Home

De Delflandse tak

Onderzoek Aad Tetteroo vanaf 1550
Samenvatting Marcel Tettero


Een stuk noeste arbeit is het onderzoek De Delflandse Tak van de familie Tetteroo van Aad Tetteroo. Er staan opmerkelijke verhalen in. Soms bijna onvoorstelbaar, dan weer ontwapenend, zo grappig. En te vaak weerspiegelt de stortvloed aan kille genealogische gegevens het leed van moeders en vaders die hun baby's zagen sterven. Waarschijnlijk voor het einde van 2003 verschijnt de nieuwste versie.

Martinus woonde aan de Steenstraat in Schiedam Dan maar niet trouwen...
Wel eens gehoord van dat paar dat dreigde pas te trouwen als de naam op de enige juiste wijze: Tetrode werd geschreven? Johannes Ariesz Tettero(o) en Apollonia Cornelisdr Tetrode kregen hun zin. In de akte op 5 november 1797 in Monster werd 'Tetrode' genoteerd. Ze woonden lang en gelukkig in een boerderij aan de Sammersbrug in Rijswijk. Een gelijknamig verpleeghuis in Den Haag herinnert nog aan de Sammersbrug.

Vader en zoon trouwen met hun dienstmeiden
Het verhaal dat de man des huizes trouwt met de dienstmeid is ook in de familie Tetteroo bekend. De landbouwer Nicolaas Josephus Tetteroo, geboren op 10 maart 1792 in Delft, trouwt met de 20 jaar jongere Wilhelmina Zwetsloot nadat zijn vrouw, Catharina van Velzen, sterft. Anna Meug neemt de plaats van de dienstmeid in. Wat later trouwt de zoon van Nicolaas Tetteroo met Anna, de nieuwe dienstmeid. De dienstmeid werd de schoondochter van Nicolaas. Nicolaas stond in de jaren 1851, 1852 op de kiezerslijst van de Tweede Kamer en op de lijst van provinciale staten van Zuid-Holland.

Naar de rechtbank om een achternaam
Sommige mensen stellen er uiteraard prijs op dat hun achternaam goed wordt geschreven. Zo ook Cornelis Petrus Tettero uit Rijswijk. Hij overtuigt de rechtbank in Den Haag er rond 1840 van dat zijn geslachtsnaam niet Tetteroo is maar Tettero. ''Mijn naam is enkele dagen na m`n geboorte verkeerd opgeschreven bij de burgerlijke stand.''

Hoe hardleers ambtenaren precies zijn is niet bekend. Vast staat dat een aantal van zijn kinderen weer een extra o kregen.

Trots
Het verhaal dat een familielid zelf ook niet helemaal consequent is bestaat ook. Cornelis Johannis Tettero eist dat zijn geslachtsnaam wordt veranderd in adellijk klinkende Tetrode, voordat hij trouwt. Maar later, in 1829, ondertekent hij bij de aangifte van de geboorte van een zoon met C. Tettero. ``Het kan verkeren``, schreef Bredero eens.

De            toen nog niet gedempte Broervest in Schiedam Tetteroo trouwt Tetteroo
Grappig is bijvoorbeeld het verhaal van het echtpaar Tetteroo-Tetteroo. De achternamen suggeren natuurlijk een mogelijke gemeenschappelijke voorvader. Maar dat was hier niet het geval.

De man, Martinus Tetteroo, trouwt op 23 mei 1883 met Helena Johanna Tetteroo. Martinus (geboren in Schiedam op 30 maart 1856) woonde aan de Steenstraat 357. Helena Johanna Tetteroo is geboren in Schipluiden op 8 juni 1859.

Het paar liet zich op 18 april 1884 bij de burgerlijke stand van Vrijeban uitschrijven omdat zij gingen verkassen naar de Gedempte Broersvest 40 in Schiedam (zie foto). Johanna bevalt van elf kinderen. Vijf werden nog geen jaar oud.
De Jong in Schiedam

Delft en omliggende ambachten rond 1400

Tweede Kamerverkiezingen
In dezelfde jaren stond ook de landbouwer Adrianus Petrus Tetteroo op de kiezerslijst van de Tweede Kamer. Hij woonde op de hofstede Knollenburg aan de Rotterdamseweg 11 in Vrijenban. Hij overleed in Abtsregt op 28 december 1853. Daar was hij na het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria de Vette, nog getrouwd geweest met Apollonia Heinsbroek.

Tweede Kamer
Op de kiezerslijst van de Tweede Kamer stond ook Cornelis Tetteroo (bouwman). Hij woonde in Delft (Rotterdamseweg 19 en Weteringstraat 41). Hij wisselde overigens ook een keer van vrouw; Hij was getrouwd met Johanna Abing in Vrijeban en met Johanna Meug uit De Lier. Cornelis stond in 1851 tot en met 1855 op de kiezerslijst en van 1851 tot en met 1854 op de kiezerslijst voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Trouwen op je 13e
Soms werd op jonge leeftijd getrouwd. Abraham Barenszoon Tetterode (later Tetteroo) trouwde op 17-jarige leeftijd met de pas 13-jarige Maria van der Arck. Het huwelijk was op 6 augustus 1815 in Rijswijk. Wapen Vrijenban

Brouwer in 19e eeuw
Een opvallend verhaal is dat van Cornelis Tetteroo geboren op 21 februari 1829 in Vrijeban. Hij is brouwer in Delft. Zijn vrouw, Lidwina van der Maarel (Kethel 5 mei 1831), schonk acht kinderen het leven.

Tweede Wereldoorlog
Een zoon van Philippus Tetteroo, amanuensis Technische Universiteit Delft (toen nog Technische Hogeschool), is vermist op 14 juni 1942. Op die dag is de MS Olivia van Shell op de Indische Oceaan getorpedeerd.

Bombardement Nutricia
De landbouwknecht Arie Tetteroo stierf tijdens een bombardement op Nutricia op 2 april 1944. Hij woonde tegenover de fabriek, aan de Stationstraat 173 in Zoetemeer. Hij stierf op 71-jarige leeftijd aan een hartaanval.

Lid Binnenlandse StrijdkrachtenVerzetsspeldje Binnenlandse Strijdkrachten
De tuinder en veehouder Johannes Tetteroo (geboren in Zegwaart op 24 januari 1901) besloot aan het begin van de oorlog niet bij de pakken neer te gaan zitten. Hij zat bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten afdeling Zoetermeer en was lid van de Luchtbeschermingsdienst. Zijn schoonvader, Theodorus Lexmond geboren in Zevender op 21 september 1861, handelde in Poolse renpaarden en voorzag de kazerne van proviant. De schoonmoeder van Johannes Tetteroo dreef een zuivelhandel en had een koffiehuis in Schoonhoven. Op 16 februari 1926 verhuisde het echtpaar Lexmond-Van der Sluis naar Zegwaart.

Bij elkaar sterven
Adrianus Tetteroo en zijn vrouw Clazina Tetteroo stierven enkele uren na elkaar in hetzelfde ziekenhuis, zonder dat ze dit van elkaar wisten. Adrianus en Clazina woonden in de Katwijkse Buurt in Pijnacker en daarna aan de Stationstraat 66, naast zijn broer Jan. Beiden stierven op 13 juli 1980 in Leidschendam.

Ridder
Martinus Josephus Tettero (7 januari 1897 Loosduinen) was ridder in de kerkelijke onderscheiding Orde van Sint Silvester en drager van Pro Ecclecia et Pontifice. Hij was getrouwd met Maria Elisabeth Valentin.

Ere-medaille in de orde van Oranje Nassau
Veeverloskundige Cornelis Leonardus Franciscus Tetteroo van de Woudseweg in Schipluiden kreeg de ere-medaille in de orde van Oranje Nassau. Hij is geboren in Delft op 26 september 1922 en trouwde met Anna van Zeijl in het gemeentehuis van Wateringen op 1 mei 1948 en voor de kerk op 25 januari 1949. Dronken Duitse soldaten schoten zijn schoonvader Adrianus van Zeijl neer. Het slachtoffer overleed twee dagen na de bevrijding, op 7 mei 1945.

Rooie Frans en Rosa
De dirigent van het Oeral Kozakkenkoor, Frans Tetteroo, werd Rooie Frans en Rosa genoemd. Hij trouwt op 12 mei 1943 Apollonia Wartna in Den Haag. Frans is aannemer. Het paar had geen kinderen. www.oeralkozakkenkoor.nl.

Hotel `t Scheepje in Delft
Van 10 tot en met 14 mei 1940 was hotel 't Scheepje aan de Burgwal 8 in Delft onderkomen van officieren van de reserves van het Regiment Jagers. (bron: Grebberg.nl). Anthonius Peter Tetteroo, geboren in Pijnacker op 28 april 1894, was uitbater (hotelhouder) van 't Scheepje samen met zijn twee zoons, Adrianus Tetteroo en Antonius Johannes Tetteroo. Na de dood van Anthonius werd het een studentenhuis. Het voormalige hotel brandde in de jaren '80 af. Het Scheepje was eigendom van van Uffelen in Delft. (Bron: AJ Tetteroo in Breda).

Home