Aktes der geborenen 1830-1840, Burgerlijke Stand van de gemeente Vrijhoeven-Capelle, Vrijhoeve Cappel, Vrijhoeve-Capelle, Vrijhoeven Cappel, (Sprang-Capelle) Noord-Brabant


Vrijhoeve Capelle 1830-1840

(Sprang-Capelle)


laatste wijziging donderdag 12 februari 2009 10:35 uur.


Extracten van aktes van geboorten der burgerlijke stand der gemeente Vrijhoeven Cappel 1830-1840


index / gezinsreconstructies


Geborenen in het jaar 1830 te Vrijhoeve-Capelle:

06 - Best, Maria van 14 juni 1830 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Geenen, Wouter 27 maart 1830 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Jansen, Wilhelmina 15 october 1830 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Nuijten, Jan 20 februari 1830 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Nieuwenhuizen, Jan 25 mei 1830 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Oerlemans, Stephanus 22 november 1830 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Quirijns, Johannus 23 februari 1830 Vrijhoeve-Capellle.
01 - Roon, Matthijs de 20 februari 1830 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Ros, Johanna 07 november 1830 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Schans, Arnoldina van der 05 september 1830 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Roon, Matthijs de Matthijs de Roon is geboren op 20-02-1830 om 04:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], zoon van Johannes de Roon en Anna de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1830 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Matthijs waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van den Rijken (geb. ±1784) en Adriaan Hulst (geb. ±1802). Het jaar een duizend acht honderd dertig, den twintigsten der maand februari om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Johannes de Roon, van beroep arbeider, oud vier en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zaterdag den twintigsten der maand februari duizend acht honderd en dertig om vier ure des ´s morgens, zoon van: Johannes de Roon, van beroep arbeider, oud vier en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Anna de Rooij, zijne huisvrouw, oud twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Matthijs.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren en van Cornelis van den Rijken, van beroep schoenmaker, oud zes en veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.02 - Nuijten, Jan
Jan Nuijten is geboren op 20-02-1830 om 21:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], zoon van Jan Babtist Nuijten en Johanna van der Veeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1830 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van den Rijken (geb. ±1784) en Johannes van der Verhoeven (geb. ±1790).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den twee en twintigsten der maand februari om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Jan Babtist Nuijten, van beroep arbeider, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zaterdag den twintigsten der maand februari duizend acht honderd en dertig om negen ure des avonds, zoon van: Jan Babtist Nuijten, van beroep arbeider, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Johanna van der Veeke, zijne huisvrouw, oud vijf en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Jan.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Cornelis van den Rijken, van beroep schoenmaker, oud zes en veertig jaren en van Johannes van der Hoeven, van beroep bouwman, oud veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.03 - Quirijns, Johannus
Johannes Quirijns is geboren op 23-02-1830 om 11:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], zoon van Cornelis Quirijns en Adriana Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1830 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Albert Gouda (geb. ±1766) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den vier en twintigsten der maand februari om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Cornelis Quirijns, van beroep bouwman, oud zes en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op dinsdag den drie en twintigsten der maand februari duizend acht honderd en dertig om elf ure des morgens, zoon van: Cornelis Quirijns, van beroep bouwman, oud zes en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana Oerlemans, zijne huisvrouw, oud dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johannus.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Albert Gouda, van beroep veldwachter, oud vier en zestig jaren en van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.04 - Geenen, Wouter
Wouter Geenen is geboren op 27-03-1830 om 17:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], zoon van Wouter Geenen en Alida Quirijns. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1830 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Quirijns (geb. ±1794) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den negen en twintigsten der maand maart om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Wouter Geenen, van beroep bakker, oud drie en vijftig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zaterdag den zeven en twintigsten der maand maart duizend acht honderd en dertig om vijf ure des avonds, zoon van: Wouter Geenen, van beroep bouwman, oud drie en vijftig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Alida Quirijns, zijne huisvrouw, oud twee en veertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Wouter.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Cornelis Quirijns, van beroep bouwman, oud zes en dertig jaren en van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.05 - Nieuwenhuizen, Jan
Jan Nieuwenhuizen is geboren op 25-05-1830 om 04:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], zoon van Jan Nieuwenhuizen en Dingena van der Leij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1830 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Peter van der Vliet (geb. ±1795) en Jan Martien van Iersel (geb. ±1807).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den vijf en twintigsten der maand mei om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Jan Nieuwenhuizen, van beroep arbeider, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op dinsdag den vijf en twintigsten der maand mei duizend acht honderd en dertig om vier ure des ochtends, zoon van: Jan Nieuwenhuizen, van beroep arbeider, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Dingena van der Leij, zijne huisvrouw, oud zeven en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Jan.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Peter van der Vliet, van beroep schoenmaker, oud vijf en dertig jaren en van Jan Martien van Iersel, van beroep schoenmaker, oud drie en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.06 - Best, Maria van
Maria van Best is geboren op 14-06-1830 om 05:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], dochter van Willem van Best en Adriana van der Voort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-06-1830 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Peter van der Vliet (geb. ±1795) en Jan Martien van Iersel (geb. ±1807).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den veertienden der maand juni om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Willlem van Best, van beroep schoenmaker, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den veertienden der maand juni duizend acht honderd en dertig om vijf ure des ochtends, zoon van: Willlem van Best, van beroep schoenmaker, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana van der Voort, zijne huisvrouw, oud negen en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Maria.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Peter van der Vliet, van beroep schoenmaker, oud vijf en dertig jaren en van Jan Martien van Iersel, van beroep schoenmaker, oud drie en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Willem van Best die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.07 - Schans, Arnoldina van der
Arnoldina van der Schans is geboren op 05-09-1830 om 14:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], dochter van Dirk van der Schans en Neeltje van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1830 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Arnoldina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Jong (geb. ±1765) en Willem van Dijk (geb. ±1774).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den zevenden der maand september om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Dirk van der Schans, van beroep schoenmaker, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag den vijfden der maand september duizend acht honderd en dertig om twee ure des namiddags, zoon van: Dirk van der Schans, van beroep schoenmaker, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Neeltje van der Hoeven, zijne huisvrouw, oud acht en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Arnoldina.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan de Jong, van beroep wagenmaker, oud vier en zestig jaren en van Willem van Dijk, van beroep houtjesmaker, oud zes en vijftig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.08 - Jansen, Wilhelmina
Wilhelmina Jansen is geboren op 15-10-1830 om 01:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], dochter van Adriaan Jansen en Adriana Gubbens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1830 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Netten (geb. ±1760) en Peeter Netten (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den zestienden der maand october om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Adriaan Jansen, van beroep schoenmaker, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op vrijdag den vijftienden der maand october duizend acht honderd en dertig om één ure des morgens, zoon van: Adriaan Jansen, van beroep schoenmaker, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana Gubbens, zijne huisvrouw, oud acht en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Wilhelmina.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik Netten, van beroep bouwman, oud zeventig jaren en van Peeter Netten, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.09 - Ros, Johanna
Johanna Ros is geboren op 07-11-1830 om 16:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], dochter van Marijnis Ros en Johanna Pitternella Colijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1830 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Bogers (geb. ±1755) en Cornelis van den Assem (geb. ±1782).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den achtsten der maand november om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Marijnus Ros, van beroep schoenmaker, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag den achtsten der maand november duizend acht honderd en dertig om vier ure des namiddags, zoon van: Marijnis Ros, van beroep schoenmaker, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Johanna Pitternella, zijne huisvrouw, oud zeven en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johanna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Frans Bogers, van beroep particulier, oud vijf en zeventig jaren en van Cornelis van den Assem, van beroep hoefsmid, oud acht en veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.10 - Oerlemans, Stephanus
Stephanus Oerlemans is geboren op 22-11-1830 om 16:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], zoon van Hendrik Hendrikse Oerlemans en Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1830 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Stephanus waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Best (geb. ±1800) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd dertig, den drie en twintigsten der maand november om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Hendrikse Oerlemans, van beroep bouwman, oud negen en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op maandag den twee en twintigsten der maand november duizend acht honderd en dertig om vier ure des namiddags, zoon van: Hendrik Hendrikse Oerlemans, van beroep bouwman, oud negen en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Maria Timmermans, zijne huisvrouw, oud één en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Stephanus.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren en van Willem van Best, van beroep schoenmaker, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Willem van Best die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.Geborenen in het jaar 1831 te Vrijhoeve-Capelle:

07 - Beek, Cornelus van 24 augustus 1831 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Beek, Antonia van 29 augustus 1831 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Bogers, Pitternella 15 augustus 1831 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Both, Sophia Maria 06 juni 1831 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Brugmans, Susanna Marianna 30 juni 1831 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Hoek, Cornelia Adriana van den 11 juli 1831 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Hoefnagel, Adriana 11 december 1831 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Schans, Johanna van der 07 oktober 1831 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Stam, Antonetta 09 april 1831 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Stam, Pieter 11 april 1831 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Stam, Antonetta
Antonetta Stam is geboren op 09-04-1831 om 01:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Arij Stam en Cornelia Klootwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1831 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonetta waren de volgende getuigen aanwezig: Arij van Beek (geb. ±1773) en Machiel van Oosterhout (geb. ±1799).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den negenden der maand april om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Arij Stam, van beroep arbeider, oud zes en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zaterdag den negenden der maand april duizend acht honderd één en dertig om één ure des morgens, dochter van: Arij Stam, van beroep arbeider, oud zes en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Cornelia Klootwijk, zijne huisvrouw, oud negen en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Antonetta.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Arij van Beek, van beroep bouwman, oud acht en vijftig jaren en van Machiel van Oosterhout, van beroep arbeider, oud twee en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.02 - Stam, Pieter
Pieter Stam is geboren op 11-04-1831 om 15:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], zoon van Hendrik Stam en Adriana van Oversteeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1831 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1761) en Cornelis Quirijns (geb. ±1794).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den elfden der maand april om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Stam, van beroep bouwman, oud zeven en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op maandag den elfden der maand april duizend acht honderd één en dertig om drie ure des namiddags, zoon van: Hendrik Stam, van beroep bouwman, oud zeven en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana van Oversteeg, zijne huisvrouw, oud vier en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Pieter.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud zeventig jaren en van Cornelis Quirijns, van beroep bouwman, oud zeven en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.03 - Both, Sophia Maria
Sophia Maria Both is geboren op 06-06-1831 om 03:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1830], dochter van Hendrik Both en Hendrika van Schoonhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1831 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Denis van den Hoek (geb. ±1790) en Jan van Campen (geb. ±1801).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den zevenden der maand juni om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Both, van beroep onderwijzer, oud twee en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den zesden der maand juni duizend acht honderd één en dertig om drie ure des morgens, dochter van: Hendrik Both, van beroep onderwijzer, oud twee en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Hendrika van Schoonhoven, zijne huisvrouw, oud drie en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornamen van Sophia Maria.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Denis van den Hoek, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren en van Jan van Campen, van beroep bouwman, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.04 - Brugmans, Susanna Marianna Susanna Marianna Brugmans is geboren op 30-06-1831 om 23:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Jacobus Brugmans en Susanna Marianna Trette. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1831 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Susanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Hulst (geb. ±1802) en Hendrik Stam (geb. ±1804). Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den eersten der maand juli om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Jacobus Brugmans, van beroep schoenmaker, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op donderdag den dertigsten der maand juni duizend acht honderd één en dertig om elf ure des avonds, dochter van: Jacobus Brugmans, van beroep schoenmaker, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Susanna Marianna Trette, zijne huisvrouw, oud zes en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornamen van Susanna Marianna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud negen en twintig jaren en van Hendrik Stam, van beroep bouwman, oud zeven en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.05 - Hoek, Cornelia Adriana van den
Cornelia Adriana van den Hoek is geboren op 11-07-1831 om 13:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Denis van den Hoek en Pitternella Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1831 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Peeterse van Beek (geb. ±1773) en Hendrik Both (geb. ±1799).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den twaalfden der maand juli om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Denis van den Hoek, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den elfden der maand juli duizend acht honderd één en dertig om één ure des middags, dochter van: Denis van den Hoek, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Pitternella Vermeulen, zijne huisvrouw, oud zeven en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornamen van Cornelia Adriana.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik Both, van beroep onderwijzer, oud twee en dertig jaren en van Arij Peeterse van Beek, van beroep bouwman, oud acht en vijftig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.06 - Bogers, Pitternella
Pitternella Bogers is geboren op 15-08-1831 om 02:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Pieter Bogers en Anna Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1831 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Pitternella waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Faro (geb. ±1799) en Marijnis Ros (geb. ±1799).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den vijftienden der maand augustus om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Pieter Bogers, van beroep schoenmaker, oud veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den vijftienden der maand augustus duizend acht honderd één en dertig om twee ure des morgens, dochter van: Pieter Bogers, van beroep schoenmaker, oud veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Anna Snijders, zijne huisvrouw, oud drie en veertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Pitternella.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Faro, van beroep arbeider, oud twee en dertig jaren en van Marijnus Ros, van beroep schoenmaker, oud twee en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Pieter Bogers die verklaarde niet te kunnen schrijven.07 - Beek, Cornelus van
Cornelus van Beek is geboren op 24-08-1831 om 19:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], zoon van Pieter van Beek en Johanna Quirijns. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1831 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelus waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Bogers (geb. ±1756) en Hendrik Snijders (geb. ±1791).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den vijf en twintigsten der maand augustus om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Pieter van Beek, van beroep arbeider, oud negen en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op woensdag den vier en twintigstender maand augustus duizend acht één honderd en dertig om zeven ure des namiddags, dochter van: Pieter van Beek, van beroep arbeider, oud negen en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Johanna Quirijns, zijne huisvrouw, oud negen en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Cornelus.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Frans Bogers, van beroep arbeider, oud vijf en zeventig jaren en van Hendrik Snijders, van beroep arbeider, oud veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.08 - Beek, Antonia van
Antonia van Beek is geboren op 29-08-1831 om 07:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Machiel van Beek en Maria Klootwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1831 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1761) en Cornelis Quirijns (geb. ±1794).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den negen en twintigsten der maand augustus om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Machiel van Beek, van beroep schoenmaker, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den acht en twintigsten der maand augustus duizend acht honderd één en dertig om zeven ure des morgens, dochter van: Machiel van Beek, van beroep schoenmaker, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Maria Klootwijk, zijne huisvrouw, oud twee en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Antonia.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud zeventig jaren en van Cornelus Quirijns, van beroep bouwman, oud zeven en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.09 - Schans, Johanna van der
Johanna van der Schans is geboren op 07-10-1831 om 01:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Thomas van der Schans en Marijke Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1831 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1761) en Cornelis Quirijns (geb. ±1794).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den zevenden der maand october om twee ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Thomas van der Schans, van beroep arbeider, oud vijf en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op vrijdag den zevenden der maand october duizend acht honderd een en dertig om één ure des morgens, dochter van: Thomas van der Schans van beroep arbeider, oud vijf en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Marijke Paans, zijne huisvrouw, oud twee en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johanna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud zeventig jaren en van Cornelus Quirijns, van beroep bouwman, oud zeven en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.10 - Hoefnagel, Adriana
Adriana Hoefnagel is geboren op 11-12-1831 om 02:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1831], dochter van Gerrit Hoefnagel en Geertruij Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1831 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1761) en Hendrik Stam (geb. ±1804).
Het jaar een duizend acht honderd één en dertig, den twaalfden der maand december om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Gerrit Hoefnagel, van beroep visscher, oud één en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag den elfden der maand december duizend acht honderd een en dertig om twee ure des morgens, dochter van: Gerrit Hoefnagel, van beroep visscher, oud één en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Geertruij Vos, zijne huisvrouw, oud twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Adriana.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud zeventig jaren en van Hendrik Stam, van beroep bouwman, oud zeven en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.

Geborenen in het jaar 1832 te Vrijhoeve-Capelle:

09. Best, Adriaan van 07 september 1832 Vrijhoeve-Capelle.
04. Geenen, Cornelis van 30 junij 1832 Vrijhoeve-Capelle.
06. Hoek, Cornelia Adriana van den 06 augustus 1832 Vrijhoeve-Capelle.
13. Hoefnagel, Adriaan 23 november 1832 Vrijhoeve-Capelle.
01. Jansen, Johanna 14 maart 1832 Vrijhoeve-Capelle.
15. Nieuwenhuizen, Adriana 16 december 1832 Vrijhoeve-Capelle.
02. Oosterhout, Elizabeth van 25 mei 1832 Vrijhoeve-Capelle.
07. Oerlemans, Dingena 03 september 1832 Vrijhoeve-Capelle.
08. Oerlemans, _ _ _ _ 03 september 1832 Vrijhoeve-Capelle.
03. Roon, Pieter de 21 junij 1832 Vrijhoeve-Capelle.
10. Roon Anna de 23 september 1832 Vrijhoeve-Capelle.
05. Roelof, Adriana 03 julij 1832 Vrijhoeve-Capelle.
14. Schans, Jacobus van der 15 december 1832 Vrijhoeve-Capelle.
11. Snijders, Nicolaas Hendrik 25 september 1832 Vrijhoeve-Capelle.
12. Vliet, Johannes van der 11 october 1832 Vrijhoeve-Capelle.

01. Jansen, Johanna
Johanna Jansen is geboren op 14-03-1832 om 22:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Adriaan Jansen en Adriana Gubbens. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1832 [bron: aktenr. 1].
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den vijftienden der maand maart om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Adriaan Jansen, van beroep schoenmaker, oud vijf en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op woensdag den veertienden der maand maart duizend acht honderd en twee en dertig om tien ure des avonds, dochter van: Adriaan Jansen, van beroep schoenmaker, oud vijf en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana Gubbens, zijne huisvrouw, oud dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johanna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik Netten, van beroep bouwman, oud vijf en zestig jaren en van Peter Netten, van beroep bouwman, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.02. Oosterhout, Elizabeth van
Elizabeth van Oosterhout is geboren op 25-05-1832 om 23:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Bastiaan van Oosterhout en Adriana Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1832 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Dijk (geb. ±1774) en Hendrik van Dommelen (geb. ±1787).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den zes en twintigsten der maand mei om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Bastiaan van Oosterhout, van beroep schoenmaker, oud zeven en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op vrijdag den vijf en twintigsten der maand mei duizend acht honderd en twee en dertig om elf ure des avonds, dochter van: Bastiaan van Oosterhout, van beroep schoenmaker, oud zeven en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana Gouda, zijne huisvrouw, oud één en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Elizabeth.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik van Dommelen, van beroep schoenmaker, oud vijf en veertig jaren en van Willem van Dijk, van beroep houtjesmaker, oud acht en vijftig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.03. Roon, Pieter de
Pieter de Roon is geboren op 21-06-1832 om 06:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], zoon van Susanna de Roon. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-06-1832 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Verhagen (geb. ±1755), Hendrik Dekkers (geb. ±1777) en Cornelis van den Rijken (geb. ±1784).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den twee en twintigsten der maand juni om elf ure des voormiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Maria Verhagen, van beroep vroedvrouw, oud zeven en zeventig jaren, wonende te Sprang, dewelke ons heeft vertoond een Kind van hetmannelijk geslacht, geboren op donderdag den een en twintigsten der maand juni duizend acht honderd en twee en dertig om zes ure des ´s morgens, zoon van: Susanna de Roon, van beroep particuliere, oud vier en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, en aan hetwelk zij verklaard heeft te geven den voornaam van Pieter.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik Dekkers, van beroep winkelier, oud vijf en vijftig jaren en van Cornelis van de Rijken, van beroep schoenmaker, oud acht en veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.04. Geenen, Cornelis van
Cornelis Geenen is geboren op 30-06-1832 om 09:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], zoon van Wouter Geenen en Alida Quirijns. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1832 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Roelof (geb. ±1795) en Adriaan Hulst (geb. ±1802). Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den dertigsten der maand junij om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Wouter van Geenen, van beroep broodbakker, oud vier en vijftig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zaterdag den dertigsten der maand junij duizend acht honderd en twee en dertig om negen ure des morgens, zoon van: Wouter van Geenen, van beroep broodbakker, oud vier en vijftig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Alida Quirijns, zijne huisvrouw, oud twee en veertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Cornelis.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan Roelof, van beroep arbeider, oud zeven en dertig jaren en van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Jan Roelof die verklaard niet te kunnen schrijven.05. Roelof, Adriana
Adriana Roelof is geboren op 03-07-1832 om 24:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Jan Roelof en Johanna Mandemakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1832 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Geenen (geb. ±1777) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den derden der maand julij om vier ure des middags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Jan Roelof, van beroep arbeider, oud zeven en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op dinsdag den derden der maand julij duizend acht honderd en twee en dertig om twaalf ure des avonds, dochter van: Jan Roelof, van beroep arbeider, oud zeven en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Johanna Mandemakers, zijne huisvrouw, oud één en veertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Adriana.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Wouter Geenen, van beroep broodbakker, oud vier en vijftig jaren en van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Jan Roelof die verklaard niet te kunnen schrijven.06. Hoek, Cornelia Adriana van den
Cornelia Adriana van den Hoek is geboren op 03-08-1832 om 10:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Denis van den Hoek en Pitternella Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1832 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Peeterse van Beek (geb. ±1773) en Hendrik Both (geb. ±1799).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den zesden der maand augustus om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Denis van den Hoek, van beroep bouwman, oud twee en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op vrijdag den derden der maand augustus duizend acht honderd en twee en dertig om tien ure des avonds, dochter van: Denis van den Hoek, van beroep bouwman, oud twee en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Pitternella Vermeulen, zijne huisvrouw, oud acht en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornamen van Cornelia Adriana.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik Both, van beroep onderwijzer, oud drie en dertig jaren en van Arij Peeterse van Beek, van beroep bouwman, oud negen en vijftig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.07. Oerlemans, Dingena
Dingena Oerlemans is geboren op 03-09-1832 om 11:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Hendrik Hendrikse Oerlemans en Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1832 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Dingena waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1760) en Jan Roelof (geb. ±1795).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den derden der maand september om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Hendrikse Oerlemans, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den derden der maand september duizend acht honderd en twee en dertig om elf ure des morgens, dochter van: Hendrik Hendrikse Oerlemans, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Maria Timmermans, zijne huisvrouw, oud drie en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Dingena.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud twee en zeventig jaren en van Jan Roelof, van beroep arbeider, oud zeven en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Jan Roelof die verklaard niet te kunnen schrijven.08. Oerlemans, levenloos dochter
Oerlemans is een levenloos geboren dochter, geboren op 03-09-1832 om 11:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Hendrik Hendrikse Oerlemans en Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1832 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van het overlijden van dit kind waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1760) en Jan Roelof (geb. ±1795).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den derden der maand september om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Hendrikse Oerlemans, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een levenloos Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den derden der maand september duizend acht honderd en twee en dertig om elf ure des morgens, dochter van: Hendrik Hendrikse Oerlemans, van beroep bouwman, oud één en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Maria Timmermans, zijne huisvrouw, oud drie en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud twee en zeventig jaren en van Jan Roelof, van beroep arbeider, oud zeven en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Jan Roelof die verklaard niet te kunnen schrijven.09. Best, Adriaan van
Adriaan van Best is geboren op 07-09-1832 om 22:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], zoon van Willem van Best en Adriana van der Voort. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1832 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dongen (geb. ±1760) en Gerrit Nieuwenhuizen (geb. ±1774).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den achtsten der maand september om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Willem van Best, van beroep schoenmaker, oud twee en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op vrijdag den zevenden der maand september duizend acht honderd en twee en dertig om tien ure des morgens, zoon van: Willem van Best, van beroep schoenmaker, oud twee en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana van der Voort, zijne huisvrouw, oud één en dertig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Adriaan.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Gerrit Nieuwenhuizen, van beroep timmerman, oud acht en vijftig jaren en van Jan van Dongen, van beroep bouwman, oud twee en zeventig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Willem van Best die verklaard niet te kunnen schrijven.10. Roon Anna de
Anna de Roon is geboren op 23-09-1832 om 05:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Johannes de Roon en Anna de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1832 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Roelof (geb. ±1795) en Jan van Loon (geb. ±1798).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den vier en twintigsten der maand september om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Johannes de Roon, van beroep arbeider, oud zeven en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag den drie en twintigsten der maand september duizend acht honderd en twee en dertig om vijf ure des morgens, dochter van: Johannes de Roon, van beroep arbeider, oud zeven en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Anna de Rooij, zijne huisvrouw, oud drie en twintig jaren, mede wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Anna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Loon, van beroep arbeider, oud twee en dertig jaren en van Jan Roelof, van beroep arbeider, oud zeven en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Jan Roelof die verklaard niet te kunnen schrijven
.


11. Snijders, Nicolaas Hendrik
Nicolaas Hendrik Snijders is geboren op 25-09-1832 om 01:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], zoon van Hendrik Snijders en Jacoba van Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1832 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Best (geb. ±1800) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den zeven en twintigsten der maand september om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Snijders, van beroep jager, oud negen en twintig jaren, gecantonneerd te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op dinsdag den vijf en twintigsten der maand september duizend acht honderd en twee en dertig om één ure des nagts, zoon van: Hendrik Snijders, van beroep jager, oud negen en twintig jaren, gecantonneerd te Vrijhoeven Cappel en van Jacoba van Rooij, zijne huisvrouw, oud negen en twintig jaren, gecantonneerd te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornamen van Nicolaas Hendrik.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud dertig jaren en van Willem van Best, van beroep schoenmaker, oud twee en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Willem van Best die verklaard niet te kunnen schrijven.12. Vliet, Johannes van der
Johannes van der Vliet is geboren op 11-10-1832 om 22:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], zoon van Peter van der Vliet en Hendrina Kouwenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1832 [bron: aktenr. 12]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Roon (geb. ±1752) en Gerrit Nieuwenhuizen (geb. ±1774).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den twaalfden der maand october om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Peeter van der Vliet, van beroep schoenmaker, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op donderdag den elfden der maand october duizend acht honderd en twee en dertig om tien ure des avonds, zoon van: Peeter van der Vliet, van beroep schoenmaker, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Hendrina Kouwenberg, zijne huisvrouw, oud één en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johannes.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan de Roon, van beroep bouwman, oud tachtig jaren en van Gerrit Nieuwenhuizen, van beroep timmerman, oud twee en vijftig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.13. Hoefnagel, Adriaan
Adriaan Hoefnagel is geboren op 23-11-1832 om 16:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], zoon van Gerrit Hoefnagel en Geertruij Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1832 [bron: aktenr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Best (geb. ±1800) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den vier en twintigsten der maand november om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Gerrit Hoefnagel, van beroep arbeider, oud twee en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op vrijdag den drie en twintigsten der maand november duizend acht honderd en twee en dertig om vier ure des namiddags, zoon van: Gerrit Hoefnagel, van beroep arbeider, oud twee en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Geertuij Vos, zijne huisvrouw, oud twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Adriaan.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Willem van Best, van beroep schoenmaker, oud twee en dertig jaren en van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Willem van Best die verklaarde niet te kunnen schrijven.14. Schans, Jacobus van der
Jacobus van der Schans is geboren op 15-12-1832 om 01:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], zoon van Dirk van der Schans en Neeltje van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1832 [bron: aktenr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Rooij (geb. ±1772) en Willem van Dijk (geb. ±1774).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den zeventienden der maand december om vijf ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Dirk van der Schans, van beroep schoenmaker, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zaterdag den vijftienden der maand december duizend acht honderd en twee en dertig om één ure des smorgens, zoon van: Dirk van der Schans, van beroep schoenmaker, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Neeltje van der Hoeven, zijne huisvrouw, oud twee en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Jacobus.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Cornelis de Rooij, van beroep bouwman, oud zestig jaren en van Wilem van Dijk, van beroep houtjesmaker, oud negen en vijftig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend
.


15. Nieuwenhuizen, Adriana
Adriana Nieuwenhuizen is geboren op 16-12-1832 om 23:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Gerrit Nieuwenhuizen en Anna Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1832 [bron: aktenr. 15]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Peter van der Vliet (geb. ±1795) en Jan van Campen (geb. ±1801).
Het jaar een duizend acht honderd twee en dertig, den zeventienden der maand december om vier ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Gerrit Nieuwenhuizen, van beroep timmerman, oud negen en vijftig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag den zestienden der maand december duizend acht honderd en twee en dertig om elf ure des avonds, dochter van: Gerrit Nieuwenhuizen, van beroep timmerman, oud negen en vijftig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Anna Verhagen, zijne huisvrouw, oud zeven en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Adriana.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Peeter van der Vliet, van beroep schoenmaker, oud acht en dertig jaren en van Jan van Campen, van beroep bouwman, oud twee en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.Geborenen in het jaar 1833 te Vrijhoeve-Capelle:

01. Brugmans, Johanna 25 februari 1833 Vrijhoeve-Capelle.
02. Quirijns, levenloos dochter 21 maart 1833 Vrijhoeve-Capelle.
03. Poort, Gerrit voor de 14 april 1833 Vrijhoeve-Capelle.
04. Taktor, Goverdina 20 juli 1833 Vrijhoeve-Capelle.
05. Ros, Jan 13 september Vrijhoeve-Capelle.
06. Stam, Maria 15 october 1833 Vrijhoeve-Capelle.
07. Stam, Antonie 27 october 1833 Vrijhoeve-Capelle.
08. Both, Aantje 06 november 1833 Vrijhoeve-Capelle.
09. Vrancken, Anna Maria 30 november 1833 Vrijhoeve-Capelle.


01. Brugmans, Johanna
Johanna Brugmans is geboren op 25-02-1833 om 02:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1832], dochter van Jacobus Brugmans en Susanna Marianna Trette. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1833 [bron: aktenr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Boer (geb. ±1776) en Jan Arnoldusse Snijders (geb. ±1788).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den vijf en twintigsten der maand februari om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Jacobus Brugmans, van beroep schoenmaker, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den vijf en twintigsten der maand februari duizend acht honderd en drie en dertig om twee ure des morgens, dochter van: Jacobus Brugmans, van beroep schoenmaker, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Susanna Marianna Tritte, zijne huisvrouw, oud acht en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Johanna.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Cornelis de Boer, van beroep schoenmaker, oud zeven en vijftig jaren en van Jan Arnoldusse Snijders, van beroep kleermaker, oud vijf en veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend, except Cornelis de Boer, die verklaarde niet te kunnen schrijven.02. Quirijns, levenloos dochter
Quirijns is levenloos geboren op 21-03-1833 om 15:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], dochter van Cornelis Quirijns en Adriana Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1833 [bron: aktenr. 2]. Bij de geboorteaangifte van dit kind waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Boer (geb. ±1776) en Marijnis Taktor (geb. ±1793).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den twee en twintigsten der maand maart om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Cornelis Quirijns, van beroep bouwman, oud veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een levenloos Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op donderdag den een en twintigsten der maand maart duizend acht honderd en drie en dertig om drie ure des namiddags, dochter van: Cornelis Quirijns, van beroep bouwman, oud veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana Oerlemans, zijne huisvrouw, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Cornelis de Boer, van beroep schoenmaker, oud zeven en vijftig jaren en van Marijnis Taktor, van beroep schoenmaker, oud veertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend except Cornelis de Boer en Marijnis Taktor, die verklaarde niet te kunnen schrijven.03. Poort, Gerrit voor de
Gerrit voor de Poort is geboren op 14-04-1833 om 17:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], zoon van Gijsbert voor de Poort en Elizabeth de Leeuw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1833 [bron: aktenr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Beek (geb. ±1802) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den vijftienden der maand april om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Snijders, van beroep arbeider, oud twee en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zondag den veertienden der maand april duizend acht honderd en drie en dertig om vijf ure des avonds, zoon van van: Gijsbert voor de Poort, van beroep schutter, oud acht en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Elizabeth de Leeuw, zijne huisvrouw, oud twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Gerrit. Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud een en dertig jaren en van Pieter van Beek, van beroep arbeider, oud dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.


04. Taktor, Goverdina
Goverdina Taktor is geboren op 20-07-1833 om 03:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], dochter van Marijnis Taktor en Goverdina Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1833 [bron: aktenr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Goverdina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Nieuwenhuizen (geb. ±1774) en Adriaan Hulst (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den twintigsten der maand julij om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Marijnus Taktor, van beroep schoenmaker, oud veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zaterdag den twintigsten der maand julij duizend acht honderd en drie en dertig om drie ure des morgens, dochter van van: Marijnus Taktor, van beroep schoenmaker, oud veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Goverdina Gouda, zijne huisvrouw, oud een en veertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Goverdina.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Gerrit Nieuwenhuizen, van beroep timmerman, oud acht en vijftig jaren en van Adriaan Hulst, van beroep arbeider, oud een en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend. Except Marijnus Taktor die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.05. Ros, Jan
Jan Ros is geboren op 13-09-1883 om 07:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], zoon van Marijnis Ros en Johanna Pitternella Colijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1833 [bron: aktenr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Faro (geb. ±1799) en Jan van Loon (geb. ±1800).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den dertienden der maand september om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Marijnus Ros, van beroep schoenmaker, oud vier en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op vrijdag den dertienden der maand september duizend acht honderd en drie en dertig om zeven ure des morgens, zoon van: Marijnus Ros, van beroep schoenmaker, oud vier en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Johanna Pieternella Colijn, zijne huisvrouw, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Jan.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan Faro, van beroep arbeider, oud vijf en dertig jaren en van Jan van Loon, van beroep arbeider, oud vijf en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.06. Stam, Maria
Maria Stam is geboren op 15-10-1833 om 03:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], dochter van Arij Stam en Cornelia Klootwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1833 [bron: aktenr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Loon (geb. ±1800) en Pieter van Beek (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den vijftienden der maand october om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Arij Stam, van beroep arbeider, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zaterdag den vijftienden der maand october duizend acht honderd en drie en dertig om drie ure des morgens, dochter van: Arij Stam, van beroep arbeider, oud acht en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Cornelia Klootwijk, zijne huisvrouw, oud drie en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Maria.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Pieter van Beek, van beroep arbeider, oud één en dertig jaren en van Jan van Loon, van beroep arbeider, oud vier en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.07. Stam, Antonie
Antonie Stam is geboren op 27-10-1833 om 05:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], zoon van Hendrik Stam en Adriana van Oversteeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1833 [bron: aktenr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Nieuwenhuizen en Jan van Loon (geb. ±1800).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den acht en twintigsten der maand october om elf ure des morgens verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant, Hendrik Stam, van beroep bouwman, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op zondag den zeven en twintigsten der maand october duizend acht honderd en drie en dertig om vijf ure des morgens, zoon van: Hendrik Stam, van beroep bouwman, oud dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Adriana van Oversteeg, zijne huisvrouw, oud zes en twintig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Antonie.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan van Loon, van beroep arbeider, oud vier en dertig jaren en van Cornelis Nieuwenhuizen, van beroep bouwman, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.08. Both, Aantje
Aantje Both is geboren op 06-11-1833 om 15:00 uur in Vrijhoeve-Capelle [bron: Vrijhoeve-Capelle geboorteregister 1833], dochter van Hendrik Both en Hendrika van Schoonhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-11-1833 [bron: aktenr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Aantje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Dommelen (geb. ±1787) en Pieter B (geb. ±1802).
Het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den zevenden der maand november om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgermeester, beambte van den Burgelijken Stand, der gemeente Vrijhoeven Cappel, provincie Noord-Brabant,Hendrik Both, van beroep onderwijzer, oud vijf en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op woensdag den zevenden der maand november duizend acht honderd en drie en dertig om drie ure des namiddags, dochter van: Hendrik Both, van beroep onderwijzer, oud vijf en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Hendrika van Schoonhoven, zijne huisvrouw, oud vijf en dertig jaren, wonende te Vrijhoeven Cappel en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Aantje.
Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik van Dommelen, van beroep schoenamker, oud zes en veertig jaren en van Pieter B...., van beroep bouwman, oud twee en twintig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan den comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, met ons geteekend.


,.
Vrijhoeve Capelle index/gezinsreconstructies.


Vraagje ? Even mailenHOME


Sprang-CapelleAldfaer
Aldfaer is een krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen van alle stamboomgegevens.
Aldfaer is gratis.
View My Stats