Hoofdpagina Bezoekerspagina Geschiedenis van het Domein Spelerspagina >>
  Live roleplaying        
     
 

Samenvatting

Vampieren wonen al eeuwen in deze regio; je zult hier zeker individuen tegenkomen die je kunnen vertellen over de Romeinse bezetting en alles wat daarna komt. Sterker nog, wij hebben er zo een gevonden. Aan de rechterkant vind je een link naar zijn mooie verhaal. Geeft je een goede indruk van de sfeer van het spel, trouwens.

In de recente geschiedenis zijn er vele problemen geweest in Parkstad; de Camarilla, die er al eeuwen aan de macht was, rotzooide maar wat aan, waardoor de Sabbat kans zag Parkstad te veroveren. Met hulp uit Maastricht is de Sabbat enige maanden geleden verdreven. Nu ligt er een bijna uitgestorven Domein te wachten op haar nieuwe bewoners...

 

   
 

De geschiedenis van Domein Parkstad

Parkstad is een oud Domein, al sinds mensenheugenis in de handen van de Camarilla. Onze vriend Marcus Augustulus Germanicus kan je meer vertellen over de gloriedagen. Zo rond 1950 begint het echter mis te gaan. De prinsen volgen elkaar in rap tempo op en de toch al bijna afwezige stabiliteit in het Domein wordt teniet gedaan. In deze ronduit anarchistische setting besluit de Sabbat toe te slaan, en al gauw is zij aan de macht. In het jaar 2001 is Domein Parkstad dan ook in Sabbathanden en worden de overgebleven Camarilla-leden brutaal afgeslacht. En zelfs degenen die naar de Camarilla in Maastricht zijn gevlucht, sterven op vreemde wijze. Een Archon bezoekt Maastricht in hoogsteigen persoon en eist dat het zusterdomein Parkstad wordt herwonnen.

Domein Maastricht onderneemt prompt een haastig opgezette veldtocht, omdat ze bang zijn dat anders hun eigen Domein snel zal vallen. Met de hulp van de overal rondhangende Anarchs, die een getekend stuk op zak hebben dat zij Domein Parkstad mogen houden als ze overwinnen, wordt de strijd aangebonden. Aartsvijanden vechten zij aan zij als de Sabbat wordt aangevallen door de Camarilla en de Anarchs. Als de zon opkomt is het Domein in handen van de Anarchs, en zij maken zich klaar om zich te settelen. Nog geen twee maanden later echter verschijnt de Brujah Justicar ten tonele, die de Prins van Maastricht nog net niet van zijn troon stoot maar hem zo zwaar afstraft dat zijn positie in Maastricht totaal wordt ontwricht, en snel in zijn nadeel kan omslaan. De Justicar verklaart het eigendomsrecht van de Anarchs, dat getekend is door enkele neonates, ongeldig en vertrekt naar Parkstad met zijn Archons. Het duurt twee weken, maar uiteindelijk zijn alle Anarchs uit Parkstad verdreven of vermoord, en de Prins van Maastricht krijgt het hoofd van de Geus, leider van de Parkstadse Anarchs, in een pakketje opgestuurd.

Er wordt een nieuwe Prins voor Parkstad aangewezen, en de Justicar vertrekt met achterlating van zijn Archon Julius, die het nu maagdelijk lege, beruchte en onstabiele gebied, bekend als Oostelijk Zuid-Limburg, in de gaten moet houden. Binnen enkele weken melden zich bij de nieuwe Prins enkele vampieren die dapper of dom genoeg zijn om in dit Domein te wonen. Ze komen om hun geluk te beproeven, want hier liggen de posities nog niet vast. Al snel zijn de topposities bezet, vooral omdat er niemand anders was om deze posities op te eisen. Gezien het feit dat de meeste betrokken vampieren nog redelijk jong zijn, kan betekenen dat hun positie snel aangevochten zal worden...

Terug naar de bovenzijde van de pagina

 

Download het verhaal van de Ventrue Marcus Augustulus Germanicus, waarin hij vertelt over alles dat zich in deze regio heeft afgespeeld.