Aktes der geborenen 1870-1880, Burgerlijke Stand van de gemeente Vrijhoeven-Capelle, Vrijhoeve Cappel, Vrijhoeve-Capelle, Vrijhoeven Cappel, (Sprang-Capelle) Noord-Brabant


Vrijhoeve Capelle 1870-1880

(Sprang-Capelle)


laatste wijziging dinsdag 09 oktober 2007 11:30 uur.


Extracten van aktes van geboorten der burgerlijke stand der gemeente Vrijhoeven Cappel 1870-1880


index / gezinsreconstructies


Geborenen in het jaar 1870 te Vrijhoeve-Capelle:

19 - Beek, Adriana van 25 september 1870 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Blom, Hendrika Pitronella 01 september 1870 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Bogers, Dirk 14 maart 1870 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Both, Adriaan Gerrit 23 januari 1870 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Dommelen, Huiberdina Adriana van 01 februari 1870 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Heijmans, Adriaan Hendrik 19 januari 1870 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Hoefnagel, Susanne Maria 20 januari 1870 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Hoefnagel, Johannes 06 april 1870 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Hoeven, Anna Maria Geertruida van der 13 september 1870 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Hollander, Johanna Louisa den 18 september 1870 Vrijhoeve-Capelle.
21 - Jansen, Wouterina 22 november 1870 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Klootwijk, Cornelis 04 september 1870 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Kruif, Johannis 27 juli 1870 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Oerlemans, Maria Berdina 05 april 1870 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Pelt, Maria Adriana van 09 juni 1870 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Poorte, Nicolaas voor de 01 mei 1870 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Pruissers, Cornelis Adrianus 26 april 1870 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Quirijns, Adriana Cornelia 31 juli 1870 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Rijken, Bastiana 10 maart 1870 Vrijhoeve-Capelle.
22 - Roon, Dirk de 10 december 1870 Vrijhoeve-Capelle.
23 - Schans, Peter Willem van der 23 december 1870 Vrijhoeve-Capelle.
20 - Vrancken, Cornelia Elisabet 30 september 1870 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Werther, Cornelia Dingena 17 februari 1870 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Heijmans, Adriaan Hendrik
Adriaan Hendrik Heijmans is geboren op 19-01-1870 om 19:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Wouter Heijmans en Magrita Johanna van der Feen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1870 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den twintigsten der maand januari is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Heijmans, oud één en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Magrita Johanna van der Feen, oud zes en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negentienden der maand januari om half acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer drie en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Adriaan Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.02 - Hoefnagel, Susanne Maria
Susanne Maria Hoefnagel is geboren op 20-01-1870 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Antonie Hendrik Hoefnagel en Maria Sterrenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1870 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Susanne waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den één en twintigsten der maand januari is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Hendrik Hoefnagel, oud negen en twintig jaren, van beroep tapper wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Sterrenburg, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand januari om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer acht en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Susanne Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.03 - Both, Adriaan Gerrit
Adriaan Gerrit Both is geboren op 23-01-1870 om 06:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Hendricus Both en Grietje Heij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1870 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den vier en twintigsten der maand januari is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendricus Both, oud veertig jaren, van beroep hoofdonderwijzer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Grietje Heij, oud twee en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand januari om half zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Adriaan Gerrit.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.04 - Dommelen, Huiberdina Adriana van
Huiberdina Adriana van Dommelen is geboren op 01-02-1870 om 23:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Peter van Dommelen en Alida de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1870 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Huiberdina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den tweeden der maand februari is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van Dommelen, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Alida de Bruijn, oud twee en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand februari om half twaalf ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer zeventien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Huiberdina Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.05 - Werther, Cornelia Dingena
Cornelia Dingena Werther is geboren op 17-02-1870 om 08:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Mattheus Hendrikus Werther en Adriana Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1870 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den achttienden der maand februari is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mattheus Hendrikus Werther, oud vier en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Verhoeven, oud twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand februari om half negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Dingena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.06 - Rijken, Bastiana
Bastiana Rijken is geboren op 10-03-1870 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Hendrik Rijken en Adriana Schoenmakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1870 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den tienden der maand maart is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Rijken, oud zes en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Schoenmakers, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand maart om half één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer vijf en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Bastiana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.07 - Bogers, Dirk
Dirk Bogers is geboren op 14-03-1870 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Machiel Bogers en Hendrina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1870 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den veertienden der maand maart is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud drie en dertig jaren, van beroep grutter wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, oud één en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand maart om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer acht, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Dirk.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.08 - Hoefnagel, Johannes
Johannes Hoefnagel is geboren op 06-04-1870 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Hermanus Hoefnagel en Adriana de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1870 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den zesden der maand april is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hermanus Hoefnagel, oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana de Rooij, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand april om acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer zeven en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.09 - Oerlemans, Maria Berdina
Maria Berdina Oerlemans is geboren op 05-04-1870 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Adrianus Oerlemans en Ijda Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1870 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den zevenden der maand april is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Oerlemans, oud drie en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, oud vier en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand april om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Berdina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.10 - Pruissers, Cornelis Adrianus
Cornelis Adrianus Pruissers is geboren op 26-04-1870 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Jan Pruissers en Wouterke Quirijns. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1870 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den zeven en twintigsten der maand april is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Pruissers, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Wouterke Quirijns, oud twee en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand april om vijf ure des voormiddags in hunne woning staandebinnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer vijf en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Adrianus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.11 - Poorte, Nicolaas voor de
Nicolaas voor de Poorte is geboren op 01-05-1870 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1870 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den tweeden der maand mei is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud vier en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pieternela Oerlemans, oud één en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den eersten der maand mei om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Nicolaas.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.12 - Pelt, Maria Adriana van
Maria Adriana van Pelt is geboren op 09-06-1870 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1870 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den tienden der maand juni is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negenden der maand juni om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer veertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.13 - Kruif, Johannis
Johannis Kruif is geboren op 27-07-1870 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Willem Kruif en Hendrika Hoefnagel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1870 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den acht en twintigsten der maand juli is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Kruif, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Hoefnagel, oud twee en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand juli om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.14 - Quirijns, Adriana Cornelia
Adriana Cornelia Quirijns is geboren op 31-07-1870 om 02:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Johannes Quirijns en Helena Dekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1870 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den tweeden der maand augustus is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Quirijns, oud veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Helena Dekkers, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand juli om half drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer zeven, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van
Adriana Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.15 - Blom, Hendrika Pitronella
Hendrika Pitronella Blom is geboren op 01-09-1870 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Willem Mathijs Blom en Huiberdina Ockers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1870 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den eersten der maand september is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Mathijs Blom, oud twee en zestig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Huiberdina Ockers, oud veertig jaren, zonder beroep wonendete Vrijhoeven Cappel, op den eersten der maand september om half één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Hendrika Pitronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.
.


16 - Klootwijk, Cornelis
Cornelis Klootwijk is geboren op 04-09-1870 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Antonie Klootwijk en Cornelia van Heijst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1870 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den vijfden der maand september is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Klootwijk, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Cornelia van Heijst, oud vier en twintig jaren, zonder beroep wonendete Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand september om half één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer elf, bevallen is van een kind van het mannnelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons de getuigen terwijl de comparant heeft verklaard wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.17 - Hoeven, Anna Maria Geertruida van der
Anna Maria Geertruida van der Hoeven is geboren op 13-09-1870 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Peter Adriaanszoon van der Hoeven en Elizabeth van Diemen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1870 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den veertienden der maand september is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van der Hoeven Adriaanszoon, oud dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Elizabeth van Diemen, oud veertig jaren, zonder beroep wonendete Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand september om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer zeven en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Anna Maria Geertruida.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.18 - Hollander, Johanna Louisa den
Johanna Louisa den Hollander is geboren op 18-09-1870 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Jozua den Hollander en Adriana Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1870 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den negentienden der maand september is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Josua den Hollander, oud vier en dertig jaren, van beroep huisschilder wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Paans, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonendete Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand september om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twee en dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Louisa.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud één en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.19 - Beek, Adriana van
Adriana van Beek is geboren op 25-09-1870 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Bastiaan van Beek en Elizabeth van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1870 [bron: aktenr. 19]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Govert Gouda (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den zes en twintigsten der maand september is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Bastiaan van Beek, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Elizabeth van den Berg, oud twee en twintig jaren, zonder beroep wonendete Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand september om half negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente op de Zuidhollandschendijk nummer zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.20 - Vrancken, Cornelia Elisabet
Cornelia Elisabet Vrancken is geboren op 30-09-1870 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Cornelis Hubertus Vrancken en Johanna Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1870 [bron: aktenr. 20]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1808).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den dertigsten der maand september is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Hubertus Vrancken, oud acht en twintig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Vermeulen, oud zes en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertigsten der maand september om vijf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Elisabet.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud één en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.21 - Jansen, Wouterina
Wouterina Jansen is geboren op 22-11-1870 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], dochter van Adriaan Jansen en Petronella van Trier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-11-1870 [bron: aktenr. 21]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouterina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den twee en twintigsten der maand november is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Jansen, oud vijf en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Petronella van Trier, oud negen en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twee en twintigsten der maand november om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer acht en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Wouterina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep voetbode beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.22 - Roon, Dirk de
Dirk de Roon is geboren op 10-12-1870 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Johannes de Roon en Maria Adriana van Riel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1870 [bron: aktenr. 22]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den tienden der maand decemberis voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes de Roon, oud vijf en vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Adriana van Riel, oud één en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand december om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Dirk.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep voetbode beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.23 - Schans, Peter Willem van der
Peter Willem van der Schans is geboren op 23-12-1870 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1870], zoon van Peter van der Schans en Maria van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-12-1870 [bron: aktenr. 23]. Bij de aangifte van de geboorte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den drie en twintigsten der maand december is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van der Schans, oud zeven en dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria van der Schans, oud negen en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand december om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer negentien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Peter Willem.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep voetbode beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1871 te Vrijhoeve-Capelle:

11 - Berg, Lena van den 19 augustus 1871 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Bogers, Dirk 26 juni 1871 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Both, Jacobus 25 oktober 1871 Vrijhoeve-Capelle.
21 - Both, Jannigje 25 december 1871 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Gouda, Jacoba 23 juli 1871 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Hammen, Thomas Adrianus van der 05 januari 1871 Vrijhoeve-Capelle.
19 - Haverhals, Antonia 12 december 1871 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Heijmans, Gerardus Johannes 10 september 1871 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Hoefnagel, Gerdina 06 augustus 1871 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Hoefnagel, Gerardus Mourits 20 november 1871 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Hoefnagel, Hendrika 04 februari 1871 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Hoefnagel, Petronella 04 juli 1871 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Kruif, Johannes 28 augustus 1871 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Laarhoven, Maria Cornelia van 28 juni 1871 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Ockers, Dirkje Adriana 21 februari 1871 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Pelt, Cornelia Maria van 11 december 1871 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Pruissers, Cornelia Adriana 30 april 1871 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Rooij, Johanna Pieternella de 26 januari 1871 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Rijken, Bastiana 28 november 1871 Vrijhoeve-Capelle.
20 - Verduijn, Jacobus 18 december 1871 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Werther, Geertruida Bernardina 08 december 1871 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Hammen, Thomas Adrianus van der
Thomas Adrianus van der Hammen is geboren op 05-01-1871 om 02:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], zoon van Arie van der Hammen en Johanna van Dommelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1871 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Thomas waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den vijfden der maand januari is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Arie van der Hammen, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Dommelen, oud acht en twintig jaren, van beroep naaister wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand januari om half drie ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer één en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Thomas Adrianus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.02 - Rooij, Johanna Pieternella de
Johanna Pieternella de Rooij is geboren op 26-01-1871 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Peter de Rooij en Cornelia van ´t Zelfde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1871 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den zeven en twintigsten der maand januari is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter de Rooij, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Cornelia van ´t Zelfde, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand januari om vijf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente op de Zuidhollandschendijk nummer zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Pieternella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.03 - Hoefnagel, Hendrika
Hendrika Hoefnagel is geboren op 04-02-1871 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Peter Gerrit Hoefnagel en Hendrika Ockers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1871 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den zesden der maand februari is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter Gerrit Hoefnagel, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Ockers, oud vier en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand februari om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer vijf en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.04 - Ockers, Dirkje Adriana
Dirkje Adriana Ockers is geboren op 21-02-1871 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Johannes Ockers en Johanna Wijnands. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1871 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirkje Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den twee en twintigsten der maand februari is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Ockers, oud acht en twintig jaren, van beroep tapper wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Wijnnands, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en twintigsten der maand februari om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer twee en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Dirkje Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.05 - Pruissers, Cornelia Adriana
Cornelia Adriana Pruissers is geboren op 30-04-1871 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Jan Pruissers en Wouterke Quirijns. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1871 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Antonie Hendrik Hoefnagel (geb. ±1841).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den eersten der maand mei is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Pruissers, oud veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Wouterke Quirijns, oud drie en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertigsten der maand april om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer vijf en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Antonie Hendrik Hoefnagel, oud dertig jaren van beroep tapper beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.06 - Bogers, Dirk
Dirk Bogers is geboren op 26-06-1871 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], zoon van Machiel Bogers en Hendrina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1871 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den zeven en twintigsten der maand juni is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud vier en dertig jaren, van beroep grutter wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrina Treffers, oud één en dertig, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand juni om tien ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer acht, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Dirk.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.07 - Laarhoven, Maria Cornelia van
Maria Cornelia van Laarhoven is geboren op 28-06-1871 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Arnoldus van Laarhoven en Antonia de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1871 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den negen en twintigsten der maand juni is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Arnoldus van Laarhoven, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Antonia de Jong, oud zeven en dertig, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand juni om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer negen en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de getuigen, terwijl de comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven
.


08 - Hoefnagel, Petronella
Petronella Hoefnagel is geboren op 04-07-1871 om 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Antonie Hendrik Hoefnagel en Maria Sterrenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1871 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den vijfden der maand juli is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Hendrik Hoefnagel, oud dertig jaren, van beroep tolpachter wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Sterrenburg, oud zes en dertig, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand juli om elf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer vijf en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Petronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.09 - Gouda, Jacoba
Jacoba Gouda is geboren op 23-07-1871 om 16:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Jan Gouda en Hendrika Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1871 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den vijf en twintigsten der maand juli is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud drie en dertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand juli om half vijf ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacoba.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud twee en zestig jaren van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.10 - Hoefnagel, Gerdina
Gerdina Hoefnagel is geboren op 06-08-1871 om 07:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Adriaan Hoefnagel en Johanna van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1871 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den zevenden der maand augustus is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Hoefnagel, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, oud zes en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand augustus om half acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer zeven en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Gerdina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.11 - Berg, Lena van den
Lena van den Berg is geboren op 19-08-1871 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Pieter van den Berg en Hendrika Bogers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1871 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den negentienden der maand augustus is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van den Berg, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Bogers, oud zeven en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negentienden der maand augustus om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer zeven en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Lena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.12 - Kruif, Johannes
Johannes Kruif is geboren op 28-08-1871 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 187], zoon van Willem Kruif en Hendrika Hoefnagel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1871 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den acht en twintigsten der maand augustus is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Kruif, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Hoefnagel, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand augustus om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.13 - Heijmans, Gerardus Johannes
Gerardus Johannes Heijmans is geboren op 10-09-1871 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], zoon van Wouter Heijmans en Magrita Johanna van der Feen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1871 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den elfden der maand september is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Heijmans, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Magrita Johanna van der Feen, oud acht en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand september om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer drie en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Gerardus Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.14 - Both, Jacobus
Jacobus Both is geboren op 25-10-1871 om 06:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], zoon van Gijsbertus Both en Sibrechje Brugmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1871 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Oerlemans (geb. ±1801) en Martinus van Steenes (geb. ±1808).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den vijf en twintigsten der maand october is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gijsbertus Both, oud zeven en veertig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Sibrechje Brugmans, oud vijf en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand october om half zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twee en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacobus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Martinus Oerlemans, oud zeventig jaren van beroep landbouwer beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.15 - Hoefnagel, Gerardus Mourits
Gerardus Mourits Hoefnagel is geboren op 20-11-1871 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], zoon van Dirk Hoefnagel en Johanna van Peer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1871 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Mourits Holster (geb. ±1844).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den één en twintigsten der maand november is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk Hoefnagel, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Peer, oud zes en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand november om tien ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Gerardus Mourits.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Mourits Holster, oud zeven en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.16 - Rijken, Bastiana
Bastiana Rijken is geboren op 28-11-1871 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Hendrik Rijken en Adriana Schoenmakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1871 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den negen en twintigsten der maand november is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Rijken, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Schoenmakers, oud dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand november om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer vijf en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Bastiana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.17 - Werther, Geertruida Bernardina
Geertruida Bernardina Werther is geboren op 08-12-1871 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Mattheus Hendrikus Werther en Adriana Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1871 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den negenden der maand december is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mattheus Hendrikus Werther, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Verhoeven, oud dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand december om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Geertruida Bernardina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.18 - Pelt, Cornelia Maria van
Cornelia Maria van Pelt is geboren op 11-12-1871 om 09:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1871 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den twaalfden der maand december is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, oud negen en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den elfden der maand december om half tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer veertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.19 - Haverhals, Antonia
Antonia Haverhals is geboren op 12-12-1871 om 07:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Eimert Haverhals en Hendrika Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1871 [bron: aktenr. 19]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den dertienden der maand december is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Haverhals, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, oud zes en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand december om half acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer negen, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Antonia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.20 - Verduijn, Jacobus
Jacobus Verduijn is geboren op 18-12-1871 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], zoon van Coenraad Verduijn en Susanna Helena Hoefnagel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1871 [bron: aktenr. 20]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den achttienden der maand december is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Coenraad Verduijn, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Susanna Helena Hoefnagel, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand december om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer drie, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacobus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.21 - Both, Jannigje
Jannigje Both is geboren op 25-12-1871 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Hendricus Both en Grietje Heij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1871 [bron: aktenr. 21]. Bij de aangifte van de geboorte van Jannigje waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd één en zeventig, den zeven en twintigsten der maand december is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendricus Both, oud twee en veertig jaren, van beroep hoofdonderwijzer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Grietje Heij, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand december om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jannigje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.
Geborenen in het jaar 1872 te Vrijhoeve-Capelle:

11 - Blom, Hendrika Pitronella 02 november 1872 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Genuit, Cornelis 18 februari 1872 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Holster, Cornelia Wilhelmina 05 januari 1872 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Hoefnagel, Hendrika 01 maart 1872 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Kruif, Johannis 19 november 1872 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Moonen, Gerdina Helena 28 maart 1872 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Metske, Josina Antonia Johanna 23 oktober 1872 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Oerlemans, Marinus Bernardus 26 juni 1872 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Poorte, Arend voor de 14 maart 1872 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Poorte, Gijsbert voor de 16 mei 1872 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Rooij, Dirk de 18 augustus 1872 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Stam, Adriana Ariedina 19 januari 1872 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Holster, Cornelia Wilhelmina
Cornelia Wilhelmina Holster is geboren op 05-01-1872 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Mourits Holster en Huiberdina van Os. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1872 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Cornelis van den Assem (geb. ±1815).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den zesden der maand januarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mourits Holster, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen , dat zijne echtgenoote Huiberdina van Os, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand januarij dezes jaars, om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Wilhelmina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis van den Assem, oud zeven en vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Stam, Adriana Ariedina
Adriana Ariedina Stam is geboren op 19-01-1872 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1872 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas de Jong (geb. ±1805) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den twintigsten der maand januarij is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen , dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, oud vier en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negentienden der maand januarij dezes jaars, om acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Ariedina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Nicolaas de Jong, oud zeven en zestig jaren, van beroep zonder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Genuit, Cornelis
Cornelis Genuit is geboren op 18-02-1872 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], zoon van Govert Genuit en Christina van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1872 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den negentienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Govert Genuit, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Christina van Zelst, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand februari dezes jaars, om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer een en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep secretaris der gemeente en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.04 - Hoefnagel, Hendrika
Hendrika Hoefnagel is geboren op 01-03-1872 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Peter Gerrit Hoefnagel en Hendrika Ockers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1872 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den tweeden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter Gerrit Hoefnagel, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Ockers, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den eersten der maand maart dezes jaars, om half twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.05 - Poorte, Arend voor de
Arend voor de Poorte is geboren op 14-03-1872 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1872 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Arend waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den zestienden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pitronella Oerlemans, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand maart dezes jaars, om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Arend.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.06 - Moonen, Gerdina Helena
Gerdina Helena Moonen is geboren op 28-03-1872 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Johannes Norbertus Moonen en Maria Dekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1872 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den dertigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Norbertus Moonen, oud twee en vijftig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Dekkers, oud twee en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigstender maand maart dezes jaars, om een ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Gerdina Helena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.07 - Poorte, Gijsbert voor de
Gijsbert voor de Poorte is geboren op 16-05-1872 om 12:00 in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], zoon van Dirk voor de Poorte en Johanna de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1872 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Gijsbert waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den zestienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk voor de Poorte, oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna de Jong, oud zes en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand mei dezes jaars, om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Gijsbert.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.08 - Oerlemans, Marinus Bernardus
Marinus Bernardus Oerlemans is geboren op 26-06-1872 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], zoon van Adrianus Oerlemans en Ijda Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1872 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838). In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den zeven en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Oerlemans, oud zes en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, oud zes en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand juni dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Marinus Bernardus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.09 - Rooij, Dirk de
Dirk de Rooij is geboren op 18-08-1872 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], zoon van Peter de Rooij en Cornelia van ´t Zelfde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1872 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den negentienden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter de Rooij, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Cornelia van ´t Zelfde, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand augustus dezes jaars, om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Dirk.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Metske, Josina Antonia Johanna
Josina Antonia Johanna Metske is geboren op 23-10-1872 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Antonie Metske en Jenneke Faro. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1872 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den vier en twintigsten der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Metske, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jenneke Faro, oud negen en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand oktober dezes jaars, om één ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Josina Antonia Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Blom, Hendrika Pitronella
Hendrika Pitronella Blom is geboren op 02-11-1872 om 01:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], dochter van Willem Mathijs Blom en Huibertje Ockers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1872 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den tweeden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Mathijs Blom, oud zeven en zestig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Huibertje Ockers, oud twee en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand november dezes jaars, om half twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Hendrika Pitronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.12 - Kruif, Johannes
Johannes Kruif is geboren op 19-11-1872 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1872], zoon van Willem Kruif en Hendrika Hoefnagel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1872 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den twintigsten der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Kruif, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Hoefnagel, oud zes en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negentienden der maand november dezes jaars, om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1873 te Vrijhoeve-Capelle:

11 - Both, Gerrit 30 april 1873 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Bogers, Dirk 27 januari 1873 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Dommelen, Hendrik Govert van 10 juli 1873 Vrijhoeve-Capelle.
20 - Duijster, Elenora Catharina Sophia 21 december 1873 Vrijhoeve-Capelle.
21 - Glavimans, Hendrik 23 december 1873 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Gouda, Jan 02 november 1873 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Heijmans, Wouter Adriaan 24 juni 1873 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Heijst, Johannes van 10 maart 1873 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Hoefnagel, Johanna 02 maart 1873 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Hoeven, Anna Maria van der 20 maart 1873 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Holster, Cornelia Wilhelmina 21 juli 1873 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Hollander, Teunis den 05 april 1873 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Jong, Antonia Jacoba de 07 maart 1873 Vrijhoeve-Capelle.
19 - Kruif, Pitronella 12 december 1873 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Ockers, Adriaan Peter 31 oktober 1873 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Poorte, Martinus voor de 05 april 1873 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Quirijns, Dingena Maria 12 juni 1873 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Roon, Rozalia Johanna Maria de 08 februari 1873 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Timmers, Cornelia Dingena 09 juli 1873 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Vrancken, Michiel 16 januari 1873 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Werther, Geertruida Bernadina 20 februari 1873 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Vrancken, Michiel
Michiel Vrancken is geboren op 16-01-1873 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Cornelis Hubertus Vrancken en Johanna Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1873 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Michiel waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den zeventienden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Hubertus Vrancken, oud dertig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Vermeulen, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand januari dezes jaars, om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Michiel.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Bogers, Dirk
Dirk Bogers is geboren op 27-01-1873 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Machiel Bogers en Hendrina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1873 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den acht en twintigsten der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud zes en dertig jaren, van beroep grutter wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrina Treffers, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand januari dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Dirk.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Roon, Rozalia Johanna Maria de
Rozalia Johanna Maria de Roon is geboren op 08-02-1873 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Johannes de Roon en Maria Adriana van Riel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1873 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Rozalia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den achtsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud zeven en vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Adriana van Riel, oud drie en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand februari dezes jaars, om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Rozalia Johanna Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.04 - Werther, Geertruida Bernadina
Geertruida Bernadina Werther is geboren op 20-02-1873 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Mattheus Hendrikus Werther en Adriana Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1873 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den een en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mattheus Hendrikus Werther, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Verhoeven, oud drie en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand februari dezes jaars, om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Geertruida Bernadina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.05 - Hoefnagel, Johanna
Johanna Hoefnagel is geboren op 02-03-1873 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Adriaan Hoefnagel en Johanna van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1873 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den vierden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Hoefnagel, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand maart dezes jaars, om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.06 - Jong, Antonia Jacoba de
Antonia Jacoba de Jong is geboren op 07-03-1873 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Jan Antonie de Jong en Cornelia Brugmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1873 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den zevenden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Antonie de Jong, oud zes en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Cornelia Brugmans, oud drie en veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand maart dezes jaars, om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Antonia Jacoba.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.07 - Heijst, Johannes van
Johannes van Heijst is geboren op 10-03-1873 om 23:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Gerrit van Heijst en Pitronella Johanna Colijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1873 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den elfden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit van Heijst, oud twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pitronella Johanna Colijn, oud één en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand maart dezes jaars, om half twaalf ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.08 - Hoeven, Anna Maria van der
Anna Maria van der Hoeven is geboren op 20-03-1873 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Peter Adriaanszoon van der Hoeven en Arie Dina Huijsman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1873 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van der Hoeven Adriaanszoon, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Arie Dina Huijsman, oud dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand maart dezes jaars, om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Anna Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.09 - Hollander, Teunis den
Teunis den Hollander is geboren op 05-04-1873 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Jozua den Hollander en Adriana Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1873 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Teunis waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den vijfden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Josua den Hollander, oud zeven en dertig jaren, van beroep huisschilder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Paans, oud zes en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand april dezes jaars, om één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Teunis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Poorte, Martinus voor de
Martinus voor de Poorte is geboren op 05-04-1873 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1873 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den zevenden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pitronella Oerlemans, oud vier en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand april dezes jaars, om acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Martinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Both, Gerrit
Gerrit Both is geboren op 30-04-1873 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Hendricus Both en Grietje Heij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-05-1873 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den eersten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendricus Both, oud drie en veertig jaren, van beroep onderwijzer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Grietje Heij, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertigsten der maand april dezes jaars, om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertig a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Gerrit.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.12 - Quirijns, Dingena Maria
Dingena Maria Quirijns is geboren op 12-06-1873 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Johannes Quirijns en Helena Dekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-06-1873 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Dingena waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den dertienden der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johanes Quirijns, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Helena Dekkers, oud een en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand juni dezes jaars, om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Dingena Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.13 - Heijmans, Wouter Adriaan
Wouter Adriaan Heijmans is geboren op 24-06-1873 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Wouter Heijmans en Magrita Johanna van der Feen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1873 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den vier en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Heijmans, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Margrieta Johanna van der Feen, oud veertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vier en twintigsten der maand juni dezes jaars, om één ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Wouter Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.14 - Timmers, Cornelia Dingena
Cornelia Dingena Timmers is geboren op 09-07-1873 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Sijmon Cornelis Timmers en Neeltje Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1873 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den tienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marijnus Verhoeven, oud zestig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat Neeltje Verhoeven, zonder beroep wonende te Raamsdonk, echtgenoote van Sijmon Cornelis Timmers, directeur van het Stroofabriek, wonende te Raamsdonk, op den negenden der maand juli dezes jaars, om negen ure des avonds in zijne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Dingena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.15 - Dommelen, Hendrik Govert van
Hendrik Govert van Dommelen is geboren op 10-07-1873 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Peter van Dommelen en Alida de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1873 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik Govert waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den elfden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter Van Dommelen, oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Alida de Bruijn, oud vier en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand juli dezes jaars, om één ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Hendrik Govert.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.16 - Holster, Cornelia Wilhelmina
Cornelia Wilhelmina Holster is geboren op 21-07-1873 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Mourits Holster en Huiberdina van Os. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1873 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Cornelis van den Assem (geb. ±1815).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den twee en twintigsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mourits Holster, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Huiberdina van Os, oud zes en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en twintigsten der maand juli dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Wilhelmina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Cornelis van den Assem, oud zestig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.17 - Ockers, Adriaan Peter
Adriaan Peter Ockers is geboren op 31-10-1873 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Johannes Ockers en Johanna Wijnands. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1873 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den één en dertigsten der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Ockers, oud één en dertig jaren, van beroep schipper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Wijnands, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand oktober dezes jaars, om acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adriaan Peter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.18 - Gouda, Jan
Jan Gouda is geboren op 02-11-1873 om 07:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Jan Gouda en Hendrika Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1873 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den derden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand oktober dezes jaars, om half acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vier en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud vijf en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.19 - Kruif, Pitronella
Pitronella Kruif is geboren op 12-12-1873 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Wouter Kruif en Johanna Zwijgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1873 [bron: aktenr. 19]. Bij de aangifte van de geboorte van Pitronella waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den vijftienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Kruif, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Zwijgers, oud één en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand december dezes jaars, om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pitronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.20 - Duijster, Elenora Catharina Sophia
Elenora Catharina Sophia Duijster is geboren op 21-12-1873 om 19:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], dochter van Bastiaan Duijster en Anna Florentia Wilhelmina Muijsken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1873 [bron: aktenr. 20]. Bij de aangifte van de geboorte van Elenora waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den twee en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Bastiaan Duijster, oud zes en twintig jaren, van beroep opzigter wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna Florentia Wilhelmina Muijsken, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en twintigsten der maand december dezes jaars, om half acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Elenora Catharina Sophia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.21 - Glavimans, Hendrik
Hendrik Glavimans is geboren op 23-12-1873 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1873], zoon van Hendrik Glavimans en Willemijna Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1873 [bron: aktenr. 21]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd drie en zeventig, den vier en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Glavimans, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Willemijna Zwart, oud drie en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand december dezes jaars, om half twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1874 te Vrijhoeve-Capelle:

01 - Berg, Theodora van den 21 januari 1874 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Blok, Hendrika Adriana 07 februari 1874 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Haverhals, Hendrik 15 juli 1874 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Hoefnagel, Peter 13 oktober 1874 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Hoeven, Adriana Dingena van der 15 augustus 1874 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Kruif, Wilhelmina 27 juli 1874 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Oerlemans, Johanna Bernadina 23 oktober 1874 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Rooij, Teuna Alida de 02 augustus 1874 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Stam, Arnoldus Adriaan 19 september 1874 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Poorte, Martinus voor de 17 mei 1874 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Vrancken, Anna Margeretha 25 februari 1874 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Werther, Marinus Bartholomeus 01 oktober 1874 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Berg, Theodora van den
Theodora van den Berg is geboren op 21-01-1874 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Pieter van den Berg en Hendrika Bogers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1874 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den twee en twintigsten der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van den Berg, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Bogers, oud negen en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twee en twintigsten der maand januari dezes jaars, om half één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Theodora.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Blok, Hendrika Adriana
Hendrika Adriana Blok is geboren op 07-02-1874 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Antonie Blok en Catharina Pieternella Blom. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1874 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) Ahasuerus de Rooij (geb. ±1834) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den twee en twintigsten der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Ahasuerus de Rooij, oud veertig jaren, van beroep genees heel en verloskundige, wonende te Capelle, die verklaarde aangifte te doen, dat Catharina Pieternella Blom, oud één en twintig jaren, dienstmeid wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand februari dezes jaars, om vier ure des namiddags in hare woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Hendrika Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.


Opmerking: In de kantlijn staat vermeld;
Bij huwelijksakte van den vier en twintigsten april achttien honderd vier en zeventig is het kind Hendrika Adriana, geboren te Vrijhoeven Cappel den zevenden februari de zelfden jaars aldaar in het geboorte register onder ´voornoemende kind(?)´ , als het hunne erkend door Antonie Blok en Catharina Pieternella Blom. Vrijhoeven Cappel den vijf en twintigsten april 1800 vier en zeventig.


03 - Vrancken, Anna Margeretha
Anna Margeretha Vrancken is geboren op 25-02-1874 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Cornelis Hubertus Vrancken en Johanna Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1874 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den zes en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Hubertus Vrancken, oud één en dertig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Vermeulen, oud negen en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand februari dezes jaars, om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig , bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Anna Margeretha.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.04 - Poorte, Martinus voor de
Martinus voor de Poorte is geboren op 17-05-1874 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], zoon van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1874 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den achttienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud acht en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pitronella Oerlemans, oud vijf en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand mei dezes jaars, om half negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertig , bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Martinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.05 - Haverhals, Hendrik
Hendrik Haverhals is geboren op 15-07-1874 om 22:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], zoon van Eimert Haverhals en Hendrika Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1874 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den zestienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Ijmert Haverhals, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, oud negen en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand juli dezes jaars, om half elf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.06 - Kruif, Wilhelmina
Wilhelmina Kruif is geboren op 27-07-1874 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Willem Kruif en Hendrika Hoefnagel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1874 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den zeven en twintigsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Kruif, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Hoefnagel, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand juli dezes jaars, om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Wilhelmina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud zes en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.07 - Rooij, Teuna Alida de
Teuna Alida de Rooij is geboren op 02-08-1874 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Jan de Rooij en Willemina Vissers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1874 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Teuna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den derden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan de Rooij, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Willemina Vissers, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand augustus dezes jaars, om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Teuna Alida.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud zes en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.08 - Hoeven, Adriana Dingena van der
Adriana Dingena van der Hoeven is geboren op 15-08-1874 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Peter Adriaanszoon van der Hoeven en Arie Dina Huijsman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1874 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den vijftienden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van der Hoeven, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Arie Dina Huijsman, oud twee en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand augustus dezes jaars, om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana Dingena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.09 - Stam, Arnoldus Adriaan
Arnoldus Adriaan Stam is geboren op 19-09-1874 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], zoon van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1874 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den een en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negentienden der maand september dezes jaars, om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Arnoldus Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, vijf en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vijf en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Werther, Marinus Bartholomeus
Marinus Bartholomeus Werther is geboren op 01-10-1874 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], zoon van Mattheus Hendrikus Werther en Adriana Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1874 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809), Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Ahasuerus de Rooij (geb. ±1833).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den tweeden der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Ahasueres de Rooij, oud één en veertig jaren, van beroep verloskundige wonende te Capelle, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Verhoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, echtgenoote van Matthius Hendrikus Werther, landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, op den eersten der maand oktober dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Marinus Bartholomeus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud vijf en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Hoefnagel, Peter
Peter Hoefnagel is geboren op 13-10-1874 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], zoon van Antonie Hendrik Hoefnagel en Maria Sterrenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1874 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den drie en twintigsten der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Hendrik Hoefnagel, oud vier en dertig jaren, van beroep tapper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Sterrenburg, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand oktober dezes jaars, om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Peter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud vijf en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.12 - Oerlemans, Johanna Bernadina
Johanna Bernadina Oerlemans is geboren op 23-10-1874 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1874], dochter van Adrianus Oerlemans en Ijda Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1874 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1808).
In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den vier en twintigsten der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Oerlemans, oud acht en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand oktober dezes jaars, om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Bernadina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud vijf en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1875 te Vrijhoeve-Capelle:

16 - Bogers, Hendrik 21 september 1875 Vrijhoeve-Capelle.
21 - Dommelen, Cornelia van 23 november 1875 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Dongen, Wilhelmina van 15 mei 1875 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Genuit, Johan Wilhelm 24 juni 1875 Vrijhoeve-Capelle.
19 - Gouda, Jacobus 03 november 1875 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Hoefnagel, Antonie 05 februari 1875 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Hoefnagel, Johannes 03 juli 1875 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Hoefnagel, Maria Dirkje 27 februari 1875 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Hoeven, Peter Adriaan van der 16 september 1875 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Hoeven, Peter Wouter van der 06 maart 1875 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Hollander, Neeltje den 23 februari 1875 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Kruif, Cornelis 31 maart 1875 Vrijhoeve-Capelle.
20 - Kuijpers, Antonie Gijsbertus 14 november 1875 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Nieuwenhuijzen, Elizabeth 23 juli 1875 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Ockers, Adriana Dirkje 03 april 1875 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Pelt, Bartholomeus van 03 juli 1875 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Quirijns, Cornelis 26 juni 1875 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Rooij, Pietje de 11 october 1875 Vrijhoeve-Capelle.
23 - Snijders, Gilia 17 december 1875 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Tactor, Pieternella 29 juni 1875 Vrijhoeve-Capelle.
22 - Timmermans, Bastiana 09 december 1875 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Poorte, Gerrit voor de 14 october 1875 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Zwart, Hendrika Anna 11 mei 1875 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Hoefnagel, Antonie
Antonie Hoefnagel is geboren op 05-02-1875 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Peter Gerrit Hoefnagel en Hendrika Ockers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1875 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vijfden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter Gerrit Hoefnagel, oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Ockers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand februari dezes jaars, om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Hollander, Neeltje den
Neeltje den Hollander is geboren op 23-02-1875 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 187], dochter van Jozua den Hollander en Adriana Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1875 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Casper Torman (geb. ±1807), Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vijf en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Casper Torman, oud acht en zestig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sprang, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Paans, echtgenoote van Josua den Hollander, verwer wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand februari dezes jaars, om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Neeltje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Hoefnagel, Maria Dirkje
Maria Dirkje Hoefnagel is geboren op 27-02-1875 om 00:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Adriaan Hoefnagel en Johanna van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1875 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den zeven en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Hoefnagel, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand februari dezes jaars, om twaalf ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Dirkje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.04 - Hoeven, Peter Wouter van der
Peter Wouter van der Hoeven is geboren op 06-03-1875 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Wouter van der Hoeven en Adriana de Rooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1875 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den zesden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter van der Hoeven, oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana de Rooij, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand maart dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Peter Wouter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen
.


05 - Kruif, Cornelis
Cornelis Kruif is geboren op 31-03-1875 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Wouter Kruif en Johanna Zwijgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1875 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den eersten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Kruif, oud zes en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Zwijgers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand maart dezes jaars, om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaard dat hij wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.06 - Ockers, Adriana Dirkje
Adriana Dirkje Ockers is geboren op 03-04-1875 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Johannes Ockers en Johanna Wijnands. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1875 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809), Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Ahasuerus de Rooij (geb. ±1833).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den zesden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Ahasuerus de Rooij, oud twee en veertig jaren, van beroep verloskundige wonende te Capelle, die verklaarde aangifte te doen, dat Johanna Wijnands, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, echtgenoote van Johannes Ockers, schipper wonende te Vrijhoeven Cappel op den derden der maand april dezes jaars, om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Dirkje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.07 - Zwart, Hendrika Anna
Hendrika Anna Zwart is geboren op 11-05-1875 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Heiliger Zwart en Adriana Petronella de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1875 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den twaalfden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Heiliger Zwart, oud drie en twintig jaren, van beroep tapper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Petronella de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den elfden der maand mei dezes jaars, om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Hendrika Anna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.08 - Dongen, Wilhelmina van
Wilhelmina van Dongen is geboren op 15-05-1875 om 09:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Pieter van Dongen en Johanna Nieuwenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1875 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vijftienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van Dongen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna zegge Johanna Nieuwenhuizen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand mei dezes jaars, om half tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Wilhelmina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Heiliger Zwart, oud drie en twintig jaren, van beroep tapper, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.09 - Genuit, Johan Wilhelm
Johan Wilhelm Genuit is geboren op 24-06-1875 om 03:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Jenneke Genuit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1875 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Casper Torman (geb. ±1807), Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vier en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Casper Torman, oud acht en zestig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sprang, die verklaarde aangifte te doen, dat Jenneke Genuit, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vier en twintigsten der maand juni dezes jaars, om half vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Johan Wilhelm.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Quirijns, Cornelis
Cornelis Quirijns is geboren op 26-06-1875 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Johannes Quirijns en Helena Dekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1875 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den acht en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Quirijns, oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Helena Dekkers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand juni dezes jaars, om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Tactor, Pieternella
Pieternella Tactor is geboren op 29-06-1875 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 187], dochter van Gemen Tactor en Johanna Zwart. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1875 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den dertigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gemen Tactor, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Zwart, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negen en twintigsten der maand juni dezes jaars, om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieternella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, twerwijl den comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.12 - Pelt, Bartholomeus van
Bartholomeus van Pelt is geboren op 03-07-1875 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1875 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Bartholomeus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den derden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand juli dezes jaars, om één ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Bartholomeus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.13 - Hoefnagel, Johannes
Johannes Hoefnagel is geboren op 03-07-1875 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Dirk Hoefnagel en Johanna van Peer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1875 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den derden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk Hoefnagel, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Peer, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand juli dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.14 - Nieuwenhuijzen, Elizabeth
Elizabeth Nieuwenhuijzen is geboren op 23-07-1875 om 11:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Renier Nieuwenhuijzen en Maria Catharina de Horn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1875 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den drie en twintigsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Renier Nieuwenhuijzen, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Catharina de Horn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand juli dezes jaars, om half twaalf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Elizabeth.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.15 - Hoeven, Peter Adriaan van der
Peter Adriaan van der Hoeven is geboren op 16-09-1875 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1875 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den zeventienden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand september dezes jaars, om half negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Peter Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.16 - Bogers, Hendrik
Hendrik Bogers is geboren op 21-09-1875 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Machiel Bogers en Hendrina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1875 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den twee en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud negen en dertig jaren, van beroep grutter wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrina Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en twintigsten der maand september dezes jaars, om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.17 - Rooij, Pietje de
Pietje de Rooij is geboren op 11-10-1875 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1871], dochter van Peter de Rooij en Cornelia van ´t Zelfde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1875 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Pietje waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Pieter de Jong (geb. ±1827).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den twaalfden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter de Rooij, oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Cornelia van ´t Zelfde, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den elfden der maand october dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pietje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zeven en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Pieter de Jong, oud acht en veertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.18 - Poorte, Gerrit voor de
Gerrit voor de Poorte is geboren op 14-10-1875 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-10-1875 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Josua den Hollander (geb. ±1837).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den zestienden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pieternella Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand october dezes jaars, om half negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Gerrit.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Josua den Hollander, oud acht en dertig jaren, van beroep huisschilder en Martinus van Steenes, zeven en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.19 - Gouda, Jacobus
Jacobus Gouda is geboren op 03-11-1875 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Jan Gouda en Hendrika Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-11-1875 [bron: aktenr. 19]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vijfden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud acht en dertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand november dezes jaars, om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacobus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vier en twintig jaren, van beroep tapper en Martinus van Steenes, zeven en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.20 - Kuijpers, Antonie Gijsbertus
Antonie Gijsbertus Kuijpers is geboren op 14-11-1875 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], zoon van Gijsbertus Kuijpers en Hendrika Marjanna Susanna Both. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1875 [bron: aktenr. 20]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Cornelis Timmermans (geb. ±1827).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vijftienden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gijsbertus Kuijpers, oud vier en twintig jaren, van beroep bakker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Marjanna Susanna Both, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand november dezes jaars, om vijf ure des ochtends in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Antonie Gijsbertus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Timmermans, oud acht en veertig jaren, van beroep koopman en Martinus van Steenes, zeven en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.21 - Dommelen, Cornelia van
Cornelia van Dommelen is geboren op 23-11-1875 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Peter van Dommelen en Alida de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1875 [bron: aktenr. 21]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Gijsbert Leendert Tilanus (geb. ±1812).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den vier en twintigsten der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van Dommelen, oud acht en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Alida de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand november dezes jaars, om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gijsbert Leendert Tilanus, oud één en zestig jaren, van beroep zonder en Martinus van Steenes, zeven en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.22 - Timmermans, Bastiana
Bastiana Timmermans is geboren op 09-12-1875 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Johannes Adrianus Timmermans en Teuna van Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1875 [bron: aktenr. 22]. Bij de aangifte van de geboorte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1808) en Adriaan van Oosterhout (geb. ±1841).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den elfden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Adrianus Timmermans, oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Teuna van Oosterhout, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negenden der maand november dezes jaars, om half twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Bastiana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Oosterhout, oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Martinus van Steenes, zeven en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.23 - Snijders, Gilia
Gilia Snijders is geboren op 17-12-1875 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1875], dochter van Johanna Maria Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1875 [bron: aktenr. 23]. Bij de aangifte van de geboorte van Gilia waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Casper Torman (geb. ±1806), Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1808).
In het jaar van duizend acht honderd vijf en zeventig, den achttienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Casper Torman, oud negen en zestig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sprang, die verklaarde aangifte te doen, dat in zijne tegenwoordigheid Johanna Maria Snijdes, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand december dezes jaars, om negen ure des avonds in hare woning staande binnen deze Gemeente nummer dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Gilia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Govert Gouda, zes en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.


Opmerking in kantlijn:
Het kind in nevenstaande geboorteakte bedoeld is door de moeder Johanna Maria Snijders erkend bij akte, verleden voor ons Ambtenaar der Burgerlijken Stand der Gemeente Vrijhoeven Cappel den acht en twintigsten der maand mei een duizend achthonderd negen en zeventig ingeschreven deze gisters van geboorte over dezes jaars onder volgnummer elf.
Geborenen in het jaar 1876 te Vrijhoeve-Capelle:

08 - Berg, Lamberdina van den 12 juni 1876 Vrijhoeve-Capelle.
** - Broeks, Huibert 26 okt 1876 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Drongelen, Albertus van 31 mei 1876 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Haverhals, Hendrika 06 september 1876 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Hoefnagel, Adriaan 09 juli 1876 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Hoefnagel, Petronella 29 juli 1876 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Hoeven, Jenneke van der 17 november 1876 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Kruif, Jenneke 20 mei 1876 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Metske, Simon Johannes Antonie 15 september 1876 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Nieuwenhuijzen, Jan Cornelis 17 augustus 1876 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Oosterhout, Adriaan van 05 januari 1876 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Poorte, Pieternella voor de 15 juni 1876 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Quirijns, Maria Cornelia 30 september 1876 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Rosenbrand, Willemina Hendrina 07 juni 1876 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Stam, Pieter Hendrik 22 april 1876 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Werther, Gerrit Mattheus 26 maart 1876 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Wijgaars, Huibert 27 october 1876 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Zwart, Anna Hendrika 25 april 1876 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Oosterhout, Adriaan van
Adriaan van Oosterhout is geboren op 05-01-1876 om 17:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Adriaan van Oosterhout en Maaike Bogers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1876 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zesden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan van Oosterhout, oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maaike Bogers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand januari dezes jaars, om half zes ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer elf, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Govert Gouda, zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Werther, Gerrit Mattheus
Gerrit Mattheus Werther is geboren op 26-03-1876 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Mattheus Hendrikus Werther en Adriana Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1876 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Bartholomeus Verhoeven (geb. ±1822).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den acht en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mattheus Hendrikus Werther, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Verhoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand maart dezes jaars, om tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Gerrit Mattheus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Bartholomeus Verhoeven, vier en vijftig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Stam, Pieter Hendrik
Pieter Hendrik Stam is geboren op 22-04-1876 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1876 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den twee en twintigsten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twee en twintigsten der maand april dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Pieter Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Jan Gouda, acht en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.04 - Zwart, Anna Hendrika
Anna Hendrika Zwart is geboren op 25-04-1876 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Heiliger Zwart en Adriana Petronella de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1876 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zes en twintigsten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep tapper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Petronella de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand april dezes jaars, om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Anna Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.05 - Kruif, Jenneke
Jenneke Kruif is geboren op 20-05-1876 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Wouter Kruif en Johanna Zwijgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1876 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den twintigsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Kruif, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Zwijgers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand mei dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jenneke.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Govert Gouda, oud zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.06 - Drongelen, Albertus van
Albertus van Drongelen is geboren op 31-05-1876 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Willem van Drongelen en Maria Kruif. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1876 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Albertus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Wouter Heijmans (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den één en dertigsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem van Drongelen, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Kruif, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand mei dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Albertus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Wouter Heijmans, oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.07 - Rosenbrand, Willemina Hendrina
Willemina Hendrina Rosenbrand is geboren op 07-06-1876 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Gerrit Hermanus Rosenbrand en Sijke Tactor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-06-1876 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zevenden der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Hermanus Rosenbrand, oud zes en twintig jaren, van beroep schipper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Sijke Tactor, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand juni dezes jaars, om twee ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Willemina Hendrina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep tapper, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.08 - Berg, Lamberdina van den
Lamberdina van den Berg is geboren op 12-06-1876 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Pieter van den Berg en Hendrika Bogers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1876 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Lamberdina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den twaalfden der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van den Berg, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Bogers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand juni dezes jaars, om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Lamberdina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Govert Gouda, oud zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.09 - Poorte, Pieternella voor de
Pieternella voor de Poorte is geboren op 15-06-1876 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Dirk voor de Poorte en Johanna de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1876 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Martinus van Steenes (geb. ±1809).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zestienden der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk voor de Poorte, oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna de Jong, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand juni dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieternella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud zeven en zestig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Govert Gouda, oud zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Hoefnagel, Adriaan
Adriaan Hoefnagel is geboren op 09-07-1876 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Adriaan Hoefnagel en Johanna van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1876 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den tienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Hoefnagel, oud één en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negenden der maand juli dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Hoefnagel, Petronella
Petronella Hoefnagel is geboren op 29-07-1876 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Antonie Hendrik Hoefnagel en Maria Sterrenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1876 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den negen en twintigsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Hendrik Hoefnagel, oud vijf en dertig jaren, van beroep tapper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Sterrenburg, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negen en twintigsten der maand juli dezes jaars, om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Petronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.12 - Nieuwenhuijzen, Jan Cornelis
Jan Cornelis Nieuwenhuijzen is geboren op 17-08-1876 om 21:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Renier Nieuwenhuijzen en Maria Catharina de Horn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1876 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den achttienden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Renier Nieuwenhuijzen, oud één en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Catharina de Horn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand augustus dezes jaars, om half tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Jan Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.13 - Haverhals, Hendrika
Hendrika Haverhals is geboren op 06-09-1876 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Eimert Haverhals en Hendrika Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1876 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zevenden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Haverhals, oud één en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand september dezes jaars, om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.14 - Metske, Simon Johannes Antonie
Simon Johannes Antonie Metske is geboren op 15-09-1876 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Antonie Metske en Jenneke Faro. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1876 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zestienden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie Metske, oud één en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jenneke Faro, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand september dezes jaars, om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Simon Johannes Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud zeven en zestig jaren, van beroep veldwachter en Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.Broeks, Huibert
Los blad tussen aktenrs 14 & 15.
Arie Broeks trouwde op 03-11-1877 in Sprang met Antonia Wijgaers.
Kind van Arie en Antonia:
Huibert Broeks, geboren op 26-10-1876 in Vrijhoeven Cappel [bron: los blad tussen geboorteaktenrs. 14 & 15 1876 Vrijhoeve-Capelle]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1877 [bron: geen aktenr. vermeld].
Bij huwelijksakte van Arie Broeks en Antonia Wijgaers 3 november 1877 is erkend een kind van het mannelijk geslacht, geboren van Antonia Wijgaers, te Vrijhoeven Cappel den 26 october 1877, genaamd Huibert.
Geteekend 4 december 1877.

(zie aktenr. 16)


15 - Quirijns, Maria Cornelia
Maria Cornelia Quirijns is geboren op 30-09-1876 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Johannes Quirijns en Helena Dekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1876 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den tweeden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Quirijns, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Helena Dekkers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertigsten der maand september dezes jaars, om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.16 - Wijgaers, Huibert
Huibert Wijgaers is geboren op 26-10-1876 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Antonia Wijgaers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1876 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Huibert waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Casper Torman (geb. ±1807), Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den zeven en twintigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Casper Torman, oud negen en zestig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sprang, die verklaarde aangifte te doen, dat in zijne tegenwoordigheid, Antonia Wijgaers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand october dezes jaars, om één ure des nachts in hare woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig B, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Huibert.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.


Opmerking: In de kantlijn staat vermeld dat het kind genaamd Huibert bij huwelijk door het paar (huwelijk 03-11-1876 Arie Broeks) erkend wordt.


17 - Hoeven, Jenneke van der
Jenneke van der Hoeven is geboren op 17-11-1876 om 07:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], dochter van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-11-1876 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zes en zeventig, den achttienden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand november dezes jaars, om half acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jenneke.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen
.
Geborenen in het jaar 1877 te Vrijhoeve-Capelle:

15 - Beek, Johanna van 20 september 1877 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Bogers, Hendrik 20 october 1877 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Dommelen, Alida van 06 juni 1877 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Frings, Johanna Alida 02 april 1877 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Gouda, Govert 31 october 1877 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Hoefnagel, Maria Antonia 08 februari 1877 Vrijhoeve-Capelle.
20 - Hoefnagel, Geertruida 26 november 1877 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Hoeven, Peter Andries van der 08 januari 1877 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Hoeven, Cornelis Wouter van der 02 mei 1877 Vrijhoeve-Capelle.
19 - Hoeven, Adriaan van der 05 november 1877 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Hollander, Jozua den 20 juni 1877 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Kruif, Jenneke 12 september 1877 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Kuijpers, Adriana Maria 03 october 1877 Vrijhoeve-Capelle.
21 - Nieuwenhuijzen, Elisabeth Johanna 17 december 1877 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Oerlemans, Ijda Wouterina 23 februari 1877 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Peer, Cornelis van 28 februari 1877 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Pelt, Cornelia Maria van 08 januari 1877 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Poorte, Wilhelmina voor de 28 maart 1877 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Rooij, Willemina de 13 april 1877 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Timmermans, Bastiana 07 april 1877 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Zwart, Lambertus 06 juli 1877 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Pelt, Cornelia Maria van
Cornelia Maria van Pelt is geboren op 08-01-1877 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1877 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Wouter Heijmans (geb. ±1840).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den negenden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand januari dezes jaars, om negen ure des vóórmiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Wouter Heijmans, oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Hoeven, Peter Andries van der
Peter Andries van der Hoeven is geboren op 08-01-1877 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1876], zoon van Leendert van der Hoeven en Maria Anna de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1877 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den negenden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Leendert van der Hoeven, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Anna de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand januari dezes jaars, om half negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Peter Andries.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Hoefnagel, Maria Antonia
Maria Antonia Hoefnagel is geboren op 08-02-1877 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Peter Gerrit Hoefnagel en Hendrika Ockers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1877 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den negenden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter Gerrit Hoefnagel, oud acht en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Ockers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand februari dezes jaars, om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zeventig A, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Antonia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.04 - Oerlemans, Ijda Wouterina
Ijda Wouterina Oerlemans is geboren op 23-02-1877 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Adrianus Oerlemans en Ijda Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1877 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Ijda waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den vier en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Oerlemans, oud één en vijftig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand februari dezes jaars, om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Ijda Wouterina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.05 - Peer, Cornelis van
Cornelis van Peer is geboren op 28-02-1877 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Otto van Peer en Jacoba van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1877 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den acht en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Otto van Peer, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jacoba van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand februari dezes jaars, om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vier en twintig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.06 - Poorte, Wilhelmina voor de
Wilhelmina voor de Poorte is geboren op 28-03-1877 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1877 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den negen en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud één en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pieternella Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand maart dezes jaars, om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Wilhelmina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.07 - Frings, Johanna Alida
Johanna Alida Frings is geboren op 02-04-1877 om 08:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Pieter Willem Frings en Johanna Christina van Esch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1877 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den derden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter Willem Frings, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Christina van Esch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand april dezes jaars, om half negen ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Alida.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.08 - Timmermans, Bastiana
Bastiana Timmermans is geboren op 07-04-1877 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Johannes Adrianus Timmermans en Teuna van Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1877 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den negenden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Adrianus Timmermans, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Teuna van Oosterhout, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand april dezes jaars, om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Bastiana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.09 - Rooij, Willemina de
Willemina de Rooij is geboren op 13-04-1877 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Jan de Rooij en Willemina Vissers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1877 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van Oosterhout (geb. ±1841) en Govert Genuit (geb. ±1848).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den dertienden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan de Rooij, oud één en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Willemina Vissers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand april dezes jaars, om één ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien A, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Willemina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Oosterhout, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Genuit, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Hoeven, Cornelis Wouter van der
Cornelis Wouter van der Hoeven is geboren op 02-05-1877 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Johannes van der Hoeven en Neeltje van der Esch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1877 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Wouter Heijmans (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den tweeden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van der Hoeven, oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Neeltje van der Esch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand mei dezes jaars, om twee ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Wouter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Wouter Heijmans, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Dommelen, Alida van
Alida van Dommelen is geboren op 06-06-1877 om 02:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Peter van Dommelen en Alida de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1877 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den zesden der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van Dommelen, oud negen en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Alida de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand juni dezes jaars, om half drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Alida.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.12 - Hollander, Jozua den
Jozua den Hollander is geboren op 20-06-1877 om 19:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Jozua den Hollander en Adriana Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1877 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Jozua waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den één en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jozua den Hollander, oud veertig jaren, van beroep schilder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Paans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand juni dezes jaars, om half acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jozua.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.13 - Zwart, Lambertus
Lambertus Zwart is geboren op 06-07-1877 om 21:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Heiliger Zwart en Adriana Petronella de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1877 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den zesden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Petronella de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand juli dezes jaars, om half tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Lambertus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.14 - Kruif, Jenneke
Jenneke Kruif is geboren op 12-09-1877 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Wouter Kruif en Johanna Zwijgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1877 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den twaalfden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Kruif, oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna Zwijgers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand september dezes jaars, om negen ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig C, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jenneke.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangever verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.15 - Beek, Johanna van
Johanna van Beek is geboren op 20-09-1877 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Adriaan van Beek en Maria van Campen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1877 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Casper Torman (geb. ±1807), Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den één en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Casper Torman, oud zeventig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sprang, die verklaarde aangifte te doen, dat Maria van Campen, zonder beroep, echtgenoote van Adriaan van Beek, landbouwer, beide wonende te Vrijhoeven Cappel, zijnde de laatstgenoemde wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te kunnen doen, op den twintigsten der maand september dezes jaars, om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en twintig, in zijne tegenwoordigheid bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.16 - Kuijpers, Adriana Maria
Adriana Maria Kuijpers is geboren op 03-10-1877 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Willem Kuijpers en Anna Maria Both. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1877 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den vierden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Kuijpers, oud vier en twintig jaren, van beroep broodbakker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Anna Maria Both, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand october dezes jaars, om vijf ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangever verklaarde wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.17 - Bogers, Hendrik
Hendrik Bogers is geboren op 20-10-1877 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Machiel Bogers en Hendrina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1877 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den twintigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud één en veertig jaren, van beroep handgrutter wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrina Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand october dezes jaars, om half één ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.18 - Gouda, Govert
Govert Gouda is geboren op 31-10-1877 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Jan Gouda en Hendrika Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1877 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Govert waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den één en dertigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud negen en dertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand october dezes jaars, om één ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Govert.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.19 - Hoeven, Adriaan van der
Adriaan van der Hoeven is geboren op 05-11-1877 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], zoon van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1877 [bron: aktenr. 19]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852) en Heiliger Zwart (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den zesden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand november dezes jaars, om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.20 - Hoefnagel, Geertruida
Geertruida Hoefnagel is geboren op 26-11-1877 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Adriaan Hoefnagel en Johanna van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1877 [bron: aktenr. 20]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Adriaan Nieuwenhuizen (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den zes en twintigsten der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Hoefnagel, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand november dezes jaars, om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Geertruida.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Nieuwenhuizen, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.21 - Nieuwenhuijzen, Elisabeth Johanna
Elisabeth Johanna Nieuwenhuijzen is geboren op 17-12-1877 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1877], dochter van Renier Nieuwenhuijzen en Maria Catharina de Horn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1877 [bron: aktenr. 21]. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Gerrit Oerlemans (geb. ±1823).
In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den zeventienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Renier Nieuwenhuijzen, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Catharina de Horn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand december dezes jaars, om één ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig A, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Elisabeth Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter en Gerrit Oerlemans, oud vier en vijftig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met getuigen, terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.

Geborenen in het jaar 1878 te Vrijhoeve-Capelle:

02 - Hoefnagel, Willemina 11 februari 1878 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Hoefnagel, Dirkje Maria 25 september 1878 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Hoeven, Huiberdina Elisabeth van der 06 mei 1878 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Hoeven, Adriaan van der 18 september 1878 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Hoeven, Johannes van der 28 december 1878 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Oerlemans, Adrianus Cornelis 28 februari 1878 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Peer, Adriana van 27 februari 1878 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Pelt, Johanna Adriana van 14 juli 1878 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Poorte, Marinus voor de 15 mei 1878 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Roon, Neeltje de 12 october 1878 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Rooij, Pieter de 10 april 1878 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Rooij, Jan de 13 mei 1878 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Stam, Adriaan Marinus 09 februari 1878 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Stam, Adriaan Marinus
Adriaan Marinus Stam is geboren op 09-02-1878 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1878 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Wouter Heijmans (geb. ±1840)
. In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den elfden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud vijf en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand februari dezes jaars, om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien B, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adriaan Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter en Wouter Heijmans, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Hoefnagel, Willemina
Willemina Hoefnagel is geboren op 11-02-1878 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], dochter van Dirk Hoefnagel en Johanna van Peer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1878 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Wouter Heijmans (geb. ±1840).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den twaalfden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk Hoefnagel, oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Johanna van Peer, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den elfden der maand februari dezes jaars, om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en zeventig A, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Willemina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter en Wouter Heijmans, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Peer, Adriana van
Adriana van Peer is geboren op 27-02-1878 om 02:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], dochter van Otto van Peer en Jacoba van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1878 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Kuijpers (geb. ±1853) en Hendrik Hendrikus Oerlemans (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den zeven en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Otto van Peer, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jacoba van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand februari dezes jaars, om half drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman en Willem Kuijpers, oud vijf en twintig jaren, van beroep broodbakker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de comparant verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.04 - Oerlemans, Adrianus Cornelis
Adrianus Cornelis Oerlemans is geboren op 28-02-1878 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1878 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Willem Kuijpers (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den acht en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand februari dezes jaars, om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adrianus Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Kuijpers, oud vijf en twintig jaren, van beroep broodbakker en Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.05 - Rooij, Pieter de
Pieter de Rooij is geboren op 10-04-1878 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Peter de Rooij en Cornelia van ´t Zelfde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1878 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1830).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den elfden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Casper Torman, oud zeventig jaren, van beroep verloskundige wonende te Sprang, die verklaarde aangifte te doen, dat Cornelia van ´t Zelfde, zonder beroep, echtgenoote van Peter de Rooij, van beroep landbouwer, beide wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand april dezes jaars, om één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zestig, in zijne tegenwoordigheid bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter en Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.06 - Hoeven, Huiberdina Elisabeth van der
Huiberdina Elisabeth van der Hoeven is geboren op 06-05-1878 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], dochter van Leendert van der Hoeven en Maria Anna de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1878 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Huiberdina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Willem Frederik Rueb (geb. ±1830).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den zesden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Leendert van der Hoeven, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Anna de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand mei dezes jaars, om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Huiberdina Elisabeth.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep leerlooier en Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.07 - Rooij, Jan de
Jan de Rooij is geboren op 13-05-1878 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Jan de Rooij en Willemina Vissers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1878 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Govert Genuit (geb. ±1848). In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den dertienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan de Rooij, oud drie en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Willemina Visser, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand mei dezes jaars, om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer elf, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Genuit, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl de aangever verklaard wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.08 - Poorte, Marinus voor de
Marinus voor de Poorte is geboren op 15-05-1878 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Marinus voor de Poorte en Pieternela Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1878 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Jozua den Hollander (geb. ±1837).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den vijftienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Pitternella Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand mei dezes jaars, om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jozua den Hollander, oud één en veertig jaren, van beroep schilder en Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.09 - Pelt, Johanna Adriana van
Johanna Adriana van Pelt is geboren op 14-07-1878 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], dochter van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1878 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1830).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den vijftienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud vijf en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand juli dezes jaars, om half twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.10 - Hoeven, Adriaan van der
Adriaan van der Hoeven is geboren op 18-09-1878 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1878 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1830).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den negentienden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand september dezes jaars, om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud negen en zestig jaren, van beroep veldwachter en Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.11 - Hoefnagel, Dirkje Maria
Dirkje Maria Hoefnagel is geboren op 25-09-1878 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], dochter van Gerrit Hoefnagel en Hendrika Colijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1878 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirkje waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den vijf en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Hoefnagel, oud drie en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Colijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand september dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig B, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Dirkje Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.12 - Roon, Neeltje de
Neeltje de Roon is geboren op 12-10-1878 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], dochter van Marinus de Roon en Geertruida Sophia Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1878 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1830).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den veertienden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus de Roon, oud acht en dertig jaren, van beroep schipper wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Geertruida Sophia Paans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand october dezes jaars, om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Neeltje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud zeventig jaren, van beroep veldwachter en Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.13 - Hoeven, Johannes van der
Johannes van der Hoeven is geboren op 28-12-1878 om 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1878], zoon van Johannes van der Hoeven en Neeltje van der Esch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1878 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd acht en zeventig, den dertigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van der Hoeven, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Neeltje van der Esch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand december dezes jaars, om elf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1879 te Vrijhoeve-Capelle:

13 - Beek, Pieternella van 08 october 1879 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Blom, Willem Matthijs 05 april 1879 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Bogers, Adriaan 16 october 1879 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Dommelen, Petronella van 03 november 1879 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Gouda, Pieter 22 maart 1879 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Haverhals, Hendrik 07 mei 1879 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Hoeven, Christiaan Floris van der 13 november 1879 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Hoeven, Andries van der 23 november 1879 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Hollander, Adriana den 10 januari 1879 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Kruif, Johannes 18 mei 1879 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Nieuwenhuijzen, Jan Cornelis 02 mei 1879 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Oerlemans, Geertruida Adriana 16 februari 1879 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Peer, Cornelia van 26 april 1879 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Ramsteijn, Cornelia 21 februari 1879 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Rooij, Jan de 07 september 1879 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Schans, Fransijna van der 12 februari 1879 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Snijders, Gilia 28 mei 1879 Vrijhoeve-Capelle, erkenning moeder.
17 - Vos, Martinus 14 november 1879 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Hollander, Adriana den
Adriana den Hollander is geboren op 10-01-1879 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Jozua den Hollander en Adriana Paans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1879 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Willem van Thielen (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den elfden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jozua den Hollander, oud twee en veertig jaren, van beroep schilder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Paans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tienden der maand januari dezes jaars, om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus Willem van Thielen, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.02 - Schans, Fransijna van der
Fransijna van der Schans is geboren op 12-02-1879 om 03:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Denis van der Schans en Maria Elisabeth Genuit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1879 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Fransijna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831), Govert Genuit (geb. ±1848) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den twaalfden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Govert Genuit, oud één en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat Maria Elisabeth Genuit, zonder beroep echtgenoote van Denis van der Schans, van beroep schoenmaker, beiden wonende te Sprang, op den twaalfden der maand februari dezes jaars, om half vier ure des morgens in zijne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en veertig, in zijne tegen woordigheid bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Fransijna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Bernardus Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.03 - Oerlemans, Geertruida Adriana
Geertruida Adriana Oerlemans is geboren op 16-02-1879 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-02-1879 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den zeventienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud zes en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand februari dezes jaars, om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Geertruida Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.04 - Ramsteijn, Cornelia
Cornelia Ramsteijn is geboren op 21-02-1879 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Cornelis Ramsteijn en Teuntje Branderhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1879 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Antonie Snijders (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den twee en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Ramsteijn, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Teuntje Branderhorst, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en twintigsten der maand februari dezes jaars, om negen ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Antonie Snijders, oud negen en twintig jaren, van beroep winkelier, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.05 - Gouda, Pieter
Pieter Gouda is geboren op 22-03-1879 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Jan Gouda en Hendrika Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1879 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den twee en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud één en veertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twee en twintigsten der maand februari dezes jaars, om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud zeventig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.06 - Blom, Willem Matthijs
Willem Matthijs Blom is geboren op 05-04-1879 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Cornelis Blom en Helena Maria Priest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1879 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den zevenden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Blom, oud drie en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Helena Maria Priest, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand februari dezes jaars, om één ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Willem Matthijs.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud zeventig jaren, van beroep veldwachter en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl den aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.07 - Peer, Cornelia van
Cornelia van Peer is geboren op 26-04-1879 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Otto van Peer en Jacoba van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1879 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den zes en twintigsten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Otto van Peer, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Jacoba van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand april dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud zeventig jaren, van beroep veldwachter en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl den aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.08 - Nieuwenhuijzen, Jan Cornelis
Jan Cornelis Nieuwenhuijzen is geboren op 02-05-1879 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Renier Nieuwenhuijzen en Maria Catharina de Horn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1879 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den derden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Renier Nieuwenhuijzen, oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria Catharina de Horn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand mei dezes jaars, om tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig A, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Jan Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl den aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.09 - Haverhals, Hendrik
Hendrik Haverhals is geboren op 07-05-1879 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Eimert Haverhals en Hendrika Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1879 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den achtsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Haverhals, oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand mei dezes jaars, om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl den aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.10 - Kruif, Johannes
Johannes Kruif is geboren op 18-05-1879 om 04:00 in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Wouter Kruif en Johanna Zwijgers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1879 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den negentienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Kruif, oud één en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand mei dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig C, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl den aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.11 - Snijders, Gilia
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den acht en twintigsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johanna Maria Snijders, oud één en twintig jaren, van beroep particuliere, wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde bij deze te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den zeventienden der maand december negentienhonderd vijf en zeventig in deze gemeente en ingeschreven onder nummer drie en twintig, met den voornaam Gilia, als dochter van Johanna Maria Snijders, zijnde voornoemd.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes de Roon, drie en zesti jaren, van beroep landbouwer en Abraham Valentijn van Riel, oud vijftig jaren, van beroep particulier.


12 - Rooij, Jan de
Jan de Rooij is geboren op 07-09-1879 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Jan de Rooij en Willemina Vissers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1879 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den achtsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan de Rooij, oud vier en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Willemina Vissers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand september dezes jaars, om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer elf, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud zeventig jaren, van beroep veldwachter en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, terwijl den aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.13 - Beek, Pieternella van
Pieternella van Beek is geboren op 08-10-1879 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Adriaan van Beek en Maria van Campen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1879 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den negenden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan van Beek, oud negen en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Maria van Campen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand october dezes jaars, om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en twintig A, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieternella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud zeventig jaren, van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.14 - Bogers, Adriaan
Adriaan Bogers is geboren op 16-10-1879 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Machiel Bogers en Hendrina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1879 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den zeventienden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Machiel Bogers, oud drie en veertig jaren, van beroep handgrutter wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Hendrina Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand october dezes jaars, om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud acht en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.15 - Dommelen, Petronella van
Petronella van Dommelen is geboren op 03-11-1879 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], dochter van Peter van Dommelen en Alida de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1879 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den vierden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van Dommelen, oud twee en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Alida de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand november dezes jaars, om half twee ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Petronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud één en zeventig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.16 - Hoeven, Christiaan Floris van der
Christiaan Floris van der Hoeven is geboren op 13-11-1879 om 06:00 in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1879 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Christiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den dertienden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand november dezes jaars, om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Christiaan Floris.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Willem Frederik Rueb, oud negen en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.17 - Vos, Martinus
Martinus Vos is geboren op 14-11-1879 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Leendert Vos en Trijntje Agatha Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1879 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes de Roon (geb. ±1815), Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Wouter Heijmans (geb. ±1839).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den vijftienden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes de Roon, oud vier en zestig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat Trijntje Agatha Snijders, zonder beroep, echtgenoote van Leendert Vos, schipper, beide wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand november dezes jaars, om drie ure des namiddags in zijne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertig, in zijne tegenwoordigheid bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Martinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Wouter Heijmans, oud veertig jaren, van beroep landbouwer en Willem Frederik Rueb, oud negen en veertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.18 - Hoeven, Andries van der
Andries van der Hoeven is geboren op 23-11-1879 om 05:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeven Cappel GR 1879], zoon van Leendert van der Hoeven en Maria Anna de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1879 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Andries waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
In het jaar van duizend acht honderd negen en zeventig, den vier en twintigsten der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Leendert van der Hoeven, oud veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Mari Anna de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand november dezes jaars, om half zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Andries.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud één en zeventig jaren, van beroep veldwachter en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.Vrijhoeve Capelle index/gezinsreconstructies.


Vraagje ? Even mailenHOME


Sprang-CapelleAldfaer
Aldfaer is een krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen van alle stamboomgegevens.
Aldfaer is gratis.
View My Stats