© Romaanse gebouwen / Michel Pinxt / mei 2001 -

De woontoren (donjon) is het oudste deel van de Burcht van Nideggen. (1177 tot 1190)


De Dom in Aken, gebouwd in 796 - 804, Karel de Grote werd hier in 814 begraven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de Dom van Aken als een van de weinige bekende Duitse historische gebouwen grotendeels onbeschadigd. Er sneuvelden alleen enkele glas-in-loodramen.


Dag 2

Op dag 2 van deze euregio-reis zijn wij de kathedraal van Aken, de abdij van Rolduc in Kerkrade, de Pancratiuskerk en de Schelmentoren in Heerlen gaan bezoeken.

De Dom van Aken.

Het Marienschrein en het Karlschrein zijn twee reliekschrijnen uit de late 12e, vroege 13e eeuw, die tot de topstukken van Maaslandse edelsmeedkunst behoren. De belangrijkste relikwieën van de kerk worden bewaard in het Mariaschrijn. Hierin bevinden zich volgens de traditie de windselen en de lendendoek van Jezus Christus, de tuniek van Maria en de onthoofdingsdoek van Johannes de Doper.


Beeld uit begin 1400

Abdij van Rolduc in Kerkrade.

De abdij van Rolduc was voor Harry niet vreemd. Hij had er gestudeerd.

Voor ons had de abdij een andere betekenis omdat de heeroom van Bertie er vroeger les heeft gegeven en wij daar diverse keren bij hem op bezoek zijn geweest.


In 1104 verscheen in het Land van Rode de priester, Ailbertus van Antoing met zijn twee broers. Zij wilden een ascetisch leven in volstrekte armoede leiden. Van Graaf Adelbert van Saffenberg uit Mayschoß aan de Ahr en eigenaar van de burcht van ’s-Hertogenrode (het huidige Herzogenrath), kregen zij grond waarop ze een eenvoudig onderkomen en een houten kapelletje bouwden. In daarop volgende 900 jaar groeide dit uit tot het grootste abdijcomplex van de Benelux en tot een van de UNESCO- top 100 monumenten van ons land.


Romaanse abdijkerk en barokke kloostervleugels, gebouwd vanaf 1106.


Romaanse crypte met sarcofaag van Ailbertus


De wijngeschiedenis van Abdij Rolduc gaat terug tot de 12e eeuw. In 1106 sloot Embrico van Mayschoss zich met zijn gezin aan bij de nog jonge kloostergemeenschap van Rolduc. Hij schonk zijn hele bezit aan de abdij, waaronder ook landerijen en wijngaarden in het Duitse Ahrdal. De opbrengsten hiervan vormden eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten voor de abdij. Tegelijkertijd werd er bij de abdij ook een eigen wijngaard aangelegd. Tijdens de Franse Revolutie verloor Abdij Rolduc haar wijngoederen in Duitsland en ook de eigen wijngaard in Kerkrade verdween.


De twee nieuwe wijngaarden van Abdij Rolduc worden onderhouden door de ‘Winzer van Rode’. Dit is een vereniging van vrijwilligers die bij wijze van hobby wijn verbouwen. De druiven uit de wijngaarden van Abdij Rolduc worden in nauwe samenwerking met het Winzergenossenschaft Mayschoss tot wijn verwerkt.


De Sint Pancratiuskerk Heerlen

De romaanse kerk ligt aan het Pancratiusplein in het centrum van Heerlen.

De ouderdom van de Sint-Pancratiuskerk is bepaald met behulp van een vergelijkende studie met andere romaanse kerken uit de regio, waaruit is gebleken dat de bouw van de Pancratiuskerk wellicht al eerder, in de 11e of zelfs in 10e eeuw is begonnen.


De Schelmentoren in Heerlen is een middeleeuwse toren die dienstdeed als stadskasteel, verdedigingstoren en gevangenistoren. De toren staat in het centrum van de stad, naast de Pancratiuskerk. Wanneer de toren precies gebouwd is, is niet met zekerheid na te gaan.

Bekend is dat de Schelmentoren al in de 12e eeuw bestond als verdedigbare woontoren van de Heren van Are.


Tegenwoordig beheert de Carnavalsvereniging De Winkbülle de toren. Zij gebruiken de toren als vergaderruimte voor haar leden en diverse commissies, zoals de Raad van Elf en het Gilde Blauw Sjuut.


Het kasteel Nideggen was jarenlang een familiekasteel van de graven, later hertogen van Gulik (in het Duits Jülich, naar de gelijknamige plaats in het Rijnland).
In 1177 begon graaf Willem II van Gulik de bouw van de burcht op de hoge bergrug boven het riviertje de Rur, die vanaf Heimbach naar het noorden stroomt.


Maria met kind uit 1313                                           Pietà uit 1400

De Sint- Johannes de Doperkerk is een drieschepige kerk, opgetrokken uit rode zandsteen. De kerk ligt binnen het versterkte gebied van de burcht en is ontstaan in het laatste kwart van de 12e eeuw. In de Tweede Wereldoorlog werd ze zwaar beschadigd, en in 1954 weer opgebouwd met een modern interieur.

Nideggen

De laatste plaats wat wij op deze dag bezochten was het plaatsje Nideggen waar wij de St. Johannes Baptistkerk en de Burcht van Nideggen bezochten.


Kall

Na ons bezoek aan Bad Münstereifel zijn we naar het klooster van Steinfeld in de Eifel gereden. Het klooster is een voormalige Premonstratenzer abdij met een basiliek uit de vroege 12e eeuw. Samen met enkele omliggende huizen vormt het klooster de plaats Steinfeld in de gemeente Kall.


Het romaanse huis werd gebouwd in 1167 voor een priester van het benedictijnenklooster en is hiermee een der oudste huizen in het Rijnland. Sinds 1912 is hier het Hürten Heimatmuseum ondergebracht, genoemd naar Karl Hürten, de stichter van het museum, met een tentoonstelling hoe de mensen in dit deel van de Eifel leefden en woonden in de voorbije eeuwen. Bovendien treft men hier een belangrijke verzameling voorwerpen aan uit de Romeinse periode die bij talrijke opgravingen op het grondgebied van Bad Münstereifel werden aangetroffen.


Het interieur van de kerk met op de voorgrond het zandstenen grafmonument van Gottfrieds von Bergheim


Naar aanleiding van een boek dat Harry Pallada aan het maken is over Romaanse Bouwwerken in de Euregio Maas - Rijn, zijn wij van zondag 13 augustus t/m zaterdag 19 augustus een aantal van deze gebouwen gaan bezoeken.


Zelf hebben wij diverse van deze kerken en gebouwen vaak genoeg voor bij gereden maar er nooit echt bij stil gestaan.

Nu met onze eigen privé-gids Harry, krijg je een hele andere kijk op deze bouwwerken.


Hieronder een foto-reis verslag van ons bezoek aan enkele van deze bouwwerken.Dag 1


Bad Münstereifel

Ons eerste bezoek was de Kerk van Chrysanthus en Daria in Bad Münstereifel en het Romaanse woonhuis.


Foto reisverslag van de Romaanse Bouwwerken in de Euregio Maas-Rijn.

Deel 1

Rechts op de foto de 12-eeuwse kroonluchter, de Barbarossaluchter.

Het interieur van de Pancratiuskerk

Al in de 16e eeuw bezat de basiliek een doksaalorgel. Het doksaal werd in 1509 vanuit het derde travee naar het eerste travee verplaatst, waar rond 1600 het eerste grote orgel werd geïnstalleerd. Vermoedelijk had dit orgel 17 registers. In 1678 werd voor dit orgel de barokke orgelkas vervaardigd. Na 1720 werd het orgel met een rugpositief en twee pedaaltorens vergroot. In 1727 volgde de voltooiing van het orgel. Er ontstond een orgel met 29 registers, waarbij de orgelbouwer het oude pijpmateriaal opnieuw toepaste.

Een modernisering van het orgel vond plaats in 1934. Toen werden er nog eens 17 registers toegevoegd en de speel- en registertracturen geëlektrificeerd. In 1981 werd het orgel door de firma Weimbs uit Hellenthal gerestaureerd en in de oorspronkelijke barokke staat hersteld. Het orgel bezit 1956 pijpen.


De Crypte onder het altaar van de kerk.

Het Romaanse huis.

De Kerk van Chrysanthus en Daria is een voormalige stiftskerk in de Duitse plaats Bad Münstereifel. Gebouwd begin 11e eeuw.


Bertie & Michel Pinxt
Nieuwe pagina 1

De kloosterkerk werd tussen 1142 en 1150 als één van de vroegste Duitse overwelfde kerken gebouwd.


Het interieur van de Baseliek.


Euregio 2 Euregio 3 Euregio 2 Euregio 3 Euregio 1 Euregio 4 Euregio 4