I Wijmer Michiels, overleden voor 24 januari 1622.

Wijmer was gehuwd met Sijbrich Iwema, overleden voor 1648, dochter van Harcko Iwema en Roelef Jansen.

Uit dit huwelijk:

  1 Michiel Wijmers,  volgt onder II.

  2 Ebelke Wijmers.

 

  II Michiel Wijmers, Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers op 24 april 1628 als erfgenaam van Wijmer Michiels. Evenzo wordt opp 13 maart 1634 genoemd michiel wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen avn wijlen Wijmer Michiels, en wordt Michiel Wijmers als zoon van   , overleden in het jaar 1672, zoon van Wijmer Michiels (I) en Sijbrich Iwema.

Michiel is getrouwd voor januari 1652 met zijn nicht Engeltje Iwema, overleden na januari 1674, dochter van Dato Iwema en Auke Goites.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Michiels, volgt onder III.

    III Wijmer Michiels, zoon van Michiel Wijmers, Michiel Wijmers wordt samen met zijn zuster Eebelke Wijmers op 24 april 1628 als erfgenaam van Wijmer Michiels. Evenzo wordt opp 13 maart 1634 genoemd michiel wijmers voor hem en voor de verdere erfgenamen van wijlen Wijmer Michiels, en wordt Michiel Wijmers als zoon van    (II) en Engeltje Iwema.

Wijmer was gehuwd (1) met Tettie Alles.

Wijmer is getrouwd te Tolbert op 20 februari 1676 (2) met Renske Harmens.

Uit dit huwelijk:

  1 Miechel Wijmers, gedoopt te Tolbert op 27 januari 1677, volgt onder IV.

  2 Tetje Wijmers, gedoopt te Tolbert op 21 mei 1681.

 

  IV Miechel Wijmers, gedoopt te Tolbert op 27 januari 1677, overleden aldaar in het jaar 1707, 30 jaar oud, zoon van Wijmer Michiels (III) en Renske Harmens.

Miechel is getrouwd te Tolbert op 9 juni 1700, op 23 jarige leeftijd met Ymktjen Reinders.

Uit dit huwelijk:

  1 Reinder Michels, gedoopt op 15 februari 1706, volgt onder V.

 

  V Reinder Michels, gedoopt op 15 februari 1706, zoon van Miechel Wijmers (IV) en Ymktjen Reinders.

Reinder is getrouwd te Tolbert op 20 april 1727, op 21 jarige leeftijd met Metje Jannes.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Reinders, volgt onder VI.

 

  VI Wijmer Reinders, zoon van Reinder Michels (V) en Metje Jannes.

Wijmer is getrouwd te Tolbert op 10 mei 1761 met Aaltie Oedses.

Uit dit huwelijk:

  1 Reinder Wijmers, gedoopt te Tolbert op 24 januari 1762, volgt onder VII.

 

  VII Reinder Wijmers, gedoopt te Tolbert op 24 januari 1762, dochter van Wijmer Reinders (VI) en Aaltie Oedses.    (zie bladzijde 64 van het Hummel boek)

Reinder was gehuwd met Aaltje Jans Hummel, geboren te Zevenhuizen, gedoopt te Leek op 17 oktober 1762, overleden te Zevenhuizen op 9 juni 1821, 58 jaar oud, zoon van Jan Harms Hummeling (landbouwer) en Lutchert Willems.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Reinders Hummel, geboren te Zevenhuizen, gedoopt te Leek op 15 september 1793, volgt onder VIII.

  2 Geert Reinders Hummel, geboren te Zevenhuizen, gedoopt te Leek op 1 maart 1801, overleden te Marum op 25 april 1845, 44 jaar oud.

 

  VIII Wijmer Reinders Hummel, geboren te Zevenhuizen, gedoopt te Leek op 15 september 1793, overleden te Zevenhuizen op 15 januari 1873, 79 jaar oud, zoon van Reinder Wijmers (VII) en Aaltje Jans Hummel.            zie bladzijde 70 van het Hummel boek.

Wijmer is getrouwd op 24 maart 1820, op 26‑jarige leeftijd met Roelfke Jans Middel (28 jaar oud), geboren te Zevenhuizen, gedoopt te Leek op 15 februari 1792, dochter van Jan Girbens Middel en Trijntje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

  1 Aaltje Hummel, geboren te Zevenhuizen op 26 december 1820.

  2 Trijntje Hummel, geboren te Zevenhuizen op 9 april 1822, overleden aldaar op 10 juni 1822, 62 dagen oud.

  3 Trijntje Hummel, geboren te Zevenhuizen op 21 mei 1823, overleden te Appelscha op 23 mei 1873, 50 jaar oud.

  4 Reinder Hummel, geboren te Zevenhuizen gem Leek op 23 september 1825, volgt onder IX a.

  5 Jan Hummel, geboren te Zevenhuizen op 4 maart 1829, volgt onder IX b.

  6 Jeltje Hummel, geboren te Zevenhuizen op 9 februari 1832.

 

  IX a Reinder Hummel, geboren te Zevenhuizen gem Leek op 23 september 1825, overleden te Emmen op 31 mei 1904, 78 jaar oud, zoon van Wijmer Reinders Hummel (VIII) en Roelfke Jans Middel.             (zie bladzijde 84 van het Hummel boek)

Reinder is getrouwd te Zevenhuizen gem Leek op 23 juni 1851, op 25 jarige leeftijd met IJmktje Bruinsma (24 jaar oud), geboren te Zevenhuizen gem Leek op 24 oktober 1826 IJmktje erkend bij K.B. 15 mei 1851 , overleden te Valthermond gem Odoorn op 24 januari 1903, 76 jaar oud, dochter van Tjitte Kornelis Bruinsma en Libkje Klasens Aakster.

Uit dit huwelijk:

  1 Tjitte Hummel, geboren te Tolbert op 8 november 1851, volgt onder X a.

  2 Wijmer Hummel, geboren te Tolbert op 28 december 1853, volgt onder X b.

  3 Lipke Hummel, geboren te Zevenhuizen op 8 februari 1857, volgt onder X c.

  4 Jan Hummel, geboren te Leek op 5 maart 1860, volgt onder X d.

  5 Kornelis Hummel, geboren te Bonnerveen gem Gieten op 15 april 1863, volgt onder X e.

  6 Reinder Hummel, geboren te Bonnerveen gem Gieten op 30 mei 1866, volgt onder X f.

 

  X a Tjitte Hummel, geboren te Tolbert op 8 november 1851, overleden te Emmen op 8 november 1923, 72 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (IX a) en IJmktje Bruinsma.

Tjitte is getrouwd te Odoorn op 13 maart 1878 (getuigen waren Jan Schutrups(landbouwer), Petrus de Ros (klerk), Johannes Bernardus Theodorus Buaje (koopman) en Hendrik Jipping (bakkersknecht)), op 26 jarige leeftijd met Wietske de Vries (23 jaar oud), geboren te Exloërmond gem. Odoorn op 17 oktober 1854, overleden te Emmen op 20 maart 1911, 56 jaar oud, dochter van Karst Roelfs de Vries (arbeider) en Tietje Pool.

Uit dit huwelijk:

  1 Reinder Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 25 december 1878, volgt onder XI a.

  2 Karst Hummel, geboren te Valthermond op 5 maart 1880, overleden te Emmen op 12 juni 1906, 26 jaar oud.

  3 Wijmer Hummel, geboren te Valthermond op 22 december 1882 (ned.hervormd), volgt onder XI b.

  4 Roelf Hummel, geboren te Valtherveen op 13 december 1885, overleden op 8 februari 1949, 63 jaar oud.

  5 IJmtje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 29 juli 1888.

IJmtje is getrouwd te Emmen op 9 maart 1911, op 22 jarige leeftijd met Siebe Maat (23 jaar oud), geboren in het jaar 1888.

  6 Tjeerd Hummel, geboren te Weerdingermarke op 9 december 1891.

  7 Tietje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 12 april 1895, overleden op 8 april 1971, 75 jaar oud.

Tietje was gehuwd met H. Mulder.

  8 Lipke Hummel, geboren te Weerdingerveen gem Emmen op 12 juni 1898, overleden aldaar op 21 juli 1900, 2 jaar oud.

 

  XI a Reinder Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 25 december 1878, overleden te Emmen op 8 december 1908, 29 jaar oud, zoon van Tjitte Hummel (X a) en Wietske de Vries.

Reinder is getrouwd te Emmen op 20 maart 1902, op 23 jarige leeftijd met Hillechina Meesters (19 jaar oud), geboren te Borger in het jaar 1883.

Uit dit huwelijk:

  1 Wietske Hummel.

Wietske was gehuwd met Jacob Bakema, wonende te Utrecht.

  2 Martje Hummel, wonende te Amsterdam.

 

  XI b Wijmer Hummel, arbeider, geboren te Valthermond op 22 december 1882 (ned.hervormd), overleden te Emmen op 1 mei 1950, 67 jaar oud, zoon van Tjitte Hummel (X‑a) en Wietske de Vries.

Wijmer is getrouwd te Emmen op 29 november 1904 (getuigen waren Aalve Veenstra (commies Secretarie), Jean Jacques Engelenberg(ambt.Secretarie), Roelof Bakker en Albertus Grooters(gemeente Veldwachter)), op 21 jarige leeftijd met Marchien de Jonge (19 jaar oud), geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1885 (ned.hervormd), overleden aldaar op 23 juli 1955 Overleden aan een hartstilstand tijdens een uitvoering van de muziek vereniging Prins Hendrik te Emmererfscheidenveen.

 

Emmer Erfscheidenveen

Tragisch einde van jubileumfeest.

  Het jubileumfeest , dat de christelijke muziekvereniging Prins Hendrik Zaterdag zou vieren, is voorlopig uitgesteld. Even voordat het avondfeest zou beginnen, werd een der aanwezigen, de weduwe Hummel, onwel en even later moest een arts constateren, dat de levensgeesten waren geweken. Daarna werd hier op, na een korte toespraak van de heer Woudstra en het gezamenlijk gezongen Gezang 199, afgelast.

, 69 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge en Grietje Jans Dijkstra.

Marchien is een voorkind van Grietje Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

  1 Tjitte Hummel, geboren in het jaar 1905, volgt onder XII a.

  2 Johannes Hummel, geboren op 22 september 1906, volgt onder XII b.

  3 Reinder Hummel, geboren op 13 juli 1908, volgt onder XII c.

  4 Jan Hummel, geboren te Odoorn op 26 augustus 1912 (ned.hervormd), volgt onder XII d.

  5 Wietske Hummel, geboren op 14 januari 1915, volgt onder XII e.

  6 Grietje Hummel, geboren te Emmen op 7 oktober 1916 (ned.hervormd), volgt onder XII f.

  7 IJmke Hummel, geboren te Emmen op 17 december 1923 (ned.hervormd), volgt onder XII g.

 

  XII a Tjitte Hummel, geboren in het jaar 1905, overleden te Roswinkel op 26 april 1961, 56 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

Tjitte is getrouwd te Emmen op 18 september 1926, op 21 jarige leeftijd met Anne Santing (23 jaar oud), geboren 2 juni 1903, overleden op 2 maart 1978, 74  jaar oud.

Zij had van een onbekende man één zoon.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren te Emmen op 19 april 1927.

Wijmer was gehuwd met Z.Gringhuis.

  2 Roelfina Renskina Hummel, geboren te Emmen op 26 januari 1932.

Roelfina was gehuwd met A.H.Hempen.

 

  XII b Johannes Hummel, geboren op 22 september 1906, overleden op 4 februari 1966, begraven te Emmercompascuum, 59 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

Johannes is getrouwd in het jaar 1931, op 25 jarige leeftijd met Hillechien Lasker (22 jaar oud), geboren op 15 augustus 1909, overleden op 7 september 1972, 63 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren op 6 september 1931, volgt onder XIII a.

  2 Pieter Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1932, volgt onder XIII b.

  3 Marchien Hummel, geboren op 26 juli 1933, volgt onder XIII c.

  4 Hendrikje Hummel, geboren te Emmen op 27 juni 1935, volgt onder XIII d.

  5 Wietske Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 23 augustus 1940, volgt onder XIII e.

  6 Jacoba Hummel, geboren op 26 december 1944, volgt onder XIII f.

  7 Grietje Hummel, geboren op 23 september 1948, volgt onder XIII g.

 

  XIII a Wijmer Hummel, geboren op 6 september 1931, overleden op 23 juli 1997, 65 jaar oud, zoon van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Wijmer is getrouwd op 10 februari 1951, op 19 jarige leeftijd met Derkje Zeeman (16 jaar oud), geboren op 8 april 1934.

Uit dit huwelijk:

  1 Hillechien Hummel, geboren op 21 maart 1951.

  2 Jacob Hummel, geboren op 10 juli 1956.

  3 Johannes Hummel, geboren op 3 december 1967.

 

  XIII b Pieter Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1932, overleden te Emmercompascuum op 8 februari 2005, gecremeerd te Emmen, 72 jaar oud, zoon van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Pieter is getrouwd te Hellevoetsluis op 29 juni 1957, op 24 jarige leeftijd met Grietje Egbertje Scholten (20 jaar oud), geboren te Emmen op 27 december 1936.

Uit dit huwelijk:

  1 Johannes Hummel, geboren te Emmercompascuum op 6 juli 1960, volgt onder XIV a.

  2 Hillechiena Hummel, geboren te Emmercompascuum op 25 januari 1962, volgt onder XIV b.

 

  XIV a Johannes Hummel, geboren te Emmercompascuum op 6 juli 1960, zoon van Pieter Hummel (XIII b) en Grietje Egbertje Scholten.

Johannes is getrouwd te Emmen op 26 mei 1988, op 27 jarige leeftijd met Alida Janina Wachtmeester (22 jaar oud), geboren te Emmercompascuum op 1 juli 1965.

Uit dit huwelijk:

  1 Jolanda Alicia Hummel, geboren te Emmercompascuum op 3 september 1991.

  2 Nicole Namara Hummel, geboren te Emmercompascuum op 22 oktober 1995.

 

  XIV b Hillechiena Hummel, geboren te Emmercompascuum op 25 januari 1962, dochter van Pieter Hummel (XIII b) en Grietje Egbertje Scholten.

Hillechiena is getrouwd te Emmen op 8 februari 1985, op 23 jarige leeftijd met Johannes Hermannus Heynen (23 jaar oud), geboren te Emmercompascuum op 29 juni 1961.

Uit dit huwelijk:

  1 Danny Heynen, geboren te Emmercompascuum op 1 maart 1989.

  2 Sandra Heynen, geboren te Emmercompascuum op 21 december 1990.

  3 Ron Heynen, geboren te Emmercompascuum op 15 juli 1994.

 

  XIII c Marchien Hummel, geboren op 26 juli 1933, dochter van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Marchien is getrouwd op 3 mei 1952, op 18  jarige leeftijd met Hendrik Scheve (18 jaar oud), geboren op 27 juli 1933, overleden op 12 april 1981, 47 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Hendrikje Scheve, geboren te Emmen op 9 november 1952, volgt onder XIV c.

  2 Hillechien Scheve, geboren te Emmen op 14 juni 1955, volgt onder XIV d.

  3 Henderika Scheve, geboren te Emmen op 24 september 1956, volgt onder XIV e.

  4 Johanna Scheve, geboren te Emmen op 10 september 1961.

  5 Hendrik Willem Scheve, geboren op 26 oktober 1965, volgt onder XIV f.

 

  XIV c Hendrikje Scheve, geboren te Emmen op 9 november 1952, dochter van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (XIII c).

Hendrikje was gehuwd (1) met Reins.

Uit dit huwelijk:

  1 Ellen Reins, geboren te Bellingwolde op 12 augustus 1976, volgt onder XV.

  Hendrikje is gehuwd (2) met Geert Klaas Nijborg, geboren te Groningen op 30 maart 1952.

 

XV Ellen Reins, geboren te Bellingwolde op 12 augustus 1976, dochter van Reins en Hendrikje Scheve (XIV c).

Ellen is gehuwd met Eugène Even, geboren te Bellingwolde op 9 juni 1976.

Uit dit huwelijk:

  1 Wout Even, geboren op 7 juni 1999.

 

  XIV d Hillechien Scheve, geboren te Emmen op 14 juni 1955, dochter van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (XIII c).

Hillechien is gehuwd met Pieter Feijen, geboren te Emmen op 5 augustus 1954.

Uit dit huwelijk:

  1 Robert Feijen, geboren te Emmen op 23 mei 1979.

  2 Andrea Feijen, geboren te Emmen op 16 april 1982.

 

  XIV e Henderika Scheve, geboren te Emmen op 24 september 1956, dochter van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (XIII c).

Henderika is gehuwd met Luchien Strating, geboren te Emmen op 12 januari 1956.

Uit dit huwelijk:

  1 Lambertus Strating, geboren te Emmen op 14 augustus 1983.

  2 Hendrik Strating, geboren te Emmen op 19 juli 1986.

 

  XIV f Hendrik Willem Scheve, geboren op 26 oktober 1965, zoon van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (XIII c).

Hendrik is gehuwd met Berendina Anna Blokzijl, geboren te Dalen op 11 februari 1973.

Uit dit huwelijk:

  1 Bertinus Andreas Bryan Scheve, geboren te Hardenberg op 27 november 1992.

  2 Hedwinus Bernardus Hendrikus Scheve, geboren te Hardenberg op 6 augustus 1997.

 

  XIII d Hendrikje Hummel, geboren te Emmen op 27 juni 1935, dochter van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Hendrikje is getrouwd te Emmen op 16 maart 1957, op 21 jarige leeftijd met Derk Smit (26 jaar oud), geboren te Emmen op 5 februari 1931.

Uit dit huwelijk:

  1 Hendrik Smit, geboren te Emmen op 27 november 1961.

  2 Johannes Smit, geboren te Emmen op 28 februari 1964.

  3 Pieter Geert Smit, geboren te Emmen op 24 september 1969.

 

  XIII e Wietske Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 23 augustus 1940, dochter van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Wietske is getrouwd te Emmen op 27 februari 1960, op 19‑jarige leeftijd met Petrus Hartman (24 jaar oud), geboren op 6 april 1935, overleden te Emmen op 31 juli 1999, 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Albert Hartman, geboren te Emmen op 15 oktober 1961.

  2 Wietske Hillegien Hartman, geboren te Emmen op 7 juni 1963.

  3 Janke Hartman, geboren te Emmen op 6 april 1965.

  4 Petra Hartman, geboren te Emmen op 3 september 1971.

 

  XIII f Jacoba Hummel, geboren op 26 december 1944, dochter van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Jacoba is getrouwd in het jaar 1961, op 17 jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Sake Bos (19 jaar oud), geboren in het jaar 1942.

Uit dit huwelijk:

  1 Lukas Bos, geboren op 8 november 1961, volgt onder XIV g.

  2 Johan Bos, geboren op 26 oktober 1967, volgt onder XIV h.

  Jacoba woonde sinds 1982 samen (2) met Henderikus Groen.

 

XIV g Lukas Bos, geboren op 8 november 1961, zoon van Sake Bos en Jacoba Hummel (XIII f).

Lukas is getrouwd in het jaar 1981, op 20 jarige leeftijd met Gerda Harkema (19 jaar oud), geboren op 21 december 1962.

Uit dit huwelijk:

  1 Monique Bos, geboren op 10 april 1982.

  2 Miranda Bos, geboren op 10 november 1983.

  3 Richard Bos, geboren op 28 maart 1988.

  4 Jaqueline Bos, geboren op 15 augustus 1992.

 

  XIV h Johan Bos, geboren op 26 oktober 1967, zoon van Sake Bos en Jacoba Hummel (XIII f).

Johan is getrouwd  met Astrid H.J.Grootjans , geboren op 8 juni 1970.

Uit dit huwelijk:

  1 Melissa Bos, geboren op 9 augustus 1995.

  2 Danièlle Bos, geboren op 24 maart 1998.

 

 

XIII g Grietje Hummel, geboren op 23 september 1948, dochter van Johannes Hummel (XII b) en Hillechien Lasker.

Grietje is getrouwd op 10 september 1971, op 22 jarige leeftijd met Freerk Mulder (25 jaar oud), geboren op 11 juli 1946.

Uit dit huwelijk:

  1 Marco Mulder, geboren op 3 augustus 1973. Marco heeft sinds november 2001 een lat relatie met Anja Schoonewille geb. 30 november 1969

  2 Jeroen Mulder, geboren op 2 mei 1976. Jeroen is op 26 mei 2006 getrouwd  te Emmen met Marinka Wittendorp geb 2 september 1980.

Uit dit huwelijk:

Maud Mulder geboren te Emmen op 14 september 2007.

 

  XII c Reinder Hummel, geboren op 13 juli 1908, overleden op 9 november 1964, 56 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

Reinder is getrouwd in het jaar 1928, op 20 jarige leeftijd met Lammechien Beekman (17 jaar oud), geboren op 11 november 1911, overleden op 20 augustus 1976, 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 2 mei 1928, overleden te Australië op 3 mei 1998, 70 jaar oud.

Wijmer is getrouwd op 2 november 1950, op 22 jarige leeftijd met Leny Jansen (19 jaar oud), geboren op 21 juni 1931.

  2 Geert Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 1 januari 1930, wonende te Coevorden, overleden te Beilen op 12 november 2002, begraven te Emmer Compascuum, 72 jaar oud.

  3 Marchiem Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 17 december 1932, volgt onder XIII h.

  4 Jan Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 19 juli 1937, volgt onder XIII i.

  5 Rimktje Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 22 augustus 1942.

Rimktje is getrouwd op 22 november 1967, op 25 jarige leeftijd met Jack Schoneveld (23 jaar oud), geboren op 17 september 1944.

  6 Tjitte Hummel, geboren te Emmen op 20 mei 1944, overleden aldaar op 19 augustus 1944 overleden aan kinkhoest., 91 dagen oud.

 

  XIII h Marchiem Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 17 december 1932, overleden aldaar op 3 september 1979, 46 jaar oud, dochter van Reinder Hummel (XII c) en Lammechien Beekman.

Marchiem was gehuwd met Geert Meijers.

Uit dit huwelijk:

  1 Ina Meijers.

 

  XIII i Jan Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 19 juli 1937, wonende te Nieuwegein, overleden aldaar op 20 november 1994, 57 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (XII c) en Lammechien Beekman.

Jan is getrouwd op 23 mei 1959, op 21 jarige leeftijd met Jannie Naaijer (19 jaar oud), geboren op 21 april 1940, wonende te Nieuwegein, overleden aldaar op 27 april 1997, 57 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Rein Hummel, geboren te Emmercompascuum op 10 december 1959.

  2 Hendrik Jan Hummel, geboren te Emmen op 6 april 1963.

 

  XII d Jan Hummel, geboren te Odoorn op 26 augustus 1912 (ned.hervormd), overleden te Emmererfscheidenveen op 24 maart 1978, 65 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

Jan is getrouwd in mei 1935, op 22 jarige leeftijd met Geertje Idema (21 jaar oud), geboren op 29 april 1914, overleden op 25 februari 1989, 74 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Marchien Hummel, geboren op 15 december 1935, volgt onder XIII j.

  2 Hillechien Hummel, geboren op 11 augustus 1938.

Hillechien is gehuwd met Henk Ossel.

  3 Wijmer Hummel, geboren op 15 december 1947.

Wijmer was gehuwd met L.de Groot.

 

  XIII j Marchien Hummel, geboren op 15 december 1935, dochter van Jan Hummel (XII d) en Geertje Idema.

Marchien is gehuwd met Alle Kappen, geboren te Gieten op 8 mei 1936, zoon van Jakob Kappen (veenarbeider) en Grietje Lever.

Uit dit huwelijk:

  1 Jacob Kappen, geboren te Emmercompascuum op 21 oktober 1959.

  2 Jan Kappen, geboren te Emmercompascuum op 24 maart 1963.

 

  XII e Wietske Hummel, geboren op 14 januari 1915, overleden te Emmen op 17 april 1970, begraven op de Wolfsbergen te Emmen, 55 jaar oud, dochter van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

Wietske is in ondertrouw gegaan te Emmen op 3 maart 1933 en getrouwd aldaar op 18 maart 1933 (getuigen waren Harbert Jonkman Concierge en Jan Albertus Weuring Klerk), op 18 jarige leeftijd met Jakob Zuidema (20 jaar oud), veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT, geboren op 17 december 1912, overleden te Emmen op 26 mei 1975, begraven op de Wolfsbergen te Emmen, 62 jaar oud, zoon van Willem Zuidema (schipper) en Johanna Kappen.

Uit dit huwelijk:

  1 Willem Zuidema, fabrieksarbeider, geboren te Emmererfscheidenveen op 25 augustus 1933.

Willem is getrouwd te Emmeloord op 19 mei 1973 (getuigen waren Leentje Trijntje Poel Zr.Bruid en Marchien Zuidema Zr.Bruidegom), op 39‑jarige leeftijd met Grietje Poel (39 jaar oud), huisvrouw, geboren op 20 juli 1933.

  2 Wijmer Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 10 september 1936, overleden te Assen (ziekenhuis) op 22 april 1937, begraven te Emmererfscheidenveen, 224 dagen oud.

  3 Marchien Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 21 maart 1938, volgt onder XIII k.

  4 Johanna Jantina Zuidema, geboren te Kanaal A Zz Emmererfscheidenveen op 15 april 1941, volgt onder XIII l.

  5 Grietus Wijmer Zuidema ook genaamd Wiemer, geboren te Emmererfscheidenveen op 30 september 1944, volgt onder XIII m.

  6 Poppe Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 17 december 1945, volgt onder XIII n.

  7 Ymke Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 19 april 1949, volgt onder XIII o.

  8 Wietske Zuidema, geboren te Emmen op 18 juni 1956, volgt onder XIII p.

 

  XIII k Marchien Zuidema, werkster, geboren te Emmererfscheidenveen op 21 maart 1938, wonende aldaar en te Emmen, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (XII e).

Marchien is in ondertrouw gegaan te Emmen op 6 januari 1961 en getrouwd aldaar op 10 februari 1961 (getuigen waren Jan de Jonge Br.Brg. en Willem Zuidema Br.Br,), op 22 jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 7 januari 1992 van) Henderikus de Jonge (24 jaar oud), zuivelbewerker en fabrieksarbeider, geboren op 1 oktober 1936.

Uit dit huwelijk:

  1 Ria de Jonge, geboren op 24 augustus 1961, volgt onder XIV i.

  2 Jacob de Jonge, geboren op 5 juni 1964, volgt onder XIV j.

  Marchien heeft sinds 1998 een LAT relatie (2) met Gezienus van der Vlag, geboren op 12 november 1934.

 

XIV i Ria de Jonge, geboren op 24 augustus 1961, dochter van Henderikus de Jonge (zuivelbewerker en fabrieksarbeider) en Marchien Zuidema (XIII k).

Ria is getrouwd te Uelsen Duitsland op 16 maart 1984, getrouwd te Ev.Geref.Kerk te Wilsum Duitsland voor de kerk, op 22  jarige leeftijd met Dietrich Scholten (27 jaar oud), geboren te Wilsum (Dld) op 26 maart 1956.

Uit dit huwelijk:

  1 Marita Scholten, geboren te Nordhorn (Dld) op 12 november 1985.

  2 Jens Scholten, geboren te Wilsum (Dld) op 15 december 1987.

  3 Lisa Scholten, geboren te Wilsum (Dld) op 10 oktober 1993.

 

  XIV j Jacob de Jonge, geboren op 5 juni 1964, zoon van Henderikus de Jonge (zuivelbewerker en fabrieksarbeider) en Marchien Zuidema (XIII k).

Jacob is getrouwd te Sleen op 12 april 1991, op 26 jarige leeftijd met Gretha Ossel (24 jaar oud), geboren op 23 maart 1967.

Uit dit huwelijk:

  1 Kevin de Jonge, geboren te Roswinkel op 11 juli 1995.

  2 Corien de Jonge, geboren te Nieuw Weerdinge op 8 maart 1999.

 

  XIII l Johanna Jantina Zuidema, huisvrouw, geboren te Kanaal A Zz Emmererfscheidenveen op 15 april 1941, wonende te Emmererfscheidenveen,Emmen,Klazienaveen,Emmen, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (XII e).

Johanna is in ondertrouw gegaan te Emmen op 21 februari 1962 en getrouwd aldaar op 9 maart 1962 (Gemeentehuis te Emmen), getrouwd te Emmen in de Hervormde Kapel(Ds. Tj. Alkema) Zie, nu toe dat ge alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. voor de kerk (getuigen waren Jan van Klinken Br.Bruidegom en Willem Zuidema Br.Bruid), op 20 jarige leeftijd met Ebel van Klinken (22 jaar oud), Rijwielhersteller, conducteur NS, sporthalbeheerder en adm.med.Politie, geboren te Tweede Exloërmond gem.Odoorn op 17 maart 1939, gedoopt te Tweede Exloërmond Ned.Herv.Kerk op 23 april 1939, wonende te Tweede Exloërmond gem.Odoorn, te Utrecht, te Emmen, te Klazienaveen en te Emmen, zoon van Klaas van Klinken (kruidenier,arbeider,analist) en Klaasien Vos (huisvrouw).

Uit dit huwelijk:

  1 Klaas van Klinken, geboren te Emmen J.de Boerstraat 8 op 16 november 1962, gedoopt te Emmen Herv.Kapel Ds. Tj.Alkema op 23 december 1962, volgt onder XIV k.

  2 Wietske van Klinken, administratief, geboren te Emmen Dr.J.Bergsmastraat 1 op 8 september 1965, gedoopt te Emmen op 16 januari 1966 Ik heb uw bij uw naam geroepen gij zijt mijn. Ps.105:8a Ds.T.J.Alkema, wonende aldaar en te Klazienaveen,.

 

  XIV k Klaas van Klinken, Hoofdconcucteur der Nederlandsche Spoorwegen, geboren te Emmen J.de Boerstraat 8 op 16 november 1962, gedoopt te Emmen Herv.Kapel Ds. Tj.Alkema op 23 december 1962, wonende te Emmen, Klazienaveen,Emmen,Zwolle, zoon van Ebel van Klinken (Rijwielhersteller, conducteur NS, sporthalbeheerder en adm.med.Politie) en Johanna Jantina Zuidema (XIII‑l).

Klaas is getrouwd te Zwolle in de Schepenzaal van het Stadhuis op 1 september 1992, op 29 jarige leeftijd met Annemieke Haegens (26 jaar oud), geboren te Rotterdam op 24 februari 1966, wonende te Zwolle, dochter van Casparus Haegens en Geertruida Alida van Deelen.

Uit dit huwelijk:

  1 Jasper van Klinken, geboren te Zwolle op 22 mei 1995, wonende aldaar.

  2 Madelief van Klinken, geboren te Sophia Ziekenhuis te Zwolle op 4 januari 2000, wonende te Zwolle.

 

  XIII m Grietus Wijmer Zuidema ook genaamd Wiemer, fabrieksarbeider en beheerder wijkcentrum, geboren te Emmererfscheidenveen op 30 september 1944, wonende te Emmen, zoon van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (XII e).

Wiemer is in ondertrouw gegaan op 24 april 1967 en getrouwd te Emmen op 24 mei 1967 (getuigen waren Johanna Kappen Grootmoeder Bruidegom en Harm Masselink Grootvader Bruid), op 22 jarige leeftijd met Grietien Masselink (22 jaar oud), kookster, geboren op 5 mei 1945.

Uit dit huwelijk:

  1 Edwin Zuidema, geboren te Emmen op 2 maart 1973, volgt onder XIV l.

  2 Emiel Zuidema, geboren te Emmen op 29 december 1974, volgt onder XIV m.

 

  XIV l Edwin Zuidema, geboren te Emmen op 2 maart 1973, wonende aldaar, zoon van Grietus Wijmer Zuidema (XIII m) en Grietien Masselink.

Edwin woont sinds 19 april 1997 samen met Claudia Voss, geboren te Zwartemeer op 18 januari 1972, wonende te Emmen.

Uit deze relatie:

  1 Kyra Zuidema, geboren te Scheperziekenhuis Emmen op 7 september 2000, wonende te Emmen.

  2 Tessa Zuidema, geboren te Emmen in het Scheperziekenhuis op 30 mei 2002.

 

  XIV m Emiel Zuidema, geboren te Emmen op 29 december 1974, zoon van Grietus Wijmer Zuidema (XIII‑m) en Grietien Masselink.

Emiel woont sinds 1998 samen met Miriam Ottens, geboren op 10 januari 1975.

Uit deze relatie:

  1 Lian Zuidema, geboren te Emmen op 20 mei 2002.

  2 Anouk Zuidema, geboren te Emmen op 18 december 2003.

 

  XIII n Poppe Zuidema, fabrieksarbeider en monteur gaswacht, geboren te Emmererfscheidenveen op 17 december 1945, zoon van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (XII e).

Poppe is in ondertrouw gegaan op 1 juni 1967 en getrouwd te Emmen op 4 augustus 1967, getrouwd te Emmen Bapt.Kerk Prinsenlaan (Ds.J.Bouritius) voor de kerk (getuigen waren Johanna Kappen Grootmoeder Brg. en Trientje Gringhuis Grootmoeder Br.), op 21 jarige leeftijd met Henderika Blank (20 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Nieuw Weerdinge op 3 oktober 1946.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje Zuidema, geboren te Emmen op 12 juni 1968, wonende aldaar.

Grietje is getrouwd te Emmen op 26 augustus 1994, op 26‑jarige leeftijd met Eppo Veendorp (32 jaar oud), geboren te Winschoten op 11 maart 1962, wonende te Emmen.

  2 Jakob Zuidema, geboren te Emmen op 14 oktober 1972, volgt onder XIV n.

  3 Robert Zuidema, geboren te Emmen op 17 oktober 1973, volgt onder XIV o.

 

  XIV n Jakob Zuidema, verwarmingsmonteur, geboren te Emmen op 14 oktober 1972, wonende te Emmercompascuum, zoon van Poppe Zuidema (XIII n) en Henderika Blank.

Jakob is getrouwd te Gemeentehuis Emmen op 4 juli 2003, op 30‑jarige leeftijd met Wilma Oebeles, wonende te Emmercompascuum.

Uit dit huwelijk:

  1 Roy Zuidema, geboren te Emmen Scheperziekenhuis op 29 december 2000.

 

  XIV o Robert Zuidema, tegelzetter, geboren te Emmen op 17 oktober 1973, wonende te Emmercompascuum, zoon van Poppe Zuidema (XIII n) en Henderika Blank.

Robert woont samen met Harmina Bernsen, wonende te Emmen

Uit deze relatie:

  1 Lars Zuidema, geboren te Emmer Compascuum op 20 februari 2001.

  2 Sven Zuidema, geboren te Emmen (Scheperziekenhuis) op 7 december 2003.

 

  XIII o Ymke Zuidema, fabriekarbeidster, geboren te Emmererfscheidenveen op 19 april 1949, wonende aldaar, te Emmen, te Emmererscheidenveen en te Emmen, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (XII e).

Ymke is in ondertrouw gegaan op 30 juni 1967 en getrouwd te Emmen op 18 juli 1967, getrouwd te Emmererfscheidenveen (Ds.H.Botma) voor de kerk (getuigen waren Willem Zuidema Br.Bruid en Pier Prins Oom Brg.), op 18 jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1992 van) Willem Schippers, monteur.

Uit dit huwelijk:

  1 Wietske Margaretha Schippers ook genaamd Marga, geboren te Emmererfscheidenveen op 20 januari 1968, volgt onder XIV p.

  2 Jacqueline Schippers, geboren te Emmercompascuum op 6 december 1970, volgt onder XIV q.

  3 Jacob Schippers, geboren te Emmercompascuum op 9 april 1974, volgt onder XIV r.

  Yneke woont sinds 23 juli 1994 samen (2) met Wolter Jelle Nijenhuis, verkoper kledingzaak, geboren te Oudeschoot op 13 juli 1946.

 

XIV p Wietske Margaretha Schippers ook genaamd Marga, geboren te Emmererfscheidenveen op 20 januari 1968, dochter van Willem Schippers (monteur) en Ymke Zuidema (XIII o).

 

  XIV q Jacqueline Schippers, geboren te Emmercompascuum op 6 december 1970, dochter van Willem Schippers (monteur) en Ymke Zuidema (XIII o).

Jacqueline woonde samen met Michel Klomstra.

Uit deze relatie:

  1 Mila Marel Klomstra, geboren te Martinie Ziekenhuis Groningen op 24 december 2000.

 

  XIV r Jacob Schippers, geboren te Emmercompascuum op 9 april 1974, zoon van Willem Schippers (monteur) en Ymke Zuidema (XIII o).

Jacob is in ondertrouw gegaan op 13 september 2000 en getrouwd op 2 november 2000, op 26 jarige leeftijd met Claudia Gortmaker.

Uit dit huwelijk:

  1 Jessie Anya Schippers, geboren te Emmen op 20 december 2002.

 

  XIII p Wietske Zuidema, kantoorbediende en bejaarden verzorgster, geboren te Emmen op 18 juni 1956, wonende aldaar, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (XII e).

Wietske is in ondertrouw gegaan op 11 juni 1974 en getrouwd te Emmen op 16 augustus 1974 (getuigen waren Roelof Schepers (vriend) en Willem Zuidema (br.Bruid)), op 18 jarige leeftijd met Wilhelmus Antoius Wientjes (21 jaar oud), vrachtwagen chauffeur, geboren te Bemmel op 18 november 1952.

Uit dit huwelijk:

  1 Eelco Wientjes, geboren te Emmen op 16 september 1978.

  2 Vera Wientjes, geboren te Emmen op 29 augustus 1982, volgt onder XIV s.

 

  XIV s Vera Wientjes, geboren te Emmen op 29 augustus 1982, dochter van Wilhelmus Antoius Wientjes (vrachtwagen chauffeur) en Wietske Zuidema (XIII p).

Vera woont samen met Martijn van de Vijver.

Uit deze relatie:

  1 Dani van de Vijver, geboren in het Scheperziekenhuis te Emmen op 29 juli 2004.

 

  XII f Grietje Hummel, geboren te Emmen op 7 oktober 1916 (ned.hervormd), dochter van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

Grietje is getrouwd op 28 mei 1938, op 21 jarige leeftijd met Frederikus Neef (21 jaar oud), geboren op 1 juni 1916, overleden te Emmercompascuum op 26 november 1982, 66 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Roelie Neef, geboren op 26 augustus 1938, volgt onder XIII q.

  2 Marchien Neef, geboren op 20 december 1939, volgt onder XIII r.

  3 Willem Neef, geboren op 20 maart 1942, volgt onder XIII s.

 

  XIII‑q Roelie Neef, geboren op 26 augustus 1938, dochter van Frederikus Neef en Grietje Hummel (XII f).

Roelie is getrouwd te Enschede op 30 november 1962, op 24‑jarige leeftijd met Geert Westerhof.

Uit dit huwelijk:

  1 Dinie Westerhof.

 

  XIII‑r Marchien Neef, geboren op 20 december 1939, dochter van Frederikus Neef en Grietje Hummel (XII f).

Marchien is getrouwd te Enschede op 2 november 1962, op 22 jarige leeftijd met Jurrien Steenkamp (22 jaar oud), geboren in het jaar 1940, overleden op 3 augustus 1992, 52 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Berend Steenkamp ook genaamd Bennie, geboren te Enschede op 1 mei 1964.

  2 Margriet Steenkamp.

 

  XIII s Willem Neef, geboren op 20 maart 1942, zoon van Frederikus Neef en Grietje Hummel (XII f).

Willem is getrouwd te Enschede op 18 januari 1963, op 20 jarige leeftijd met Coba Staalsmid.

Uit dit huwelijk:

  1 Frederikus Neef, geboren te Enschede op 23 maart 1964.

 

  XII g IJmke Hummel, geboren te Emmen op 17 december 1923 (ned.hervormd), dochter van Wijmer Hummel (XI b) en Marchien de Jonge.

IJmke is getrouwd op 14 oktober 1944, op 20 jarige leeftijd met Albert Katuin (19 jaar oud), geboren op 30 november 1924, overleden te Emmen op 4 augustus 2001, gecremeerd te Emmen op 9 Augustus 2001, 76 jaar oud, zoon van Pieter Katuin en Grietje Schoonbeek.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje Katuin, geboren te Emmererfscheidenveen op 2 februari 1945, volgt onder XIII t.

  2 Marchien Katuin, geboren op 5 april 1949, volgt onder XIII u.

 

  XIII t Grietje Katuin, geboren te Emmererfscheidenveen op 2 februari 1945, dochter van Albert Katuin en IJmke Hummel (XII g).

Grietje is getrouwd in het jaar 1966, op 21 jarige leeftijd met Albert Gringhuis (23 jaar oud), geboren op 24 maart 1943.

Uit dit huwelijk:

  1 Bonne Albert Gringhuis.

  2 Ymke Roelfina Gringhuis.

  3 Margriet Gringhuis.

 

  XIII u Marchien Katuin, geboren op 5 april 1949, dochter van Albert Katuin en IJmke Hummel (XII g).

Marchien is getrouwd te Emmen in het jaar 1968, op 19 jarige leeftijd met Albert Christ (25 jaar oud), geboren op 26 december 1943.

Uit dit huwelijk:

  1 Daniël Christ.

  2 Edwin Christ.

 

  X‑b Wijmer Hummel, geboren te Tolbert op 28 december 1853, overleden te Weerdingermarke op 20 april 1894, 40 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (IX a) en IJmktje Bruinsma.

Wijmer is getrouwd op 17 maart 1877, op 23 jarige leeftijd met Willemtje Onrust (22 jaar oud), geboren te Gieterveen op 3 februari 1855, overleden te Emmen op 18 mei 1932, 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 IJmtje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 10 februari 1878.

IJmtje is getrouwd te Emmen op 4 februari 1904, op 25 jarige leeftijd met Douwe Jongbloed (23 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1881.

  2 Albert Hummel, geboren te Weerdingermarke op 12 november 1879, volgt onder XI c.

  3 Reinder Hummel, geboren te Munsterscheveld gem Emmen op 27 januari 1882, volgt onder XI d.

  4 Metje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 17 augustus 1884.

Metje is getrouwd te Emmen op 13 februari 1908, op 23 jarige leeftijd met Remmelt Folkerts (24 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1884.

  5 Lipje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 18 april 1887, overleden te Groningen op 12 april 1929, 41 jaar oud.

Lipje is getrouwd te Emmen op 4 maart 1909, op 21 jarige leeftijd met Sale van Veen (23 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1886, wonende aldaar.

  6 Geertje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 11 september 1889.

Geertje is getrouwd te Emmen op 6 februari 1913, op 23 jarige leeftijd met Jan Davids (24 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1889, wonende te Roswinkel.

  7 Willemtje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 26 juli 1892.

Willemtje is getrouwd te Emmen op 19 maart 1921, op 28 jarige leeftijd met Reint Nieuwenweg (21 jaar oud), geboren te Onstwedde in het jaar 1900.

  8 Wijmer Hummel, geboren te Weerdingermarke op 9 december 1894, volgt onder XI e.

 

  XI c Albert Hummel, geboren te Weerdingermarke op 12 november 1879, zoon van Wijmer Hummel (X b) en Willemtje Onrust.

Albert was gehuwd met Harmke Hof, geboren in het jaar 1884.

Uit dit huwelijk:

  1 Metje Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1913, overleden aldaar op 19 april 1914, 1 jaar oud.

  2 Reinder Hummel, geboren te Emmen in april 1920, overleden aldaar op 17 mei 1920, 1 maand oud.

  3 Willemtje Hummel.

Willemtje was gehuwd met J.Hofman, wonende te Borne.

  4 Rink Hummel, wonende te Enschede.

Rink was gehuwd met Harmanna de Jonge, wonende te Enschede.

  5 Wijmer Hummel, wonende te Enschede.

Wijmer was gehuwd met Maria Helena Smit.

  6 Metje Hummel.

Metje was gehuwd met J.Kuik, wonende te Enschede.

  7 Rijnder Hummel, wonende te Enschede.

Rijnder was gehuwd met Sientje Krommendijk.

  8 Jacoba Hummel.

  9 Albert Hummel, wonende te Enschede.

Albert was gehuwd met Aaltje de Jonge.

 

  XI d Reinder Hummel, geboren te Munsterscheveld gem Emmen op 27 januari 1882, zoon van Wijmer Hummel (X b) en Willemtje Onrust.

Reinder is getrouwd te Emmen op 28 februari 1907, op 25 jarige leeftijd met Ijmkje Jongbloed (22 jaar oud), geboren te Valgtwedde in het jaar 1885.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1912, overleden aldaar op 4 februari 1915, 3 jaar oud.

  2 Ijmtje Hummel, geboren te Emmen in februari 1920, overleden aldaar op 17 maart 1920, 1 maand oud.

  3 Albert Hummel, geboren te Emmen op 14 januari 1921, overleden aldaar op 21 januari 1921, 7 dagen oud.

  4 Willemtje Hummel.

Willemtje was gehuwd met L.Koelman, wonende te Enschede.

  5 Lubbechien Hummel.

Lubbechien was gehuwd met P.Brouwer, wonende te Enschede.

  6 Geesje Hummel.

Geesje was gehuwd met G.Holle, wonende te Enschede.

  7 Jantje Hummel.

Jantje was gehuwd met J.Kloppenburg, wonende te Enschede.

  8 Wijmer Hummel, wonende te Enschede.

Wijmer was gehuwd met Grietje Oldenkamp.

 

  XI e Wijmer Hummel, geboren te Weerdingermarke op 9 december 1894, overleden te Groningen op 17 oktober 1928, 33 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (X b) en Willemtje Onrust.

Wijmer is getrouwd te Emmen op 13 maart 1920, op 25 jarige leeftijd met Antje Grevink (23 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1897.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1928, overleden aldaar op 26 september 1929, 1 jaar oud.

  2 Willemtje Hummel.

Willemtje was gehuwd met L.de Roo, wonende te Canada.

  3 Berend Hummel, wonende te Emmen.

Berend was gehuwd met A.Dol.

  4 Henk Hummel.

 

  X c Lipke Hummel, geboren te Zevenhuizen op 8 februari 1857, overleden te Emmen op 13 oktober 1937, 80 jaar oud, dochter van Reinder Hummel (IX a) en IJmktje Bruinsma.

Lipke is getrouwd te Odoorn op 22 maart 1879, op 22 jarige leeftijd met haar neef Wiemer Hummel (23 jaar oud), geboren te Leek op 2 mei 1855, overleden te Emmen op 31 maart 1940, 84 jaar oud, zoon van Jan Hummel (IX b) en Teerske Bruinsma.

Uit dit huwelijk:

  1 Teerske Hummel, geboren te Valthermond op 21 februari 1880.

Teerske is getrouwd te Emmen op 19 januari 1905, op 24‑jarige leeftijd met Fokke Duursma.

  2 Reinder Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 16 februari 1882.

Reinder is getrouwd te Emmen op 8 april 1909, op 27 jarige leeftijd met Annigje Klaster (26 jaar oud), geboren te Sleen in het jaar 1883, overleden te Emmen op 25 november 1918, 35 jaar oud.

  3 Jan Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 18 november 1884, overleden aldaar op 7 november 1886, 1 jaar oud.

  4 Jan Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 21 februari 1887.

Jan is getrouwd te Emmen op 2 maart 1916, op 29 jarige leeftijd met Annechien Pijpker (23 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1893.

  5 Tjidde Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 16 december 1889, overleden aldaar op 30 mei 1890, 165 dagen oud.

  6 Tjidde Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 23 december 1891, overleden te Valtherveen gem Odoorn op 9 september 1895, 3 jaar oud.

  7 Wiemer Hummel, geboren te Weerdingerveen gem Emmen op 5 juni 1898.

  8 Cornelis Hummel, geboren te Weerdingerveen gem Emmen op 2 januari 1901, overleden aldaar op 7 januari 1904, 3 jaar oud.

 

  X d Jan Hummel, geboren te Leek op 5 maart 1860, overleden te Emmen op 9 januari 1931, 70 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (IX a) en IJmktje Bruinsma.

Jan is getrouwd te Emmen op 20 maart 1891, op 31 jarige leeftijd met Rensktje Akker (18 jaar oud), geboren te Leek op 15 augustus 1872.

Uit dit huwelijk:

  1 Reinder Hummel, geboren te Weerdingermarke Gem Emmen op 12 juli 1892, overleden te Emmen op 21 mei 1900, 7 jaar oud.

  2 Halbe Hummel, geboren te Emmen op 11 september 1893, overleden te Nieuw Weerdinge op 8 oktober 1966, 73 jaar oud.

Halbe is getrouwd op 30 augustus 1917, op 23 jarige leeftijd met Ester Schimmel (20 jaar oud), geboren te Odoorn op 5 oktober 1896, overleden op 30 augustus 1988, begraven te Nieuw Weerdinge, 91 jaar oud.

  3 Ymktje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 4 mei 1895.

Ymktje is getrouwd te Emmen op 2 september 1915, op 20 jarige leeftijd met Jan Lassche (19 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1896.

  4 Hillebrand Hummel, geboren te Weerdingermarke op 8 mei 1897.

Hillebrand is getrouwd te Emmen op 8 februari 1919, op 21 jarige leeftijd met Martje Timmer (23 jaar oud), geboren in het jaar 1896.

  5 Hiltje Hummel, geboren te Weerdingerveen op 6 september 1898, overleden te Valtherveen op 23 november 1900, 2 jaar oud.

  6 Reinder Hummel, geboren te Valtherveen gem Odoorn op 9 mei 1901.

  7 Eise Hummel, geboren te Odoorn op 25 april 1903, overleden te Valthermond gem Odoorn op 7 november 1903, 196 dagen oud.

 

  X e Kornelis Hummel, geboren te Bonnerveen gem Gieten op 15 april 1863, overleden te Groningen op 23 november 1933, 70 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (IX a) en IJmktje Bruinsma.

Kornelis is getrouwd te Emmen op 30 maart 1888, op 24 jarige leeftijd met Antje Hollander (19 jaar oud), geboren te Odoornerveen op 15 juni 1868.

Uit dit huwelijk:

  1 Reinder Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 14 oktober 1888.

Reinder is getrouwd te Emmen op 21 augustus 1913, op 24 jarige leeftijd met Maatje Akker (19 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1894.

  2 Lutske Hummel, geboren te Weerdingermarke op 25 april 1890.

Lutske is getrouwd te Emmen op 6 maart 1913, op 22 jarige leeftijd met Jan Hummel (24 jaar oud), geboren te Valthermond gem Odoorn op 11 juli 1888, zoon van Tjidde Hummel (X‑g) en Auktje Jans Dijkstra.

  3 Ymktje Hummel, geboren te Weerdingermarke op 24 augustus 1891.

Ymktje is getrouwd te Emmen op 11 september 1913, op 22 jarige leeftijd met Lammert Grooten (22 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1891.

  4 Grietje Hummel, geboren te Weerdingerveen op 4 augustus 1893.

Grietje is getrouwd te Emmen op 4 maart 1915, op 21 jarige leeftijd met Homme Sipkens (24 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1891.

  5 Hendrik Hummel, geboren te Weerdingerveen op 4 november 1895, volgt onder XI f.

  6 Liptje Hummel, geboren te Weerdingerveen op 25 januari 1898.

Liptje is getrouwd te Emmen op 15 mei 1920, op 22 jarige leeftijd met Laurens Bakker (23 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1897.

  7 Kornelis Hummel, geboren te Weerdingerveen op 12 juli 1900.

Kornelis is getrouwd te Emmen op 22 april 1922, op 21 jarige leeftijd met Jakobje Lassche (20 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1902.

  8 Antje Hummel, geboren te Nieuw Weerdinge op 10 augustus 1902.

 

  XI f Hendrik Hummel, geboren te Weerdingerveen op 4 november 1895, zoon van Kornelis Hummel (X e) en Antje Hollander.

Hendrik is getrouwd te Emmen op 23 mei 1918, op 22 jarige leeftijd met Klaaske van der Wei (19 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1899.

Uit dit huwelijk:

  1 Johannes Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1925, overleden aldaar op 26 oktober 1926, 1 jaar oud.

 

  X f Reinder Hummel, geboren te Bonnerveen gem Gieten op 30 mei 1866, overleden te Gieten op 7 maart 1929, 62 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (IX a) en IJmktje Bruinsma.

Reinder is getrouwd te Emmen op 17 februari 1893, op 26 jarige leeftijd met Diewerke Pijpker (18 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1875.

Uit dit huwelijk:

  1 Reinder Hummel, geboren te Weerdingermarke Gem Emmen op 27 maart 1893, volgt onder XI g.

  2 Pieter Hummel, geboren te Weerdingermarke Gem Emmen op 24 maart 1894, overleden te Emmen op 6 maart 1929, 34 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Emmen op 16 november 1916, op 22 jarige leeftijd met Dieuwke Schipper (23 jaar oud), geboren te Vetstukken gem Odoorn op 1 september 1893, overleden te Nieuw Weerdinge op 6 juni 1973, 79 jaar oud.

  3 Tjitte Hummel, geboren te Weerdingermarke Gem Emmen op 1 februari 1896.

Tjitte is getrouwd te Emmen op 28 februari 1920, op 24 jarige leeftijd met Antje Gringhuis (20 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1900.

  4 Martje Hummel, geboren te Weerdingermarke Gem Emmen op 13 juli 1897, overleden te Emmen op 5 november 1918, 21 jaar oud.

  5 Wijmer Hummel, geboren te Weerdingerveen gem Emmen op 19 maart 1899, overleden te Emmen op 19 juli 1907, 8 jaar oud.

  6 Klaas Hummel, geboren te Weerdingerveen gem Emmen op 9 december 1901.

  7 Jan Hummel, geboren te Emmen in februari 1903, overleden aldaar op 22 maart 1903, 1 maand oud.

  8 Ijmtje Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1904, overleden aldaar op 21 december 1936, 32 jaar oud.

Ijmtje was gehuwd met Berend Hendrik Wolbers.

  9 Wijmer Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1908, overleden aldaar op 7 maart 1916, 8 jaar oud.

  10 Engeltje Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1909, overleden aldaar op 3 februari 1911, 2 jaar oud.

  11 Anne Hummel, geboren te Emmen op 2 juli 1911, overleden aldaar op 26 juli 1911, 24 dagen oud.

  12 Reina Hummel, geboren te Emmen in het jaar 1913, overleden aldaar op 16 maart 1914, 1 jaar oud.

 

  XI g Reinder Hummel, geboren te Weerdingermarke Gem Emmen op 27 maart 1893, zoon van Reinder Hummel (X f) en Diewerke Pijpker.

Reinder is getrouwd te Emmen op 23 maart 1916, op 22 jarige leeftijd met Hendrikje Wagenaar (19 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1897.

Uit dit huwelijk:

  1 Alberdina Hummel, geboren te Emmen op 2 september 1922, overleden aldaar op 8 september 1922, 6 dagen oud.

 

  IX b Jan Hummel, geboren te Zevenhuizen op 4 maart 1829, overleden te Valthermond gem Odoorn op 2 februari 1911, 81 jaar oud, zoon van Wijmer Reinders Hummel (VIII) en Roelfke Jans Middel.

zie bladzijde 85 van het Hummel boek

Jan is getrouwd te Leek op 15 april 1854, op 25 jarige leeftijd met Teerske Bruinsma (25 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op 19 september 1828, overleden te Valthermond gem Odoorn op 1 februari 1903, 74 jaar oud, dochter van Tjitte Kornelis Bruinsma en Libkje Klasens Aakster.

Uit dit huwelijk:

  1 Wiemer Hummel, geboren te Leek op 2 mei 1855, overleden te Emmen op 31 maart 1940, 84 jaar oud.

Wiemer is getrouwd te Odoorn op 22 maart 1879, op 23 jarige leeftijd met zijn nicht Lipke Hummel, geboren te Zevenhuizen op 8 februari 1857, volgt onder X c.

  2 Lipke Hummel, geboren te Tolbert op 22 maart 1857, overleden te Valthermond gem Odoorn op 12 februari 1898, 40 jaar oud.

  3 Roelfke Hummel, geboren te Tolbert op 7 november 1859.

  4 Tjidde Hummel, geboren te Stadskanaal op 10 april 1863, volgt onder X g.

  5 Aaltje Hummel, geboren te Stadskanaal op 8 juli 1865, overleden aldaar op 4 september 1872, 7 jaar oud.

  6 Willemke Hummel, geboren te Stadskanaal op 29 mei 1868, overleden aldaar op 16 september 1872, 4 jaar oud.

  7 Trientje Hummel, geboren te Stadskanaal op 3 april 1871, volgt onder X h.

  8 Imtje Hummel, geboren te Stadskanaal op 22 februari 1875, overleden te Valthermond gem Odoorn op 10 augustus 1913, 38 jaar oud.

 

  X g Tjidde Hummel, geboren te Stadskanaal op 10 april 1863, overleden te Emmen op 4 december 1951, 88 jaar oud, zoon van Jan Hummel (IX b) en Teerske Bruinsma.

Tjidde is getrouwd te Odoorn op 30 maart 1888, op 24 jarige leeftijd met Auktje Jans Dijkstra (23 jaar oud), geboren te Onstwedde op 6 december 1864, overleden te Odoorn op 9 september 1952, 87 jaar oud, dochter van Jan Kornelis Dijkstra (arbeider) en Martje Buil.

Uit dit huwelijk:

  1 Jan Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 11 juli 1888.

Jan is getrouwd te Emmen op 6 maart 1913, op 24 jarige leeftijd met Lutske Hummel (22 jaar oud), geboren te Weerdingermarke op 25 april 1890, dochter van Kornelis Hummel (X e) en Antje Hollander.

  2 Johannes Hummel, geboren te Valthermond op 18 mei 1890.

Johannes is getrouwd te Emmen op 15 maart 1913, op 22 jarige leeftijd met Aaltje Dijkstra (22 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1891.

  3 Wijmer Hummel, geboren te Valthermond op 6 augustus 1892, volgt onder XI h.

  4 Cornelis Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 18 juli 1895.

Cornelis is getrouwd te Emmen op 25 maart 1922, op 26 jarige leeftijd met Lamberdina Schokker (20 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1902.

  5 Mattje Hummel, geboren te Valthermond gem Odoorn op 29 november 1900.

  6 Teerske Hummel, geboren te Nieuw Weerdinge op 19 december 1902.

 

  XI h Wijmer Hummel, geboren te Valthermond op 6 augustus 1892, zoon van Tjidde Hummel (X g) en Auktje Jans Dijkstra.

Wijmer is getrouwd te Emmen op 1 december 1914, op 22 jarige leeftijd met Annechien van der Jacht (22 jaar oud), geboren te Odoorn op 24 maart 1892.

Uit dit huwelijk:

  1 Tjidde Hummel, geboren te Emmen op 25 maart 1915, volgt onder XII h.

  2 Albert Hummel, geboren te Emmen op 19 februari 1917, volgt onder XII i.

  3 Auktje Hummel, geboren te Emmen op 21 september 1921.

Auktje was gehuwd met Willem Rijkens, wonende te Groote Gast.

 

  XII h Tjidde Hummel, geboren te Emmen op 25 maart 1915, overleden op 15 september 1997, 82 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (XI h) en Annechien van der Jacht.

Tjidde was gehuwd met Hendrikje Gerrits, geboren te Emmen op 13 januari 1918, overleden op 24 oktober 2003, 85 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Albert Hummel, geboren te Valthe gem. Odoorn op 1 november 1939, overleden aldaar op 8 november 1939, 7 dagen oud.

  2 Annechien Hummel, overleden op 24 april 2003.

Annechien was gehuwd met Egbert Vos, wonende te Exloo.

  3 Hendrik Hummel.

  4 Harmtien Aaltje Hummel.

Harmtien was gehuwd met Derk de Vries.

 

  XII i Albert Hummel, geboren te Emmen op 19 februari 1917, zoon van Wijmer Hummel (XI h) en Annechien van der Jacht.

Albert was gehuwd met Hilligje Zijnge, geboren te Emmen op 5 februari 1915, overleden aldaar op 17 maart 2005, 90 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren op 22 mei 1944.

Wijmer is gehuwd met Gerrechien Wilhelmina Frederika Weitering, geboren op 18 september 1948.

  2 Wemmigje Hummel, geboren te Emmen op 16 augustus 1948.

Wemmigje is gehuwd met Berend Eggens, geboren te Sleen op 30 januari 1946.

 

  X h Trientje Hummel, geboren te Stadskanaal op 3 april 1871, dochter van Jan Hummel (IX b) en Teerske Bruinsma.

Trientje is getrouwd te Odoorn op 24 februari 1893, op 21 jarige leeftijd met Fokke Jans Schadenberg (20 jaar oud), geboren te Tiettjerkstradeel in het jaar 1873, overleden te Emmen op 6 april 1921, 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Jan Schadenberg, geboren te Valthermond gem Odoorn op 14 februari 1894.

  2 Teerske Schadenberg, geboren te Odoorn op 5 augustus 1895.

  3 Hendrik Schadenberg, geboren te Valthermond gem Odoorn op 5 januari 1897.

  4 Johannes Schadenberg, geboren te Valthermond gem Odoorn op 7 juli 1899.

  5 Annechien Schadenberg, geboren te Valthermond gem Odoorn op 18 september 1901.