I Jan de Jonge.

Jan was gehuwd met Geessien Pieters Soldaat, geboren te Nieuwe Pekela op 9 mei 1772, overleden te Drouwenermond gem.Borger op 20 juni 1852, 80 jaar oud, dochter van Pieter Jurjens Soldaat en Grietje Berends Goossens.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje Jans de Jonge, geboren te Nieuwe Pekela op 16 oktober 1798, overleden te Drouwenermond gem.Borger op 26 april 1879, 80 jaar oud.

Grietje was gehuwd met Albert Barelts Mooibroek, geboren te Veendam op 9 maart 1797, gedoopt aldaar op 9 april 1797, overleden te Drouwenermond gem Borger op 14 juni 1871, 74 jaar oud, zoon van Bareld Alberts Mooibroek (arbeider) en Nijsjen Jakobs.

  2 Jurjen Jans de Jonge, geboren te Nieuwe Pekela op 11 juli 1799, volgt onder II.

 

  II Jurjen Jans de Jonge, geboren te Nieuwe Pekela op 11 juli 1799, overleden te Nieuw Buinen gem. Borger op 28 juni 1863, 63 jaar oud, zoon van Jan de Jonge (I) en Geessien Pieters Soldaat.

Jurjen was gehuwd met Roelfien Wichers Panman, geboren te Nieuwe Pekela op 21 juli 1798, overleden te Exloërmond gem. Odoorn op 21 december 1878, 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Jan(Jurjens) de Jonge, geboren te Nieuwe Pekela op 17 juni 1823, volgt onder III a.

  2 Janneke de Jonge, geboren te Borger op 23 september 1826, overleden te Exloërmond gem. Odoorn op 8 augustus 1884, 57 jaar oud.

  3 Pieter de Jonge, geboren te Borger op 20 augustus 1829, overleden te Nieuw Buinen gem. Borger op 3 januari 1870, 40 jaar oud.

Pieter is getrouwd te Borger op 28 februari 1867, op 37 jarige leeftijd met Klaasje de Boer (37 jaar oud), geboren te Veendam op 11 juni 1829.

  4 Wichertje de Jonge, geboren te Borger in het jaar 1832.

Wichertje is getrouwd op 5 november 1886, op 54  jarige leeftijd met Klaas Klasens (56 jaar oud), geboren te Odoorn in het jaar 1830.

  5 Lambert de Jonge, geboren te Borger op 14 juni 1835, volgt onder III b.

  6 Jurrien de Jonge, geboren te Borger in het jaar 1840, overleden te Veendam op 22 november 1901, 61 jaar oud.

Jurrien is getrouwd te Odoorn op 21 februari 1885, op 45 jarige leeftijd met Derkien Majoor (17 jaar oud), geboren in het jaar 1868.

 

  III a Jan(Jurjens) de Jonge, geboren te Nieuwe Pekela op 17 juni 1823, zoon van Jurjen Jans de Jonge (II) en Roelfien Wichers Panman.

Jan(Jurjens) is getrouwd te Borger op 15 juni 1849 wettiging 1 kind (getuigen waren Nicolaas Jacobus Georg Calkoen(subontvanger), Jan Voskens(kleermaker,koopman), Jan Jipping (koopman) en Hendrik Oosting(veldwachter)), op 25 jarige leeftijd met Marrechien Jans Pasveer (29 jaar oud), geboren te Onstwedde op 20 februari 1820, overleden te 2e Exloërmond gem.Odoorn op 3 januari 1879, 58 jaar oud, dochter van Jan Johannes Pasveer (arbeider) en Kornelsien Klaassens Fietje.

Uit dit huwelijk:

  1 Roelof de Jonge, geboren te Nieuw Buinen gem Borger op 21 april 1843.

  2 Jurjen de Jonge, geboren te Onstwedde op 18 oktober 1848, overleden te Veendam op 22 november 1901, 53 jaar oud.

  3 Elsien de Jonge, geboren in het jaar 1851.

Elsien is getrouwd te Emmen op 21 november 1893, op 42 jarige leeftijd met Lambert de Jonge (44 jaar oud), geboren in het jaar 1849, zoon van Jakob Lambers de Jonge en Aaltje Hooijtes Bok.

Lambert was weduwnaar van Geertje Wind.

  4 Jan de Jonge, geboren te Borger op 23 maart 1854, volgt onder IV a.

  5 Johannes de Jonge, geboren te Odoorn op 1 juli 1859, volgt onder IV b.

  6 Janneke de Jonge, geboren te Valthermond Gem.Odoorn op 27 september 1860, overleden te Groningen op 25 februari 1922, 61 jaar oud.

Janneke is getrouwd te Odoorn op 24 maart 1886, op 25 jarige leeftijd met David Davids (31 jaar oud), arbeider, geboren te Gieten op 3 september 1854, overleden te Valthermond op 12 juli 1935, 80 jaar oud, zoon van Jan Davids en Geertruida Super.

  7 Jan de Jonge, geboren te Exloërveen gem.Odoorn op 16 maart 1867, overleden aldaar op 20 april 1867, 35 dagen oud.

 

  IVn a Jan de Jonge, geboren te Borger op 23 maart 1854, zoon van Jan(Jurjens) de Jonge (III a) en Marrechien Jans Pasveer.

Jan is getrouwd te Odoorn op 5 augustus 1887, op 33 jarige leeftijd met Klasina Kroon (24 jaar oud), geboren te Wildervank op 29 augustus 1862, dochter van Berend Feddes Kroon en Aaltje de Wit.

Uit dit huwelijk:

  1 Marchien de Jonge, geboren te Odoorn op 8 oktober 1887, volgt onder V a.

  2 Jan de Jonge, geboren te Odoorn op 15 december 1889.

Jan is getrouwd te Emmen op 26 februari 1914, op 24 jarige leeftijd met Grietje Houkes (23 jaar oud), geboren te Ooststellingwerf in het jaar 1891.

  3 Berend de Jonge, geboren te Odoorn op 16 december 1890.

Berend is getrouwd te Emmen op 20 maart 1920, op 29 jarige leeftijd met Klaasje Booij (25 jaar oud), geboren te Emmen in het jaar 1895.

  4 Jurrien de Jonge, geboren te Odoorn op 12 februari 1892, overleden te Valthermond gem. Odoorn op 2 juni 1892, 111 dagen oud.

  5 Fedde de Jonge, geboren te Odoorn op 12 april 1893.

  6 Frederik de Jonge ook genaamd Ome Frits, geboren te Odoorn op 20 april 1896, wonende te Legerplaats Soesterberg en te Emmen, overleden aldaar op 15 oktober 1992, 96 jaar oud.

Frederik is getrouwd te Emmen op 22 januari 1921, op 24 jarige leeftijd met Annechien Dijkstra (22 jaar oud), geboren te Emmen op 3 augustus 1898 Vader onbekend. Dit kind is door Grietje Dijkstra bij akte op 16 augustus 1912 verleden voor den ambtenaar van de burgelijke stand in de gemeente Emmen erkend., dochter van Grietje Jans Dijkstra.

  7 Elsje de Jonge, geboren te Emmen op 23 september 1902.

 

  V a Marchien de Jonge, geboren te Odoorn op 8 oktober 1887, overleden op 16 februari 1968, begraven te Emmercompascuum, 80 jaar oud, dochter van Jan de Jonge (IV a) en Klasina Kroon.

Marchien is getrouwd te Emmen op 18 februari 1909, op 21 jarige leeftijd met haar neef Jan de Jonge (21 jaar oud), geboren te Emmen op 24 september 1887, overleden op 24 juni 1975, begraven te Emmercompascuum, 87 jaar oud, zoon van Johannes de Jonge (IV b) en Grietje Jans Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje de Jonge, geboren te Emmen op 25 september 1909.

  2 Klaziena de Jonge, geboren te Emmen op 14 juni 1911.

  3 Marchien de Jonge, geboren te Emmen op 16 november 1912.

  4 Jan de Jonge, geboren te Emmen op 4 juli 1914.

  5 Johannes de Jonge, geboren te Emmen op 16 november 1916.

 

  IV b Johannes de Jonge, geboren te Odoorn op 1 juli 1859, overleden te Groningen op 27 december 1894, 35 jaar oud, zoon van Jan(Jurjens) de Jonge (III a) en Marrechien Jans Pasveer.

Johannes is getrouwd te Emmen op 20 april 1886 wettiging 1 kind. (getuigen waren Egbert Kroeze(smid), Jan Maat (veldwachter) en Willem Berends (smidsknecht)), op 26 jarige leeftijd met Grietje Jans Dijkstra (19 jaar oud), geboren te Vlagtwedde op 7 september 1866 (gereformeerd), overleden te Ter Apel op 9 januari 1952, 85 jaar oud, dochter van Jan Kornelis Dijkstra (arbeider) en Martje Buil.

Zij had van een onbekende man één dochter. Grietje is later getrouwd op 15 augustus 1905, op 38 jarige leeftijd met Harm van Wijk (33 jaar oud), geboren te Borger in het jaar 1872.

Harm was weduwnaar van Trijntje Aardema. Grietje is later getrouwd te Emmen op 26 juni 1913, op 46 jarige leeftijd met Melle Hoff (54 jaar oud), geboren te Ooststellingwerf op 14 mei 1859, overleden op 12 augustus 1951, 92 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Marchien de Jonge, geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1885 (ned.hervormd), volgt onder V b.

  2 Jan de Jonge, geboren te Emmen op 24 september 1887, overleden op 24 juni 1975, begraven te Emmercompascuum, 87 jaar oud.

Jan is getrouwd te Emmen op 18 februari 1909, op 21‑jarige leeftijd met zijn nicht Marchien de Jonge, geboren te Odoorn op 8 oktober 1887, volgt onder V a.

  3 Jurrien de Jonge, geboren te Groningen op 28 januari 1889, volgt onder V c.

  4 Cornelis de Jonge, geboren te Emmen op 7 september 1892, vermoord te Emmer Erfscheidenveen op 19 maart 1915 Emmer Erfscheidenveen. 20 Maart. Gisteravond is hier de 19‑jarige Kornelis de Jonge bij een twist doodgestoken. Als vermoedelijke dader van dit treurig drama is gearresteerd een zekere H. Tabak alhier.

Nader vermeldt men ons: Van de Zaterdagavond hier op een zulk noodlottige wijze om het leven gebrachten Kornelis de Jonge verneemt men het volgende:

De twist moet ontstaan zijn doordat Tabak op een harmonica van de Jonge wou spelen, wat deze niet wou toestaan. In een  minimum van tijd was de twist zo noodlottig geworden. Verschillende messteken zijn den verslagene toegebracht, die onder den uitroep "ik sterf" de zaaldeur van de heer Bisschop binnen kwam vallen, waar hij binnen een paar minuten stierf. T., die daarna naar huis was gegaan, is nog dienzelfden avond door den rijksveldwachter Jakobs van Emmer‑Compascuum en den onbezoldigd rijksveldwachter J.Holman van hier gearresteerd. T. heeft alles bekend. De dader, die reeds eerder wegens doodslag 2 jaar gevangenisstraf heeft ondergaan werd naar Assen over gebracht.

Bron: Emmercourant van Maart 1915.Volgens de burgelijkestand was Cornelis 22 jaar oud, dus een fout in de courant.        

  Nieuwe Rotterdamsche Courant‑ dinsdag 27 april 1915.                         

  Voor de  rechtbank van Assen heeft gisteren terechtgestaan H.T (Hendrik Tabak),oud 24 jaar, arbeider in Emmererfscheidenveen, sedert 22 maart gedetineerd terzake,dat hij op 20 maart te Emmer Erfscheidenveen opzettelijk Kornelis de Jonge van het leven heeft beroofd door dezen opzettelijk een hevige steek met een scherp voorwerp in de hartstreek toe te brengen, welke steek een hevige hartverwonding bij voornoemden de Jonge heeft veroorzaakt, tengevolge waarvan deze binnen weinige oogenblikken aan het toebrengen dier verwonding is overleden. Beklaagde zegt op 20 maart des avonds tusschen 6 en 7 uur in het cafe van Reinder Bisschop te Emmer Erfscheidenveen te zijn geweest. Na een kleinen woordentwist was hij naar buiten gegaan, gevold door den verslagene. Deze had hem met een biljartqeu   geslagen, waarbij hij op den grond viel. Opstaande had hij zijn mes getrokken   en de Jonge daarmede eenige malen gestoken. Waar hij hem raakte, weet beklaagde niet meer te zeggen. De Jonge was door een ruit gevallen en was daarna onmiddellijk overleden. De verklaringen der getuigen bevestigen vrijwel de verklaring van beklaagde. De heer Anema, arts te Assen, welke met den heer Lubberman, arts te Emmer Erfscheidenveen het lijk van den verslagene heeft geschouwd, verklaart, dat zij 8 snijwonden aan het lichaam  hebben geconstateerd. De linkerlong vertoonde 3 steekwonden, terwijl een steekwonde in het hartzakje werd  geconstateerd. De dood moet een onmiddellijk gevolg zijn geweest van de steekwonde aangebracht in de hartstreek tusschen de 5e en 4e rib links,terwijl 3 steekwonden in de linkerlong van levensgevaarlijke aard waren. Het O.M. eischt wegens doodslag veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf. De verdediger, mr. A. Kloekers, wijst er op, dat beklaagde uit noodweer heeft gehandeld en verzoekt voor beklaagde vrijspraak.

  Een neef van Hendrik vertelde het volgende:

Hij vertelde dat Hendrik twee mensen had gedood een geval was gebeurd in Duitsland. Verder vertelde hij dat Hendrik op zijn beurt ook is gedood. Op een avond lag Hendrik te slapen in een cafe (waarschijnlijk teveel op) en werd toen met een bijl op het hoofd geslagen. Hendrik was echter niet meteen dood en werd toen in het water gegooid. Hendrik kwam toen weer bij bewustzijn en probeerde   uit het water te komen, maar men trapte hem er telkens in terug zodat hij verdronk. Er schijnt geen strafvervolging ingesteld te zijn omdat men een brief met handtekeningen in diende, waar in men verklaarden verschrikkelijk bang te zijn voor Hendrik.

5 Martje de Jonge, geboren te Emmen op 22 april 1895.

Martje was gehuwd met Egbert Hovenkamp.

 

  V b Marchien de Jonge, geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1885 (ned.hervormd), overleden aldaar op 23 juli 1955 Overleden aan een hartstilstand tijdens een uitvoering van de muziek vereniging Prins Hendrik te Emmererfscheidenveen.

  Emmer Erfscheidenveen

Tragisch einde van jubileumfeest.

  Het jubileumfeest , dat de christelijke muziekvereniging Prins Hendrik Zaterdag zou vieren, is voorlopig uitgesteld. Even voordat het avondfeest zou beginnen, werd een der aanwezigen, de weduwe Hummel, onwel en even later moest een arts constateren, dat de levensgeesten waren geweken. Daarna werd hier op, na een korte toespraak van de heer Woudstra en het gezamenlijk gezongen Gezang 199, afgelast. , 69 jaar oud, dochter van Johannes de Jonge (IV b) en Grietje Jans Dijkstra.

Marchien is een voorkind van Grietje Dijkstra.

Marchien is getrouwd te Emmen op 29 november 1904 (getuigen waren Aalve Veenstra (commies Secretarie), Jean Jacques Engelenberg(ambt.Secretarie), Roelof Bakker en Albertus Grooters(gemeente Veldwachter)), op 19 jarige leeftijd met Wijmer Hummel (21 jaar oud), arbeider, geboren te Valthermond op 22 december 1882 (ned.hervormd), overleden te Emmen op 1 mei 1950, 67 jaar oud, zoon van Tjitte Hummel en Wietske de Vries.

Uit dit huwelijk:

  1 Tjitte Hummel, geboren in het jaar 1905, volgt onder VI a.

  2 Johannes Hummel, geboren op 22 september 1906, volgt onder VI b.

  3 Reinder Hummel, geboren op 13 juli 1908, volgt onder VI c.

  4 Jan Hummel, geboren te Odoorn op 26 augustus 1912 (ned.hervormd), volgt onder VI d.

  5 Wietske Hummel, geboren op 14 januari 1915, volgt onder VI e.

  6 Grietje Hummel, geboren te Emmen op 7 oktober 1916 (ned.hervormd), volgt onder VI f.

  7 IJmke Hummel, geboren te Emmen op 17 december 1923 (ned.hervormd), volgt onder VI g.

 

  VI a Tjitte Hummel, geboren in het jaar 1905, overleden te Roswinkel op 26 april 1961, 56 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

Tjitte is getrouwd te Emmen op 18 september 1926, op 21 jarige leeftijd met Anne Santing   overleden op 2 maart 1978.

Zij had van een onbekende man één zoon.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren te Emmen op 19 april 1927.

Wijmer was gehuwd met Z.Gringhuis.

  2 Roelfina Renskina Hummel, geboren te Emmen op 26 januari 1932.

Roelfina was gehuwd met A.H.Hempen.

 

  VI b Johannes Hummel, geboren op 22 september 1906, overleden op 4 februari 1966, begraven te Emmercompascuum, 59 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

Johannes is getrouwd in het jaar 1931, op 25 jarige leeftijd met Hillechien Lasker (22 jaar oud), geboren op 15 augustus 1909, overleden op 7 september 1972, 63 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren op 6 september 1931, volgt onder VII a.

  2 Pieter Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1932, volgt onder VII b.

  3 Marchien Hummel, geboren op 26 juli 1933, volgt onder VII c.

  4 Hendrikje Hummel, geboren te Emmen op 27 juni 1935, volgt onder VII d.

  5 Wietske Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 23 augustus 1940, volgt onder VII e.

  6 Jacoba Hummel, geboren op 26 december 1944, volgt onder VII f.

  7 Grietje Hummel, geboren op 23 september 1948, volgt onder VII g.

 

  VII a Wijmer Hummel, geboren op 6 september 1931, overleden op 23 juli 1997, 65 jaar oud, zoon van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Wijmer is getrouwd op 10 februari 1951, op 19 jarige leeftijd met Derkje Zeeman (16 jaar oud), geboren op 8 april 1934.

Uit dit huwelijk:

  1 Hillechien Hummel, geboren op 21 maart 1951.

  2 Jacob Hummel, geboren op 10 juli 1956.

  3 Johannes Hummel, geboren op 3 december 1967.

 

  VII b Pieter Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 15 oktober 1932, overleden te Emmercompascuum op 8 februari 2005, gecremeerd te Emmen, 72 jaar oud, zoon van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Pieter is getrouwd te Hellevoetsluis op 29 juni 1957, op 24 jarige leeftijd met Grietje Egbertje Scholten (20 jaar oud), geboren te Emmen op 27 december 1936.

Uit dit huwelijk:

  1 Johannes Hummel, geboren te Emmercompascuum op 6 juli 1960, volgt onder VIII a.

  2 Hillechiena Hummel, geboren te Emmercompascuum op 25 januari 1962, volgt onder VIII b.

 

  VIII a Johannes Hummel, geboren te Emmercompascuum op 6 juli 1960, zoon van Pieter Hummel (VII b) en Grietje Egbertje Scholten.

Johannes is getrouwd te Emmen op 26 mei 1988, op 27 jarige leeftijd met Alida Janina Wachtmeester (22 jaar oud), geboren te Emmercompascuum op 1 juli 1965.

Uit dit huwelijk:

  1 Jolanda Alicia Hummel, geboren te Emmercompascuum op 3 september 1991.

  2 Nicole Namara Hummel, geboren te Emmercompascuum op 22 oktober 1995.

 

  VIII b Hillechiena Hummel, geboren te Emmercompascuum op 25 januari 1962, dochter van Pieter Hummel (VII b) en Grietje Egbertje Scholten.

Hillechiena is getrouwd te Emmen op 8 februari 1985, op 23 jarige leeftijd met Johannes Hermannus Heynen (23 jaar oud), geboren te Emmercompascuum op 29 juni 1961.

Uit dit huwelijk:

  1 Danny Heynen, geboren te Emmercompascuum op 1 maart 1989.

  2 Sandra Heynen, geboren te Emmercompascuum op 21 december 1990.

  3 Ron Heynen, geboren te Emmercompascuum op 15 juli 1994.

 

  VII c Marchien Hummel, geboren op 26 juli 1933, dochter van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Marchien is getrouwd op 3 mei 1952, op 18 jarige leeftijd met Hendrik Scheve (18 jaar oud), geboren op 27 juli 1933, overleden op 12 april 1981, 47 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Hendrikje Scheve, geboren te Emmen op 9 november 1952, volgt onder VIII c.

  2 Hillechien Scheve, geboren te Emmen op 14 juni 1955, volgt onder VIII d.

  3 Henderika Scheve, geboren te Emmen op 24 september 1956, volgt onder VIII e.

  4 Johanna Scheve, geboren te Emmen op 10 september 1961.

  5 Hendrik Willem Scheve, geboren op 26 oktober 1965, volgt onder VIII f.

 

  VIII c Hendrikje Scheve, geboren te Emmen op 9 november 1952, dochter van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (VII c).

Hendrikje was gehuwd (1) met Reins.

Uit dit huwelijk:

  1 Ellen Reins, geboren te Bellingwolde op 12 augustus 1976, volgt onder IX.

  Hendrikje is gehuwd (2) met Geert Klaas Nijborg, geboren te Groningen op 30 maart 1952.

 

IX Ellen Reins, geboren te Bellingwolde op 12 augustus 1976, dochter van Reins en Hendrikje Scheve (VIII c).

Ellen is gehuwd met Eugène Even, geboren te Bellingwolde op 9 juni 1976.

Uit dit huwelijk:

  1 Wout Even, geboren op 7 juni 1999.

 

  VIII d Hillechien Scheve, geboren te Emmen op 14 juni 1955, dochter van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (VII c).

Hillechien is gehuwd met Pieter Feijen, geboren te Emmen op 5 augustus 1954.

Uit dit huwelijk:

  1 Robert Feijen, geboren te Emmen op 23 mei 1979.

  2 Andrea Feijen, geboren te Emmen op 16 april 1982.

 

  VIII e Henderika Scheve, geboren te Emmen op 24 september 1956, dochter van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (VII c).

Henderika is gehuwd met Luchien Strating, geboren te Emmen op 12 januari 1956.

Uit dit huwelijk:

  1 Lambertus Strating, geboren te Emmen op 14 augustus 1983.

  2 Hendrik Strating, geboren te Emmen op 19 juli 1986.

 

  VIII f Hendrik Willem Scheve, geboren op 26 oktober 1965, zoon van Hendrik Scheve en Marchien Hummel (VII c).

Hendrik is gehuwd met Berendina Anna Blokzijl, geboren te Dalen op 11 februari 1973.

Uit dit huwelijk:

  1 Bertinus Andreas Bryan Scheve, geboren te Hardenberg op 27 november 1992.

  2 Hedwinus Bernardus Hendrikus Scheve, geboren te Hardenberg op 6 augustus 1997.

 

  VII d Hendrikje Hummel, geboren te Emmen op 27 juni 1935, dochter van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Hendrikje is getrouwd te Emmen op 16 maart 1957, op 21 jarige leeftijd met Derk Smit (26 jaar oud), geboren te Emmen op 5 februari 1931.

Uit dit huwelijk:

  1 Hendrik Smit, geboren te Emmen op 27 november 1961.

  2 Johannes Smit, geboren te Emmen op 28 februari 1964.

  3 Pieter Geert Smit, geboren te Emmen op 24 september 1969.

 

  VII e Wietske Hummel, geboren te Emmererfscheidenveen op 23 augustus 1940, dochter van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Wietske is getrouwd te Emmen op 27 februari 1960, op 19 jarige leeftijd met Petrus Hartman (24 jaar oud), geboren op 6 april 1935, overleden te Emmen op 31 juli 1999, 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Albert Hartman, geboren te Emmen op 15 oktober 1961.

  2 Wietske Hillegien Hartman, geboren te Emmen op 7 juni 1963.

  3 Janke Hartman, geboren te Emmen op 6 april 1965.

  4 Petra Hartman, geboren te Emmen op 3 september 1971.

 

  VII f Jacoba Hummel, geboren op 26 december 1944, dochter van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Jacoba is getrouwd in het jaar 1961, op 17 jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Sake Bos (19 jaar oud), geboren in het jaar 1942.

Uit dit huwelijk:

  1 Lukas Bos, geboren op 8 november 1961, volgt onder VIII‑g.

  2 Johan Bos, geboren op 26 oktober 1967, volgt onder VIII‑h.

  Jacoba woonde sinds 1982 samen (2) met Henderikus Groen

  VIII g Lukas Bos, geboren op 8 november 1961, zoon van Sake Bos en Jacoba Hummel (VII f).

Lukas is getrouwd in het jaar 1981, op 20 jarige leeftijd met Gerda Harkema (19 jaar oud), geboren op 21 december 1962.

Uit dit huwelijk:

  1 Monique Bos, geboren op 10 april 1982.

  2 Miranda Bos, geboren op 10 november 1983.

  3 Richard Bos, geboren op 28 maart 1988.

  4 Jaqueline Bos, geboren op 15 augustus 1992.

 

  VIII h Johan Bos, geboren op 26 oktober 1967, zoon van Sake Bos en Jacoba Hummel (VII f).

Johan is getrouwd ,  met Astrid H.J.Grootjans

Uit dit huwelijk:

  1 Melissa Bos, geboren op 9 augustus 1995.

  2 Danièlle Bos, geboren op 24 maart 1998.

 

  VII g Grietje Hummel, geboren op 23 september 1948, dochter van Johannes Hummel (VI b) en Hillechien Lasker.

Grietje is getrouwd op 10 september 1971, op 22 jarige leeftijd met Frederik Mulder (25 jaar oud), geboren op 11 juli 1946.

Uit dit huwelijk:

  1 Marco Mulder, geboren op 3 augustus 1973.

  2 Jeroen Mulder, geboren op 2 mei 1976.

 

  VI c Reinder Hummel, geboren op 13 juli 1908, overleden op 9 november 1964, 56 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

Reinder is getrouwd in het jaar 1928, op 20 jarige leeftijd met Lammechien Beekman (17 jaar oud), geboren op 11 november 1911, overleden op 20 augustus 1976, 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijmer Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 2 mei 1928, overleden te Australië op 3 mei 1998, 70 jaar oud.

Wijmer is getrouwd op 2 november 1950, op 22 jarige leeftijd met Leny Jansen (19 jaar oud), geboren op 21 juni 1931.

  2 Geert Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 1 januari 1930, wonende te Coevorden, overleden te Beilen op 12 november 2002, begraven te Emmer Compascuum, 72 jaar oud.

  3 Marchiem Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 17 december 1932, volgt onder VII h.

  4 Jan Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 19 juli 1937, volgt onder VII i.

  5 Rimktje Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 22 augustus 1942.

Rimktje is getrouwd op 22 november 1967, op 25 jarige leeftijd met Jack Schoneveld (23 jaar oud), geboren op 17 september 1944.

  6 Tjitte Hummel, geboren te Emmen op 20 mei 1944, overleden aldaar op 19 augustus 1944 overleden aan kinkhoest., 91 dagen oud.

 

  VII h Marchiem Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 17 december 1932, overleden aldaar op 3 september 1979, 46 jaar oud, dochter van Reinder Hummel (VI c) en Lammechien Beekman.

Marchiem was gehuwd met Geert Meijers.

Uit dit huwelijk:

  1 Ina Meijers.

 

  VII i Jan Hummel, geboren te Emmercompascuum gem.Emmen op 19 juli 1937, wonende te Nieuwegein, overleden aldaar op 20 november 1994, 57 jaar oud, zoon van Reinder Hummel (VI c) en Lammechien Beekman.

Jan is getrouwd op 23 mei 1959, op 21 jarige leeftijd met Jannie Naaijer (19 jaar oud), geboren op 21 april 1940, wonende te Nieuwegein, overleden aldaar op 27 april 1997, 57 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Rein Hummel, geboren te Emmercompascuum op 10 december 1959.

  2 Hendrik Jan Hummel, geboren te Emmen op 6 april 1963.

 

  VI d Jan Hummel, geboren te Odoorn op 26 augustus 1912 (ned.hervormd), overleden te Emmererfscheidenveen op 24 maart 1978, 65 jaar oud, zoon van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

Jan is getrouwd in mei 1935, op 22 jarige leeftijd met Geertje Idema (21 jaar oud), geboren op 29 april 1914, overleden op 25 februari 1989, 74 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Marchien Hummel, geboren op 15 december 1935, volgt onder VII j.

  2 Hillechien Hummel, geboren op 11 augustus 1938.

Hillechien is gehuwd met Henk Ossel.

  3 Wijmer Hummel, geboren op 15 december 1947.

Wijmer was gehuwd met L.de Groot.

 

  VII j Marchien Hummel, geboren op 15 december 1935, dochter van Jan Hummel (VI d) en Geertje Idema.

Marchien is gehuwd met Alle Kappen, geboren te Gieten op 8 mei 1936, zoon van Jakob Kappen (veenarbeider) en Grietje Lever.

Uit dit huwelijk:

  1 Jacob Kappen, geboren te Emmercompascuum op 21 oktober 1959.

  2 Jan Kappen, geboren te Emmercompascuum op 24 maart 1963.

 

  VI e Wietske Hummel, geboren op 14 januari 1915, overleden te Emmen op 17 april 1970, begraven op de Wolfsbergen te Emmen, 55 jaar oud, dochter van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

Wietske is in ondertrouw gegaan te Emmen op 3 maart 1933 en getrouwd aldaar op 18 maart 1933 (getuigen waren Harbert Jonkman Concierge en Jan Albertus Weuring Klerk), op 18 jarige leeftijd met Jakob Zuidema (20 jaar oud), veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT, geboren op 17 december 1912, overleden te Emmen op 26 mei 1975, begraven op de Wolfsbergen te Emmen, 62 jaar oud, zoon van Willem Zuidema (schipper) en Johanna Kappen.

Uit dit huwelijk:

  1 Willem Zuidema, fabrieksarbeider, geboren te Emmererfscheidenveen op 25 augustus 1933.

Willem is getrouwd te Emmeloord op 19 mei 1973 (getuigen waren Leentje Trijntje Poel Zr.Bruid en Marchien Zuidema Zr.Bruidegom), op 39 jarige leeftijd met Grietje Poel (39 jaar oud), huisvrouw, geboren op 20 juli 1933.

  2 Wijmer Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 10 september 1936, overleden te Assen (ziekenhuis) op 22 april 1937, begraven te Emmererfscheidenveen, 224 dagen oud.

  3 Marchien Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 21 maart 1938, volgt onder VII k.

  4 Johanna Jantina Zuidema, geboren te Kanaal A Zz Emmererfscheidenveen op 15 april 1941, volgt onder VII l.

  5 Grietus Wijmer Zuidema ook genaamd Wiemer, geboren te Emmererfscheidenveen op 30 september 1944, volgt onder VII m.

  6 Poppe Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 17 december 1945, volgt onder VII n.

  7 Ymke Zuidema, geboren te Emmererfscheidenveen op 19 april 1949, volgt onder VII o.

  8 Wietske Zuidema, geboren te Emmen op 18 juni 1956, volgt onder VII p.

 

  VII k Marchien Zuidema, werkster, geboren te Emmererfscheidenveen op 21 maart 1938, wonende aldaar en te Emmen, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (VI e).

Marchien is in ondertrouw gegaan te Emmen op 6 januari 1961 en getrouwd aldaar op 10 februari 1961 (getuigen waren Jan de Jonge Br.Brg. en Willem Zuidema Br.Br,), op 22 jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 7 januari 1992 van) Henderikus de Jonge (24 jaar oud), zuivelbewerker en fabrieksarbeider, geboren op 1 oktober 1936.

Uit dit huwelijk:

  1 Ria de Jonge, geboren op 24 augustus 1961, volgt onder VIII i.

  2 Jacob de Jonge, geboren op 5 juni 1964, volgt onder VIII j.

 

Marchien heeft sinds 1998 een LAT relatie (2) met Gezienus van der Vlag, geboren op 12 november 1934.

 

VIII i Ria de Jonge, geboren op 24 augustus 1961, dochter van Henderikus de Jonge (zuivelbewerker en fabrieksarbeider) en Marchien Zuidema (VII k).

Ria is getrouwd te Uelsen Duitsland op 16 maart 1984, getrouwd te Ev.Geref.Kerk te Wilsum Duitsland voor de kerk, op 22 jarige leeftijd met Dietrich Scholten (27 jaar oud), geboren te Wilsum (Dld) op 26 maart 1956.

Uit dit huwelijk:

  1 Marita Scholten, geboren te Nordhorn (Dld) op 12 november 1985.

  2 Jens Scholten, geboren te Wilsum (Dld) op 15 december 1987.

  3 Lisa Scholten, geboren te Wilsum (Dld) op 10 oktober 1993.

 

  VIII j Jacob de Jonge, geboren op 5 juni 1964, zoon van Henderikus de Jonge (zuivelbewerker en fabrieksarbeider) en Marchien Zuidema (VII k).

Jacob is getrouwd te Sleen op 12 april 1991, op 26 jarige leeftijd met Gretha Ossel (24 jaar oud), geboren op 23 maart 1967.

Uit dit huwelijk:

  1 Kevin de Jonge, geboren te Roswinkel op 11 juli 1995.

  2 Corien de Jonge, geboren te Nieuw Weerdinge op 8 maart 1999.

 

  VII l Johanna Jantina Zuidema, huisvrouw, geboren te Kanaal A Zz Emmererfscheidenveen op 15 april 1941, wonende te Emmererfscheidenveen,Emmen,Klazienaveen,Emmen, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (VI e).

Johanna is in ondertrouw gegaan te Emmen op 21 februari 1962 en getrouwd aldaar op 9 maart 1962 (Gemeentehuis te Emmen), getrouwd te Emmen in de Hervormde Kapel(Ds. Tj. Alkema) Zie, nu toe dat ge alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is. voor de kerk (getuigen waren Jan van Klinken Br.Bruidegom en Willem Zuidema Br.Bruid), op 20 jarige leeftijd met Ebel van Klinken (22 jaar oud), Rijwielhersteller, conducteur NS, sporthalbeheerder en adm.med.Politie, geboren te Tweede Exloërmond gem.Odoorn op 17 maart 1939, gedoopt te Tweede Exloërmond Ned.Herv.Kerk op 23 april 1939, wonende te Tweede Exloërmond gem.Odoorn, te Utrecht, te Emmen, te Klazienaveen en te Emmen, zoon van Klaas van Klinken (kruidenier,arbeider,analist) en Klaasien Vos (huisvrouw).

Uit dit huwelijk:

  1 Klaas van Klinken, geboren te Emmen J.de Boerstraat 8 op 16 november 1962, gedoopt te Emmen Herv.Kapel Ds. Tj.Alkema op 23 december 1962, volgt onder VIII k.

  2 Wietske van Klinken, administratief, geboren te Emmen Dr.J.Bergsmastraat 1 op 8 september 1965, gedoopt te Emmen op 16 januari 1966 Ik heb uw bij uw naam geroepen gij zijt mijn. Ps.105:8a Ds.T.J.Alkema, wonende aldaar en te Klazienaveen,.

 

  VIII k Klaas van Klinken, Hoofdconcucteur der Nederlandsche Spoorwegen, geboren te Emmen J.de Boerstraat 8 op 16 november 1962, gedoopt te Emmen Herv.Kapel Ds. Tj.Alkema op 23 december 1962, wonende te Emmen, Klazienaveen,Emmen,Zwolle, zoon van Ebel van Klinken (Rijwielhersteller, conducteur NS, sporthalbeheerder en adm.med.Politie) en Johanna Jantina Zuidema (VII‑l).

Klaas is getrouwd te Zwolle in de Schepenzaal van het Stadhuis op 1 september 1992, op 29 jarige leeftijd met Annemieke Haegens (26 jaar oud), geboren te Rotterdam op 24 februari 1966, wonende te Zwolle, dochter van Casparus Haegens en Geertruida Alida van Deelen.

Uit dit huwelijk:

  1 Jasper van Klinken, geboren te Zwolle op 22 mei 1995, wonende aldaar.

  2 Madelief van Klinken, geboren te Sophia Ziekenhuis te Zwolle op 4 januari 2000, wonende te Zwolle.

 

  VII m Grietus Wijmer Zuidema ook genaamd Wiemer, fabrieksarbeider en beheerder wijkcentrum, geboren te Emmererfscheidenveen op 30 september 1944, wonende te Emmen, zoon van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (VI e).

Wiemer is in ondertrouw gegaan op 24 april 1967 en getrouwd te Emmen op 24 mei 1967 (getuigen waren Johanna Kappen Grootmoeder Bruidegom en Harm Masselink Grootvader Bruid), op 22 jarige leeftijd met Grietien Masselink (22 jaar oud), kookster, geboren op 5 mei 1945.

Uit dit huwelijk:

  1 Edwin Zuidema, geboren te Emmen op 2 maart 1973, volgt onder VIII l.

  2 Emiel Zuidema, geboren te Emmen op 29 december 1974, volgt onder VIII m.

 

  VIII l Edwin Zuidema, geboren te Emmen op 2 maart 1973, wonende aldaar, zoon van Grietus Wijmer Zuidema (VII m) en Grietien Masselink.

Edwin woont sinds 19 april 1997 samen met Claudia Voss, geboren te Zwartemeer op 18 januari 1972, wonende te Emmen.

Uit deze relatie:

  1 Kyra Zuidema, geboren te Scheperziekenhuis Emmen op 7 september 2000, wonende te Emmen.

  2 Tessa Zuidema, geboren te Emmen in het Scheperziekenhuis op 30 mei 2002.

 

  VIII m Emiel Zuidema, geboren te Emmen op 29 december 1974, zoon van Grietus Wijmer Zuidema (VII m) en Grietien Masselink.

Emiel woont sinds 1998 samen met Miriam Ottens, geboren op 10 januari 1975.

Uit deze relatie:

  1 Lian Zuidema, geboren te Emmen op 20 mei 2002.

  2 Anouk Zuidema, geboren te Emmen op 18 december 2003.

 

  VII n Poppe Zuidema, fabrieksarbeider en monteur gaswacht, geboren te Emmererfscheidenveen op 17 december 1945, zoon van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (VI e).

Poppe is in ondertrouw gegaan op 1 juni 1967 en getrouwd te Emmen op 4 augustus 1967, getrouwd te Emmen Bapt.Kerk Prinsenlaan (Ds.J.Bouritius) voor de kerk (getuigen waren Johanna Kappen Grootmoeder Brg. en Trientje Gringhuis Grootmoeder Br.), op 21 jarige leeftijd met Henderika Blank (20 jaar oud), fabrieksarbeidster, geboren te Nieuw Weerdinge op 3 oktober 1946.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje Zuidema, geboren te Emmen op 12 juni 1968, wonende aldaar.

Grietje is getrouwd te Emmen op 26 augustus 1994, op 26 jarige leeftijd met Eppo Veendorp (32 jaar oud), geboren te Winschoten op 11 maart 1962, wonende te Emmen.

  2 Jakob Zuidema, geboren te Emmen op 14 oktober 1972, volgt onder VIII n.

  3 Robert Zuidema, geboren te Emmen op 17 oktober 1973, volgt onder VIII o.

 

  VIII n Jakob Zuidema, verwarmingsmonteur, geboren te Emmen op 14 oktober 1972, wonende te Emmercompascuum, zoon van Poppe Zuidema (VII n) en Henderika Blank.

Jakob is getrouwd te Gemeentehuis Emmen op 4 juli 2003, op 30 jarige leeftijd met Wilma Oebeles, wonende te Emmercompascuum.

Uit dit huwelijk:

  1 Roy Zuidema, geboren te Emmen Scheperziekenhuis op 29 december 2000.

 

  VIII o Robert Zuidema, tegelzetter, geboren te Emmen op 17 oktober 1973, wonende te Emmercompascuum, zoon van Poppe Zuidema (VII n) en Henderika Blank.

Robert woont samen met Harmina Bernsen, wonende te Emmen.

Uit deze relatie:

  1 Lars Zuidema, geboren te Emmer Compascuum op 20 februari 2001.

  2 Sven Zuidema, geboren te Emmen (Scheperziekenhuis) op 7 december 2003.

 

  VII o Ymke Zuidema, fabriekarbeidster, geboren te Emmererfscheidenveen op 19 april 1949, wonende aldaar, te Emmen, te Emmererscheidenveen en te Emmen, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (VI e).

Ymke is in ondertrouw gegaan op 30 juni 1967 en getrouwd te Emmen op 18 juli 1967, getrouwd te Emmererfscheidenveen (Ds.H.Botma) voor de kerk (getuigen waren Willem Zuidema Br.Bruid en Pier Prins Oom Brg.), op 18 jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1992 van) Willem Schippers, monteur.

Uit dit huwelijk:

  1 Wietske Margaretha Schippers ook genaamd Marga, geboren te Emmererfscheidenveen op 20 januari 1968, volgt onder VIII p.

  2 Jacqueline Schippers, geboren te Emmercompascuum op 6 december 1970, volgt onder VIII q.

  3 Jacob Schippers, geboren te Emmercompascuum op 9 april 1974, volgt onder VIII r.

 

Ymke woont sinds 23 juli 1994 samen (2) met Wolter Jelle Nijenhuis, verkoper kledingzaak, geboren te Oudeschoot op 13 juli 1946.

 

VIII p Wietske Margaretha Schippers ook genaamd Marga, geboren te Emmererfscheidenveen op 20 januari 1968, dochter van Willem Schippers (monteur) en Ymke Zuidema (VII o).

 

  VIII q Jacqueline Schippers, geboren te Emmercompascuum op 6 december 1970, dochter van Willem Schippers (monteur) en Ymke Zuidema (VII o).

Jacqueline woont samen met Michel Klomstra.

Uit deze relatie:

  1 Mila Marel Klomstra, geboren te Martinie Ziekenhuis Groningen op 24 december 2000.

 

  VIII r Jacob Schippers, geboren te Emmercompascuum op 9 april 1974, zoon van Willem Schippers (monteur) en Ymke Zuidema (VII o).

Jacob is in ondertrouw gegaan op 13 september 2000 en getrouwd op 2 november 2000, op 26 jarige leeftijd met Claudia Gortmaker.

Uit dit huwelijk:

  1 Jessie Anya Schippers, geboren te Emmen op 20 december 2002.

 

  VII p Wietske Zuidema, kantoorbediende en bejaarden verzorgster, geboren te Emmen op 18 juni 1956, wonende aldaar, dochter van Jakob Zuidema (veenarbeider en magazijn medew. bij de PTT) en Wietske Hummel (VI e).

Wietske is in ondertrouw gegaan op 11 juni 1974 en getrouwd te Emmen op 16 augustus 1974 (getuigen waren Roelof Schepers (vriend) en Willem Zuidema (br.Bruid)), op 18 jarige leeftijd met Wilhelmus Antoius Wientjes (21 jaar oud), vrachtwagen chauffeur, geboren te Bemmel op 18 november 1952.

Uit dit huwelijk:

  1 Eelco Wientjes, geboren te Emmen op 16 september 1978.

  2 Vera Wientjes, geboren te Emmen op 29 augustus 1982, volgt onder VIII s.

 

  VIII s Vera Wientjes, geboren te Emmen op 29 augustus 1982, dochter van Wilhelmus Antoius Wientjes (vrachtwagen chauffeur) en Wietske Zuidema (VII p).

Vera woont samen met Martijn van de Vijver.

Uit deze relatie:

  1 Dani van de Vijver, geboren in het Scheperziekenhuis te Emmen op 29 juli 2004.

 

  VI f Grietje Hummel, geboren te Emmen op 7 oktober 1916 (ned.hervormd), dochter van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

Grietje is getrouwd op 28 mei 1938, op 21 jarige leeftijd met Frederikus Neef (21 jaar oud), geboren op 1 juni 1916, overleden te Emmercompascuum op 26 november 1982, 66 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Roelie Neef, geboren op 26 augustus 1938, volgt onder VII q.

  2 Marchien Neef, geboren op 20 december 1939, volgt onder VII r.

  3 Willem Neef, geboren op 20 maart 1942, volgt onder VII s.

 

  VII q Roelie Neef, geboren op 26 augustus 1938, dochter van Frederikus Neef en Grietje Hummel (VI f).

Roelie is getrouwd te Enschede op 30 november 1962, op 24 jarige leeftijd met Geert Westerhof.

Uit dit huwelijk:

  1 Dinie Westerhof.

 

  VII r Marchien Neef, geboren op 20 december 1939, dochter van Frederikus Neef en Grietje Hummel (VI f).

Marchien is getrouwd te Enschede op 2 november 1962, op 22 jarige leeftijd met Jurrien Steenkamp (22 jaar oud), geboren in het jaar 1940, overleden op 3 augustus 1992, 52 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Berend Steenkamp ook genaamd Bennie, geboren te Enschede op 1 mei 1964.

  2 Margriet Steenkamp.

 

  VII s Willem Neef, geboren op 20 maart 1942, zoon van Frederikus Neef en Grietje Hummel (VI f).

Willem is getrouwd te Enschede op 18 januari 1963, op 20 jarige leeftijd met Coba Staalsmid.

Uit dit huwelijk:

  1 Frederikus Neef, geboren te Enschede op 23 maart 1964.

 

  VI g IJmke Hummel, geboren te Emmen op 17 december 1923 (ned.hervormd), dochter van Wijmer Hummel (arbeider) en Marchien de Jonge (V b).

IJmke is getrouwd op 14 oktober 1944, op 20 jarige leeftijd met Albert Katuin (19 jaar oud), geboren op 30 november 1924, overleden te Emmen op 4 augustus 2001, gecremeerd te Emmen op 9 Augustus 2001, 76 jaar oud, zoon van Pieter Katuin en Grietje Schoonbeek.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje Katuin, geboren te Emmererfscheidenveen op 2 februari 1945, volgt onder VII t.

  2 Marchien Katuin, geboren op 5 april 1949, volgt onder VII u.

 

  VII t Grietje Katuin, geboren te Emmererfscheidenveen op 2 februari 1945, dochter van Albert Katuin en IJmke Hummel (VI g).

Grietje is getrouwd in het jaar 1966, op 21 jarige leeftijd met Albert Gringhuis (23 jaar oud), geboren op 24 maart 1943.

Uit dit huwelijk:

  1 Bonne Albert Gringhuis.

  2 Ymke Roelfina Gringhuis.

  3 Margriet Gringhuis.

 

  VII u Marchien Katuin, geboren op 5 april 1949, dochter van Albert Katuin en IJmke Hummel (VI g).

Marchien is getrouwd te Emmen in het jaar 1968, op 19 jarige leeftijd met Albert Christ (25 jaar oud), geboren op 26 december 1943.

Uit dit huwelijk:

  1 Daniël Christ.

  2 Edwin Christ.

 

  V c Jurrien de Jonge, veenarbeider, geboren te Groningen op 28 januari 1889, wonende te Emmen, te Haren (Duitsland), te 1917 Naar Emmen en te 1927 Naar Enschede, zoon van Johannes de Jonge (IV b) en Grietje Jans Dijkstra.

Jurrien is getrouwd te Haren Duitsland op 21 februari 1912, op 23 jarige leeftijd met Akke van der Duin (25 jaar oud), geboren te Oostellingwerf op 31 oktober 1886.

Uit dit huwelijk:

  1 Grietje de Jonge, geboren te Hagen Duitsland op 31 januari 1912.

  2 Wijtske de Jonge, geboren te Hagen Duitsland op 20 januari 1913.

  3 Marga Mathilde de Jonge, geboren te Hagen Duitsland op 18 mei 1914.

  4 Alberta Elisabeht de Jonge, geboren te Hagen Duitsland op 22 april 1916.

  5 Johanna de Jonge, geboren te Emmen op 31 juli 1917.

 

  III b Lambert de Jonge, geboren te Borger op 14 juni 1835, zoon van Jurjen Jans de Jonge (II) en Roelfien Wichers Panman.

Lambert is getrouwd te Borger op 17 april 1862, op 26 jarige leeftijd met Antje Ketelaar (22 jaar oud), geboren te Wildervank op 16 mei 1839, dochter van Wicher Ottes Ketelaar en Annechien Jacobs Pinkster.

Antje is later getrouwd te Odoorn op 4 november 1870, op 31 jarige leeftijd met Jacob Albert Barelds (40 jaar oud), geboren te Veendam op 30 mei 1830, overleden te Valthermond gem Odoorn op 4 december 1881, begraven aldaar op 9 december 1881, 51 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

  1 Wijcher de Jonge, geboren te Borger op 30 augustus 1865, volgt onder IV c.

 

  IV c Wijcher de Jonge, geboren te Borger op 30 augustus 1865, overleden te Valthermond Gem.Odoorn op 5 augustus 1913, 47 jaar oud, zoon van Lambert de Jonge (III b) en Antje Ketelaar.

Wijcher is getrouwd te Odoorn op 12 april 1887, op 21 jarige leeftijd met Roelfien Rengers (24 jaar oud), geboren te Gieten in het jaar 1863.

Uit dit huwelijk:

  1 Jurrien de Jonge, geboren op 24 oktober 1893, volgt onder V d.

 

  V d Jurrien de Jonge, geboren op 24 oktober 1893, overleden te Tweede Exloërmond gem.Odoorn op 23 december 1968, begraven aldaar, 75 jaar oud, zoon van Wijcher de Jonge (IV c) en Roelfien Rengers.

Jurrien is getrouwd te Odoorn op 25 februari 1921, op 27 jarige leeftijd (1) met Jantje Ketelaar (22 jaar oud), geboren op 5 maart 1898, overleden te Groningen op 29 mei 1939, begraven te Tweede Exloërmond gem.Odoorn, 41 jaar oud, dochter van Kars Ketelaar en Geessien Dokter.

Jurrien was gehuwd (2) met Geertje de Jonge, geboren te Odoorn op 6 augustus 1897, overleden te Tweede Exloërmond gem. Odoorn op 16 april 1993, begraven te Tweede Exloërmond, 95 jaar oud, dochter van Jan de Jonge en Geessien Spijker.

Geertje was weduwe van Albert van Klinken, geboren te Odoorn op 28 februari 1897, overleden te Tweede Exloërmond gem. Odoorn op 9 januari 1934, begraven aldaar op 14 januari 1934, 36 jaar oud, zoon van Jan van Klinken en Janna van Klinken.

Uit dit huwelijk:

  1 Roelie de Jonge.