiden, acht en twintig jaren, schoenmaker
Dirk Pieter Barmoen(?), negen en twintig jaren, veldwachter
Anton Vos, vijf en twintig jaren, particulier
Allen wonende te Zwaluwe
Allen geteekend, behalve Clara van der Meijden, deze verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.


Toen beide ouders overleden waren moesten de kinderen ergens onder de panne gebracht worden.De oudste 4 gingen naar Lage Zwaluwe. Naar familie van de moeder Emerentiana.
Het vijfde kind Wilhelmus(vernoemd naar zijn vader) ging naar Empel naar familie van Moeder Emerentiana. Daar in Empel woonden twee dochters. De ene Leentje trouwde met De Bekker en nam vaders boerderij over in Empel.
De andere dochter Hanneke trouwde met Helmus Brekelmans die in de leerhandel zat in Waalwijk. Wilhelmus die daar werd opgevangen in Empel op de boerderij , kreeg via Helmus Brekelmans zijn eerste aanzet tot zijn eigen leerhandel in Waalwijk.
Wilhelmus het vijfde kind van Willem en Emerentiana werd ook nog militair in Ede en reed veel paard. Hij was een zeer gelovig man en ging dagelijks naar de mis.
(bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans)
Emerentiana is geboren op 03-03-1857 in Made en Drimmelen [bron: aktenr. 13], dochter van Adriaan van der Vaart en Elizabeth Diepstraten. Emerentiana is overleden op 23-07-1892 in Lith, 35 jaar oud [bron: aktnr. 92 (genlias)].
Notitie bij Emerentiana: In het achttienhonderd zeven en vijftig, de derden maart. Verscheen voor ons, Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen; Adriaan van der Vaart, arbeider, oud vier en dertig jaren, wonende binnen deze gemeente, dewelke ons heeft aangegeven, dat op den derden maart dezes jaar, om vier ure des morgens, binnen deze gemeente, wijk letter A, nummer tweehonderd zes en dertig, geboren is een kind van het vrouwelijke geslacht, van hem comparant en dezelfe echtgenoot Elisabeth Diepstraten, zonder beroep, mede woonachtig binnen deze Gemeente, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Emerentiana.
Welke aangifte en verklaring geschiedde in tegenwoordigheid van Peter Rovers, acht en veertig jaren, van beroep veldwachter en Peter Janssens, acht en zestig jaren, wagenmaker, beiden alhier woonachtig.
Allen geteekend.
Kinderen van Wilhelmus en Emerentiana:
1 Cornelis van Boekel, geboren op 28-02-1883 in Alem, Maren en Kessel [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans]. Volgt VI-n.
2 Clara Elizabeth van Boekel, geboren op 22-11-1885 in Alem, Maren en Kessel [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans]. Volgt VI-o.
3 Lambertus van Boekel, geboren op 22-05-1887 in Alem. Volgt VI-p.
4 Wilhelmus van Boekel, geboren op 18-12-1888 in Alem, Maren en Kessel [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans]. Volgt VI-q.
5 Adrianus van Boekel, geboren omstreeks 1889 in Alem, Maren en Kessel. Adrianus is overleden op 30-08-1935, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: De vierde een jongen Adrianus van Boekel geb??-- overleden 30-08-1935 bidprentje met engelse tekst erop.Toen hij klein was en weeskind werd, is ook hij opgenomen in Lage Zwaluwe bij een familie van de Vaart. Adrianus is in Bredas in een hotel gaan werken en heeft daar een Amerikaan ontmoet en is op 18jarige leeftijd met hem mee gegaan naar Amerika
Hij vertrok naar Amerika als huisknecht toen hij achttien jaar was.
(bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans)
V-f Hendrikus van Boekel is geboren op 26-01-1845 in Empel en Meerwijk, zoon van Johannes van Boekel (zie IV-i) en Petronella van der Aa. Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1870 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 1 (isis)] met Geertruda van Wamel, 24 jaar oud. Geertruda is geboren op 01-11-1845 in Empel en Meerwijk, dochter van Poulus van Wamel en Johanna Maria van Well.
V-g Joannes Andreas van Boekel is geboren op 24-04-1855 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Johannes van Boekel (zie IV-i) en Anna Cornelia van de Pol. Joannes is overleden op 10-01-1935 in ´s-Hertogenbosch, 79 jaar oud [bron: aktenr. 15].
Notitie bij Joannes: Overleden ten vier ure des voormiddag, oud 79 jaren, zonder beroep, weduwnaar.
Aangever: Johannes Smit, aanspreker, 51 jaren, wonende alhier.
Joannes trouwde, 28 jaar oud, op 01-05-1883 in ´s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 50 (genlias)] met Maria Arnolda Henrica Elisabeth van Maaren, 28 jaar oud. Maria is geboren op 01-12-1854 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Johannes Antonius van Maaren en Elisabeth Joanna Maria Dirks. Maria is overleden vóór 10-01-1935, ten hoogste 80 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Maria:
1 Elisabeth Anna Petronella Maria van Boekel, geboren in ´s-Hertogenbosch. Volgt VI-r.
2 Anna Elisabeth Henriëtte Maria van Boekel, geboren omstreeks 1884 in ´s-Hertogenbosch. Volgt VI-s.
V-h Johanna Maria van Boekel is geboren omstreeks 1876 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Nicolaas van Boekel (zie IV-j) en Johanna Hooijmans. Johanna is overleden op 12-05-1950 in ´s-Hertogenbosch, ongeveer 74 jaar oud [bron: aktenr. 325].
Notitie bij Johanna: Aangifte overlijden 13 mei 1950, overleden om vijf uur dertig, oud 83 jaren, zonder beroep, weduwe van Augustus Bottcher, dochter van Nicolaas van Boekel en Johanna Hooijmans.
Aangever: Franciscus van Valkenburg, aanspreker, 40 jaren.
Johanna trouwde met Augustus Bottcher. Augustus is overleden vóór 12-05-1950.
V-i Hendrikus Hermanus van Boekel is geboren op 27-11-1855 in Empel en Meerwijk, zoon van Martinus van Boekel (zie IV-k) en Johanna Maria van der Dussen. Hendrikus trouwde, 32 jaar oud, op 11-04-1888 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 2 (isis)] met Wilhelmina van Ingen, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 13-10-1862 in Lith, dochter van Jan van Ingen en Anna van Erp.
Kinderen van Hendrikus en Wilhelmina:
1 Johanna van Boekel, geboren na 1888 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-t.
2 Johanna Martina van Boekel, geboren na 1888 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-u.
3 Leonardus van Boekel, geboren na 1888 in Empel en Meerwijk. Volgt VI-v.
VI-a Adriana van Boekel is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Willem van Boekel (zie V-a) en Maria Peijnenburg. Adriana trouwde op 30-08-1904 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 3 (genalias)] met Franciscus Geerts. Franciscus is geboren in Empel en Meerwijk, zoon van Antonie Geerts en Hendrika van Dijk.
VI-b Martinus Hendrikus van Boekel is geboren in Empel, zoon van Willem van Boekel (zie V-a) en Maria Peijnenburg. Martinus is overleden op 04-04-1924 in Alem, Maren en Kessel [bron: aktenr. 8 (genlias)]. Martinus trouwde op 08-02-1897 in Alem, Maren en Kessel [bron: aktenr. 1 (genlias)] met Anna van Roosmalen. Anna is geboren in Alem, Maren en Kessel, dochter van Jan van Roosmalen en Alberdina van Thuijl. Anna is overleden op 06-07-1904 in Alem, Maren en Kessel [bron: aktenr. 29 (genlias)].
Kind van Martinus en Anna:
1 Johannes Marinus van Boekel, geboren omstreeks 1898 in Alem, Maren en Kessel. Johannes is overleden op 23-11-1929 in Empel en Meerwijk, ongeveer 31 jaar oud [bron: aktenr. 10].
Notitie bij Johannes: Overleden des namiddags ten twee ure, alhier in het huis wijk A, nummmer zes en twintig, zonder beroep, oud een en dertig jaren.
Aangevers: Martinus Antonius van Boekel, 48 jaren, landbouwer en Antonius Geerts, 24 jaren, arbeider, beide wonende alhier.
Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-04-1920 in Empel en Meerwijk met Mechtilda Gertruda van Boekel.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Mechtilda: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 1, datum: 8-4-1920.
Zie VI-i voor persoonsgegevens van Mechtilda.
VI-c Poulina van Boekel is geboren op 22-03-1869 in Empel en Meerwijk, dochter van Willem van Boekel (zie V-a) en Maria Peijnenburg. Poulina is overleden op 30-12-1934 in Empel, 65 jaar oud [bron: aktenr. 7].
Notitie bij Poulina: Overleden des namiddags ten drie ure, alhier in het huis wijk C, nummer 27, weduwe van Johannes Mulders.
Aangevers: Wilhelmus Marinus Mulders, 34 jaren, arbeider, zoon van de overledene en Johannes Everardus van Lith, 43 jaren landbouwer, beiden wonende alhier.
Beroep:
(Plaats: winkelierster)
Poulina trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1893 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 3 (genalias)] met Johannes Mulders, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 28-05-1870 in Empel en Meerwijk, zoon van Antonie Mulders en Geertruij van Engelen. Johannes is overleden vóór 30-12-1934, ten hoogste 64 jaar oud.
Kind van Poulina en Johannes:
1 Wilhelmus Marinus Mulders, geboren omstreeks 1900.
Beroep:
1934     (Plaats: arbeider)
VI-d Adrianus van Boekel is geboren omstreeks 1876 in Empel en Meerwijk, zoon van Willem van Boekel (zie V-a) en Maria Peijnenburg. Adrianus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 18-11-1908 in Empel en Meerwijk met Gijsberta Petronella van Boekel, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Gijsberta: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 6, datum: 18-11-1908.
Zie VI-m voor persoonsgegevens van Gijsberta.
VI-e Johanna Helena Maria van Boekel is geboren omstreeks 1882 in Engelen, dochter van Leonardus Hendrikus Franciscus van Boekel (zie V-c) en Anna Maria van Thiel. Johanna is overleden op 29-01-1940 in ´s-Hertogenbosch, ongeveer 58 jaar oud [bron: aktenr. 74].
Notitie bij Johanna: Overleden ten half tien ure des namiddags, zonder beroep, oud 58 jaren, wonende te Hedel.
Aangever: Johannes Hendrikus van den Berk, zonder beroep wonende te Hedel, 61 jaren.
Johanna trouwde met Johannes Hendrikus van den Berk. Johannes is geboren omstreeks 1879. Johannes is overleden na 29-01-1940, minstens 61 jaar oud.
VI-f Martinus Antonius van Boekel is geboren in Empel en Meerwijk, zoon van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Martinus trouwde op 01-05-1906 in Empel en Meerwijk met Johanna Maria van Boekel. Johanna is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Arnoldus van Boekel en Johanna de Haas.
VI-g Maria van Boekel is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Maria trouwde op 04-06-1902 in Empel en Meerwijk met Adriaan van der Dussen.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Adriaan: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 5, datum: 4-6-1902.
Adriaan is geboren in Empel en Meerwijk, zoon van Gerardus van der Dussen en Martijna den Dekker.
VI-h Clara van Boekel is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Clara trouwde op 05-06-1906 in Empel en Meerwijk met Marinus van Engelen.
Notitie bij het huwelijk van Clara en Marinus: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 3, datum: 5-6-1906.
Marinus is geboren in Empel en Meerwijk, zoon van Johannes van Engelen en Janske van Bergen.
VI-i Mechtilda Gertruda van Boekel is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Mechtilda trouwde op 08-04-1920 in Empel en Meerwijk met Johannes Marinus van Boekel, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mechtilda en Johannes: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 1, datum: 8-4-1920.
Zie VI-b,1 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kind van Mechtilda en Johannes:
1 Johannes Marinus van Boekel, geboren omstreeks 11-1929 in Empel en Meerwijk. Johannes is overleden op 25-02-1930 in Empel en Meerwijk, ongeveer 3 maanden oud [bron: aktenr. 4].
Notitie bij Johannes: Overleden des voormiddags, alhier ten drie ure in het huis wijk A, nummer zes en twintig, oud veertien weken.
Aangevers: Adrianus van Boekel, 53 jaren, fabrieksarbeider en Cornelis van Boekel, 54 jaren, landbouwer, beiden wonende alhier.
VI-j Petrus van Boekel is geboren in Empel en Meerwijk, zoon van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Petrus trouwde op 23-09-1920 in Empel en Meerwijk met Gertruda Maria Mulders.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Gertruda: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 10, datum: 23-9-1920.
Gertruda is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Johannes Mulders en Paulina van Boekel.
VI-k Cornelis van Boekel is geboren omstreeks 1876 in Empel en Meerwijk, zoon van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Cornelis is overleden op 14-01-1950 in ´s-Hertogenbosch, ongeveer 74 jaar oud [bron: aktenr. 33].
Notitie bij Cornelis: Overleden te nul uur 15, Cornelis van Boekel, 74 jaren, landbouwer, geboren en wonende te Empel en Meerwijk, echtgenoot van Cornelia van der Velde, zoon van Martinus van Boekel en Helena Kurvers, beiden overleden.
Aangever overlijden: Petrus Gijsbertus van Boekel, fabrieksarbeiders, 35 jaren.
Beroep:
(Plaats: Landbouwer)
Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-09-1901 in Empel en Meerwijk met Cornelia van der Velde.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Cornelia: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 25-9-1901.
Cornelia is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Francis van der Velde en Huiberdina Rooijakkers. Cornelia is overleden na 14-01-1950.
VI-l Hendrikus van Boekel is geboren omstreeks 1884 in Empel en Meerwijk, zoon van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Hendrikus is overleden op 30-03-1950 in ´s-Hertogenbosch, ongeveer 66 jaar oud [bron: aktenr. 228].
Notitie bij Hendrikus: Overleden om negen uur dertig, landbouwer, zes en zestig jaren, geboren en wonende te Empel en Meerwijk, weduwnaar van Wilhelmina de Werd, zoon van Martinus van Boekel en Helena Kurvers, beiden overleden.
Aangever: Martinus Johannes van Boekel, landbouwer wonende te Empel en Meerwijk, 28 jaren.
Beroep:
(Plaats: Landbouwer)
Hendrikus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 05-05-1920 in Empel en Meerwijk met Wilhelmina de Werd.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Wilhelmina: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 4, datum: 5-5-1920.
Wilhelmina is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Johannes de Werd en Gerardina van den Berg. Wilhelmina is overleden vóór 30-03-1950.
VI-m Gijsberta Petronella van Boekel is geboren omstreeks 1887 in Empel en Meerwijk, dochter van Martinus van Boekel (zie V-d) en Helena Kurvers. Gijsberta is overleden op 13-12-1940 in Empel, ongeveer 53 jaar oud [bron: aktenr. 5].
Notitie bij Gijsberta: Overleden des namiddags ten negen ure, oud 54 jaren.
Aangever; Adrianus van Boekel, 64 jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Gijsberta trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-11-1908 in Empel en Meerwijk met Adrianus van Boekel, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsberta en Adrianus: Plaats: Empel en Meerwijk
Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 6, datum: 18-11-1908.
Zie VI-d voor persoonsgegevens van Adrianus.
VI-n Cornelis van Boekel is geboren op 28-02-1883 in Alem, Maren en Kessel [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans], zoon van Wilhelmus (Willem) van Boekel (zie V-e) en Emerentiana van der Vaart. Cornelis is overleden op 29-04-1935 in Lage Zwaluwe, 52 jaar oud [bron: aktenr. 14].
Notitie bij Cornelis: Overlijden: Aangifte op 30 april 1935
Verschenen Johannes van Strien, 65 jaren van beroep visscher wonende alhier, die verklaarde dat op den negen en twintigste april dezes jaar, des namiddags ten elf ure, in deze gemeente is overleden; van Boekel, Cornelis echtgenoot van van Strien, Maria, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Alem, wonende alhier, zoon van: van Boekel, Wilhelmus en van de Vaart, Emerentiana, beiden overleden.


Geen kinderen.
Cornelis van Boekel(Alem Maren Kessel 28.2.1883---29.04.1935 (gestorven in Lage Zwaluwe en meerdere malen gesterkt door de HH Sacramenten trouwde met Maria van Strien. Cornelis was schipper en het verging hem goed .Cornelis had een slechte gezondheid. En dat was de reden dat hij zijn schip heeft moeten verkopen. Hij was een geweldig fijne oom, mijn tante Emma en mijn moeder hebben daar gelogeerd en op de boot gevaren in Lage Zwaluwe. Naar het Hollands Diep.
(bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans)
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 23-07-1909 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: aktenr 23] met Maria van Strien, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Huwelijk in tegenwoordigheid van:
1. Hermanus van Meer, oud 77 jaren, van beroep gemeentebode
2. Daniël Bekkens, oud 59 jaren, van beroep veldwachter
3. Arie Catherinus Cornelis Antonie Kramer, oud 53 jaren, van beroep veldwachter
4. Antonie Pieter Vos, oud 51 jaren, zonder beroep, allen wonende te Zwaluwe.
Verschenen ter eenre;
Cornelis van Boekel, schipper, 26 jaren geboren te Alem, wonende te Zwaluwe, meerderjarig zoon van Wilhelmus van Boekel, overleden en van Emerentiana van der Vaart, overleden
ter andere zijde;
Maria van Strien, zonder beroep, 21 jaren, geboren en wonende te Zwaluwe, meerderjarig dochter van Jan van Strien Janssens, oud 72 jaren, van beroep visscher en van Maria van Zant, 78 jaren, zonder beroep, beide wonende te Zwaluwe, beiden alhier aanwezig en in dit huwelijk toestemmend.
Huwelijkse afkondigingen 11 en 18 juli
Maria is geboren op 17-09-1887 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: aktenr. 110], dochter van Jan Janzn. van Strien en Maria van Zant.
Notitie bij Maria: Aangever:Jan van Strien Janzoon, 57 jaren, van beroep visscher dewelke ons verklaard heeft, dat op den zeventienden september dezes jaar, des namiddags ten zeven ure, te Lage Zwaluwe, in het huis nummer tweehonderd zeven en twintig, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem comparant en Maria van Zant, zijne echtgenoot, zonder beroep wonende te Lage Zwaluwe en aan dit kind de voornaam te geven van Maria.
Getuuigen: Jan Betting ...., 51 jaren, schoemaker en W...ee Bekkens, 37 jaren, veerwachter, beiden wonende alhier.
Kind van Cornelis en Maria:
1 Emerantia Maria van Boekel, geboren omstreeks 04-1910 in Hooge en Lage Zwaluwe. Emerantia is overleden op 10-10-1910 in Hooge en Lage Zwaluwe, ongeveer 6 maanden oud [bron: aktenr. 67 (RAT)].
VI-o Clara Elizabeth van Boekel is geboren op 22-11-1885 in Alem, Maren en Kessel [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans], dochter van Wilhelmus (Willem) van Boekel (zie V-e) en Emerentiana van der Vaart. Clara is overleden op 12-11-1945 in Zevenbergen, 59 jaar oud. Clara trouwde, 31 jaar oud, op 05-09-1917 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: aktenummer: 29] met Andries van de Noort, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Clara en Andries: Huwelijk:
Verschenen ter eenre; Andries van de Noort, 30 jaren, landbouwer geboren en wonende te Zevenbergen, meederjarig zoon van Jacobus van de Noort, landbouwer wonende te Zevenbergen en Johanna Damen, overleden.
ter andere zijde;
Clara Elizabeth van Boekel, 31 jaren, geboren te Alem, Maren, Kessel, zonder beroep wonende te Zwaluwe, meerderjarig dochter van Wilhelmus van Boekel en van Emerentiana van der Vaart, beiden overleden.
Getuigen;
Rudolphus Antonius Hermus, 34 jaren, landbouwer en Leo Huismans, 27 jaren, landbouwer, beiden wonende te Zevenbergen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen en 1 opgenomen kind.

Toen Clara volledig wees werd en ergens onderdak moest krijgen (ong 10 j oud) werd ze bij familie geplaatst. Ze werd door haar familie gebruikt als dienstbode. Ze trouwde op haar 32e met Andreas van de Noort een boer. Het bedrijf leverde niet genoeg op, zijn vader had een café met een paar kamers erachter. Het jonge paar trok daar bij in. Dus hard werken in haar gezin, schoonvader , café en klein vee. En Clara kreeg zelf 3 kinderen. Ze had hetzelfde vertrouwen in haar geloof als haar broer Willem (5e kind Willem en Emerentiana): nl alles aanvaarden want het kwam “van Boven”.Clara had ook zelf een kind opgenomen uit de familie van haar man, een niet volwaardig meisje. De 2 zoons zijn naar de Noord-Oostpolder gegaan. De dochter is later naar Dronten verhuisd om in de buurt van haar broers te wonen.
Clara kreeg 3 kinderen en 1 kind uit de familie van haar man.
Ze woonden als boeren in de Noordoostpolder.
Bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans.
Andries is geboren op 26-12-1886 in Zevenbergen [bron: aktenr. 205 (genlias)], zoon van Jacobus van de Noort en Johanna Damen.
VI-p Lambertus van Boekel is geboren op 22-05-1887 in Alem, zoon van Wilhelmus (Willem) van Boekel (zie V-e) en Emerentiana van der Vaart. Lambertus is overleden op 29-08-1966 in Breda, 79 jaar oud.
Notitie bij Lambertus: Getuige geboorte: Gerardus van den Boogaard, 54 jaar, herbergier en Johannes van Waardenburg, 49 jaar, gemeentesecretaris.

Woonde te:
Hooge en Lage Zwaluwe
19 oct 1918 Spoorstraat 2, Geertruidenberg
04 luli 1941 PB 192

Bidprentje:
"een jonge vrouw verliezen en met 10 kinderen blijven zitten, een zoon gesneuveld tijdens de mobilisatie, voor een groot gezin moeten zorgen in crisistijd, terwijl er geen werk is. ...
Gelukkig vond hij een tweede vrouw en moeder, die hem terzijde stond......


Oudste Lambertus van Boekel een schipper kreeg 14 kinderen. Hertrouwde en kreeg toen nog 1 kind.Lambertus heeft gevaren ,was schipper en woonde in Geertruidenberg.Zijn vrouw overleed na het laatste kind.Later is hij hertrouwd met een weduwe met kinderen.Samen hebben ze ook nog een dochter gekregen.
(Bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans)
Adres:
Hooge en Lage Zwaluwe, Geertruidenberg, MAde
Beroepen:
(Plaats: schipper)
(Plaats: agent bevrachtingscomissie)
(Plaats: scheepsbevrachter)
Lambertus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1916 in Geertruidenberg [bron: aktenr. 25] met Maria de Wijs, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lambertus en Maria: Heden dertig juni negentienhonderd en zestien verscheen voor mij, Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, ten einde een huwelijk aan te gaan; Lambertus van Boekel, negen en twintig jaren, schipper, geboren te Alem en wonende te Zwaluwe, meerderjarig zoon van Wilhelmus van Boekel en Emerentia van der Vaart, beiden overleden, en,
Maria de Wijs, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meederjarig dochter van Bartholomeus de Wijs, oud zestig jaren, herbergier wonende alhier en van Maria Avontuur, overleden.
De vader der bruid, verklaarde, voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in deze echt.
Getuigen:
Petrus de Drijver, oud drie en tachtig jaren, wegwerker en Johannes Compaan, oud vier en vijftig jaren, veldwachter.
Maria is geboren op 14-03-1895 in Made, dochter van Bartholomeus de Wijs en Maria Avontuur. Maria is overleden op 21-06-1932 in Raamsdonk, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 30-04-1932 in Geertruideberg met Maria Marijnissen, 39 jaar oud. Maria is geboren op 27-10-1892 in Oosterhout, dochter van Adriaan Marijnissen en Catharina Veregghen. Maria is overleden in 1978 in Waalwijk, 85 of 86 jaar oud. Zij trouwde voorheen op 04-06-1915 in Made en Drimmelen [bron: aktenr. 8] met Willibrordus van de Rijken.
Notitie bij Maria: Overleden te Huize Eickendonk.
Zij trouwde een weduwnaar met 10 kinderen Lambertus van Boekel, terwijl zij zelf ook 4 kinderen had.
bron: bidprentje.
Kinderen van Lambertus en Maria (1):
1 Emerentia (Emma) Maria van Boekel, geboren op 10-04-1917 in Made. Emerentia is overleden op 04-11-1992 in Made, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd in Vlijmen.
Notitie bij Emerentia: Overleden te Made, in de Wijngaard.
Emerentia trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1939 in Geetruidenberg (?) met Adriaan Johannes Broeken. Hij is een zoon van Adriaan Broeken en Maria Leemans.
2 Bartholomëus Wilhelmus van Boekel, geboren op 25-03-1918 in Made. Bartholomëus trouwde, 21 jaar oud, op 17-07-1939 in Den Helder met H.M. van Speijk.
3 Willem (Wim) Cornelis van Boekel, geboren op 24-11-1919 in Geertruidenberg. Willem is overleden op 20-06-1986 in Tilburg, 66 jaar oud. Hij is begraven op 25-06-1986 in St.Jozef-kerkhof Kaatsheuvel. Willem trouwde met Tonny Pulles.
4 Maria Anna van Boekel, geboren op 01-06-1921 in Geertruidenberg. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1945 in Geertruidenberg (?) met Cornelis Mekes, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-07-1916 in Made. Cornelis is overleden op 25-12-1969 in Drunen, 53 jaar oud.
5 Cornelis Adrianus van Boekel, geboren op 03-07-1923 in Geertruidenberg. Cornelis is overleden op 17-10-1924 in Geertruidenberg (?), 1 jaar oud.
6 Johan Wilhelmus van Boekel, geboren op 08-08-1924 in Geertruidenberg.
Notitie bij Johan: Op 2 juli 1948 van persoonskaart, wegens (A) Administratief afgevoerd wegens vertrek (buitenland?)
7 Cornelis Adrianus van Boekel, geboren op 20-08-1925 in Geertruidenberg.
Notitie bij Cornelis: 2 juli 1977 wonende te ....straat 79a,
Op kaart staat a2 (?) of az (aan zee)
8 Adrianus Wilhelmus van Boekel, geboren op 07-08-1926 in Geertruidenberg. Adrianus is overleden op 29-08-1926 in Geertruidenberg (?), 22 dagen oud.
9 Johanna Maria van Boekel, geboren op 25-08-1927 in Geertruidenberg.
Notitie bij Johanna: Persoonskaart vermeld A23 (code onbekent) mutaie 1951 (?) Loon op Zand.
10 Adrianus Lambertus van Boekel, geboren op 09-10-1928 in Geertruidenberg. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 31-07-1954 in Oosterhout met J.M. Wijkman.
11 Alexander Wilhelmus van Boekel, geboren op 21-10-1929 in Geertruidenberg. Alexander trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1953 in Steenbergen met H.C.M. Overheijden.
12 Andries Antonius van Boekel, geboren op 19-06-1931 in Geertruidenberg. Andries trouwde, 25 jaar oud, op 21-07-1956 in Raamsdonk met J.C. Eijkhout.
Kind van Lambertus en Maria (2):
13 Maria Willebrorda Gertrudis van Boekel, geboren op 17-03-1938 in Geertruidenberg. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 09-09-1963 in Geertruidenberg (?) met C.W.J. Schoenmakers.
VI-q Wilhelmus van Boekel is geboren op 18-12-1888 in Alem, Maren en Kessel [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans], zoon van Wilhelmus (Willem) van Boekel (zie V-e) en Emerentiana van der Vaart. Wilhelmus is overleden op 19-11-1967 in Kaatsheuvel, 78 jaar oud [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans].
Beroep:
(Plaats: leerhandelaar)
Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 25-11-1913 in Waalwijk [bron: aktenummer: 40] met Jacoba Catharina Pennings, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Jacoba: Uit dit huwelijk 9 kinderen (bron: Bieke Hoffmans)
Jacoba is geboren op 15-02-1891 in Waalwijk [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans], dochter van Franciscus Pennings en Jacoba de Graaff. Jacoba is overleden op 28-08-1983 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, 92 jaar oud [bron: Emma van Boekel/Bieke Hoffmans].
Kinderen van Wilhelmus en Jacoba:
1 Emma van Boekel.
2 Wim van Boekel.
3 Coot van Boekel.
4 Francien van Boekel.
5 Trees van Boekel.
6 Clara van Boekel.
7 Ria van Boekel.
8 Cornelis van Boekel.
9 Wilhelmina Francisca van Boekel, geboren op 03-11-1922 in Waalwijk. Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 24-10-1951 met F.J.M.Hoffmans, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en F.J.M.Hoffmans: Trouwdatum 24 oktober 19......
Hij is geboren op 17-06-1922 in Waalwijk. Hij is overleden op 25-03-1996 in Waalwijk, 73 jaar oud.
VI-r Elisabeth Anna Petronella Maria van Boekel is geboren in ´s-Hertogenbosch, dochter van Joannes Andreas van Boekel (zie V-g) en Maria Arnolda Henrica Elisabeth van Maaren. Elisabeth trouwde op 10-01-1916 in ´s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 9 (genlias)] met Antonius Johannes Henricus Albertus Hermanus Ghi. Antonius is geboren in ´s-Hertogenbosch, zoon van Antonius Johannes Ghijben en Theresia Jacquelina Maria Rosenberg.
VI-s Anna Elisabeth Henriëtte Maria van Boekel is geboren omstreeks 1884 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Joannes Andreas van Boekel (zie V-g) en Maria Arnolda Henrica Elisabeth van Maaren. Anna is overleden op 22-03-1950 in ´s-Hertogenbosch, ongeveer 66 jaar oud [bron: aktenr. 209].
Notitie bij Anna: Overleden ten 15 uur en 35 minuten, oud 66 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Wilhelmus Henricus Beekwilder, dochter van Joannes Andreas van Boekel en Maria Arnolda Henrica Elisabeth van Maaren , beiden overleden.
Aangever: Franciscus van Valkenburg, aanspreker, 40 jaren.
Anna trouwde met Wilhelmus Henricus Beekwilder. Wilhelmus is overleden vóór 22-03-1950.
VI-t Johanna van Boekel is geboren na 1888 in Empel en Meerwijk, dochter van Hendrikus Hermanus van Boekel (zie V-i) en Wilhelmina van Ingen. Johanna trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, op 26-10-1915 in Empel en Meerwijk met Johannes van Kessel. Johannes is geboren in Empel en Meerwijk, zoon van Pieter van Kessel en Agnes van Lith.
VI-u Johanna Martina van Boekel is geboren na 1888 in Empel en Meerwijk, dochter van Hendrikus Hermanus van Boekel (zie V-i) en Wilhelmina van Ingen. Johanna trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, op 08-08-1916 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 3 (isis)] met Gerardus Alexander Johannes Suijskens. Gerardus is geboren in ´s-Hertogenbosch, zoon van Wilhelmus Franciscus Suijskens en Allegonda Catharina Ebeling.
VI-v Leonardus van Boekel is geboren na 1888 in Empel en Meerwijk, zoon van Hendrikus Hermanus van Boekel (zie V-i) en Wilhelmina van Ingen. Leonardus trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, op 17-08-1922 in Empel en Meerwijk [bron: aktenr. 3 (isis)] met Cornelia de Werd. Cornelia is geboren in Empel en Meerwijk, dochter van Johannes de Werd en Gerardina van den Berg.

Index (240 personen)

Aa, Arnoldus van der [Schoonvader van IV-i]  IV-i
Aa, Petronella van der (*±1821) [Partner van IV-i]  IV-i; V-f
Avontuur, Maria (†<30-06-1916) [Schoonmoeder van VI-p]  VI-p
Baaren, Cornelus van [Schoonvader van V-b]  V-b
Baaren, Petrus van (*10-10-1839) [Partner van V-b]  V-b
Batens, Joanna [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Becker, Johanna de [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Beekwilder, Wilhelmus Henricus (†<22-03-1950) [Partner van VI-s]  VI-s
Berg, Gerardina van den [Schoonmoeder van VI-l]  VI-l
Berg, Gerardina van den [Schoonmoeder van VI-v]  VI-v
Bergen, Janske van [Schoonmoeder van VI-h]  VI-h
Berk, Johannes Hendrikus van den (*±1879, †>29-01-1940) [Partner van VI-e]  VI-e
Boekel, Adriana van [Nummer VI-a]  VI-a
Boekel, Adriana van (*1805) [Nummer IV-d]  IV-d
Boekel, Adrianus van (*±1876) [Nummer VI-d]  VI-d; VI-m
Boekel, Adrianus van (*±1889, †30-08-1935) [Dochter van V-e]  V-e,5
Boekel, Adrianus Lambertus van (*09-10-1928) [Zoon van VI-p]  VI-p,10
Boekel, Adrianus Wilhelmus van (*07-08-1926, †29-08-1926) [Zoon van VI-p]  VI-p,8
Boekel, Alexander Wilhelmus van (*21-10-1929) [Zoon van VI-p]  VI-p,11
Boekel, Andries Antonius van (*19-06-1931) [Zoon van VI-p]  VI-p,12
Boekel, Anna van (*1810) [Nummer IV-f]  IV-f
Boekel, Anna Elisabeth Henriëtte Maria van (*±1884, †22-03-1950) [Nummer VI-s]  VI-s
Boekel, Anna Maria van (*14-07-1814) [Nummer IV-c]  IV-c
Boekel, Antoni van (*±1771) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Boekel, Antonia van (*09-07-1841) [Dochter van IV-b]  IV-b,1
Boekel, Antonie van (*±?-02-1813, †06-11-1813) [Zoon van III-b]  III-b,5
Boekel, Antonie van (*30-10-1814, †04-08-1866) [Nummer IV-h]  IV-h
Boekel, Antonius Lambertus van (*20-09-1864, †02-04-1865) [Zoon van IV-g]  IV-g,15
Boekel, Arnoldus van [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Boekel, Bartholomëus Wilhelmus van (*25-03-1918) [Zoon van VI-p]  VI-p,2
Boekel, Clara van [Nummer VI-h]  VI-h
Boekel, Clara van [Dochter van VI-q]  VI-q,6
Boekel, Clara Elizabeth van (*22-11-1885, †12-11-1945) [Nummer VI-o]  VI-o
Boekel, Coot van [Dochter van VI-q]  VI-q,3
Boekel, Cornelis van [Zoon van VI-q]  VI-q,8
Boekel, Cornelis van (*±1876, †14-01-1950) [Nummer VI-k]  VI-k
Boekel, Cornelis van (*28-02-1883, †29-04-1935) [Nummer VI-n]  VI-n
Boekel, Cornelis Adrianus van (*03-07-1923, †17-10-1924) [Zoon van VI-p]  VI-p,5
Boekel, Cornelis Adrianus van (*20-08-1925) [Zoon van VI-p]  VI-p,7
Boekel, Cornelus van (*1812, †09-03-1866) [Nummer IV-g]  IV-g; V-b; V-c; V-d; V-e
Boekel, Elisabeth Anna Petronella Maria van [Nummer VI-r]  VI-r
Boekel, Emerantia Maria van (*±?-04-1910, †10-10-1910) [Dochter van VI-n]  VI-n,1
Boekel, Emerentia (Emma) Maria van (*10-04-1917, †04-11-1992) [Dochter van VI-p]  VI-p,1
Boekel, Emma van [Dochter van VI-q]  VI-q,1
Boekel, Engeliena van (*21-08-1846) [Dochter van IV-g]  IV-g,6
Boekel, Francien van [Dochter van VI-q]  VI-q,4
Boekel, Gijsberta Petronella van (*±1887, †13-12-1940) [Nummer VI-m]  VI-d; VI-m
Boekel, Helena van (*22-01-1855, †02-06-1855) [Dochter van IV-g]  IV-g,12
Boekel, Hendrica van (*31-03-1848) [Dochter van IV-g]  IV-g,7
Boekel, Hendrika van (*11-12-1842) [Dochter van IV-g]  IV-g,3
Boekel, Hendrika van (*13-01-1851) [Dochter van IV-g]  IV-g,9
Boekel, Hendrikus van (*1771, †07-01-1838) [Nummer III-b]  III-b; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h; IV-i; IV-j; IV-k
Boekel, Hendrikus van (*26-01-1845) [Nummer V-f]  V-f
Boekel, Hendrikus van (*11-05-1845) [Zoon van IV-g]  IV-g,5
Boekel, Hendrikus van (*29-01-1854) [Zoon van IV-g]  IV-g,11
Boekel, Hendrikus van (*±1884, †30-03-1950) [Nummer VI-l]  VI-l
Boekel, Hendrikus Adrianus van (*±1871, †26-11-1941) [Zoon van V-a]  V-a,4
Boekel, Hendrikus Hermanus van (*27-11-1855) [Nummer V-i]  V-i; VI-t; VI-u; VI-v
Boekel, Ida van (*1799) [Nummer IV-a]  IV-a
Boekel, Joannes Andreas van (*24-04-1855, †10-01-1935) [Nummer V-g]  V-g; VI-r; VI-s
Boekel, Johan Wilhelmus van (*08-08-1924) [Zoon van VI-p]  VI-p,6
Boekel, Johanna van (*06-04-1837) [Nummer V-b]  V-b
Boekel, Johanna van (*>1888) [Nummer VI-t]  VI-t
Boekel, Johanna Helena Maria van (*±1882, †29-01-1940) [Nummer VI-e]  VI-e
Boekel, Johanna Maria van [Partner van VI-f]  VI-f
Boekel, Johanna Maria van (*±1876, †12-05-1950) [Nummer V-h]  V-h
Boekel, Johanna Maria van (*25-08-1927) [Dochter van VI-p]  VI-p,9
Boekel, Johanna Martina van (*>1888) [Nummer VI-u]  VI-u
Boekel, Johannes van (*±1705) [Nummer I]  I; II
Boekel, Johannes van (*12-03-1818, †<1820) [Zoon van III-b]  III-b,7
Boekel, Johannes van (*04-01-1820) [Nummer IV-i]  IV-i; V-f; V-g
Boekel, Johannes Marinus van (*±1898, †23-11-1929) [Partner van VI-i]  VI-b,1; VI-i
Boekel, Johannes Marinus van (*±?-11-1929, †25-02-1930) [Zoon van VI-i]  VI-i,1
Boekel, Johannis van (*±1820, †26-08-1824) [Zoon van III-a]  III-a,5
Boekel, Lambertus van (*22-05-1887, †29-08-1966) [Nummer VI-p]  VI-p
Boekel, Leonardus van (*>1888) [Nummer VI-v]  VI-v
Boekel, Leonardus Hendrikus Franciscus van (*23-02-1839) [Nummer V-c]  V-c; VI-e
Boekel, Maria van [Nummer VI-g]  VI-g
Boekel, Maria van (*1807) [Nummer IV-e]  IV-e
Boekel, Maria Anna van (*01-06-1921) [Dochter van VI-p]  VI-p,4
Boekel, Maria Willebrorda Gertrudis van (*17-03-1938) [Dochter van VI-p]  VI-p,13
Boekel, Martinus van (*1805) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a
Boekel, Martinus van (*01-10-1824) [Nummer IV-k]  IV-k; V-i
Boekel, Martinus van (*03-06-1849) [Nummer V-d]  V-d; VI-f; VI-g; VI-h; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l; VI-m
Boekel, Martinus Antonius van [Nummer VI-f]  VI-f
Boekel, Martinus Hendrikus van (†04-04-1924) [Nummer VI-b]  VI-b
Boekel, Mechelina van (*31-03-1852) [Dochter van IV-g]  IV-g,10
Boekel, Mechtilda Gertruda van [Nummer VI-i]  VI-b,1; VI-i
Boekel, N.N. van (*19-10-1858, †19-10-1858) [Dochter van IV-g]  IV-g,14
Boekel, Nicolaas van (*±1733, †12-11-1814) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Boekel, Nicolaas van (*26-11-1816) [Zoon van III-a]  III-a,4
Boekel, Nicolaas van (*11-03-1822) [Nummer IV-j]  IV-j; V-h
Boekel, Paulina van [Schoonmoeder van VI-j]  VI-j
Boekel, Petrus van [Nummer VI-j]  VI-j
Boekel, Poulina van (*22-03-1869, †30-12-1934) [Nummer VI-c]  VI-c
Boekel, Ria van [Dochter van VI-q]  VI-q,7
Boekel, Trees van [Dochter van VI-q]  VI-q,5
Boekel, Wilhelmina van (*04-02-1844) [Dochter van IV-g]  IV-g,4
Boekel, Wilhelmina Francisca van (*03-11-1922) [Dochter van VI-q]  VI-q,9
Boekel, Wilhelmus van (*18-12-1888, †19-11-1967) [Nummer VI-q]  VI-q
Boekel, Wilhelmus (Willem) van (*01-03-1856, †26-02-1898) [Nummer V-e]  V-e; VI-n; VI-o; VI-p; VI-q
Boekel, Willem van (*19-04-1844) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Boekel, Willem (Wim) Cornelis van (*24-11-1919, †20-06-1986) [Zoon van VI-p]  VI-p,3
Boekel, Wim van [Zoon van VI-q]  VI-q,2
Bont, Maria de [Schoonmoeder van IV-i]  IV-i
Bottcher, Augustus (†<12-05-1950) [Partner van V-h]  V-h
Brinck, Dirk [Schoonvader van IV-h]  IV-h
Brinck, Maria Elisabeth (*13-07-1822, †>04-08-1866) [Partner van IV-h]  IV-h
Broeken, Adriaan (*08-04-1877, †27-05-1938)  VI-p,1
Broeken, Adriaan Johannes  VI-p,1
Damen, Johanna [Schoonmoeder van VI-o]  VI-o
Dekker, Martijna den [Schoonmoeder van VI-g]  VI-g
Diepstraten, Elizabeth (†<28-04-1882) [Schoonmoeder van V-e]  V-e
Dijk, Hendrika van [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Dijk, Jacoba van [Partner van I]  I; II
Dirks, Elisabeth Joanna Maria [Schoonmoeder van V-g]  V-g
Duijsens, Ambrosius [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Duijsens, Michael (*1805) [Partner van IV-d]  IV-d
Dussen, Adriaan van der [Partner van VI-g]  VI-g
Dussen, Gerardus van der [Schoonvader van VI-g]  VI-g
Dussen, Hermanus van der [Schoonvader van IV-k]  IV-k
Dussen, Johanna Maria van der (*23-05-1828) [Partner van IV-k]  IV-k; V-i
Ebeling, Allegonda Catharina [Schoonmoeder van VI-u]  VI-u
Eijkhout, J.C.  VI-p,12
Engelen, Geertruij van [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Engelen, Johannes van [Schoonvader van VI-h]  VI-h
Engelen, Maria van [Schoonmoeder van III-b]  III-b
Engelen, Marinus van [Partner van VI-h]  VI-h
Erp, Anna van [Schoonmoeder van V-i]  V-i
F.J.M.Hoffmans (*17-06-1922, †25-03-1996)  VI-q,9
Geerts, Antonie [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Geerts, Franciscus [Partner van VI-a]  VI-a
Ghi, Antonius Johannes Henricus Albertus Hermanus [Partner van VI-r]  VI-r
Ghijben, Antonius Johannes [Schoonvader van VI-r]  VI-r
Graaff, Jacoba de [Schoonmoeder van VI-q]  VI-q
Haas, Johanna de [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Hartmans, Geraradus (*1799) [Partner van IV-a]  IV-a
Hartmans, Johannes [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Hengsbergen, Johanna van [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Heuvel, Antonija van den [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b
Hezewijk, Francis van [Schoonvader van IV-g]  IV-g
Hezewijk, Helena van (*11-11-1814) [Partner van IV-g]  IV-g; V-b; V-c
Hirtum, Adriana van (*1806) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a
Hirtum, Antoni van [Schoonvader van III-b]  III-b
Hirtum, Jan van [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Hirtum, Johanna van (*1774, †16-08-1816) [Partner van III-b]  III-b; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h
Hooijmans, Jan [Schoonvader van IV-j]  IV-j
Hooijmans, Johanna (*05-02-1828) [Partner van IV-j]  IV-j; V-h
Hooimans, Mechelien [Schoonmoeder van IV-g]  IV-g
Ingen, Jan van [Schoonvader van V-i]  V-i
Ingen, Wilhelmina van (*13-10-1862) [Partner van V-i]  V-i; VI-t; VI-u; VI-v
Keeting, Maria Barbara [Schoonmoeder van IV-f]  IV-f
Kessel, Johannes van [Partner van VI-t]  VI-t
Kessel, Pieter van [Schoonvader van VI-t]  VI-t
Klardie, Joannes [Schoonvader van IV-e]  IV-e
Klardie, Joannes (*1804) [Partner van IV-e]  IV-e
Klijn, Elizabeth de [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Kruijff, Gerardus Johannes van der [Schoonvader van IV-f]  IV-f
Kruijff, Gerardus Johannes van der (*1804) [Partner van IV-f]  IV-f
Kuijpers, Dina [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Kurvers, Helena (*01-12-1851) [Partner van V-d]  V-d; VI-f; VI-g; VI-h; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l; VI-m
Kurvers, Petrus [Schoonvader van V-d]  V-d
Leemans, Maria (*16-10-1879, †24-01-1946)  VI-p,1
Lieshout, Maria van [Schoonmoeder van III-b]  III-b
Lith, Agnes van [Schoonmoeder van VI-t]  VI-t
Lith, Maria van [Schoonmoeder van IV-k]  IV-k
Maaren, Johannes Antonius van [Schoonvader van V-g]  V-g
Maaren, Maria Arnolda Henrica Elisabeth van (*01-12-1854, †<10-01-1935) [Partner van V-g]  V-g; VI-r; VI-s
Marijnissen, Adriaan [Schoonvader van VI-p]  VI-p
Marijnissen, Maria (*27-10-1892, †1978) [Partner van VI-p]  VI-p
Meijden, Clara van der (*±1820, †>28-04-1882) [Partner van IV-g]  IV-g; V-d; V-e
Meijden, Willem van der [Schoonvader van IV-g]  IV-g
Mekes, Cornelis (*19-07-1916, †25-12-1969)  VI-p,4
Mulders, Antonie [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Mulders, Emerentia (†<26-10-1817) [Partner van II]  II; III-a; III-b
Mulders, Geertrui [Schoonmoeder van IV-i]  IV-i
Mulders, Gertruda Maria [Partner van VI-j]  VI-j
Mulders, Johannes [Schoonvader van VI-j]  VI-j
Mulders, Johannes (*28-05-1870, †<30-12-1934) [Partner van VI-c]  VI-c
Mulders, Wilhelmus Marinus (*±1900) [Zoon van VI-c]  VI-c,1
Noort, Andries van de (*26-12-1886) [Partner van VI-o]  VI-o
Noort, Jacobus van de [Schoonvader van VI-o]  VI-o
Overheijden, H.C.M.  VI-p,11
Peijnenburg, Maria (*14-05-1842) [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Pennings, Franciscus [Schoonvader van VI-q]  VI-q
Pennings, Jacoba Catharina (*15-02-1891, †28-08-1983) [Partner van VI-q]  VI-q
Pijnenburg, Paulis [Schoonvader van V-a]  V-a
Pol, Andries van de [Schoonvader van IV-i]  IV-i
Pol, Anna Cornelia van de (*23-07-1822) [Partner van IV-i]  IV-i; V-g
Pulles, Tonny  VI-p,3
Rijken, Willibrordus van de  VI-p
Rooij, Johanna van [Schoonmoeder van IV-j]  IV-j
Rooijakkers, Huiberdina [Schoonmoeder van VI-k]  VI-k
Roosmalen, Anna van (†06-07-1904) [Partner van VI-b]  VI-b
Roosmalen, Jan van [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Rosenberg, Theresia Jacquelina Maria [Schoonmoeder van VI-r]  VI-r
Santvoort, Anna Maria van [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Schoenmakers, C.W.J.  VI-p,13
Schoenmakers, Geertrui (*17-03-1831) [Partner van IV-i]  IV-i
Schoenmakers, Jan [Schoonvader van IV-i]  IV-i
Schoonwater, Henricus (*1782) [Partner van IV-a]  IV-a
Schoonwater, Joannes [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Seelen, Hendrina [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Speijk, H.M. van  VI-p,2
Strien, Jan Janzn. van [Schoonvader van VI-n]  VI-n
Strien, Maria van (*17-09-1887) [Partner van VI-n]  VI-n
Suijskens, Gerardus Alexander Johannes [Partner van VI-u]  VI-u
Suijskens, Wilhelmus Franciscus [Schoonvader van VI-u]  VI-u
Thiel, Anna Maria van (*25-01-1836) [Partner van V-c]  V-c; VI-e
Thiel, Arnoldus van [Schoonvader van V-c]  V-c
Thuijl, Alberdina van [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Uden, Petronella van [Schoonmoeder van IV-i]  IV-i
Vaart, Adriaan van der (*±1823) [Schoonvader van V-e]  V-e
Vaart, Emerentiana van der (*03-03-1857, †23-07-1892) [Partner van V-e]  V-e; VI-n; VI-o; VI-p; VI-q
Vechel, Antonius van (*10-11-1821) [Partner van IV-d]  IV-d
Veggel, Francis van [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Velde, Cornelia van der (†>14-01-1950) [Partner van VI-k]  VI-k
Velde, Francis van der [Schoonvader van VI-k]  VI-k
Veregghen, Catharina [Schoonmoeder van VI-p]  VI-p
Verkenzel, Geertruij [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Wageningen, Joanna Maria van [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e
Wamel, Geertruda van (*01-11-1845) [Partner van V-f]  V-f
Wamel, Poulus van [Schoonvader van V-f]  V-f
Well, Johanna Maria van [Schoonmoeder van V-f]  V-f
Werd, Cornelia de [Partner van VI-v]  VI-v
Werd, Johannes de [Schoonvader van VI-l]  VI-l
Werd, Johannes de [Schoonvader van VI-v]  VI-v
Werd, Wilhelmina de (†<30-03-1950) [Partner van VI-l]  VI-l
Wijkman, J.M.  VI-p,10
Wijs, Bartholomeus de (*±1856) [Schoonvader van VI-p]  VI-p
Wijs, Maria de (*14-03-1895, †21-06-1932) [Partner van VI-p]  VI-p
Wolfs, Adriana [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Wolfs, Johanna [Schoonmoeder van IV-g]  IV-g
Zant, Maria van [Schoonmoeder van VI-n]  VI-n
Zaunbrecher, Casper (*08-09-1810) [Partner van IV-c]  IV-c
Zaunbrecher, Catherina [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c
Zaunbrecher, Johann Joseph [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Zeeland, Godefrida van [Schoonmoeder van IV-h]  IV-h
Zoest, Henrica van (*1787, †>07-01-1838) [Partner van III-b]  III-b; IV-i; IV-j; IV-k
Zoest, Johannes van [Schoonvader van III-b]  III-b
Voor aanvullingen, correcties of vragen
even mailenHOME


Bron:
Rijksarchief Noord-Brabant, 's Hertogenbosch.
Genlias en ISIS-Brabant.