Heren en Vrouwen, Schouten en Secretarissen van
's-Grevelduin-Capelle, 's-Grevelduin, SchrevelduinHeren en Vrouwen van 's Grevelduin-Capelle


Jacob Tak
1442: Godschalk Oem van Wijngaarden 1/8 & 1/3
1463: Tielman Oem van Wijngaarden, zoon; verkoop 1473 aan Adriaan Schrevel
1414: Willem Schrevel 1/4 + 1424 koop 1/4
1441: Adriaan Schrevel, zoon;
          + 1469 koop 1/8 van Odilia van der Merwede.
          + 1473 koop 1/8 van Tielman Oem van Wijngaarden
1476: Ysabel Schrevel, dochter x dr.Roelands te Brugge.
1479: Barbara Schrevel, zuster
1485: Adolf van Raveschot, kleinzoon
1489: Adriaan van Ravenschot, broer
1509: Jan van Raveschot, zoon
10 september 1552: Arend van Raveschot, zoon
31 oktober 1571: Jan van Raveschot, zoon
--
1442: Jacob van Gent koopt 1/4 van Jacob Tack 1468: Willem van Gent, zoon
1520: mr.Cornelis van Gent, zoon
24 juni 1536: Robrecht van Gent, zoon
z.d. Anna van Gent.
--
Anna van Gent 1/4 en 1/8
31 oktober 1571: Jan van Raveschot 1/8, 1/8 en 1/4
--
24 juni 1634: Aarnoult van Raveschot, zoon
8 april 1656: Hubert van Raveschot
31 juli 1669: Philip Henrick van Steenhuijs 10 september 1691: Guilliaum Francoijs van Steenhuijs
1791: Anthonius Bruno Franciscus van SteenhuijsSchouten:

Adriaan Dircksz. van Clootwijk; ca. 1530 - ca.1556;   zie ook: www.klootwyk.nl
Joris de Roy Geritsz; 1557 - 1559;
Cornelis van der Maes; 1559 - ca.1565;
Adriaen de Roy Geritsz; ca.1565 - ca.1580;
Joris Adriaens de Roy; ca.1580 - 1624;
Adriaen Rombouts; ca.1625 - 1636;, overleden te 's Grevelduin Capelle, 8 dec 1680.
Jan Dircksen van Nederveen; 1636 - 1657;
Johan Rombouts; 1657 - 1665;
Peter Corsten Glaviman; 1665 - 1670;   (Stadhouder)
Johan Buijs; 1670- 1673;   (Stadhouder)
Adriaen Rombouts; 1674 - 1681;
Adriaan Timmers; 1681 - 1692;
Adriaan van Andel; 1693 - 1713;
Adriaan Zeijlmans; 1714 - 1718;
Pieter Timmers; 1718 - 1723;
Cornelis van der Hoeven; 1723 - 1737;   (professionele schout)
Adriaan Zeijlmans; 1738 - 1755;
Abram Godefrooij van der Schout; 1756 - 1786;
Johannes Cornelisz. Quirijns; 1786 - 1794;
Jan Huisman; 1795 - 1811;


Secretarissen van 's-Grevelduin-Capelle, Schrevelduin.

Jan Dirkz. van Clootwijk; ca.1543 - ca.1565;   zie ook: www.klootwyk.nl
Gijsbrecht Adriaensz. de Bruijn; ca.1565 - ca.1568;
Adriaen Kepken, alias Van Oert; ca.1569 - ca.1580;
Peeter Aertssen Paep; ca.1580 - ca.1616;
Adriaen Rombouts; 1616 - 1633;
Corst Corsten Glaviman; 1633 - 1662;
Anthonij Glavimans; 1662 - 1691;
Hendrik van der Hoeven; 1691 - 1733;
Cornelis van der Hoeven; 1733 - 1758;
Arnoldus van der Hoeven; 1758 - 1778;
Anthonij Quirijns; 1778 - 1795;

Bij de omwentelingin 1795 werd de toenmalige secretaris Anthonij Quirijns uit zijn functie ntslagen. Hij mest het onder hem berustende archief van 's Grevelduin-Capelle overdragen aan het gekozen dorpsbestuur met een lijst van aanwezige stukken.

Gijsbert Dekkers; 1795 - 1798;
Roeland Middelkoop; 1798 - 1811;
Jonker Jan van RAVESCHOT, heer van Capelle en Groot-Waspik, schepen in 1521 en 1544. Hij was een zoon van Adriaan, heer van Capelle, Groot-Waspik, 's Gravemoer, Raamsdonk en Cnoppen-ambacht, en Aleida van den Velde Jansdr.
Volgens Taxandria VII, blz. 14, stierf jonker Adriaan in 1499 en werd zijn zoon Jan 10 Augustus 1501 geboren ?!? Dit laatste jaar moet bepaald foutief zijn, daar men de leeftijd 25 jaar bereikt moest hebben voor men in de schepenstoel mocht plaats nemen.
Jonker Jan moet dus in of vr 1496 het levenslicht gezien hebben. Deze huwde met Agnes van Eyndhouts, dochter van jonker Arnold en Sophia van Bruheze. Hij kocht van Nicolaas van Beeck het kasteel de Grote Ruwenberg onder St.Michiels-Gestel, waarmede hij 23 Maart 1527 beleend werd. Hij stierf 2 September 1552.

Zegel Jonker Jan van Raveschot


HOME
View My Stats