<IMG SRC="nonflash.gif" width=263 height=96 BORDER=0>  

Rastafari

Rastafari    Marcus Garvey    Ethiopie    Rastas    Dreadlocks   

Rastafari Haile Selassie I, de keizer van Etopie Rastafari Een Rastafari is een aanhanger van de Rasta- of Rastafaribeweging. Veel aanhangers zijn te herkennen aan hun natuurlijke baard, rood-geel-groene mutsen/ leger kleding en dreadlocks. Het woord Rastafari komt van Ras Tafari Makonnen, beter bekend als Haile Selassie I (oftewel Zijne Keizerlijke Majesteit), Koning der Koningen en Leeuw van Juda. De beweging vond zijn oorsprong rond 1930.


Marcus Garvey Marcus Garvey Sleutelpersoon en in zekere zin de grondlegger van de rastafaribeweging is de Jamaicaan Marcus Garvey. Hij stelde de discriminatie van zwarten in Jamaica en de Verenigde Staten aan de kaak. Garvey wordt beschouwd als een van de eerste zwarte nationalisten en pan-Afrikanisten. In de Verenigde Staten richtte hij de Universal Black Negro Association op, die was vertegenwoordigd in veertig landen en tien miljoen leden zou hebben gehad. Garveys invloed op de zwarte bewustzijnsbeweging is enorm groot geweest. Malcolm X en Martin Luther King in de Verenigde Staten en Afrikaanse leiders als Nkrumah, Lumumba en Kenyatta hebben inspiratie geput uit zijn ideeŽn en vele geschriften.

 


Een aantal van Garveys volgelingen zag hem als een profeet. Zo zou hij hebben voorspeld dat een zwarte koning aan de macht zou komen die de verlosser van het zwarte volk zou zijn. Op 2 november 1930 werd Ras Tafari Makonnen gekroond tot keizer Haile Selassie van EthiopiŽ. Hij beweerde rechtstreeks af te stammen van koning Salomon. Voor een aantal van Garveys volgelingen was dit de uitkomst van de profetische voorspelling. Zij gingen zich Ras Tafariís noemen en geloofden in de goddelijkheid van Haile Selassie, die zij dan ook gingen aanduiden met Jah (van Jehovah).


Ethiopie De rasta ziet EthiopiŽ als het beloofde land (Zion) alwaar alle zwarten ooit terug zullen keren. De westerse wereld wordt gezien als een kwaadaardige wereld (Babylon) en zal ooit tenondergaan. Rastas kleden zich in de kleuren van de Ethiopische vlag (rood, geel en groen). De ideologie van de rasta's is gebaseerd op de Holy Piby. Dit is een herschrijving van de joodse en christelijke geschriften waarin ook de Ethiopische scheppingsmythologie is verwerkt. In het Rastafarianisme komen verschillende termen voor die zijn ontleend aan het jodendom.

 

Zion is ook de berg waarop de stad Jeruzalem is gebouwd, Babylon is de stad waar de joden in de zesde eeuw voor Christus in ballingschap verbleven. Na deze ballingschap begon de bloeiende tweede tempelperiode die eindigde na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. De term Exodus (de uittocht) wordt gebruikt als een vooruitverwijzing naar de bevrijding van de zwarte mens. Tot slot is de godsnaam Jah afgeleid van Jahweh. De ideologie van de rasta's is vaak bezongen in de reggaemuziek. Zo is Bob Marleys Get up, Stand up te zien als een oproep op te staan voor de verwezenlijking van Zion in dit leven, niet daarna.

Rastafari
Groen, geel, rood, kleuren van de vlag van EthiopiŽ


Rasta's Het aantal actieve rastaís op Jamaica wordt geschat op meer dan honderdduizend, maar het aantal sympathisanten is veel groter. De invloed op de cultuur is onmiskenbaar. Reggae, voor een belangrijk deel gebaseerd op de rastafari-ideologie, is een internationale muziekstroming geworden. Ook in andere cultuuruitingen zoals poŽzie en dans zijn de invloeden van de rastafari-beweging terug te vinden. Het beroep op religie staat centraal in de rasta-ideologie de bijbel vormt het uitgangspunt voor geloof en dagelijks Ieven.

De diepe religieuze bewogenheid en het teruggrijpen op de bijbel hangen samen met de overtuiging van de rastaís dat de bijbelse traditie niet allen aan blanken toebehoort. Sterker nog, ze verwerpen de íblankeí interpretatie van de bijbel en zien die als een religieuze arm van het kolonialisme. Eeuwenlang is de zwarte bevolking gehersenspoeld en voorgehouden dat ze geen culturele en religieuze traditie had, Afrika was een ídonkerí werelddeel, zonder beschaving. Het beeld van God en Christus was door dat vooroordeel gekleurd ten behoeve van de rechtvaardiging van de slavernij. Hieruit vloeit ook de overtuiging van de rastaís voort dat de ondergang van Babylon, voor hen synoniem met de westerse, blanke cultuur, zoals aangekondigd in de Apocalyps onafwendbaar is.


Dreadlocks Dreadlocks of dreads zijn bundels vervilt haar. Ze kunnen op een natuurlijke wijze ontstaan, wanneer krullend haar gedurende enige tijd niet wordt verzorgd of gekamd. Deze dreads zijn permanent en haal je er niet zomaar weer uit. Rastafari dragen vaak natuurlijke dreadlocks, waardoor dreadlocks ook wel rasta worden genoemd.

In de geschiedenis droegen de Egyptische farao's pruiken met dreadlocks en ook de Kelten hadden een traditie met dreads. De naam dreadlocks werd voor het eerst gebruikt op het Caribische eiland Jamaica, waar de Rastafari beweging ontstond. Een van de bekendste mensen met dreadlocks is waarschijnlijk de Jamaicaan Bob Marley geweest die met zijn reggae muziek de wereld veroverde. Dreadlocks worden hierdoor vaak geassocieerd met reggae muziek.

naar boven

my solutions©-2006-2007