Welkom op de "Rente Pagina" van Martin Wiersema te Eelde

Werkt u in uw prive of zakelijke omgeving ook met "MS Excel" maar ontbreekt het u aan goede toepassingen?

Wellicht zijn onderstaande modellen dan iets voor u!:

 1. Met onderstaand model voor renteberekening kan men een berekening maken zoals dat bij een bank gebeurt.
 2. Banken geven zelf nauwelijks specificaties van hun berekening. Maar met dit model bent u in staat dit eventueel zelf te doen, zonder allerlei berekeningen te maken. Dat doet dit model voor u!
  U hoeft dan slechts te beschikken over de door de bank gehanteerde rentepercentages etc. De mutaties haalt u van uw dagafschriften.

  Belangrijk: Neem als datum van de mutatie niet de boekdatum, maar de rentedatum (valutadatum). Banken hanteren nl voor renteberekening de rentedatum!!

  Bijvoorbeeld: Bij opname (debet) 1 dag VOOR de boekdatum (boekdatum 15-12-04 wordt dan rentedatum 14-12-04) en bij storting (credit) 1 dag NA de boekdatum (boekdatum 15-12-04 wordt dan rentedatum 16-12-04)!!

  U kunt dus volgens rentedatum (valutair) "Rood" staan terwijl dit volgens boekdatum (boeksaldo) niet zo is!!

 3. Met het tweede bestand "Saldo Opmaak Rekeningen" kan op eenvoudige wijze een specificatie gemaakt worden van "openstaande" posten op debiteuren of crediteuren.
Eigen fabrikaat:
Modellen in Excel 95 en 97 / 2000 voor administratieve toepassingen
* Renteberekeningen <--- 
* Saldo opmaak rekeningen <-- 
Deze modellen zitten in een z.g. ZIP-bestand hierboven, Klik op de BESTANDSNAAM en vervolgens kunt u dit bestand downloaden naar uw eigen PC.
Of ze in alle versies van Excel goed werken kan ik niet garanderen!!


  Let op! Voor het uitpakken van een zipbestand heeft u een (de)compressieprogramma bv WINZIP nodig!!

  Heeft u iets aan deze modellen? Gaarne uw mening op: email-adres: MPW55A@netscape.net of het Gastenboek


Mocht het "downloaden" niet lukken, stuur dan even een "mailtje", dan zend ik de bestanden als "attachement" naar u toe.
Heb in dat geval even geduld, want ik ben slechts een "goedwillende amateur" en beslist geen professioneel bedrijf !!
 Commentaar en suggesties gaarne op mijn email-adres: MPW55A@netscape.net  


Gastenboek en andere onderwerpen >>> Joost 1983, 1 jaar oudJoost 1983, 1 jaar oud

 

hr>

Powered by counter.bloke.com

-->

click
tracking