Van Daal & Partners

              Accountants &       

         Belastingadviseurs

Enige wetenswaardigheden betreffende biljartvereniging 't Vosje.

 

De biljartvereniging 't Vosje is opgericht op 23 juli 1945.

Tot 1 april 1963 speelde de vereniging onder de naam "De Eendracht", daarna werd de naam gewijzigd.

In de rijk gevulde prijzenkast werden medailles gevonden die dateren uit het jaar 1920 ook is er nog een

reglement van de biljartvereniging Ons Genoegen gevonden. Of er verband bestaat tussen die en de huidige

vereniging is niet bekend. Enkele belangrijke data voor de vereniging zijn:

 

01-08-1958 de vereniging sluit zich aan bij de KNBB. 

24-07-1961 de vereniging treedt uit de KNBB.

29-07-1962 de vereniging sluit zich weer aan bij de KNBB.

 

Het doel de vereniging zoals omschreven in de statuten van de vereniging van 23 juli 1945 zijn:

De vereniging stelt ten doel om op vriendschappelijke wijze het biljartspel te bevorderen en te beoefenen.

Dit doel zal zij trachten te bereiken via wettige weg, door het houden van wedstrijden tegen andere

verenigingen en onderlinge wedstrijden te beoefenen.

De huidige doelstelling wijkt hier niet veel van af.

 

De vereniging neemt momenteel met 2 teams deel aan de landelijke competitie van de KNBB in het  District-

Midden  Brabant.  Ons 1e team komt uit in de C 1 klasse, het tweede team speelt in de C 3 klasse.

Ook nemen een aantal van onze leden wel eens deel aan de persoonlijke kampioenschappen binnen het

District  Midden Brabant.

 

Wij hebben op dit moment 10 leden in onze vereniging.

Waarvan 8 actieve leden en 2 niet actieve leden.

Onze vereniging heeft 1 lid van verdiensten:         Piet v/d Griendt   

Ook hebben wij 1 ere lid in ons midden:                Louis Bayens

                                                                                   

 

Elk jaar wordt er gestreden om de wisselbokaal van 't Vosje.

De winnaar hiervan wordt dan een jaar lang uitgeroepen tot clubkampioen van onze vereniging.

 

Ons thuis front is Cafe 't snoekske, op dinsdag hebben wij onze clubavond.

Uitbreiding van het ledental is een van de wensen van de vereniging

 

Wilt u keer kennis maken met onze vereniging ?

Kom dan gerust even binnen tijdens onze clubavond.

Of neem contact op met een van onze bestuursleden.

 

 

 

 

 

Welkom op onze website.