Vrijhoeve-Capelle 1813 - 1823


Overledenen in het jaar 1813 - 1823 in de gemeente

Vrijhoeven-CapelleBron: Fiche 1: Vrijhoeven-Capel - BS - periode 1813-1823 - akten van overlijden 1813-01-10 - 1819-12-11, gemeente archief Waalwijk.
Datums zijn van overlijden, geen aangiftedatum.Gezinnen in Vrijhoeven CappelOverledenen in het jaar 1813:
1. Boogmans, Pouwelina - weduwe 10-01-1813 - folio 1

2. Bruijn, Gertrude de - folio 4
    Weduwe van Antonius de Rooij, geboren te Capelle.
    Overleden op 05-09-1813, oud 45 jaar (?), dochter van Arij de Bruijn en Cornelie van der Schans.
    Aangevers: Pierre de Jong, landbouwer, wonende te Vrijhoeve Cappel, 60 jaren en
    Antonie van Roessel, schoenmaker, wonende te Vrijhoeven Cappel, 63 jaren.

3. Dongen, Jean van - folio 3
    Overleden op 13-05-1813, oud 2 maanden,
    zoon van Corneille van Dongen, werkman, 31 jaren en Wilhelmina Oerlemans.
    Medeaangever: Jean van Dongen, landbouwer, 52 jaren, neef, wonende te Vrijhoeve Cappel.

4. Klootwijk, Guillaume van - folio 5
    Overleden op 06-11-1813, zoon van Sebastian Klootwijk en Sijke de Leeuw, geboren te Sprang,
    100 jaar oud (!) (Cent Ans)
    Aangevers: Michel Hommel, boulangier, wonende te Vrijhoeve Cappel, 33 jaren, en
    Arie van Beek, landbouwer, wonende Vrijhoeve Cappel, 41 jaren.

5. Oerlemans, Cornelis - folio 4
    Overleden op 05-10-1813, zoon van Corneille Oerlemans en Alida Verhoeven,
    oud 35 jaren, geboren te Capelle.
    Aangevers: Bartholomeus Verhoeven, landbouwer, wonende te Sprang, 46 jaren, oom, en
    Jean van Tilborg, landbouwer, wonende te Capelle, 47 jaren oud (neef?).

6. Pols, Maren - kind - 15-02-1813 - folio 1
    geboren in 1813 te Vrijhoeve Cappel, zoon van Nicolas Pols en Marie de Bruijn.

7. Quirijns, Jean - folio 3
    Overleden op 21-08-1813, oud 66 jaren, geboren te Capelle,
    zoon van Jean Quirijns en Alida Wijgaars.
    Aangevers: Adrien de Bruin, landbouwer, wonende te Capelle, 50 jaren, neef en
    Adrien Mandemakers, landbouwer, wonende te Vrijhoeve, 32 jaren.

8. Smits, Adriaan - 15-05-1813 - folio 2
    geboren ca 1742 te Dongen, zoon van Adriaan en Johanna Meeuwisen.

9. Vos, Marie - folio 2
    Overleden op 17-03-1813, oud 7 dagen, dochter van Corneille Vos, schipper, 45 jaren en Adriana Kolijn.
    Medeaangever, Leendert Wessels, verver, 47 jaren, wonende te Vrijhoeve Cappel.Overledenen in het jaar 1814:

1. Sprangers, Waltherus - folio 2
Overleden op 04-02-1814 om 3 uur 's morgens, bouwman, zoon van Martinus Sprangers en Johanna van Drunen, oud 72 jaren, geboren te Capelle.
Aangevers: Jan de Roon, bouwman, 64 jaren en Gerrit Nieuwenhuizen, timmerman, 40 jaren, buurlieden van de overledene, beide wonende binnen de gemeente.

2. Beek, Adriana van - folio 1
Overleden op 23-04-1814 's morgens om 10 uuren, dochter van Willem van Beek en Jacoba Snijders, oud twee en een halve week.
Aangevers: Arie van Beek, bouwman, 40 jaren en Magiel Hommel, bakker, 33 jaren wonende alhier, eerst genoemde neef en den tweede buurman van de overledene.

Dommelen, Hendrik Hendrikse van - doodgeboren kind, niet vermeld in tafel.
Om 7 uuren des morgens compareerde voor ons; Hendrik Hendrikse van Dommelen, schoenmaker, 27 jaren, wonende alhier,de welke ons heeft getoond een doodgeboren kind.
Kind geboren op 15-04-1814 's morgens om drie uuren, uit een wettig huwelijk van de gemelde Hendrik Hendrikse van Dommelen en Cornelia van Dijk.
In tegenwoordigheid van Arie Mandemakers, bouwman, 28 jaren en Pieter Quirijns, bouwman, 24 jaren, beide wonende alhier.

3. Riel, Anna van - folio 2
Overleden op 09-07-1814 om drie uuren des namiddag, weduwe van wijle Jan de Roon, dochter van Antonie van Riel en Elisabeth van den Hoek, 69 jaren geboren te Cappele.
Aangevers: Adriaan de Roon, bouwman, 36 jaren en Cornelis van der Rijken, schoenmaker, beide wonende binne dezer gemeente, den eerst genoemde zoon en den tweede buurman van de overledene.

4. Roessel, Antonius van - folio 1
Overleden op 27-10-1814 om 11 uuren des voormiddag. Oud 73 jaren, smit, geboren te Loon op Zand, zoon van Francis van Roessel en Petronella Verhagen.
Aangevers: Hendrik de Leeuw, bouwman, 58 jaren en Jan de Jong, wagenmaker, 51 jaren, beide wonende binnen deze gemeente, beide buuren van de overledene.

Snijders, Jan - doodgeboren kind, niet vermeld in tafel.
Om vijf uuren des avonds compareerde voor ons: Jan Snijders, kleermaker, 26 jaren, wonende alhier, de welke ons heeft vertoond een dood geboorne kind den vijftienden den tegenwoordige maand (februari) 1814, uit een wettig huwelijk van voorgenoemde Jan Snijders en Tona Mandemakers.
In tegenwoordigheid van Jan van Dongen, bouwman, 53 jaren en Jan Smits, bouwman, 34 jaren, beide wonende alhier.
Overledenen in het jaar 1815:

1. Kivit, Gerardina de - 24-03-1815 - folio 1
Op 24-03-1815 om 8 uuren des morgens compareerde voor ons; Nicolas Pols, bouwman 38 jaren en Cornelis van Dongen, arrebeider, 33 jaren, beide wonende alhier, de eerst gemelde buurman den tweede goede vriend van de overledene.
Welke ons verklaarden dat Gerardina de Kivit, dochter van Antonie de Kivit, oud 9 weeken, gebooren te Loon op Zand

2. Oerlemans, Marijnus - 04-04-1815 - folio 2
Op heden de vijfde compareerde voor ons: Cornelis Vos, Schipper, 36 jaren en Jan Smits, bouwman, 36 jaren, beide wonende alhier, den eerstgemelde buurman, den tweede goede vriend van de overledene, welke ons verklaare dat Marijnus Oerlemans, zoon van Hendrik Oerlemans en van Anna Verhoeven, ruim 16 jaren oud, gebooren en wonende alhier, en aldaar ten huizen van zijn vader overleden, op gisteren den 04-04-1815, des morgens 10 uuren.

3. Oosterhout, Wilhelmina Marta van - 21-05-1815 - folio 2
Op heden de 22e compareerde voor ons: Aakbert Gouda, schoenmaker, 50 jaren en Jan Arnoldusse Snijders, kleermaker, oud zeven en twintig (twintig is doorgehaald) jaren, beiden wonende alhier en wonende alhier in de hoeve Van Hedel, zijnde beide buurlieden van de overledene.
Dewelke ons verklare dat Wilhelmina Marta van Oosterhout, dochter van Hendrika van Oosterhout, oud 1 jaar en 9 maanden, gebooren alhier en ten huizen van den eerste comparant overleden op 21-05-1815 des avonds.

4. Pols, Huiberdina - 18-01-1815 - folio 1
's Morgens om negen uuren compareerde voor ons; Nicolas Pols, arbeider, 38 jaren en Cornelis Quirijns, bouwman, 22 jaren, beide wonende binnen deze gemeente, zijnde de eerste gemelde de vader den tweede buurman, dewelke ons verklaarde dat Huiberdina Pols, dochter van Nicolas Pols en van Maria de Bruijn, oud 4 jaren, wonende en geboren alhier.
Overleden op 18-01-1815 ten woonhuizen hare vader om vier uuren des morgens.

5. Ramaar, Adriana - 15-02-1815 - folio 1
Op 15-02-1815 compareerde voor ons: Peeter van Nahuis, metzelaar, oud 34 jaren en Arie Pieterse Stam, arbeider, oud 22 jaren, beide wonende te Vrijhoeven Cappel, de eerst genoemde zoon den tweede buurman.
Adriana Ramaar, weduwe van Andries van Nahuis, dochter van ... (vlek) Ramaar en Adriana van der Ven, oud 61 jaren, geboren te Bergeijk en wonende alhier in de hoeve Van Hedel, en aldaar te woon van hare zoon, hier voorgemeld, overleden om 6 uuren 's morgens.Overledenen in het jaar 1816:
1. Bogers, Petronella
Oud 63 jaren, overleden op 24-05-1816 om twee uur, dochter van Cornelis Bogers en Maria van der Laken, geboren te Vrijhoeven Cappel.
Aangifte door: Cornelis Bogers, werkman, 23 jaren, neef van de overledene en Jan van Dongen, 56 jaren, buurman van de overledene.

2. Indorp, Adriana - 26-04-1816
Compareerde voor ons: Huibert Verhagen, werkman, 35 jaren, wonende te Sprang, zoon van de overledene en Arend van Beek, bouw 43 jaren, wonende alhier, buurman. Dewelke ons verklaarde dat op 26-04-1816 hedenmorgen om 5 uuren des morgens is overleden Adriana Indorp, weduwe van Jan Verhagen, 70 jaren, geboortig en wonende alhier, dochter van Andres Indorp en Petronella Glagemans.

3. Maas, Adriaan
Oud 83 jaren, overleden op 16-07-1816 des 's avonds 11 uur, weduwnaar van Dr..syna van Dongen, zoon van Adriaan Maas en Jenneke de Graauw, geboren te Princehage.
Aangevers: Jan Maas, tapper, 53 jaren, wonende te Capelle, zoon van de overledene en Leendert Brouwers, knegt, 25 jaren, wonende alhier.

4. Peer, Jan van - 06-03-1816
Op 06-03-1816 ten negen uuren compareerde voor ons: Jan van Peer, arbeider, 26 jaren wonende alhier welke ons heeft verklaard te zijn, vader van de overledene en Magiel Bogers, arrebeider, 35 jaren oud, wonende te Capelle die gezegd heeft te zijn, neef van de overledene, welke ons verklaard hebben dat op den zesde deezer maand maart 1816 om 4 uuren des morgens is overleden Jan van Peer, oud eene dag, geboortig en wonende te Vrijhoeven Cappel, zoon van Jan van Peer en Maria Kivit.

5. Stam, Geertrui
Overleden op 22-09-1816 om 08:00 uur, oud 68 jaren, dochter van Peter Stam en Dingena Timmermans, geboren te Vrijhoeven Cappel.
Aangevers: Arie ... Stam, zonder beroep, 72 jaren, wonende te Capelle, broeder van de overledene en Jan van Dongen, bouwman, 56 jaren, aangehuwd broeder broeder van de overledene.

6. Vermeijs, Clasina - 09-03-1816
Op den 11e om negen uuren des morgens compareerde voor ons: Doris van Campen, schoenmaker, oud 56 jaren, zoon van de overledene en Jacob Dekkers, bouwman, 50 jaren, beide wonende in deezer gemeente, welke ons verklaard hebben dat op 09-03-1816 om 7 uuren des avonds is overleden, Clasina Vermeijs, weduwe van weduwe van Cornelis van Campen, oud 92 jaren, geboren te Dussen, wonende alhier, dochter van Eijmert Vermeijs en Heerske Walraven.Overledenen in het jaar 1817:
1. Campen, Cornelia van
Overleden op 09-04-1817 om 6 uur des morgens, oud 51 jaren, dochter van Cornelis van Campen en Clasina Vermeijs, geboren te Vrijhoeven Cappel.
Aangevers: Hendrik van der Assem, leijer, 34 jaren, gebuur en Gerrit Nieuwenhuizen, timmerman, 41 jaren, goede vriend, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

2. Campen, Doris van
Overleden op 13-04-1817 om 3 uur des middags, oud 60 jaren, schoenmaker, zoon van van Cornelis van Campen en Clasina Vermeijs, geboren te Vrijhoeven Cappel.
Aangevers: Jan Snijders, kleermaker, 30 jaren, gebuur en Gerrit Nieuwenhuizen, timmerman, 41 jaren, goede vriend, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

3. Dekkers, Jacob
Overleden op 30-09-1817 om 8 uur des avonds, oud 51 jaren, landbouwer, geboren te Aalburg, zoon van Adriaan Dekkers en Jacoba Mans.
Aangevers: Mattheus Dekkers, landbouwer, 40 jaren, eigen broeder en Hendrik Soetten, landbouwer, 54 jaren, buurman, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

4. Hout, Adriana van den -
Overleden op 12-08-1817 om 11 uur des avonds, oud 73 jaren, geboren te Raamsdonk, particuliere, weduwe van Willem van der Schans, dochter van Antonie van den Hout en Adriana van den Hout.
Aangevers: Jacobus van der Schans, schoenmaker, 33 jaren, zoon wonende te Sprang en Gerrit Nieuwenhuizen, timmerman, 44 jaren, buurman, wonende alhier.

5. Jong, Adriaan de
Overleden op 02-02-1817 om 11 uur des avonds, oud 2 jaren, zoon van Jan de Jong, 51 jaren, wagenmaker, wonende in de Nieuwstraat en Anna van Staveren, geboren te Vrijhoeven Cappel.
Medeaangever: Aalbert Gouda, schoenmaker, 51 jaren, buurman en goede vriend, wonende in de Nieuwstraat.

Jong, Adriaan de - dood geboren kind (niet in tafel)
Doodgeboren kind van het mannelijke geslacht, zoon van Jan de Jong en Anna van Staveren, doodgeboren te Vrijhoeven Cappel op 1 januari 1817 om 11 uuren.

Jong, Adriaan de - dood geboren kind (niet in tafel)
Doodgeboren kind van het vrouwelijke geslacht, zoon van Jan de Jong en Anna van Staveren, doodgeboren te Vrijhoeven Cappel op 12 december 1817 om 11 uuren.

6. Peer, Johannus van
Overleden op 30-11-1817 om 8 uren des morgens, oud 9 weken, geboren te Vrijhoeven Cappel, zoon van Jan van Peer, arbeider, 27 jaren en Maria Kivit.
Medeaangever: Cornelis van der Rijken, schoenmaker, 32 jaren, buurman, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

7. Rooij, Antonie Gerritz de -
Overleden op 07-06-1817 om 10 uur des avonds, oud 70 jaren, bouwman, geboren te Loon op Zand, zoon van Gerrit de Rooij en Dingena Rozenbrand.
Aangevers: Roelant de Roon, bouwman, 70 jaren, neef en Cornelis van den Rijken, schoenmaker, 32 jaren, gebuur.

8. Schans, Jacobus van der
Overleden op 17-10-1817 om 10 uren des morgens, oud 55 jaren geboren te Vrijhoeven Cappel, landbouwer, zoon van Jacobus van der Schans en Janneke van den Hoek.
Aangevers: Peter van Roessel, smit, 37 jaren, buurman en Daniel van Dalen, schoenmaker, 31 jaren, buurman, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

9. Weijssenburg, Anna Elizabeth
Overleden op 30-12-1817 om 9 uren des avonds, oud 67 jaren, huisvrouw van Antonie Verhoeven, geboren te Oerle, dochter van Johan Hendrik van Weijssenburg en Johanna van der Hoeven.
Aangevers: Cornelis Hoefnagel, arbeider, 60 jaren, buurman en Johannes Verhoeven, arbeider, 29 jaren, buurman, beiden wonende alhier in het Melkpad.Overledenen in het jaar 1818:
1. Berens, Sophia
Overleden op 14-11-1818 om 10 uur des morgens, oud 2 maanden, geboren te Vrijhoeven Cappel, dochter van Jan Berens, pakkedrager, 31 jaren wonende alhier in de Nieuwstraat en Adriana van Beek.
Medeaangever: Gerrit Quirijns, schoenmaker, 21 jaren, buurman, wonende alhier in de Nieuwstraat.

2. Leeuw, Maria de
Overleden op 12-03-1818 om 4 uur des morgens, weduwe van Jan Quirijns, oud 60 jaren, geboren te Vrijhoeven Cappel, dochter van Peter de Leeuw en Geertrui de Bruijn.
Aangevers: Cornelis Quirijns, bouwman, 24 jaren, zoon van de overledene en Roeland de Roon, bouwman, 75 jaren, buurman, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

3. Mandemakers, Adriaan
Overleden op 10-03-1818 om 5 uuren des morgens, bouwman, oud 83 jaren, geboren te Capelle, wonende te Vrijhoeven Cappel, zoon van Arie Mandemakers en Helena Snijders.
Aangevers: Adriaan Mandemankers, bouwman, 35 jaren, zoon van de overledene en Cornelis Quirijns, bouwman, 24 jaren, buurman.Overledenen in het jaar 1819:

1. Assem, Catherina van den Overleden op 09-08-1919 om 6 uren 's morgens, oud 10 jaren, geboren te Vrijhoeven Cappel, dochter van Cornelis van den Assem, smid, 38 jaren, wonende alhier in de Nieuwstraat en Anna Maria van den Bosew(?).
Medeaangever: Jan de Jong, wagenmaker, 52 jaar, goede vriend, wonende alhier in de Nieuwstraat.

2. Beek, Anna van
Overleden op 21-11-1819 om 5 uren 's avonds, huisvrouw van Joost van Nieuwenhuizen, oud 75 jaren, geboortig van Capelle, wonende te Vrijhoeven Capelle, dochter van Gelder van Beek en Anna Bogers.
Aangevers: Gerrit van Nieuwenhuizen, timmerman, 46 jaren, zoon van de overledene en Hendrik van Dommelen, schoenmaker, 32 jaren, gebuur, beiden te wonende alhier in de Nieuwstraat.

3. Berens, Sophia
Overleden op 08-07-1819 om 1 uur snagts, oud 1 dag, geboren te Vrijhoeven Cappel, dochter van Jan Berens, koopman, 32 jaren wonende alhier in de Nieuwstraat en Jan Berens.
Medeaangever: Gerrit Quirijns, schoenmaker, 21 jaren, buurman, wonende alhier in de Nieuwstraat.

4. Goedbloed, Francis
Overleden op 02-11-1819 om 12 uur 's middags, kleermaker, 52 jaren, geboortig van Geertruidenberg, weduwnaar van Clasina van den Wijngaarden, zoon van Nicolaas Goedbloed en Anna de Roon.
Aangevers: Laurens Goedbloed, kleermaker, 58 jaren, eigen broeder van de overledene en Hendrik van den Assem, 36 jaren, gebuur, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

5. Jong, Peter de
Overleden op 07-11-1819 om 3 uren 's morgens, bouman 66 jaren, geboortig van Vrijhoeven Cappel, zoon van Maarten de Jong en Petronella Verelst.
Aangevers: Hendrik Netten, bouman 55 jaren, zwager van de overledene en Denis van den Hoek, bouwman, 30 jaren, goede vriend, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

6. Kits, Catherina
Overleden op 21-08-1819 om 8 uren 's morgens, huisvrouw van Rudolph Zeele, oud 71 jaren, geboren te Nijmegen, dochter van Jacobus Kits en Leena Schijffer.
Aangevers: Rudolph Zeele, zonder beroep, 70 jaren, echte man van de overledene en Jan Smits, 40 jaren, goede vriend, beiden wonende alhier in de Nieuwstraat.

7. Nahuis, Adriana van
Overleden op 25-01-1819 om 3 ure des morgens.
Vijf en een halve jaar, geboortig van Vrijhoeven Cappel, wonende te Vrijhoeven Cappel, dochter van Pieter Nahuis en Adriana Blok
Aangevers: Pieter van Nahuis, metzelaar, 36 jaren, vader van de overledene en Jan de Roon, bouwman, 66 jaren, buurman, beide wonende te Vrijhoeven Cappel in de Nieuwstraat.

8. Roon, Roeland de
Overleden op 14-05-1819 om 1 ure des morgens
Oud 72 jaren, geboren te Vrijhoeven Cappel, landbouwer, geboortig van Vrijhoeven Cappel, wonende te Vrijhoeven Cappel, zoon van Adriaan de Roon en Cornelia Jeerse
Aangevers: Jan Smits, landbouwer, 40 jaren, achterneef van de overledene en Jan van Dongen, landbouwer, 58 jaren, buurman en goede vriend van de overledene, beide wonende te Vrijhoeven Cappel in de Nieuwstraat.

9. Stam, Geertruij
Overleden op 30-11-1819 om 8 uren 's avonds, oud 2 jaren, geboren te Vrijhoeven Cappel, dochter van Geertrui Pieterse Stam   onecht.
Aangevers: Arie Stam, arbeider, 26 jaren, oom van de overledene en Denis van den Hoek, bouwman, 30 jaren, gebuur.

10. Tabbers, Johannes
Overleden op 10-12-1819 om 4 uren 's morgens, echtgenoot van Geertrui van Boxel, 33 jaren, geboren te Drunen, zoon van Christiaan Tabbers en Johanna Boelen.
Aangevers: Hendrik van Dommelen, schoenmaker, 32 jaren, gebuur en Willem van Beek, bouwman 36 jaren, beide wonende te Vrijhoeven Cappel in de Nieuwstraat.
Overledenen in het jaar 1820:
Bron: Fiche 1: Vrijhoeven-Capel - BS - periode 1819-tafel ( a) - 1823 tafel - akten van overlijden, gemeente archief Waalwijk.
Datums zijn van overlijden, geen aangiftedatum.


1. Nieuwenhuizen, Joost
Aangifte 18-01-1820:
Overleden op 16-01-1820 om acht ure des avonds, 83 jaren, van beroep bouwman, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Capelle, zoon van Gerrit Nieuwenhuizen, wonende te Vrijhoeven Cappel, gemeente bouwman, en Aaltje Otterdijk in leven, medewonende te Vrijhoeven Cappel, zijnde overledene weduwnaar van Anna van Beek.
Aangevers: Gerrit Nieuwenhuizen, 36 jaren, timmerman, zoon van de overledene en Hendrik van Dommelen, 32 jaren, schoenmaker, nabeuur, beide wonende te Vrijhoeven Cappel.


2. Hoefnagel, Geertruij
Overleden op maandag 20-03-1820 om elf ure 's avonds overleden, 7 maanden, wonende en geboortig te Vrijhoeven Cappel, dochter van Hendrik Hoefnagel, arbeider en Dirkje Zeele.
Aangevers: Hendrik Gerrits Hoefnagel, 35 jaren, arbeider, vader van de overledene en Hendrik Oerlemans, 28 jaren, bouwman en nabuur.
Hendrik Gerrits Hoefnagel die verklaard heeft niet te kunnen schrijven nog te tekenen.


3. Verhoeven, Anna
Overleden op 24-03-1820 om negen ure des morgens, 59 jaren, bouwster, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Capelle, huisvrouw van Hendrik Oerlemans, dochter van wijle Hendrik Verhoeven en van Dingena van der K...
Aangevers: Hendrik Oerlemans, 61 jaren, bouwman en Adriaan Hoefnagel, 26 jare, arbeider, gebuur.


4. Dekkers, Adriana
Overleden op zondag de zestiende april 1820, om 4 ure des namiddag, oud 75 jaren, van beroep geweest spinster, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Loon op Zand, dochter van wijle Adriaan Dekkers en van wijle Cornelia Talen, weduwe van Antonie van Roessel.
Aangevers: Peter van Roessel, 40 jaren, hoefsmid, zoon van de overledene en Peter van der Vliet, 26 jaren, schoenmaker, gebuur, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel.


5. Hoek, Jan van den
Overleden op dinsdag 5 september 1820, om 9 ure 's morgens, 75 jaren, van beroep bouwman, ongehuwd, wonende en geboortig van Vrijhoeven Cappel, zoon van wijle Joost van den Hoek, bouwman, en van Marie Nieuwenhuizen, wonende te Vrijhoeven Cappel.
Aangevers: Hendrik de Leuuw, 65 jaren, bouwman, gebuur en Aalbert Gouda, 59 jaren, schoenmaker, goede vriend van de overledene.


6. Jong, Maria de
(geen akte ?)
Overleden op 20 juni 1820, datum der aangife 21 juni 1820.
Opmerking tafel: Overleden te Cappel, zie .... extract.Overledenen in het jaar 1821:


1. Hoefnagel, Geertruij
Overleden op zaterdag 27-01-1821 om agt ure des avonds, oud drie dagen, wonende en geboortig van Vrijhoeven Cappel, dochter van Hendrik Hoefnagel, wonende te Vrijhoeven Cappel, arbeider en van Dirkje Zeele.
Aangevers: Hendrik Hoefnagel, 36 jaren, arbeider, wonende te Vrijhoeven Cappel, arbeider, vader van de overledene en Cornelis Bogers, 28 jaren, arbeider, nabuur.
Opmerking: Hendrik Hoefnagel die verklaart niet kunnen schrijven of tekenen.


2. Zeele, Dirkje
Overleden op donderdag 01-02-1821 om twee ure des morgens, 31 jaren, spinster, wonenende te Vrijhoeve Cappel, geboortig van Breda, dogter van Gerardus Zeele, wonende te Sprang, wieldraaier(?) en van Pitternella van Es, huisvrouw van Hendrik Hoefnagel.
Aangevers: Hendrik Hoefnagel, 36 jaren, arbeider, man van de overledene en Cornelis Bogers, agt en twintig jaren, arbeider, nabuur.


3. Rooij, Arie de
Overleden op 09-10-1821 om acht ure des ochtends, oud drie weken, wonende en geboortig van Vrijhoeven Cappel, zoon van Jan de Rooij, arbeider, wonende te Vrijhoeven Cappel en van Alida Roelof.
Aangevers: Hendrik de Rooij, 25 jaren, schoenmaker, oom van de overledene en Hendrik Both, 23 jaren, schoolonderwijzer, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel.


4. Montens, Catharina Wilhelmina Josepha
Overleden op woensdag 28-11-1821 dewel edele geborene Vrouwe Noutens, Vrouwe van Suidewijn Cappel, donariere de Roij (Roy), oud, 62 jaren, van beroep rentenierster, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Breda, dochter van de Heer en Meester Johannes Montens, overleden en van Vrouwe Catharina Jacoba Josepha van Niel, Vrouwe van Suidewijn,overleden, weduwe van dewel edele geboren Heer en Meester Adam Johannis Franciskus de Roij (Roy)
Aangevers: Rudolphus Lucas Joseph de Roy, 29 jaren, wagtmeester vollontair bij afdeling Kurassiers, zoon van de overledene en Cornelis van den Assems, 40 jaren Hoefsmid, nabuur, eerste wonende te Deventer in Garnizoen den tweede in Vrijhoeven Cappel.Overledenen in het jaar 1822:


1. Hoek, Cornelis van den
Overleden op zaterdag 06-02-1822 om drie ure des ochtens, 66 jaren, bouwman, wonende en geboortig van van Vrijhoeven Cappel, zoon van wijlen Joost van den Hoek, bouwman en Marie Nieuwenhuizen, echtgenoot van Adriana van der Schans.
Aangevers: Denis van den Hoek, 28 jaren, bouwman, neef van de overledene en Hendrik Both, 24 jaren, onderwijzer der jeugd, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel.


2. Oerlemans, Joris
Overleden op maandag 12-08-1822 om zes uren des avonds, 29 jaren, bouwman, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Loon op Zand, zoon van Gerrit Oerlemans, wonende te Vrijhoeven Cappel en Wouterke van Vuuren, zijnde overledene ongehuwd.
Aangevers: Gerrit Oerlemans, 70 jaren, bouwman, vader van de overledene en Philip Sprangers, 54 jaren, schoenmaker, nabuur, beiden wonende alhier.


3. Zoethout, Johanna
Datum aangifte 15-02-1822
Verdere gegevens onbekentOverledenen in het jaar 1823:


1. Beek, Adriaan van
Overleden op vrijdag 25-04-1823 om twee uren des ochtens, 80 jaren, bouwman, wonende en geboortig van Vrijhoeven Cappel, zoon van Arij van Beek, wonende te Vrijhoeven Cappel, in leven en Dirkje Bogers, in leven, echtgenoot van Jenneke Klootwijk.
Aangevers: Arij Adrianus van Beek, 40 jaren, bouwman, zoon van de overledene en Peeter van der Vliet, 28 jaren, schoenmaker, beiden wonende alhier.


2. Both, Gijsbertus
Overleden op dinsdag 09-12-1823 om één uure des middags, oud vijf maanden, wonende en geboortig van Vrijhoeven Cappel, zoon van Hendrik Both, wonende te Vrijhoeven Cappel, van beroep onderwijzer der jeugd en van Hendrika van Schoonhoven.
Aangevers: Arij Peeterse van Beek, 51 jaren, bouwman, nabuur en Arij Adriaanse van Beek, 38 jaren, bouwman, nabuur.


3. Jong, Wilhelmus de
Overleden op zaterdag 10-05-1823 om vier uren des namiddags, oud achttien uuren, wonende en geboortig te Vrijhoeven Cappel, zoon van Jan de Jong, wagenmaker en van Anna Stravers.
Aangevers: Jan de Jong, 56 jaren, wagenmaker, vader van de overledene en Hendrik Netten, 61 jaren, bouwman, nabuur, beiden wonende alhier.


4. Hoefnagel, Johannes
Overleden op maandag 27-01-1823 om tien uren des voormiddag, oud 5 maanden, wonende en geboortig van Vrijhoeven Cappel, zoon van Hendrik Hoefnagel, arbeider en van Elisabeth Ophuizen.
Aangevers: Hendrik Hoefnagel, 38 jaren, arbeider, vader van de overledene en Cornelis Bogers, 30 jaar, arbeider, nabuur.


5. Snijders, Arnoldus
Datum aangifte akte, den achttienden september 1823 (tafel 1823)
Verdere gegevens nog onbrekende.overledenen 1813 - 1823 Vrijhoeven Cappel

overledenen 1824 - 1830 Vrijhoeven Cappel

overledenen 1830 - 1840 Vrijhoeven Cappel

overledenen 1840 - 1850 Vrijhoeven Cappel

Vrijhoeve-Cappel, aktes van overlijden 1850 - 1860


Bevolkingsregister 1861 Vrijhoeven Cappel, deel 1-29brandesstamboom@hotmail.comHOME


Sprang-Capelle
View My Stats