Aktes der geborenen 1880-1890, Burgerlijke Stand van de gemeente Vrijhoeven-Capelle, Vrijhoeve Cappel, Vrijhoeve-Capelle, Vrijhoeven Cappel, (Sprang-Capelle) Noord-Brabant


Vrijhoeve Capelle 1880-1890

(Sprang-Capelle)


laatste wijziging dinsdag 13 maart 2007 19:15 uur.


Extracten van aktes van geboorten der burgerlijke stand der gemeente Vrijhoeven Cappel 1880-1890


index / gezinsreconstructies


Geborenen in het jaar 1880 te Vrijhoeve-Capelle:

Beek, Pieter van 04 december 1880 Vrijhoeve Capelle.
Dekkers, Adriana 22 januari 1880 Vrijhoeve Capelle.
Genuit, Gerdina 11 april 1880 Vrijhoeve Capelle.
Gouda, Teuna 15 december 1880 Vrijhoeve Capelle.
Hoefnagel, Johanna 19 september 1880 Vrijhoeve Capelle.
Hoeven, Jenneke van der 19 april 1880 Vrijhoeve Capelle.
Kruijf, Johannes 06 april 1880 Vrijhoeve Capelle.
Nieuwenhuizen, Jan Cornelis 25 mei 1880 Vrijhoeve Capelle.
Oerlemans, Adriana 06 november 1880 Vrijhoeve Capelle.
Peer, Thomas van 04 juli 1880 Vrijhoeve Capelle.
Pelt, Adriaan van 28 juni 1880 Vrijhoeve Capelle.
Rooij, Wouter de 25 oktober 1880 Vrijhoeve Capelle.
Stam, Marius Marinus 05 april 1880 Vrijhoeve Capelle.


Dekkers, Adriana
Adriana Dekkers is geboren op 22-01-1880 om 09:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Pieter Dekkers en Hendrina Pieternella Hoefnagel, zijne huisvrouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1880 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
Notitie bij de geboorte van Adriana: Geboren om half tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente twintig b.
Verschenen den drie en twintigsten: Pieter Dekkers, 22 jaren, schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, 29 jaren, schoenmaker en Govert Gouda, 71 jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.Stam, Marius Marinus
Marius Marinus Stam is geboren op 05-04-1880 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Adriaan Stam en Maaike Haverhals, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1880 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Marius Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
Notitie bij de geboorte van Marius Marinus: Geboren om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer nummer dertien a.
Verschenen den zesden: Adriaan Stam, 37 jaren, landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, 29 jaren, schoenmaker en Govert Gouda, 71 jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.Genuit, Gerdina
Gerdina Genuit is geboren op 11-04-1880 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Govert Genuit en Christina van der Schans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1880 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
Notitie bij de geboorte van Gerdina: Geboren om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer acht en vijftig a. Verschenen den twaalfden: Govert Genuit, 32 jaren, schoenmaker, vader. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 49 jaren, schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, 29 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.


Hoeven, Jenneke van der
Jenneke van der Hoeven is geboren op 19-04-1880 om 17:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Johannes van der Hoeven en Neeltje van der Esch, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1880 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Willem Frederik Rueb (geb. ±1830).
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Geboren om half zes ure des avonds in hunne woning staan binnen deze gemeente nummer twee en veertig a.
Verschenen den twintigsten: Johannes van der Hoeven, 39 jaren, landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, 71 jaren, veldwachter en Willem frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.Nieuwenhuizen, Jan Cornelis
Jan Cornelis Nieuwenhuizen is geboren op 25-05-1880 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Reinier Nieuwenhuizen en Maria Catharina de Horn, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1880 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
Notitie bij de geboorte van Jan Cornelis: Verschenen den zes en twintigsten: Reinier Nieuwenhuizen, 35 jaren, schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel.
Geboren gisteren om zeven ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer twintig a, een kind van het mannelijk geslacht genaamd Jan Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, 29 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.Pelt, Adriaan van
28 juni 1880 Adriaan van Pelt is geboren op 28-06-1880 om 18:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1880 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen den negen en twintigsten: Dirk van Pelt, 37 jaren landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote op den acht en twintigsten om zes ure des avonds in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer veertien bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht genaamd Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.Peer, Thomas van
Thomas van Peer is geboren op 04-07-1880 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Otto van Peer en Jacoba van der Schans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1880 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Thomas waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen den vijfden: Otto van Peer, 31 jaren, schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, vader, die verklaarde dat gisteren om drie ure des namiddags, in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer zes en zeventig, zijne echtgenoote is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Thomas. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente. Geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangever verklaart wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.


Kruijf, Johannes
Johannes Kruijf is geboren op 06-08-1880 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Wouter Kruijf en Johanna Zwijgers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1880 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen: Wouter Kruijf, 43 jaren, arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote op der zesden der maand augustus dezes jaars om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer twintig c, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker en Govert Gouda, 71 jaren, veldwachter, beiden wonende binnen deze gemeente.Hoefnagel, Johanna
Johanna Hoefnagel is geboren op 19-09-1880 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Dirk Hoefnagel en Johanna van Peer, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1880 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen den twintigsten: Dirk Hoefnagel, 38 jaren, arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat zijne echtgenoote op den negentiende der maand september dezes jaars om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer twee en zeventig a, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.Rooij, Wouter de
Wouter de Rooij is geboren op 25-10-1880 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Jan de Rooij en Willemina Vissers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1880 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen: Jan de Rooij, 35 jaren, schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat zijn echtgenoote op den vijf en twintigsten der maand oktober om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer elf, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Wouter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente. Geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangever verklaart wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Oerlemans, Adriana
Adriana Oerlemans is geboren op 06-11-1880 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1880 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen den achtsten: Hendrik Hendrikus Oerlemans, 28 jaren, koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat zijn echtgenoote op den zesden om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer negen en zestig, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker en Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.Beek, Pieter van
Pieter van Beek is geboren op 04-12-1880 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], zoon van Adriaan van Beek en Maria van Campen, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1880 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen op den zesden december: Adriaan van Beek, 40 jaren, landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat zijn echtgenoote op den vierden om negen ure des avonds in hunnen woning staande binnen deze gemeente nummer vijf en twintig a, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, 50 jaren, schoenmaker eb Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.Gouda, Teuna
Teuna Gouda is geboren op 15-12-1880 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Jan Gouda en Hendrika Snijders, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1880 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Teuna waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850).
Verschenen den zestienden: Jan Gouda, 43 jaren, brievengaarder wonende te Vrijhoeve Capelle, vader. Die verklaarde dat zijn echtgenoote op den vijftienden december om twee ure des middags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Teuna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, 72 jaren, veldwachter en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beiden wonende binnen deze gemeente.

Geborenen in het jaar 1881 te Vrijhoeve-Capelle:

Craaijo, Antonie Johan 05 september 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Haverhals, Jacobus 06 juli 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Hoeven, Adriana van der 17 april 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Hollander, Huibertus Johannes den 07 december 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Kruif, Johanna 29 december 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Michaël, Adriana Cornelia 13 augustus 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Nieuwenhuizen, Huibert 25 september 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Paans, Pieter Johannes 30 oktober 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Peer, Maria van 22 maart 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Pelt, Adriana Maria van 06 juli 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Poorte, Marinus voor de 12 september 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Ramsteijn, Albert Antonie 19 april 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Roon, Adriana Cornelia Helena de 23 december 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Schijvens, Nicolaas 08 juni 1881 Vrijhoeve-Capelle.
Stam, Marius Marinus 11 september 1881 Vrijhoeve-Capelle.

Peer, Maria van
Maria van Peer is geboren op 22-03-1881 om 17:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], dochter van Adriaan van Peer en Hendrika van Drunen, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1881 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
Verschenen den drie en twintigsten: Adriaan van Peer, 22 jaren, schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat zijne huisvrouw op den twee en twintigsten, om half zes ure des avonds, in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer vijftien b, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, 28 jaren, gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beide wonende binnen deze gemeente. Geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangever verklaart wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Hoeven, Adriana van der
Adriana van der Hoeven is geboren op 17-04-1881 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], dochter van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1881 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert van der Craaijo (geb. ±1853).
Verschenen op den negentienden; Christiaan Floris van der Hoeven, 30 jaren, landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat op den zeventienden om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer vijf en zestig, zijn echtgenoote is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, 28 jaren, gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beide wonende binnen deze gemeente.Ramsteijn, Albert Antonie
Albert Antonie Ramsteijn is geboren op 19-04-1881 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Cornelis Ramsteijn en Teuntje Branderhorst, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1881 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Albert Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
Verschenen op den twintigsten; Cornelis Ramsteijn, 39 jaren, arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, vader. Die verklaarde dat zijne echtgenoote op den negentienden om elf ure des voormidags, in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer zeventig, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Albert Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, 28 jaren, gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, 30 jaren, schoenmaker, beide wonende binnen deze gemeente.Schijvens, Nicolaas
Nicolaas Schijvens is geboren op 08-06-1881 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Johannes Schijvens en Goverdina Tempelaars, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1881 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den achtsten der maand juni, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Schijvens, oud acht en dertig jaren, van beroep schipper wonende te Oosterhout die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Goverdina Tempelaars, zonder beroep wonende te Oosterhout op den achtsten der maand juni om een ure des morgens op hun vaartuig binnen deze Gemeente “de Goverdina” liggende in de haven dezer Gemeente, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Nicolaas.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong oud 30 jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Pelt, Adriana Maria van
Adriana Maria van Pelt is geboren op 06-07-1881 om 05:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], dochter van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-07-1881 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den zesden julij, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel op den zesden der maand julij om half zes ure des morgensin hunne woning staande binnen deze gemeente nummer veertien, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht, waaraan de voornamen wordt gegeven van Adriana Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud één en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Haverhals, Jacobus
Jacobus Haverhals is geboren op 06-07-1881 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Eimert Haverhals en Hendrika Treffers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1881 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den achtsten julij, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Haverhals, oud zeven en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand juli om vijf ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer drie en vijftig bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacobus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen. Terwijl de aangever verklaart wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Michaël, Adriana Cornelia
Adriana Cornelia Michaël is geboren op 13-08-1881 om 13:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], dochter van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1881 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Johannes de Roon (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den vijftienden der maand augustus, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michaël, oud drie en twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pieternella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel op den dertienden der maand augustus om een ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Wouter Johannes de Roon, oud een en dertig jaren, van beroep arbeider en Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Craaijo, Antonie Johan
Antonie Johan Craaijo is geboren op 05-09-1881 om 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Hendrik Leendert Craaijo en Johanna Kuijpers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1881 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den zesden der maand september, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Kuijpers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel op den vijfden der maand september om een elf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer drie en twintig a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Antonie Johan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Poorte, Marinus voor de
Marinus voor de Poorte is geboren op 12-09-1881 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Marinus voor de Poorte en Pitternella Oerlemans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1881 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den twaalfden september, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus voor de Poorte, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pitternella Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel op den twaalfden der maand september om negen ure des morgens in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer een en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voor wordt gegeven van Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Willem Frederik Rueb, oud vijftig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.


Stam, Marius Marinus
Marius Marinus Stam is geboren op 11-09-1881 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Adriaan Stam en Maaike Haverhals, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1881 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Marius Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den twaalfden, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven-Cappel, die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel op den elfden der maand september om negen ure des voormiddags, in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer dertien a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Marius Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.


Nieuwenhuizen, Huibert
Huibert Nieuwenhuizen is geboren op 25-09-1881 om 18:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Reinier Nieuwenhuizen en Maria Catharina de Horn, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1881 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Huibert waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den zes en twintigsten der maand September, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Reinier Nieuwenhuizen, oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Catharina de Horn op den vijftienden der maand september om half zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer vijf en twintig B, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Huibert.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons, de comparant met de getuigen. Terwijl de aangever verklaart wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Paans, Pieter Johannes
Pieter Johannes Paans is geboren op 30-10-1881 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Gerrit Paans en Maria Oerlemans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1881 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieter Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den een en dertigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Paans, oud zes en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel, op den dertigsten der maand october om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer zes en vijftig, bevallen is van een kind van mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Pieter Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, acht en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons, de comparant met de getuigen.Hollander, Huibertus Johannes den
Huibertus Johannes den Hollander is geboren op 07-12-1881 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], zoon van Jozua den Hollander en Adriana Paans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1881 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Huibertus Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den zevenden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jozua den Hollander, oud vier en veertig jaren, van beroep schilder wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Paans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel, op den zevenden der maand december om half een des morgens in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer drie en twintig, bevallen is van een kind van mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Huibertus Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, acht en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Roon, Adriana Cornelia Helena de
Adriana Cornelia Helena de Roon is geboren op 23-12-1881 om 23:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1880], dochter van Hendrikus Helenus de Roon en Maria Vos, zonder beroep wonende te Werkendam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1881 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana Cornelia Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1808) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den vier en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrikus Helenus de Roon, oud dertig jaren, van beroepschipper wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Vos, zonder beroep wonende te Werkendam, op den drie en twintigsten der maand december om half twaalf des morgens in hunne woning staande binnen deze gemeente nummer drie en twintig, bevallen is van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Cornelia Helena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud drie en zeventig jaren, van beroep veldwachter en Hendrik Leendert Craaijo, acht en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Kruif, Johanna
Johanna Kruif is geboren op 29-12-1881 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1881], dochter van Maria Kruif, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1881 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1852).
In het jaar van duizend acht honderd en een en tachtig, den vier en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Wouter Kruif, oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde dat in zijne tegenwoordigheid dat Maria Kruif, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel, op den negen en twintigsten der maand december om een ure des morgens in hare woning staande binnen deze gemeente nummer twintig c, bevallen is van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.

Geborenen in het jaar 1882 te Vrijhoeve-Capelle:

11 - Genuit, Geertrui 29 oktober 1882 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Hoeven, Cornelia van der 16 maart 1882 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Hoeven, Adrianus van der 23 oktober 1882 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Koenen, Pieternella 30 december 1882 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Meijer, Johannes 10 mei 1882 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Meijer, Wouter 10 mei 1882 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Michaël, Floris Johannes 24 oktober 1882 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Ockers, Goverdina Hendrika 27 april 1882 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Oerlemans, Lucia Cornelia 25 december 1882 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Peer, Adriana Antonia van 02 juli 1882 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Ramsteijn, Alberdina 19 juni 1882 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Ros, Johannes 08 oktober 1882 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Vermeulen, Wilhelmus Petrus 30 augustus 1882 Vrijhoeve-Capelle.

Hoeven, Cornelia van der
Cornelia van der Hoeven is geboren op 16-03-1882 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Johannes van der Hoeven en Neeltje van der Esch, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1882 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den zestienden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van der Hoeven, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde dat in zijne tegenwoordigheid dat Neeltje van der Esch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven-Cappel, op den zestienden der maand maart om een ure des morgens in hare woning staande binnen deze gemeente nummer twee en veertig a, bevallen is van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Ockers, Goverdina Hendrika
Goverdina Hendrika Ockers is geboren op 27-04-1882 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Johannes Ockers en Wilhelmina Smits. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1882 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Goverdina Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den negen en twintigsten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Smits, oud drie en zeventig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne tegenwoordigheid dat Wilhelmina Smits, zonder beroep wonende te Capelle, echtgenoote van Johannes Ockers, van beroep landbouwer wonende te Capelle, op den zeven en twintigste der maand april om een ure des morgens in zijne woning staande binnen deze gemeente nummer een en vijftig, bevallen is van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Goverdina Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Meijer, Johannes
Johannes Meijer is geboren op 10-05-1882 om 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], zoon van Johannes Meijer en Johanna van Zelst, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1882 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den elfden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Meijer, oud zeven en veertig jaren, van beroep visscher wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, zonder beroep wonende te Vrijhoeve-Capelle, op den tienden der maand mei om elf ure des avonds in zijne woning staande binnen deze gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud drie en zeventig jaren van beroep veldwachter en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Meijer, Wouter
Wouter Meijer is geboren op 10-05-1882 om ruim 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], zoon van Johannes Meijer en Johanna van Zelst, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1882 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den elfden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Meijer, oud zeven en veertig jaren, van beroep visscher wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Zelst, zonder beroep wonende te Vrijhoeve-Capelle, op den tienden der maand mei om ruim elf ure des avonds in zijne woning staande binnen deze gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Wouter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Gouda, oud drie en zeventig jaren van beroep veldwachter en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Ramsteijn, Alberdina
Alberdina Ramsteijn is geboren op 17-06-1882 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Cornelis Ramsteijn en Teuntje Branderhorst, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-06-1882 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Alberdina waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den elfden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Ramsteijn, oud een en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Teuntje Branderhorst, zonder beroep wonende te Vrijhoeve-Capelle, op den zeventienden der maand juni om vijf ure des namiddags in zijne woning staande binnen deze gemeente nummer zeven en zeventig a, bevallen is van een kind van vrouwlijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Alberdina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Peer, Adriana Antonia van
Adriana Antonia van Peer is geboren op 02-07-1882 om 17:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Johannes van Peer en Johanna Kluijtenaar, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1882 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den vierden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van Peer, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Kluijtenaar, zonder beroep wonende te Vrijhoeve-Capelle, op den tweeden der maand juli om half zes ure des namiddags in zijne woning staande binnen deze gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana Antonia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Vermeulen, Wilhelmus Petrus
Wilhelmus Petrus Vermeulen is geboren op 30-08-1882 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], zoon van Jan Baptist Vermeulen en Johanna Sinx, zonder beroep wonende te Oosterhout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1882 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Wilhelmus Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den een en dertigsten der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Baptist Vermeulen, oud negen en veertig jaren, van beroep schipper wonende te Oosterhout die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Sinx, zonder beroep wonende te Oosterhout, op den dertigsten der maand augustus om vijf ure des namiddags in hunne vaartuig "de Vier Gebroeders" thans liggende in de haven dezer gemeente, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Wilhelmus Petrus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Ros, Johannes
Johannes Ros is geboren op 08-10-1882 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], zoon van Willem Ros en Maria Elisabeth ten Bosch, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1882 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Wilhelm (geb. ±1820) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den negenden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Ros, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Elisabeth ten Bosch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand october om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Wilhelm, oud twee en zestig jaren, van beroep boekhandelaar en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Hoeven, Adrianus van der
Adrianus van der Hoeven is geboren op 23-10-1882 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], zoon van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1882 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den vier en twintigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand october om zeven ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Adrianus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Michaël, Floris Johannes
Floris Johannes Michaël is geboren op 24-10-1882 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], zoon van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1882 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Floris Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den vijf en twintigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michaël, oud vier en twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pietronella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vier en twintigsten der maand october om acht ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Floris Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Genuit, Geertrui
Geertrui Genuit is geboren op 29-10-1882 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Govert Genuit en Christina van der Schans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1882 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den dertigsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Govert Genuit, oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Christina van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negen en twintigsten der maand october om half negen ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig a, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Geertrui.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Oerlemans, Lucia Cornelia
Lucia Cornelia Oerlemans is geboren op 25-12-1882 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1882 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Lucia Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Timmermans (geb. ±1830) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den zeven en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand december om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Lucia Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Timmermans, oud twee en vijftig jaren, van beroep leerhandelaar en Hendrik Leendert Craaijo, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.Koenen, Pieternella
Pieternella Koenen is geboren op 30-12-1882 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1882], dochter van Huibert Koenen en Geertrui Heurter, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1882 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853) en Marijnus Nieuwenhuijzen (geb. ±1856).
In het jaar van duizend acht honderd en twee en tachtig, den dertigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Huibert Koenen, oud twee en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertrui Heurter, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertigsten der maand december om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Pieternella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Marijnus Nieuwenhuijzen, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Leendert Craaijo, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.
Geborenen in het jaar 1883 te Vrijhoeve-Capelle:

07 - Boogers, Adriana Wilhelmina 07 april 1883 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Gouda, Wouterina Johanna 13 februari 1883 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Haverhals, Cornelis 07 oktober 1883 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Kleinloog, Antonie 25 augustus 1883 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Nieuwenhuijzen, Johanna Cornelia 22 januari 1883 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Paans, Johanna Louisa 07 februari 1883 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Peer, Antonie van 06 maart 1883 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Pelt, Neeltje van 17 april 1883 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Poorte, Adriaan voor de 03 december 1883 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Ramsteijn, Johanna 04 oktober 1883 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Ros, Johannes 01 september 1883 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Stam, Pieternella Hendrika 24 april 1883 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Wittebol, Johannes 12 maart 1883 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Woltering, Doortje 19 mei 1883 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Zelst, Johanna Antonia van 17 februari 1883 Vrijhoeve-Capelle.


01 Nieuwenhuijzen, Johanna Cornelia
Johanna Cornelia Nieuwenhuijzen is geboren op 22-01-1883 om 18:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Reinier Nieuwenhuizen en Maria Catharina de Horn, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-01-1883 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den drie en twintigsten der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Renier Nieuwenhuijzen, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Catharina de Horn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twee en twintigsten der maand januari om half zeven ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en twintig b, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid vanHendrik Leendert Craaijo, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.02 Paans, Johanna Louisa
Johanna Louisa Paans is geboren op 07-02-1883 om 18:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Gerrit Paans en Maria Oerlemans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1883 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Louisa waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den achtsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Paans, oud zeven en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand februari om zes ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Louisa.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.03 Gouda, Wouterina Johanna
Wouterina Johanna Gouda is geboren op 13-02-1883 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Jan Gouda en Hendrika Snijders, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1883 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouterina Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Snijders (geb. ±1857).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den veertienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud vijf en veertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand februari om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Wouterina Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud zes en twintig jaren van beroep schoenmaker en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.04 Zelst, Johanna Antonia van
Johanna Antonia van Zelst is geboren op 17-02-1883 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Hendrik van Zelst en Jenneke van Dommelen, zonder beroep wonende te Sprang. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1883 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie van Dommelen (geb. ±1830), Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den negentienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Antonie van Dommelen, oud drie en vijftig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat in zijne tegenwoordigheid Jenneke van Dommelen, zonder beroep wonende te Sprang, op den zeventienden der maand februari om tien ure des morgens in zijne woning staande binnen deze Gemeente nummer elf, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Antonia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.05 Peer, Antonie van
Antonie van Peer is geboren op 06-03-1883 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], zoon van Adriaan van Peer en Hendrika van Drunen, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1883 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den zevenden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan van Peer, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika van Drunen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand maart om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Leendert Craaijo, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangevever verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.06 Wittebol, Johannes
Johannes Wittebol is geboren op 12-03-1883 om 03:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], zoon van Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol en Jenneke van der Schans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1883 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Wilhelm (geb. ±1821) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den twaalfden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jenneke van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twaalfden der maand maart om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Wilhelm, oud twee en zestig jaren van beroep boekhandelaar en Hendrik Leendert Craaijo, oud dertig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de aangevever verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.07 Boogers, Adriana Wilhelmina
Adriana Wilhelmina Boogers is geboren op 07-04-1883 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Joost Marinus Boogers en Nicolasina Smits, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1883 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851), Jan Willem Smits (geb. ±1858) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den negenden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Willem Smits, oud vijf en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven-Cappel die verklaarde dat in zijne tegenwoordigheid dat Nicolasina Smits, zonder beroep, echtgenoote van Joost Marinus Boogers, landbouwer, beide wonende te Sprang, op den zevenden der maand april om tien ure des morgens in zijne woning staande binnen deze gemeente nummer een en vijftig, bevallen is van een kind van vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Wilhelmina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, vier en twintig jaren van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met den comparant met de getuigen.08 Pelt, Neeltje van
Neeltje van Pelt is geboren op 17-04-1883 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Dirk van Pelt en Cornelia van der Hoek, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1883 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den negentienden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk van Pelt, oud veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Cornelia van den Hoek, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand april om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer veertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Neeltje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vier en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.09 Stam, Pieternella Hendrika
Pieternella Hendrika Stam is geboren op 24-04-1883 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1883 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieternella Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den vier en twintigsten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vier en twintigsten der maand april om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Pieternella Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud vier en zeventig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 Woltering, Doortje
Doortje Woltering is geboren op 19-05-1883 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Johannes Hendrikus Woltering, timmerman en Emma Pieternella Bollee, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1883 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Doortje waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Adamina Beins (geb. ±1851), Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den negentienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johanna Adamina Beins, oud twee en dertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Sprang die verklaarde aangifte te doen dat Emma Pieternella Bollee, zonder beroep, echtgenoote van Johannes Hendrikus Woltering, timmerman, beide wonende te Vrijhoeven Cappel, zijnde de laatst genoemde wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te doen, op den negentienden der maand mei om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Doortje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud twee en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vier en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.11 Kleinloog, Antonie
Antonie Kleinloog is geboren op 25-08-1883 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], zoon van Cornelis Nicolaas Kleinloog en Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1883 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den zeven en twintigsten der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Nicolaas Kleinloog, oud twee en dertig jaren, van beroep metselaar wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand augustus om half een ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.

N.B. Overlijdensakte Antonie Kleinloog 17 mei 1904 Vrijhoeve-Capelle (aangifte 18-05-1904 aktenr. 6) vermeld als geboorteplaats Drongelen.


12 Ros, Johannes
Johannes Ros is geboren op 01-09-1883 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], zoon van Willem Ros en Maria Elisabeth ten Bosch, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1883 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Norbertus Moonen (geb. ±1820) en Adriaan Wilhelm (geb. ±1820).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den eersten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Ros, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Elisabeth ten Bosch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den eersten der maand september om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Wilhelm, oud drie en zestig jaren van beroep boekhandelaar en Johannes Norbertus Moonen, oud drie en zestig jaren, van beroep smid, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.13 Ramsteijn, Johanna
Johanna Ramsteijn is geboren op 04-10-1883 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], dochter van Cornelis Ramsteijn en Teuntje Branderhorst, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1883 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den vijfden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Ramsteijn, oud twee en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Teuntje Branderhorst, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand october om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zeventig a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.14 B>Haverhals, Cornelis
Cornelis Haverhals is geboren op 07-10-1883 om 15:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], zoon van Eimert Haverhals en Hendrika Treffers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1883 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Cornelis Nicolaas Kleinloog (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den achtsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Haverhals, oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Treffers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand october om half vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Nicolaas Kleinloog, oud twee en dertig jaren, van beroep metselaar en Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, verklarende de aangever wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.15 Poorte, Adriaan voor de
Adriaan voor de Poorte is geboren op 03-12-1883 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1883], zoon van Elisabeth voor de Poorte, ongehuwd, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1883 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk voor de Poorte (geb. ±1836), Hendrik Snijders (geb. ±1857) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en drie en tachtig, den derden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk voor de Poorte, oud zeven en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde dat in zijne tegenwoordigheid Elisabeth voor de Poorte, ongehuwd, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand december om drie ure des morgens in hare woning staande binnen deze Gemeente nummer twee, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vijf en twintig jaren van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1884 te Vrijhoeve-Capelle:

03 - Hoeven, Bartholomeus van der 22 maart 1884 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Kleinloog, Hendrikus Johannes 28 december 1884 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Koenen, Huiberdina 25 mei 1884 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Michaël, Floris Johannes 02 juli 1884 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Oerlemans, Geertruida Adriana 02 februari 1884 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Oerlemans, Leendert Pieter 26 maart 1884 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Paans, Hendrik 04 mei 1884 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Peer, Antonie van 13 januari 1884 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Peer, Antonie van 17 october 1884 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Waals, Johannes Catharinus van der 08 april 1884 Vrijhoeve-Capelle.

01 Peer, Antonie van
Antonie van Peer is geboren op 13-01-1884 om 22:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Adriaan van Peer en Hendrika van Drunen, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1884 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den veertienden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan van Peer, oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika van Drunen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand januari om half vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, verklarende de aangever wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.02 Oerlemans, Geertruida Adriana
Geertruida Adriana Oerlemans is geboren op 02-02-1884 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1884 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den vierden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand februari om half vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Geertruida Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jan Gouda, oud zes en veertig jaren van beroep brievengaarder en Marinus Arent Verhoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.03 - Hoeven, Bartholomeus van der
Bartholomeus van der Hoeven is geboren op 22-03-1884 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeve, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1884 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Bartholomeus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den vier en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twee en twintigsten der maand maart om half acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Bartholomeus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.04 - Oerlemans, Leendert Pieter
Leendert Pieter Oerlemans is geboren op 26-03-1884 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Stefanus Oerlemans en Adriana van der Hoeven, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1884 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Leendert Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Campen (geb. ±1839) en Wouter van Campen (geb. ±1846).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den negen en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Stefanus Oerlemans, oud drie en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand maart om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Leendert Pieter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem van Campen, oud vijf en veertig jaren van beroep landbouwer en Wouter van Campen, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.05 - Waals, Johannes Catharinus van der
Johannes Catharinus van der Waals is geboren op 08-04-1884 om 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Marinus Johannes van der Waals en Zoetje Neeltje Verhagen, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1884 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes Catharinus waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Verhagen (geb. ±1827) en Peter van der Hoeven (geb. ±1841).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den negenden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus Johannes van der Waals, oud zeven en twintig jaren, van beroep schilder wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Zoetje Neeltje Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand april om elf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johannes Catharinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Dirk Verhagen, oud zeven en vijftig jaren van beroep timmerman en Peter van der Hoeven, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.06 - Paans, Hendrik
Hendrik Paans is geboren op 04-05-1884 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Gerrit Paans en Maria Oerlemans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1884 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Snijders (geb. ±1857).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den vijfden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Paans, oud negen en veertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand mei om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker en Hendrik Snijders, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.07 - Koenen, Huiberdina
Huiberdina Koenen is geboren op 25-05-1884 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], dochter van Huibert Koenen en Geertrui Heurter, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1884 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Huiberdina waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den zes en twintigsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Huibert Koenen, oud vier en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertrui Heurter, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand mei om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negentien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Huiberdina.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud drie en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.08 - Michaël, Floris Johannes
Floris Johannes Michaël is geboren op 02-07-1884 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1884 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Floris Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den derden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michäel, oud zes en twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pietronella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand juli om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Floris Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.09 - Peer, Antonie van
Antonie van Peer is geboren op 17-10-1884 om 19:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Johannes van Peer en Johanna Kluijtenaar, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1884 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den achttienden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van Peer, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Kluijtenaar, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand october om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 - Kleinloog, Hendrikus Johannes
Hendrikus Johannes Kleinloog is geboren op 28-12-1884 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1884], zoon van Cornelis Nicolaas Kleinloog en Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1884 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrikus Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1837) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vier en tachtig, den negen en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Nicolaas Kleinloog, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand december om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Hendrikus Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jan Gouda, oud zeven en veertig jaren van beroep brievengaarder en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1885 te Vrijhoeve-Capelle:

16 - Bax, Alida 09 october 1885 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Boezer, Martinus Gerrit 18 maart 1885 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Genuit, Johan Willem 19 augustus 1885 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Gouda, Hendrikus 29 maart 1885 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Lesage, Cornelis 27 december 1885 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Michaël, Floris Johannes 14 juli 1885 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Oerlemans, Adrianus Johannes 05 april 1885 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Oerlemans, Cornelis Gerardus 31 maart 1885 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Oerlemans, Joost 28 september 1885 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Peer, Otto van 23 juni 1885 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Ros, Antje 14 februari 1885 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Tilborgh, Cornelis van 06 mei 1885 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Tilborgh, Cornelis Johannes 06 augustus 1885 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Verhoeven, Johannes 27 juni 1885 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Waals, Catharina Hendrika van der 09 september 1885 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Wagemakers, Marinus 24 juli 1885 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Wittebol, Arent Frederik Hendrik 03 april 1885 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Ros, Antje
Antje Ros is geboren op 13-02-1885 om 18:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], dochter van Willem Ros en Maria Elisabeth ten Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1885 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Wilhelm (geb. ±1819) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den veertienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Ros, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Elisabeth ten Bosch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den dertienden der maand februari om zes ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Wilhelm, oud vijf en zestig jaren van beroep boekhandelaar en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.02 - Boezer, Martinus Gerrit
Martinus Gerrit Boezer is geboren op 18-03-1885 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Gerrit Boezer en Catharina de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1885 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Martinus Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den achttienden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Boezer, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Catharina de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand maart om één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Martinus Gerrit.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.03 - Gouda, Hendrikus
Hendrikus Gouda is geboren op 29-03-1885 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Jan Gouda en Hendrika Snijders, zonder beroep. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1885 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den dertigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud zeven en veertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negen en twintigsten der maand maart om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrikus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.04 - Oerlemans, Cornelis Gerardus
Cornelis Gerardus Oerlemans is geboren op 31-03-1885 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1885 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den eersten der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud drie en dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en dertigsten der maand maart om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Gerardus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.05 - Wittebol, Arent Frederik Hendrik
Arent Frederik Hendrik Wittebol is geboren op 03-04-1885 om 12:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol en Jenneke van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1885 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Arent Frederik Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Norbertus Moonen (geb. ±1819) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den vierden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jenneke van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand april om twaalf ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Arent Frederik Hendrik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Norbertus Moonen, oud zes en zestig jaren van beroep smid en Marinus Arent Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.06 - Oerlemans, Adrianus Johannes
Adrianus Johannes Oerlemans is geboren op 05-04-1885 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Stefanus Oerlemans en Adriana van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1885 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Adrianus Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Hendrik Snijders (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den zevenden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Stefanus Oerlemans, oud vier en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand april om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Adrianus Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Hendrik Snijders, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.07 - Tilborgh, Cornelis van
Cornelis van Tilborgh is geboren op 06-05-1885 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Cornelis van Tilborgh en Geertruida Johanna Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1885 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Cornelis Verhoeven (geb. 1856).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den zevenden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis van Tilborgh, oud acht en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertruida Johanna Verhoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand mei om vijf ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud zeven en veertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.08 - Peer, Otto van
Otto van Peer is geboren op 23-06-1885 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Otto van Peer en Jacoba van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1885 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Otto waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den drie en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Otto van Peer, oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand juni om één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Otto.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Verhoeven, Johannes
Johannes Verhoeven is geboren op 27-06-1885 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Adriaan Jacob Verhoeven en Adriana Maria Rijken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-06-1885 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1858) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den zeven en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Jacob Verhoeven, oud twee en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Maria Rijken, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand juni om één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger en Hendrik Snijders, oud zeven en twintig jaren van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 - Michaël, Floris Johannes
Floris Johannes Michaël is geboren op 14-07-1885 om 16:00 in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1885 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Floris Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den vijftienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michaël, oud zeven en twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pietronella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand juli om vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Floris Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.11 - Wagemakers, Marinus
Marinus Wagemakers is geboren op 24-07-1885 om 10:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Marinus Wagemakers en Gonda Glavimans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1885 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den vijf en twintigsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus Wagemakers, oud twee en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Gonda Glavimans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vier en twintigsten der maand juli om half elf ure des voormidags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, verklarende de aangever wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.12 - Tilborgh, Cornelis Johannes
Cornelis Johannes van Tilborgh is geboren op 06-08-1885 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Pieter van Tilborgh en Johanna van Tilburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1885 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1858) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den zevenden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van Tilborgh, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Tilburg, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zesden der maand augustus om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.13 - Genuit, Johan Willem
Johan Willem Genuit is geboren op 19-08-1885 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Govert Genuit en Christina van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1885 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den twintigsten der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Govert Genuit, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Christina van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negentienden der maand augustus om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johan Wilem.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.14 - Waals, Catharina Hendrika van der
Catharina Hendrika van der Waals is geboren op 09-09-1885 om 04:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], dochter van Marinus Johannes van der Waals en Zoetje Neeltje Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1885 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Govert van der Beek (geb. ±1818) en Dirk Verhagen (geb. ±1826).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den negenden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus Johannes van der Waals, oud acht en twintig jaren, van beroep broodbakker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Zoetje Neeltje Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negenden der maand september om half vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Catharina Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Dirk Verhagen, oud negen en vijftig jaren, van beroep timmerman en Govert van der Beek, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.15 - Oerlemans, Joost
Joost Oerlemans is geboren op 28-09-1885 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Marijnus Adriaan Oerlemans en Josina Willemina Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1885 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Verhagen (geb. ±1827) en Marinus Johannes van der Waals (geb. ±1856).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den negen en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marijnus Adriaan Oerlemans, oud vijf en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Josina Willemina Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den acht en twintigsten der maand september om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en vijftig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Joost.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Dirk Verhagen, oud negen en vijftig jaren, van beroep timmerman en Marinus Johannes van der Waals, oud negen en twintig jaren, van beroep broodbakker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.16 - Bax, Alida
Alida Bax is geboren op 09-10-1885 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], dochter van Gerrit Bax en Hendrika Pieternella van Dommelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1885 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Hendrik Snijders (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den tienden der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Bax, oud drie en twintig jaren, van beroep bouwknecht wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Pieternella van Dommelen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negenden der maand october om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer elf, bevallen is van een kind van het vrouwelijke geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Alida.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Hendrik Snijders, oud zeven en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.17 - Lesage, Cornelis
Cornelis Lesage is geboren op 27-12-1885 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1885], zoon van Jacobus Cornelis Lesage en Geertje van Balgooien. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1885 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en vijf en tachtig, den acht en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jacobus Cornelis Lesage, oud dertig jaren, van beroep schipper wonende te Capelle die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertje van Balgooien, zonder beroep wonende te Capelle, op den zeven en twintigsten der maand december om zes ure des morgens in hunne vaartuig "de vrouw Geertje", thans liggende in de haven dezer gemeente, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1886 te Vrijhoeve-Capelle:

05 - Beek, Adriaan van 27 februari 1886 Vrijhoeve Capelle.
12 - Boezer, Elisabeth 04 september 1886 Vrijhoeve Capelle.
13 - Gouda, Hendrikus 04 september 1886 Vrijhoeve Capelle.
02 - Kleinloog, Johannes Cornelis 20 januari 1886 Vrijhoeve Capelle.
18 - Koenen, Gilia 15 december 1886 Vrijhoeve Capelle.
16 - Michaël, Jan 08 october 1886 Vrijhoeve Capelle.
07 - Nieuwenhuijzen, Jan Cornelis 14 mei 1886 Vrijhoeve Capelle.
15 - Oerlemans, Cornelia Adriana 24 september 1886 Vrijhoeve Capelle.
06 - Oerlemans, Geertruida Adriana 08 mei 1886 Vrijhoeve Capelle.
08 - Ophorst, Johanna 25 mei 1886 Vrijhoeve Capelle.
01 - Peer, Antonie van 04 januari 1886 Vrijhoeve Capelle.
04 - Pelt, Johannes Adriaan van 03 februari 1886 Vrijhoeve Capelle.
03 - Ros, Abraham Victor Cornelis 02 februari 1886 Vrijhoeve Capelle.
10 - Schans, Cornelia van der 21 augustus 1886 Vrijhoeve Capelle.
11 - Stam, Pieternella Hendrika 02 september 1886 Vrijhoeve Capelle.
14 - Tilborgh, Cornelis Johannes 16 september 1886 Vrijhoeve Capelle.
09 - Verhoeven, Cornelia Dingena 21 juni 1886 Vrijhoeve Capelle.
17 - Waals, Dirk Antonie van der 31 october 1886 Vrijhoeve Capelle.


01 - Peer, Antonie van
Antonie van Peer is geboren op 04-01-1886 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Johannes van Peer en Johanna Kluijtenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1886 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den vijfden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van Peer, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Kluijtenaar, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand januari om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jan Gouda, oud acht en veertig jaren van beroep brievengaarder en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.02 - Kleinloog, Johannes Cornelis
Johannes Cornelis Kleinloog is geboren op 20-01-1886 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Cornelis Nicolaas Kleinloog en Hendrika Dingena Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1886 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den twintigsten der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Nicolaas Kleinloog, oud vier en dertig jaren, van beroep metselaar wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand januari om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johannes Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jan Gouda, oud acht en veertig jaren van beroep brievengaarder en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.03 - Ros, Abraham Victor Cornelis
Abraham Victor Cornelis Ros is geboren op 02-02-1886 om 01:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Willem Ros en Maria Elisabeth ten Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1886 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den tweeden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Ros, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Elisabeth ten Bosch, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand februari om half twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer achttien a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Abraham Victor Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.04 - Pelt, Johannes Adriaan van 03 februari 1886 Vrijhoeve Capelle.
Niet beschikbaar
Geboren op 02 feb 1886 te Vrijhoeve Capelle, zoon van Dirk van Pelt en Cornelia van den Hoek.


05 - Beek, Adriaan van
Adriaan van Beek is geboren op 27-02-1886 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Adriaan van Beek en Maria van Campen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1886 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den zeven en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan van Beek, oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria van Campen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeven en twintigsten der maand februari om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en twintig a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriaan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.06 - Oerlemans, Geertruida Adriana
Geertruida Adriana Oerlemans is geboren op 08-05-1886 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1886 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den elfden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud vier en dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand mei om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Geertruida Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren van beroep schoenmaker en Jan Gouda, oud acht en veertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.07 - Nieuwenhuijzen, Jan Cornelis
Jan Cornelis Nieuwenhuijzen is geboren op 14-05-1886 om 18:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Reinier Nieuwenhuizen en Maria Catharina de Horn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1886 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838), Johanna Adamina Beins (geb. ±1851) en Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den vijftienden der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johanna Adamina Beins, oud vijf en dertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te Sprang die verklaarde aangifte te doen dat Maria Catharina de Horn, zonder beroep, echtgenoote van Renier Nieuwenhuijzen, van beroep arbeider, beide wonende te Vrijhoeven Cappel, zijnde de laatstgenoemde wegens tijdelijke afwezigheid verhinderd om zelf aangifte te doen, op den veertienden der maand mei om zes ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en twintig b, in hare tegenwoordigheid, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Jan Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud vijf en dertig jaren van beroep schoenmaker en Jan Gouda, oud acht en veertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.08 - Ophorst, Johanna
Johanna Ophorst is geboren op 25-05-1886 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Adrianus Ophorst en Adriana de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1886 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Marinus voor de Poorte (geb. ±1859) en Marijnus Adriaan Oerlemans (geb. ±1861).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den zes en twintigsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Ophorst, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana de Jong, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand mei om elf ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Marinus voor de Poorte, oud zeven en twintig jaren van beroep schoenmaker en Marijnus Adriaan Oerlemans, oud vijf en twintig jaren, van beroep landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, verklarende de aangever wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.09 - Verhoeven, Cornelia Dingena
Cornelia Dingena Verhoeven is geboren op 21-06-1886 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Adriaan Jacob Verhoeven en Adriana Maria Rijken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1886 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Mattheus Verhoeven (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den een en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Jacob Verhoeven, oud drie en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Maria Rijken, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den een en twintigsten der maand juni om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Dingena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit Mattheus Verhoeven, oud zes en dertig jaren van beroep landbouwer en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 - Schans, Cornelia van der
Cornelia van der Schans is geboren op 21-08-1886 om 20:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Gerrit van der Schans en Adriana Dank. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1886 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den drie en twintigsten der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit van der Schans, oud drie en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Dank, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den een en twintigsten der maand augustus om half negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig b, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud zes en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.11 - Stam, Pieternella Hendrika
Pieternella Hendrika Stam is geboren op 02-09-1886 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1886 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den derden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den tweeden der maand september om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Pieternellla Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud zes en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.12 - Boezer, Elisabeth
Elisabeth Boezer is geboren op 04-09-1886 om 19:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Gerrit Boezer en Catharina de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1886 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Marinus voor de Poorte (geb. ±1859) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den zesden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Boezer, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Catharina de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand september om zeven ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Elisabeth.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Marinus voor de Poorte, oud zeven en twintg jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.13 - Gouda, Hendrikus
Hendrikus Gouda is geboren op 04-09-1886 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Jan Gouda en Hendrika Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1886 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1858) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den zesden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jan Gouda, oud acht en veertig jaren, van beroep brievengaarder wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vierden der maand september om tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Hendrikus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud acht en twintg jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.14 - Tilborgh, Cornelis Johannes
Cornelis Johannes van Tilborgh is geboren op 16-09-1886 om 21:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Pieter van Tilborgh en Johanna van Tilburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1886 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1857) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den zeventienden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van Tilborgh, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Tilburg, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zestienden der maand september om half tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud negen en twintg jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.15 - Oerlemans, Cornelia Adriana
Cornelia Adriana Oerlemans is geboren op 24-09-1886 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Stefanus Oerlemans en Adriana van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1886 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den vier en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Stefanus Oerlemans, oud vijf en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vier en twintigsten der maand september om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud zeven en vijftig jaren van beroep leerlooier en Johannnes Stephanus Rueb, oud drie en twintig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.16 - Michaël, Jan
Jan Michaël is geboren op 08-10-1886 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1886 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den achtsten der maand october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michaël, oud acht en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pietronella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand october om één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaaam wordt gegeven van Jan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud zes en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.17 - Waals, Dirk Antonie van der
Dirk Antonie van der Waals is geboren op 31-10-1886 om 14:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], zoon van Marinus Johannes van der Waals en Zoetje Neeltje Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1886 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Verhagen (geb. ±1826) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den tweeden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus Johannes van der Waals, oud dertig jaren, van beroep broodbakker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Zoetje Neeltje Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den een en dertigsten der maand october om half drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Dirk Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Dirk Verhagen, oud zestig jaren van beroep timmerman en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.18 - Koenen, Gilia
Gilia Koenen is geboren op 15-12-1886 om 18:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1886], dochter van Huibert Koenen en Geertrui Heurter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1886 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Gilia waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1857) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zes en tachtig, den zestienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Huibert Koenen, oud zes en twintig jaren, van beroep broodbakker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertrui Heurter, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand october om zes ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negentien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Gilia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud negen en twintig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1887 te Vrijhoeve-Capelle:

03 - Beek, Peter van 26 februari 1887 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Boezer, Adriana Hendrika 04 december 1887 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Genuit, Adriana 12 augustus 1887 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Hoefnagel, Gerardus Maurits 13 november 1887 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Hoeven, Jenneke Josijna van der 20 februari 1887 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Lesage, Jasper 16 januari 1887 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Michaël, Cornelia Adriana 16 december 1887 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Oerlemans, Ijda Maria 20 juni 1887 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Oerlemans, Johanna Cornelia 29 mei 1887 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Ophorst, Johanna 27 november 1887 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Peer, Elisabeth Cornelia 05 april 1887 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Peer, Jacobus van 13 april 1887 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Steenes, Martinus Jan van 01 september 1887 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Tilborgh, Johannes Cornelis van 22 december 1887 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Tilborgh, Maria van 22 augustus 1887 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Verduijn, Dingena van 19 april 1887 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Verhoeven, Jacoba Elisabeth 11 augustus 1887 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Wittebol, Frans Jozef 09 maart 1887 Vrijhoeve-Capelle.


01 - Lesage, Jasper
Jasper Lesage is geboren op 16-01-1887 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], zoon van Jacobus Cornelis Lesage en Geertje van Balgooien. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1887 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Jasper waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859) en Hendrikus Johannes Oerlemans (geb. ±1862).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den zeventienden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Jacobus Cornelis Lesage, oud één en dertig jaren, van beroep schippper wonende te Capelle die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertje van Balgooien, zonder beroep wonende te Capelle, op den zestienden der maand januari om acht ure des morgens in hunne vaartuig `de vrouw Geertje` thans liggende in de haven dezer Gemeente, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jasper.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Oerlemans, oud vijf en twintig jaren van beroep schipper en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.02 - Hoeven, Jenneke Josijna van der
Jenneke Josijna van der Hoeven is geboren op 20-02-1887 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Christiaan Floris van der Hoeven en Josijna van der Hoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1887 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Jenneke waren de volgende getuigen aanwezig: Joachim Adriaan Zijlmans (geb. ±1846) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den twee en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christiaan Floris van der Hoeven, oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Josijna van der Hoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den twintigsten der maand februari om half één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Jenneke Josijna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Joachim Adriaan Zijlmans, oud één en veertig jaren van beroep landbouwer en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.03 - Beek, Peter van
Peter van Beek is geboren op 26-02-1887 om 02:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], zoon van Pieter van Beek en Maaike van Wijgerden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1887 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den zes en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van Beek, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike van Wijgerden, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand februari om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Peter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Stephanus Rueb, oud vier en twintig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.04 - Wittebol, Frans Jozef
Frans Jozef Wittebol is geboren op 09-03-1887 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 188], zoon van Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol en Jenneke van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1887 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van der Schans (geb. ±1853) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den negenden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrikus Johannes Antonius Christiaan Wittebol, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jenneke van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den negenden der maand maart om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Frans Jozef.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit van der Schans, oud vier en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.05 - Peer, Elisabeth Cornelia
Elisabeth Cornelia van Peer is geboren op 05-04-1887 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Johannes van Peer en Johanna Kluijtenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1887 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1857) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den zesden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van Peer, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Kluijtenaar, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vijfden der maand april om half twee ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Elisabeth Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.06 - Peer, Jacobus van
Jacobus van Peer is geboren op 13-04-1887 om 01:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], zoon van Otto van Peer en Jacoba van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1887 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Genuit (geb. ±1848) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den dertienden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Otto van Peer, oud acht en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vijfden der maand april om half twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacobus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert Genuit, oud negen en dertig jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, verklarende de aangever wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.07 - Verduijn, Dingena
Dingena Verduijn is geboren op 19-04-1887 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Eimert Verduijn en Dingena Cornelia Klootwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1887 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Dingena waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859) en Huibert Koenen (geb. ±1860).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den negentienden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Verduijn, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Dingena Cornelia Klootwijk, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den negentienden der maand april om half één ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer achttien a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Dingena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Huibert Koenen, oud zeven en twintig jaren jaren van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud acht en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.08 - Oerlemans, Johanna Cornelia
Johanna Cornelia Oerlemans is geboren op 29-05-1887 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Marijnus Adriaan Oerlemans en Josina Willemina Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1887 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Hoeven (geb. ±1841) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den één en dertigsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marijnus Adriaan Oerlemans, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Josina Willemina Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den negen en twintigsten der maand mei om tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Cornelia.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes van der Hoeven, oud zeven en veertig jaren jaren van beroep landbouwer en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren, van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.09 - Oerlemans, Ijda Maria
Ijda Maria Oerlemans is geboren op 20-06-1887 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-06-1887 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Ijda waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Heijmans (geb. ±1839) en Johannes van Peer (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den twee en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud vijf en dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den twintigsten der maand juni om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Ijda Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Wouter Heijmans, oud acht en veertig jaren van beroep landbouwer en Johannes van Peer, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 - Verhoeven, Jacoba Elisabeth
Jacoba Elisabeth Verhoeven is geboren op 11-08-1887 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Adriaan Jacob Verhoeven en Adriana Maria Rijken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1887 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Genuit (geb. ±1848) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den elfden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Jacob Verhoeven, oud vijf en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Maria Rijken, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den elfden der maand augustus om negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Jacoba Elisabeth.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris en Govert Genuit, oud negen en dertig jaren, van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.11 - Genuit, Adriana
Adriana Genuit is geboren op 12-08-1887 om 19:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Govert Genuit en Christina van der Schans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1887 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van Beek (geb. ±1841) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den dertienden der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Govert Genuit, oud negen en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Christina van der Schans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den twaalfden der maand augustus om half acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Beek, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.12 - Tilborgh, Maria van
Maria van Tilborgh is geboren op 22-08-1887 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Cornelis van Tilborgh en Geertruida Johanna Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1887 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1850) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den drie en twintigsten der maand augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis van Tilborgh, oud dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Geertruida Johanna Verhoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den twee en twintigsten der maand augustus om tien ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en dertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Maria.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Gijsbertus de Jong, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.13 - Steenes, Martinus Jan van
Martinus Jan van Steenes is geboren op 01-09-1887 om 17:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], zoon van Dirk Adrianus van Steenes en Anna Vogelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1887 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Govert van der Beek (geb. ±1818) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den derden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Dirk Adrianus van Steenes, oud twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Anna Vogelaar, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den eersten der maand september om vijf ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Martinus Jan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert van der Beek, oud negen en zestig jaren, van beroep zonder en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.14 - Hoefnagel, Gerardus Maurits
Gerardus Maurits Hoefnagel is geboren op 13-11-1887 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], zoon van Willem Hoefnagel en Maria Roozenbrand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1887 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den dertienden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Hoefnagel, oud zeven en dertig jaren, van beroep visscher wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Roozenbrand, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den dertienden der maand novemberom zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Gerardus Maurits.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen, verklarende de aangever wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.15 - Ophorst, Johanna
Johanna Ophorst is geboren op 27-11-1887 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Adrianus Ophorst en Adriana de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1887 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Peter van der Hoeven (geb. ±1840) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den acht en twintigsten der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Ophorst, oud één en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana de Jong, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den zeven en twintigsten der maand november om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Peter van der Hoeven, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer en Johannis Stephanus Rueb, oud vier en twintig jaren van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.16 - Boezer, Adriana Hendrika
Adriana Hendrika Boezer is geboren op 04-12-1887 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Gerrit Boezer en Catharina de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1887 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Marinus voor de Poorte (geb. ±1858) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den vijfden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit Boezer, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Catharina de Bruijn, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vierden der maand december om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Adriana Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Marinus voor de Poorte, oud negen en veertig jaren, van beroep schoenmaker en Johannis Stephanus Rueb, oud vier en twintig jaren van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.17 - Michaël, Cornelia Adriana
Cornelia Adriana Michaël is geboren op 16-12-1887 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], dochter van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1887 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den zestienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michaël, oud negen en twintig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pietronella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den zestienden der maand december om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Gijsbertus de Jong, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.18 - Tilborgh, Johannes Cornelis van
Johannes Cornelis van Tilborgh is geboren op 22-12-1887 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1887], zoon van Pieter van Tilborgh en Johanna van Tilburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1887 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858) en Huibert Snijders (geb. ±1864).
In het jaar van duizend acht honderd en zeven en tachtig, den twee en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van Tilborgh, oud één en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna van Tilburg, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den twee en twintigsten der maand december om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johannes Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Huibert Snijders, oud drie en twintig jaren, van beroep landbouwer en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.

Geborenen in het jaar 1888 te Vrijhoeve-Capelle:

14 - Hoefnagel, Johanna 15 december 1888 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Hoek, Johannes Pieter van den 08 januari 1888 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Hollander, Johannes den 18 juni 1888 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Holman, Theodorus Adrianus 04 april 1888 Vrijhoeve-Capelle.
15 - Hommel, Jacoba 27 december 1888 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Jong, Antonie de 26 maart 1888 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Kleinloog, Cornelis Nicolaas 13 februari 1888 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Oerlemans, Cornelis Gerardus 30 juni 1888 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Peer, Elisabeth van 04 april 1888 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Roon, Johanna de 08 mei 1888 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Stam, Marinus Adrianus 14 januari 1888 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Steenes, Jan Pieter van 13 augustus 1888 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Verduijn, Johanna 16 juli 1888 Vrijhoeve-Capelle.
. 13 - Visser, Arnoldus 24 november 1888 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Waals, Neeltje van der 22 maart 1888 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Hoek, Johannes Pieter van den
Johannes Pieter van den Hoek is geboren op 08-01-1888 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Joost van den Hoek en Antonia Kamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1888 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van Beek (geb. ±1841) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den negenden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Joost van den Hoek, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Antonia Kamp, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den achtsten der maand januari om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johannes Pieter.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Beek, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.02 - Stam, Marinus Adrianus
Marinus Adrianus Stam is geboren op 14-01-1888 om 10:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1888 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den zestienden der maand januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den veertienden der maand januari om tien ure des vóórmiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien a, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Marinus Adrianus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannis Stephanus Rueb, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.03 - Kleinloog, Cornelis Nicolaas
Cornelis Nicolaas Kleinloog is geboren op 13-02-1888 om 13:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Cornelis Nicolaas Kleinloog en Hendrika Dingena Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1888 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1831) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den veertienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Nicolaas, oud zes en dertig jaren, van beroep metselaar wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den dertientienden der maand februari om half twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Nicolaas.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud zeven en vijftig jaren, van beroep leerlooier en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeente secretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.04 - Waals, Neeltje van der
Neeltje van der Waals is geboren op 22-03-1888 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], dochter van Marinus Johannes van der Waals en Zoetje Neeltje Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1888 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Govert van der Beek (geb. ±1818) en Peter van der Hoeven (geb. ±1841).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den drie en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus Johannes van der Waals, oud één en dertig jaren, van beroep broodbakker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Zoetje Neeltje Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den twee en twintigsten der maand maart om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Neeltje.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Govert van der Beek, oud zeventig jaren, van beroep zonder en Peter van der Hoeven, oud zeven en veertig jaren van beroep gemeente landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.05 - Jong, Antonie de
Antonie de Jong is geboren op 26-03-1888 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Adrianus Gijsbertus de Jong en Susanna van der Hammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1888 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Antonie waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den zes en twintigsten der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Gijsbertus de Jong, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Susanna van der Hammen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den zes en twintigsten der maand maart om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijf en dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Antonie.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud acht en vijftig jaren, van beroep leerlooier en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.06 - Peer, Elisabeth van
Elisabeth van Peer is geboren op 04-04-1888 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], dochter van Johannes van Peer en Johanna Kluijtenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1888 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1857) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1859).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den vierden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes van Peer, oud dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Kluijtenaar, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vierden der maand april om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Elisabeth.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud één en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud negen en twintig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.07 - Holman, Theodorus Adrianus
Theodorus Adrianus Holman is geboren op 04-04-1888 om 16:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Gerardus Holman en Antonia de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1888 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas de Jong (geb. ±1814) en Adriaan de Jong (geb. ±1819).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den vijfden der maand april is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerardus Holman, oud vijf en twintig jaren, van beroep wagenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Antonia de Jong, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vierden der maand april om half vijf ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Theodorus Adrianus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Nicolaas de Jong, oud vier en zeventig jaren, van beroep wagenmaker en Adriaan de Jong, oud negen en zestig jaren van beroep wagenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.08 - Roon, Johanna de
Johanna de Roon is geboren op 08-05-1888 om 06:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], dochter van Christoffel de Roon en Johanna Pruijssers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1888 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Boezer (geb. ±1856) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den achtsten der maand mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Christoffel de Roon, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Johanna Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den achtsten der maand mei om half zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer één a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit Boezer, oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer en Johannis Stephanus Rueb, oud vijf en twintig jaren van beroep schoenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.09 - Hollander, Johannes den
Johannes de Hollander is geboren op 18-06-1888 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Johanna de Hollander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1888 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Ahazuerus de Rooij (geb. ±1833), Adrianus Gijsbertus de Jong (geb. ±1851) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Ahazuerus de Rooij, oud vijf en vijftig jaren, van beroep verloskundige wonende te Capelle die verklaarde aangifte te doen dat in zijne tegenwoordigheid Johanna Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, ongehuwd, op den den achttienden der maand juni om elf ure des avonds in hare woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Gijsbertus de Jong, oud zeven en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 - Oerlemans, Cornelis Gerardus
Cornelis Gerardus Oerlemans is geboren op 30-06-1888 om 21:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Hendrik Hendrikus Oerlemans en Jacoba Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1888 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Snijders (geb. ±1857) en Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den tweeden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Hendrik Hendrikus Oerlemans, oud zes en dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Jacoba Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den dertigsten der maand juni om half tien ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelis Gerardus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Snijders, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.11 - Verduijn, Johanna
Johanna Verduijn is geboren op 16-07-1888 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], dochter van Eimert Verduijn en Dingena Cornelia Klootwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1888 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Arent Verhoeven (geb. ±1858) en Huibert Koenen (geb. ±1860).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den zeventienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Eimert Verduijn, oud een en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Dingena Cornelia Klootwijk, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den zestienden der maand juli om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer achttien a, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Huibert Koenen, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Marinus Arent Verhoeven, oud dertig jaren van beroep gemeentesecretaris beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.12 - Steenes, Jan Pieter van 13 augustus 1888 Vrijhoeve-Capelle.
Herzien


13 - Visser, Arnoldus
Arnoldus Visser is geboren op 24-11-1888 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], zoon van Johan Visser en Maria Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1888 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van Pelt (geb. ±1842) en Adriaan Jacob Verhoeven (geb. ±1862).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den zes en twintigsten der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Visser, oud twee en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vier en twintigsten der maand november om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vijftien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Arnoldus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Jacob Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer en Dirk van Pelt, oud zes en veertig jaren van beroep landbouwer beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.14 - Hoefnagel, Johanna Johanna Hoefnagel is geboren op 15-12-1888 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], dochter van Willem Hoefnagel en Maria Roozenbrand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1888 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1837) en Marinus voor de Poorte (geb. ±1845).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den vijftienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Willem Hoefnagel, oud negen en dertig jaren, van beroep visscher wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Roozenbrand, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den vijftienden der maand december om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zeventig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Marinus voor de Poorte, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud een en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.15 - Hommel, Jacoba
Jacoba Hommel is geboren op 27-12-1888 om 11:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1888], dochter van Adriaan Hommel en Adriana van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1888 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van Geenen (geb. ±1861) en Johannes Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en acht en tachtig, den acht en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Hommel, oud drie en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana van den Berg, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den zeven en twintigsten der maand december om elf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en vijftig c, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jacoba.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan van Geenen, oud zeven en twintig jaren, van beroep broodbakker en Johannis Stephanus Rueb, oud vijf en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Geborenen in het jaar 1889 te Vrijhoeve-Capelle:

15 - Beek, Cornelis van 25 oktober 1889 Vrijhoeve-Capelle.
16 - Boer, Marinus Hubertus 15 november 1889 Vrijhoeve-Capelle.
01 - Bruijn, Adriaan Joachim de 18 februari 1889 Vrijhoeve-Capelle.
10 - Driessen, Petronilla Joanna 14 juli 1889 Vrijhoeve-Capelle.
04 - Jong, Dominicus de 01 maart 1889 Vrijhoeve-Capelle.
03 - Jong, Janneke de 01 maart 1889 Vrijhoeve-Capelle.
18 - Kleinloog, Johanna Hendrika 25 december 1889 Vrijhoeve-Capelle.
08 - Michaël, Jan 03 juli 1889 Vrijhoeve-Capelle.
17 - Oerlemans, Gerrit 14 december 1889 Vrijhoeve-Capelle.
12 - Ophorst, Jacobus Johannes 21 september 1889 Vrijhoeve-Capelle.
02 - Ros, Petronella 19 februari 1889 Vrijhoeve-Capelle.
06 - Rueb, Willem Frederik 17 maart 1889 Vrijhoeve-Capelle.
07 - Rueb, Wouter Johannes 17 maart 1889 Vrijhoeve-Capelle.
05 - Schans, Johannes van der 18 maart 1889 Vrijhoeve-Capelle.
11 - Stam, Arie Marinus 09 september 1889 Vrijhoeve-Capelle.
09 - Verhoeven, Dingena Adriana 07 juli 1889 Vrijhoeve-Capelle.
14 - Visser, Helena 14 oktober 1889 Vrijhoeve-Capelle.
13 - Wagemakers, Marinus 25 september 1889 Vrijhoeve-Capelle.

01 - Bruijn, Adriaan Joachim de
Adriaan Joachim de Bruijn is geboren op 18-02-1889 om 16:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Adrianus Pieter de Bruijn en Pietronella Zijlmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1889 [bron: aktenr. 1]. Bij de aangifte van de geboorte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1837) en Joachim Adriaan Zijlmans (geb. ±1846).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den negentienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Pieter de Bruijn, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pietronella Zijlmans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den achttienden der maand februariom vier ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en dertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van
Adriaan Joachim.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Joachim Adriaan Zijlmans, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud een en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.02 - Ros, Petronella
Petronella Ros is geboren op 19-02-1889 om 07:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], dochter van Pieter Ros en Elisabeth Wagemakers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1889 [bron: aktenr. 2]. Bij de aangifte van de geboorte van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hubertus Vrancken (geb. ±1843) en Marijnus Adriaan Oerlemans (geb. ±1861).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den negentienden der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter Ros, oud vijf en twintig jaren, van beroep veerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Petronella Wagemakers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den negentienden der maand februari om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer drie en vijftig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Petronella.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Hubertus Vrancken, oud zes en veertig jaren, van beroep smid en Marijnus Adriaan Oerlemans, oud acht en twintig jaren van beroep landbouwer beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.03 - Jong, Janneke de
Janneke de Jong is geboren op 01-03-1889 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], dochter van Adrianus Gijsbertus de Jong en Susanna van der Hammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1889 [bron: aktenr. 3]. Bij de aangifte van de geboorte van Janneke waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Johannis Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den tweeden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Susanna van der Hammen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den eersten der maand maart om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig c, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Janneke.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Jan Gouda, oud een en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.04 - Jong, Dominicus de
Dominicus de Jong is geboren op 01-03-1889 om 21:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Adrianus Gijsbertus de Jong en Susanna van der Hammen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1889 [bron: aktenr. 4]. Bij de aangifte van de geboorte van Dominicus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Johannis Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den tweeden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Gijsbertus de Jong, oud acht en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Susanna van der Hammen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den den eersten der maand maart om negen ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en vijftig c, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Dominicus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Jan Gouda, oud een en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.05 - Schans, Johannes van der
Johannes van der Schans is geboren op 18-03-1889 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Gerrit van der Schans en Adriana Dank. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1889 [bron: aktenr. 5]. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Eimert Verduijn (geb. ±1859) en Huibert Koenen (geb. ±1861).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den achttienden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Gerrit van der Schans, oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Dank, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achttienden der maand maart om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twintig b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Huibert Koenen, oud acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Eijmert Verduijn, oud dertig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.06 - Rueb, Willem Frederik
Willem Frederik Rueb is geboren op 17-03-1889 om 19:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Johannis Stephanus Rueb en Janneke Nieuwenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1889 [bron: aktenr. 6]. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den achttienden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Janneke Nieuwenhuizen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand maart om half acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Willem Frederik.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud negen en vijftig jaren, van beroep leerlooier en Jan Gouda, oud één en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.07 - Rueb, Wouter Johannes
Wouter Johannes Rueb is geboren op 17-03-1889 om 20:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Johannis Stephanus Rueb en Janneke Nieuwenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1889 [bron: aktenr. 7]. Bij de aangifte van de geboorte van Wouter waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den achttienden der maand maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Janneke Nieuwenhuizen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand maart om acht ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en twintig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Wouter Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud negen en vijftig jaren, van beroep leerlooier en Jan Gouda, oud één en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.08 - Michaël, Jan
Jan Michaël is geboren op 03-07-1889 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Cornelis Michaël en Pieternella Pruijssers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-07-1889 [bron: aktenr. 8]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Frederik Rueb (geb. ±1830) en Jan Gouda (geb. ±1838).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den derden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Michaël, oud één en dertig jaren, van beroep timmerman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Pieternella Pruijssers, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den derden der maand juli om negen ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien b, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Jan.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Frederik Rueb, oud negen en vijftig jaren, van beroep leerlooier en Jan Gouda, oud één en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.09 - Verhoeven, Dingena Adriana
Dingena Adriana Verhoeven is geboren op 07-07-1889 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], dochter van Adriaan Jacob Verhoeven en Adriana Maria Rijken. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-07-1889 [bron: aktenr. 9]. Bij de aangifte van de geboorte van Dingena waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1837) en Johan Visser (geb. ±1866).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den achtsten der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Jacob Verhoeven, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Maria Rijken, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zevenden der maand juli om één ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Dingena Adriana.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johan Visser, oud drie en twintig jaren, van beroep koopman en Jan Gouda, oud één en vijftig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.10 - Driessen, Petronilla Joanna
Petronilla Joanna Driessen is geboren op 14-07-1889 om 01:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], dochter van Lambertus Driessen en Melania Vleeschouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1889 [bron: aktenr. 10]. Bij de aangifte van de geboorte van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Stephanus Rueb (geb. ±1863) en Pieter Hendrikus Rueb (geb. ±1866).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den vijftienden der maand juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Lambertus Driessen, oud één en dertig jaren, van beroep schipper wonende te Dongen die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Melania Vleeschouwer, zonder beroep wonende te Dongen, op den veertienden der maand juli om één ure des morgens in hunne vaartuig "Mijn Verlangen", thans liggende in de haven dezer gemeente, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Petronilla Joanna.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannis Stephahus Rueb, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Pieter Hendrikus Rueb, oud drie en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.11 - Stam, Arie Marinus
Arie Marinus Stam is geboren op 09-09-1889 om 06:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Adriaan Stam en Maaike Maria Haverhals. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1889 [bron: aktenr. 11]. Bij de aangifte van de geboorte van Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gouda (geb. ±1838) en Pieter Hendrikus Rueb (geb. ±1866).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den tienden der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Stam, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike Maria Haverhals, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den negenden der maand september om zes ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer dertien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Arie Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jan Gouda, oud één en vijftig jaren, van beroep brievengaarder en Pieter Hendrikus Rueb, oud drie en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.12 - Ophorst, Jacobus Johannes
Jacobus Johannes Ophorst is geboren op 21-09-1889 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Johannes Ophorst en Alida Cornelia van Zelst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1889 [bron: aktenr. 12]. Bij de aangifte van de geboorte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Nering (geb. ±1866) en Pieter Hendrikus Rueb (geb. ±1866).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den drie en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johannes Ophorst, oud negen en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Alida Cornelia van Zelst, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den één en twintigsten der maand september om twee ure des middags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer vier en zeventig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Jacobus Johannes.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Pieter Hendrikus Rueb, oud drie en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Pieter Nering, oud drie en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.13 - Wagemakers, Marinus
Marinus Wagemakers is geboren op 25-09-1889 om 04:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Marinus Wagemakers en Gonda Glavimans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1889 [bron: aktenr. 13]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Stephanus Rueb (geb. ±1863) en Pieter Hendrikus Rueb (geb. ±1866).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den vijf en twintigsten der maand september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marinus, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Gonda Glavimans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand september om half vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en negentig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Marinus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Pieter Hendrikus Rueb, oud drie en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de getuigen terwijl de comparant verklaarde wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven.14 - Visser, Helena
Helena Visser is geboren op 14-10-1889 om 04:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], dochter van Johan Visser en Maria Snijders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1889 [bron: aktenr. 14]. Bij de aangifte van de geboorte van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Jozua den Hollander (geb. ±1834) en Adriaan Jacob Verhoeven (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den veertienden der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Johan Visser, oud drie en twintig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria Snijders, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand oktober om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zestien, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Helena.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adriaan Jacob Verhoeven, oud zeven en twintig jaren, van beroep landbouwer en Jozua den Hollander, oud twee en vijftig jaren van beroep huisschilder beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.15 - Beek, Cornelis van
Cornelis van Beek is geboren op 25-10-1889 om 00:30 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Pieter van Beek en Maaike van Wijgerden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1889 [bron: aktenr. 15]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jozua den Hollander (geb. ±1837) en Johannis Stephanus Rueb (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den vijf en twintigsten der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Pieter van Beek, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike van Wijgerden, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand oktober om half één ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Cornelis.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jozua den Hollander, oud twee en vijftig jaren, van beroep huisschilder en Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.16 - Boer, Marinus Hubertus
15 november 1889 Marinus Hubertus Boer is geboren op 15-11-1889 om 23:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Marijnus Boer en Huiberdina Treffers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1889 [bron: aktenr. 16]. Bij de aangifte van de geboorte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel Bogers (geb. ±1836) en Gerrit Krab (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den zestienden der maand november is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marijnus Boer, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maaike van Wijgerden, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijftienden der maand november om elf ure des avonds in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zeven en negentig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Marinus Hubertus.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Gerrit Krab, oud zes en twintig jaren, van beroep veldwachter en Machiel Bogers, oud drie en vijftig jaren van beroep wegwerker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.17 - Oerlemans, Gerrit
Gerrit Oerlemans is geboren op 14-12-1889 om 08:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 1889], zoon van Marijnus Adriaan Oerlemans en Josina Willemina Verhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1889 [bron: aktenr. 17]. Bij de aangifte van de geboorte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hubertus Vrancken (geb. ±1842) en Gerrit Krab (geb. ±1863).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den veertienden der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Marijnus Adriaan Oerlemans, oud negen en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Josina Willemina Verhagen, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den veertienden der maand december om acht ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer acht en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornaam wordt gegeven van Gerrit.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Hubertus Vrancken, oud zeven en veertig jaren, van beroep smid en Gerrit Krab, oud zes en twintig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.18 - Kleinloog, Johanna Hendrika
25 december 1889 Johanna Hendrika Kleinloog is geboren op 25-12-1889 om 15:00 uur in Vrijhoeven Cappel [bron: Vrijhoeve Capelle GR 188], dochter van Cornelis Nicolaas Kleinloog en Hendrika Dingena Oerlemans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1889 [bron: aktenr. 18]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Stephanus Rueb (geb. ±1863) en Abraham Martinus de Roon (geb. ±1866).
In het jaar van duizend acht honderd en negen en tachtig, den zeven en twintigsten der maand december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Cornelis Nicolaas Kleinloog, oud acht en dertig jaren, van beroep metselaar wonendete Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Hendrika Dingena Oerlemans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijf en twintigsten der maand december om drie ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer zes en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Hendrika.
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Abraham Martinus de Roon, oud drie en twintig jaren, van beroep onderwijzer en Johannis Stephanus Rueb, oud zes en twintig jaren van beroep schoenmaker beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons met de comparant en de getuigen.Vrijhoeve Capelle index/gezinsreconstructies.


Vraagje ? Even mailenHOME


Sprang-CapelleAldfaer
Aldfaer is een krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen van alle stamboomgegevens.
Aldfaer is gratis.
View My Stats