Home

Genealogieën Van Tetrode,
Tetterode, Tetro, Tetteroo en Tettero


Onderzoek door Wim Tettero en Aad Tetteroo
Opmaak door Marcel Tettero

Elf genealogieën Van Tetrode

  1. Genealogie van heer Ysbrant van Tetrode
  2. Genealogie van Dirc van Tetrode
  3. Genealogie van Willem van Tetrode
  4. Genealogie van Hendrik van Tetrode
  5. Genealogie van Jan Willemsz van der Lane|Tetrode
  6. Genealogie van Willem Ver Baerte
  7. Genealogie Arent van Tetrode
  8. Genealogie van Jan van Tetrode
  9. Genealogie van Willem Tetrode
10. Genealogie van Claes Symonsz van Tetterode
11. Genealogie Leendert van Tetrode

Voor deel 2 familie Van Tetrode klik hier
Pieter van Tethroede Procuratiehouder van Johan van Wassenaer en van Duvenvoirde
Kwartierstaat van Theodorus Adrianus Cornelis Tetteroo
Nieuw: Dirck van Tetrode 1605 in Haarlem

De elf genealogieën die op deze pagina zijn genoemd hebben geen aantoonbaar onderling verband. De mensen in deze takken behoren wellicht niet tot dezelfde familie. Toch is er een overeenkomst, namelijk het familiewapen: de drie zilveren meerbladeren op een zwarte achtergrond, precies het omgekeerde van het gemeentewapen van Bloemendaal. De gemeentebestuur leidde het wapen af van deze adellijke familie. Zie het plaatje bovenaan deze pagina.

De publikatie De genealogie Tettero(o), een Delflandse tak vanaf ca. 1550 (tot heden) Rotterdam 2000, vierde uitgave, 307 bladzijden met index in A5-formaat door Ing. A.J.M.Tetteroo is zeer uitvoerig. Er komt wellicht nog een vijfde editie). Deze genealogie sluit aan bij die van Arent van Tetrode op deze site (genealogie no 7) en wel bij een Willem van Tetrode waarschijnlijk geboren rond 1525 in de omgeving van Wassenaar en Den Haag. Deze bovengenoemde genealogie Tettero(o) ligt in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, achter het centraal station. Je kunt er een toegangs-dagkaart kopen.

De onderhavige genealogieën zijn niet voorzien van bronvermeldingen en uitvoerige verhalen. Deze zijn te vinden in de Genealogie van Tetrode, periode 1300-1600, 4e editie, januari 2000, met een nawoord over de relatie van van Tetrode en Tettero(o), samengesteld door Wim Tettero in Voorburg. Deze publikatie is eveneens in te zien in het CB. v. Genealogie.

 Zie ook:
Genealogie Maarten Koning
Kwartierstaat Marcel Tettero
Home

1. Genealogie van heer Ysbrant van Tetrode periode 1225 - 1425

1. heer Ysbrant van Tetrode [I], geboren omstreeks 1225.

Kinderen

2. Florens van Tetrode [II-2].
3. Simon van Tetrode [II-3].
4. Gerard van Tetrode [II-1], geboren omstreeks 1250. Gerard is overleden op donderdag 27 oktober 1310 in Haarlem ?, 60 jaar oud. Notitie Gerard: Priester, Kanunnik St Marie Utrecht, oprichter St Jan Haarlem 1310
Zie ook de aanvulling en de website De Johannieter Orde en de St Jan te Haarlem 1310

3. Simon van Tetrode [II-3].

Kinderen

5. Claes van Tetrode [III-2].
6. Grieten van Tetrode [III-3].
7. Dirc of Dircje van Tetrode [III-4].
8. Jan of Janne van Tetrode [III-5].
9. Ysbrant van Tetrode [III-1], geboren omstreeks 1290. Ysbrant is overleden in 1356, 66 jaar oud.

9. Ysbrant van Tetrode [III-1], geboren omstreeks 1290. Ysbrant is overleden in 1356, 66 jaar oud. Kind
10. Simon van Tetrode [IV-1], geboren omstreeks 1325. Simon is overleden omstreeks 1395 in Haarlem ?, 70 jaar oud.

10. Simon van Tetrode [IV-1], geboren omstreeks 1325. Simon is overleden omstreeks 1395 in Haarlem ?, 70 jaar oud.
Notitie Simon:Schepen van Haarlem 1366/71
Simon kreeg huwde met Mabeli Spaernemans [IV-4a].
Kinderen van Simon van Tetrode [IV-1] en Mabeli Spaernemans [IV-4a]:
11. Alveraet van Tetrode [V-3].
12. Richardis|Rijkaarde van Tetrode [V-4].
Notitie Richardis|Rijkaarde:In 1417 genoemd als Priorin Abdy van Loosduinen.
Zie ook: Rijkaarde van Tetrode cq. Abdy van Loosduinen

13. Ysbrant van Tetrode [V-1], geboren omstreeks 1345. Ysbrant is overleden.
Notitie Ysbrant:lid H.Kerstmisgilde Haarlem, Schepen Haarlem 1406,
14. Floris van Tetrode [V-2], geboren omstreeks 1345.
Notitie Floris:Vinder H. Kerstmisgilde Haarlem
Terug naar boven

2. Genealogie van Dirc van Tetrode

1. Dirc van Tetrode [II-4]. Dirc is overleden in 1332.
Notitie Dirc:
Zoon van Ysbrant ?
Kind :

2. Mechtild van Tetrode [III-6].
Notitie Mechtild:
1327 Hughe Uten Dale voegt 6 pond toe , die Machteld Dircsdr. van Tetrode, in leven zijn vrouw, verzekerde voor een kapelrie in Monster
Mechtild huwde met Hughe Uten Dale [III-6a].

3. Genealogie van Willem van Tetrode
periode 1380-ca. 1600

1. Willem van Tetrode.

Notitie Willem: Is hij dezelde als onder V-5 genoemd ?

Kinderen

2. Hughe van Tetrode [VI-3].
3. Ide van Tetrode [VI-4].

2. Hughe van Tetrode [VI-3].

Notitie Hughe:Zoon van Willem (V-5) ? schout Velsen 1406, gehuwd met Grieten., Lid en gezworene van Haarlem, , nieuw gekochte graven in de St Bavo in Haarlem 1426/27 voor Griete Hughe van Tetrode en haar zoon Claes

Kinderen
4. Claes van Tetrode [VII-1].
5. Willem van Tetrode [VII-3].

4. Claes van Tetrode [VII-1].

Notitie Claes:Mogelijk was zijn zoon Dirc
Kind :
6. Dirc 2 van Tetrode [VIII-1].

5. Willem van Tetrode [VII-3].
Notitie Willem:Genoemd 1450/1460, gehuwd met Agnes Roeper, baljuw van de Nijenborch
kind 7. Hughe van Tetrode [VIII-2].
Notitie Hughe:
Student Leuven 1444, Bezit Hofstede en de Hoge Ampegeest te Limmen 1451, Int rente 1480 van een kapelrie in Tetrode namens Prior en Convent van ST Heronimusdal. Huhe was toen al dood ,zijn er twee Hughe's.? Hij was gehuwd met Geerte Nicolaasdr. van Kranebroek

Terug naar boven

6. Dirc 2 van Tetrode [VIII-1].

Notitie Dirc 2: Zie voor deze groep ook de genealogie van Tetrode bladzijde 73, De vicarie op het altaar van OL Vrouwe in de parochiekerk te Limmen en het huis Dampegheest.
Gehuwd met Hendrikje Claesdr. Opvolgende leenman van de Hofstede de Hoge Ampegeest te Limmen
Kinderen :

8. Claes 2 van Tetrode [IX-1].
9. Clara van Tetrode [IX-2].
Notitie Clara: Gehuwd met Floris Simons ( Kaersemaecker), uit dit huwelijk Jan Floris pseudo van Tetrode, die Dampegeest verkrijgt.

10. Ysbrant van Tetrode [IX-2].
11. Katrijn van Tetrode [IX-2].
Notitie Katrijn: Gehuwd met Willem Coman Pietersz.
12. Maritge van Tetrode [IX-5]. Maritge is overleden voor 1505.

8. Claes 2 van Tetrode [IX-1].

Notitie Claes 2: Gehuwd met Ide Claesdr. 1499; Claes heeft behalve Dampegeest ook het Patronaat van de vicarie te Limmen aan Floris Simons , de man van zijn zuster Clara, overgedragen.
Kind
13. Claes 3 van Tetrode [X-1].

10. Ysbrant van Tetrode [IX-2].

Notitie Ysbrant: 1501/1516 over deze periode komt hij voor in de Haarlemse transportregisters, beroep cuuper, heeft huis aan het Spaarne
Kind :
14. Cornelis van Tetrode [X-2].

13. Claes 3 van Tetrode [X-1].
Kind Claes 3 van Tetrode [XI-1].

14. Cornelis van Tetrode [X-2].

Kinderen :
16. Ysbrand van Tetrode [XI-3].
17. Grieten van Tetrode [XI-2], geboren omstreeks 1532. Grieten is overleden omstreeks 1605, 73 jaar oud.
Notitie Grieten: Gehuwd met J.J.Connestabel

15. Claes 3 van Tetrode [XI-1].
Kinderen
18. Claes 4 van Tetrode [XII-1].
19. Claesgen van Tetrode [XII-2].
20. Aeghe van Tetrode [XII-3].
21. Meynert van Tetrode [XII-4].

16. Ysbrand van Tetrode [XI-3].

Kind
22. Anna van Tetrode [XII-5].
Notitie Anna: Gehuwd met Jan Jansz. Schuitvoerder, hun zoon is Ysbrand Jansz. pseudo van Tetrode

Terug naar boven

4. Genealogie van Hendrik van Tetrode
periode 1330- 1450

1. Hendrik van Tetrode [IV-2], geboren omstreeks 1330. Hendrik is overleden omstreeks 1375, 45 jaar oud.
Notitie Hendrik: Zoon van ? Schildknaap, bezit in Noord-Holland, 30 juli 1371; stichter vicarie parochiekerk te Limmen, bezitter huis Dampegheest te Limmen (hoofdstuk 8.2 genealogie vanTetrode.)

Zie ook: Dampegeest Limmen/Foto's Dampegeest/, Hendrik van Tetrode Limmen

Kinderen
2. Dirc van Tetrode [V-6].
3. Dochter van Tetrode [V-9].
Notitie Dochter: Gehuwd met Jan van Haarlem, zoon van Heynric van Haarlem, haar zoon noemt zich Hendrik van Tetrode.
4. Willem van Tetrode [V-5], geboren omstreeks 1350.
Notitie Willem: Clericus, eerste bezitter vicarie Limmen
5. Ysbrant van Tetrode [V-7], geboren omstreeks 1350. Ysbrant is overleden omstreeks 1398, 48 jaar oud.
6. Alide van Tetrode [V-8], geboren omstreeks 1350. Alide is overleden.
Notitie Alide: Gehuwd met Meynert Claeszoon,

2. Dirc van Tetrode [V-6].

Notitie Dirc: Schout Limmen 1382, mogelijk was hij die Dirc van Tetrode die medeoprichte rwas van het Klooster Engelendael in Leiderdorp (zie hoodstuk 8.2 (genealogie van Tetrode) Link Dirc vanTetrode 1396 Engelendael

Kinderen :
7. Hendrik van Tetrode [VI-1]. Hendrik is overleden voor donderdag 21 oktober 1450.
Notitie Hendrik:
Bezit Hofstede Damphegeest, gehuwd met Katrien
Zie ook Dampegeest/foto's Dampegheest
8. Jan van Tetrode [VI-2], geboren omstreeks 1380. Jan is overleden voor 1425, 45 jaar oud.

8. Jan van Tetrode [VI-2], geboren omstreeks 1380. Jan is overleden voor 1425, 45 jaar oud.
Notitie Jan: Bezit huis in Akersloot, Huis te Heemskerk
Kind : 9. Dirc van Tetrode [VII-1], geboren omstreeks 1400.
Notitie Dirc: Bezit goed te Akersloot en te Waarderbroek

Terug naar boven

5. Genealogie van
Jan Willemsz van der Lane|Tetrode
periode 1300-1420

1. Jan Willemsz van der Lane|van Tetrode [I].
Notitie Jan Willemsz:
Een tak met als familiewapen ook de drie meerbladen. 1339; De huisinge te Lane in de ban van Velsen tot leengoed gemaakt door Jan van der Lane Willemsz. van Tetrode
Zie pagina`s over Van der Lane van Tetrode en Dirc van Tetrode en Jan van der Lane van Tetrode

Kind:
2. Willem van der Lane|Tetrode [II].

2. Willem van der Lane|van Tetrode [II].
Notitie Willem:
1355. Mogelijk degene die aan hertog Willem van Beyeren ( Graaf Willem V) vergiffenis ontving voor zijn euvele moed, dwz. voor het feit dat hij met zovele andere Hollandse Edelen de zijde van Willems moeder de Hertoginne had gekozen. Hij wordt hier Willem Jansz. van der Lane genoemd.
Niet is bewezen dat zijn zonen zijn Jan en Ghijsbrecht

Zie pagina`s Van der Lane van Tetrode in Velsen 1339 en Van der Lane van Tetrode
Kinderen :
3. Jan van der Lane|Tetrode [IIIa]. Jan is overleden voor dinsdag 4 april 1429.
4. Ghijsbrecht van der Lane|Tetrode [III-b].

3. Jan van der Lane|vanTetrode [IIIa]. Jan is overleden voor dinsdag 4 april 1429.
Notitie Jan:
1408; zegel drie meerbladen waarvan een bedekt door een vrijkwartier met een leeuw, randschrift; + s JA.VA.TETRO.Willemsz.+ (Abdy van Egmond)
bezit 4 morgen in Oegstgeest( De Vierhoevekamp), 5 morgen in Velsen()de Veenmaden). Legateert aan zijn zonen Boudijn van Tertrode en Reynout van Tetrode 8 maden land in Velsen (Die Venne)

Kinderen :
5. Dirc van der Lane|Tetrode [IVa].
Notitie Dirc: Kinderloos, Gehuwd met Jkvr. Johanna Willemsdr. van Alcmade.
6. Reynout van der Lane|Tetrode.
7. Boudewijn van der Lane|Tetrode [IV-b].
Notitie Boudewijn: Met een dochter Clara (Alyt) van der Laan of soms van Tetrode die huwt met de Haarlemse Burgemeester Claes van Adrichem. Zijn zegel de drie meerbladen in 1423, Bezit in Velsen.
8. Janne van der Lane|Tetrode.
Notitie Janne: Gehuwd met de Weent Dircksz.

4. Ghijsbrecht van der Lane|van Tetrode [III-b].
Notitie Ghijsbrecht:
1371 Ghisebrecht van der Lane wordt door de Graaf beleend met goed te Alkmaardergeest vanwege zijn echtgenoot Aeche Dirc Tymansdr.
Zijn zoon Willem van Tetrode Ghijsbrechtzoon wordt beleend na dode van zijn vader Ghijsbrecht van der Lane met 1 wan in den berch bij Alkmaar.in 1400, getuige is Jan van der Lane. In 1414 wordt een dochter Geertruyt vermeld.

Kinderen :
9. Willem van der Lane|Tetrode.
10. Geertruyt van der Lane|Tetrode.

Zie ook de aanvulling.

Terug naar boven

6. Genealogie van Willem Ver Baerte
Periode 1265 - 1365
In de inleiding bij de genealogieën staat dat alle negen een onderlinge samenhang vertonen vanwege het wapen van Van Tetrode. Echter met de 'Ver Baertengroep' is dit niet het geval. Zij voeren het wapen van de Dullaerts. Toch zullen zij een relatie hebben met Van Tetrode gezien het voorkomen van deze naam in deze tak. Vandaar dat we ze opnemen in deze reeks.

1. Willem Ver Baerte, geboren omstreeks 1265 in Noord-Holland.

Notitie Willem:
Knaap en rentmeester van de Graaf in Kennemerland en West-Friesland 1316-1323.
In een akte van 13 juni 1315 wordt hij rentmeester van de graaf van Holland genoemd onder de naam Willem Dullaert veren Baerten zone.

In het NAA te Den Haag bevindt zich een collecties zegels genoteerd op fiches; zo zijn er die van zijn zoon Willem van Tetrode, akte Abdy van Leeuwenhorst d.d. 26-6-1330, omschrijving ; een kruis vergezeld van vier 6-delige bloemen, met randschrift +S:WILLAEM:VAN:TETRODE+ en van Philips van Tetrode, rekeningen Gravelijkheid d.d. 27-11-1361, een kruis vergezeld van 5-delige bloemen, randschrift +S PHI/IPS:VAN:TE/TRODE+. Dit is het wapen van de familie DULLAERT. Zij behoorden dus tot het geslacht Dullaert.

Ver in Ver Baerte betekent Vrouw van adellijke afkomst. Blijkbaar was zij niet de eerste de beste, want in Haarlem zijn er personen die zich zelfs Ver Baerten Neve noemen.

Ver is niet een aanduiding voor vrouw van adellijke afkomst maar een aanduiding dat de vrouw in kwestie een vrouw of een dochter van een ridder moet zijn geweest. Als kinderen zich naar hun moeder een ?ver? gaan noemen kunnen we er van op aan dat moeder een ridder-dochter was want anders hadden de kinderen zich wel eenvoudig Jan heer Willem huppeldepup kunnen noemen. (bron: Hans Vogels uit Helmond).

In dit verband kan ook worden gewezen op ene Statius, die gehuwd was met ver Bartrade, hij overleedt voor 8 nov. 1283. Zij hadden twee zonen te weten HENDRIK VEREN BARTRADENZ. en GIJSBRECHT VER BAARTENSZ.

Bij nakomelingen van Statius komt het zegel van Van Tetrode, de drie meerbladeren maar met een ster in het schildhoofd of in het midden (bron: Hans Vogels uit Helmond), voor.

(Bron F/W.J. van Kan voetnoten, Sleutels tot de macht. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420_. Deze lieden en die van de onderhavige genealogie moeten dus in nauw verband met elkaar hebben gestaan en tot van Tetrode.

Met de opmerking dat we hier met een Leidse familie te maken hebben terwijl we de familie Dullaert in Haarlem aantreffen. Aan de gegevens over Stasius (Eustacius) , zijn vrouw Veren Bartraden en hun kinderen te zien moeten we hen plaatsen als generatiegenoten van Willem van Tetrode. Met de wetenschap dat n generatie hoger een ridder te situaeren valt. Van Kan stelt wel dat het wapen van de familie Veren Bartraden overeenkomt met dat van de familie Van Tetrode maar hij had gezien de situatie Leiden beter een vergelijking kunnen trekken met het wapen van ridder Willem van Oestgeest (1285-1312), leenman van de burggraaf van Leiden en gegoed in Leiden en omgeving (bron: Hans Vogels uit Helmond).

Kinderen:

1. Ghijsbrecht Dullaert Ver Baertensz. die volgt 2a

2. Elisabeth.
Notitie : Wordt in 1375 tante van Philips van Tetrode genoemd ivm. nagelaten onechte kinderen van Philips.
huwde met Floris van de Boekhorst.
1322-1373. Oudste zoon van ridder Floris van de Boekhorst (1303-1322), ambachtsheer van Moordrecht, baljuw van Delfland en Schieland (1329-1340), baljuw van Noordwijk (1338), baljuw en rentmeester van Amstelland en Waterland (1340-1351), lid Hoeks verbond (1350), in ballingschap (1351-1356).
Kinderen Floris (1361), Gijsbrecht, Alverade (x Wouter van Egmond van Merestein), Johanna (?, non Leeuwenhorst). (Bron A.Janse Ridderschap in Holland bl. 434).

Ik (Hans Vogels uit Helmond) heb in mijn aantekeningen de vader van deze Floris van Boekhorst rond 1300 laten huwen. Deze was een zoon van Boudewijn van Noordwijk, heer van Boekhorst die in 1270 gehuwd was met Aleid van Holland. De vrouw van Floris is niet bekend zodat we qua vernoeming niet wijzer worden. Floris had nog een zus Agnes (die ik tot een voorouder mag rekenen) en een jongere broer Jan. Ik verwacht derhalve dat het huwelijk van Floris van Boekhorst en Elisabeth Willem veren Baerten pas dik in de jaren twintig, rond 1325 zal zijn gesloten. Zodoende zal Elisabeth hoogstwaarschijnlijk het jongste kind zijn geweest van Willem veren Baerten. Dit verklaart ook waarom ze in 1375 nog in leven was.


3. Kerstine.
377. 22 morgen land ter Wadding (1390; in Voorschoten;1364 genaamd de Hoeve).
5-4-1317 lijftocht van Christina, dochter van Willem ver Baertensz., gehuwd met Filips van Santhorst heer Filipsz. op 35 pond hollands eventueel op de tiende van Wilsveen , LRK 2 fo 6 nr 29.
18-11-1364 ; Elisabeth van Rodenburg (vrouw van Philips van Tetrode), wonend bij Leiden, met ledige hand de helft, LKR 422 fo 8 nr 147.
Kerstine huwt op 27-11-1316 Philips van Santhorst (NAA HL 1 oude no.)

Kerstine Willem veren Baertenzn. huwde in 1316 (op internet staat 1326). Voor de 'oudste' dochter in een gezin hanteer ik meestal een leeftijd van 15 20 jaar op het moment van haar huwelijk. De minimum huwelijkse leeftijd naar canoniek recht voor een meisje was in de middeleeuwen 12 jaar. Een (eventueel reeds gesloten) huwelijk werd pas voltrokken als het meisje de leeftijd bereikte dat ze vrouw werd, zo rond de 15 of 16 jaar. Dergelijke kinderhuwelijken zien we vaker bij de wat hogere landsadel en rijksadel (graven en hertogen). Het geboortejaar van Kerstine kunnen we dus op 1296/1301 plaatsen (bron: Hans Vogels uit Helmond).

4. Willem van Tetrode Willem ver Baertenzoonszone, die volgt 2 b

2a. Ghijbrecht Dullaert Ver Baertensz.
Schout van Haarlem in 1315, 1318-1320. Verkrijgt in 1323 een recht leen afkomstig van zijn vader (NAA HL reg. XVIII fol 109 oude no.) Zijn zoon Diederik wordt in 1338 met dit leen beleend.

Moeten we hem gezien zijn benaming niet zien als een broer van Willem Dullaert veren Baertenzn? In de genealogie Van Tetrode op blz. 14 zie ik (Hans Volgens uit Helmond) in de Haarlemse schepenakte van 13 juni 1315 een Ghisebrecht Dullart als schepen. Is de betiteling schout van Haarlem in 1315 etc. dan foutief en moeten we hem als schepen zien? In de Brabantse contreien moest men om het ambt van schepen te kunnen vervullen minstens 25 jaar oud zijn. Dat is een leeftijd die je ook tegenkomt als een leeftijd dat men als volwassen beschouwd kon worden. Zo moest een (parochie-) priester ook minstens 25 jaar zijn om benoemd te worden.

De Ghijsbert Dullaert die in 1323 Willem Dullaert veren Baertenzn als leenman opvolgde wil ik best zien als zoon van Willem. Dit op basis van de gegevens zoals die in de genealogie zijn opgenomen. Hij zal dan dezelfde naam hebben gedragen als zijn oom. Het kan goed zijn dat ik de verkeerde conclusies trek maar dan komt het doordat de info in de genealogie ruimte biedt voor andere gevolgtrekkingen. Wordt de Ghijsbert die in 1323 zijn vader als leenman opvolgde ook daadwerkelijk als Ghijsbert Dullaert betiteld? Hoe is de omschrijving van de leenopvolgingen precies? Die beschrijving vond ik niet terug in de bronvermeldingen achterin de genealogie. Als Ghijsbert Dullaert in 1323 zijn vader opvolgt als leenman dan mogen we stellen dat hij dan minimaal 18 jaar (leenrechtelijke meerderjarigheid) moet zijn geweest.

Deze datering past ook beter bij de andere data die we kunnen herleiden. Kerstine Willem veren Baertenzn. huwde in 1316 (op internet staat 1326). Voor de oudste dochter in een gezin hanteer meestal een leeftijd van 15 20 jaar op het moment van haar huwelijk. De minimum huwelijkse leeftijd naar canoniek recht voor een meisje was in de middeleeuwen 12 jaar. Een (eventueel reeds gesloten) huwelijk werd pas voltrokken al het meisje de leeftijd bereikte dat ze vrouw werd, wat zo rond de 15 of 16 jaar zal hebben gelegen. Dergelijke ?kinderhuwelijken? zien we echter meer bij de wat hogere landsadel en rijksadel (graven en hertogen). Het geboortejaar van Kerstine kunnen we dus op 1296/1301 plaatsen (bron: Hans Vogels uit Helmond) .

Zijn zoon was
Diederik Ghisebrecht Willemszone die volgt 3.

Als zoon Dirk in 1338 beleend wordt met het leen van zijn vader dan weten we eveneens dat Dirk minimaal in 1320 moet zijn geboren. Zijn vader heeft hem niet vernoemd naar grootvader zodat we voorzichtigheidshalve een generatiebreedte van 30 jaar mogen aanhouden. Grootvader Willem veren Baertenzn. zal derhalve ca. 1290 gehuwd zijn (bron: Hans Vogels uit Helmond).


2b. Willem van Tetrode Willem ver Baertenzoonszone
Schout van Wieringen in 1321, kinderloos overleden
Ons Voorgeslacht 1982 bl. 230 leen 162 (Lek en Polanen door C.Hoek) beleend in 31-12-1349. Willem van Tetrode Willem ver Baertenzoonszonen, bij kinderloos overlijden te versterven half op Dirc van den Waal, half op Philips van Tetrode.

Dit is een interessant gegeven. Een Dirk van den Wale, + vr 5-1-1317 was de broer van Philips van Duivenvoorde, heer van Polanen, + vr 11-5-1309. We hebben dus hier een jongere Dirk van den Waal en een jongere Philips. Van voornoemde Dirk zijn natuurlijke kinderen bekend. Een dochter huwde zelfs rond 1315. Het lijkt derhalve goed mogelijk dat we de jongere Dirk van den Waal en Philips van Tetrode moeten zien als broers, kinderen van Gijsbert Dullaert Willem veren Baertenzn. en een onbekende natuurlijke dochter van Dirk van den Wale, zoon van Jan van Duivenvoorde. Dit zou ook de mooie clausule verklaren dat het leen van Willem van Tetrode na diens kinderloze overlijden zou komen te vererven op Dirk van den Wale en Philips van Tetrode. Tenslotte was Elisabeth Willem veren Baertenzn de tante en niet de oudtante van Philips van Tetrode (bron: Hans Vogels uit Helmond).

Later blijkt dit leen aan de Boekhorsten te zijn vererfd. (hieruit maken we op dat Philips (4) geen zoon is van deze Willem)
Willem huwde Jonkvrouw Sophie.

Als Willem in 1321 al schout is mogen we hem gezien deze functie in dat jaar minimaal als 25 jaar zien. Willem van Tetrode zal dus uiterlijk in 1296 zijn geboren. Willem van Tetrode voerde het wapen Dullaert maar hij is met naam en toenaam vernoemd naar een persoon. Gezien het bestaan van een 13e eeuwse Willem van Tetrode, heer van het Velsense goed Te Lane, lijkt het me hoogstwaarschijnlijk dat Willem veren Baerten met een dochter van Willem van Tetrode was gehuwd. Andere Willem van Tetrodes zijn mij momenteel niet bekend. Dit heeft dan ook consequenties voor de huwelijksdatering van deze Willem van Tetrode. Uitgaande van ca.1290 voor het huwelijk van Willem veren Baerten en N.N. van Tetrode, zullen we dan het huwelijk van Willem van Tetrode op ca. 1270/75 kunnen dateren. Wellicht is hij wel meermalen gehuwd (bron: Hans Vogels uit Helmond).

3. Diederik Ghisebrecht Willemszone
Wordt in 1338 beleend (akte als bij zijn vader)
Hoewel niet bewezen is het aannemelijk dat zijn zoon Philips van Tetrode was. Kind
Philips van Tetrode die volgt 4.

Het is waarschijnlijker dat Philips van Tetrode een broer van Dirk Gijsbert Willems was en niet een zoon. Als het klopt wat ik veronderstel dan zal Dirk de bijnaam van den Waal hebben gedragen en zijn vernoemd naar een moederlijke grootvader (bron: Hans Vogels uit Helmond).

4. Philips van Tetrode
Knaap en rentmeester van Noord-Holland in 1358-1363, schepen van Delft in 1359, baljuw Delfland 1361, verdronken in de Leytse meer in 1375. Begraven in de Grote Kerk te Haarlem, had twee onechte kinderen bij Aechte Simon Scellenszoondr . In 1375 probeert Elisabeth als tante van Philips de door hem achtergelaten goederen in Heemstede te kopen voor deze kinderen, waarvan ons verder geen gegevens bekend zijn ( Ned. Leeuw 1955 bl. 500) Ambachtsheer van Zoeterwoude (voor zijn vrouw) Betrokken bij Hoeks verbond (1350), in ballingschap (1351-1355)
A.Janse zegt in het boek Ridderschap in Holland dat Philips een zoon is van Willem van Tetrode en Sophie
Hij voert het zegel met het wapen van de Dullaerts.

Philips van Tetrode, knaap en rentmeester van Noord-Holland huwde Elisabeth van Rodenburg (van Egmond van Merestein). Zij was dochter van Jan van Egmond van Merestein en Genephe van Rodenburg. Bron A.Janse Ridderschap in Holland.bl. 439.

Terug naar boven

7. Genealogie Arent van Tetrode
periode 1350-1370

Arent van Tetrode heeft als zegel de drie meerbladen met een barensteel. Dit betekent dat hij op dat moment (1390) een jongere zoon is. Hij is familie van een van de hiervoor genoemde takken.

In deze fragment-genealogie is met een rode kleur aangegeven de lijn welke loopt naar de familie Tettero(o) die is weergegeven in een publikatie welke bovenaan deze site is genoemd, te weten, Tettero(o), een Delflandse tak vanaf ca. 1550, in te zien in het C.B.v.Genealogie in Den Haag. Zie ook de aantekening bij X-20 Jan Jansz. van Tetrode.

V-10- Arent (Zn.?) van Tetrode , geboren ca. 1345, schout van Scoirl en Petten in 1370, woonde in 1390 in Wassenaar, was in 1371 bij de oprichting van een kapel in Limmen door Hendrik van Tetrode

Zijn kinderen zijn;
1 Willem VI-11 / 2 Jan ? VI-12 / 3 Dirc ? VI-13 / 4 Henrica VI-14

VI-11 Willem Arentz. Van Tetrode, geboren omstreeks 1365, overleden in 1423, gehuwd mogelijk met Jkvr. Dietwaer van Wijck, in 1394/95 schout van Zuidwijk (Wassenaar), bezat land in Velsen.

Uit dit huwelijk;
1 Arent VII-11 / 2 Jan VII-12

VI-12 Jan (?Arentsz.) van Tetrode, genoemd van 1399-1420, mogelijk gehuwd met Sofia Dircsdr. van Alcmade , o.i. kinderloos overleden., 1399 hij verkoopt land aan de Belletjeslaan in Zuidwijk

VI-13 Dirc (? Arentsz.) van Tetrode, genoemd inwoner stad Lübeck in 1421 (Oostzeehandel)

VI-14 Henrica Arentsdr. Van Tetrode, waarvan weinig bekend is.

VII-11 Aernt Willemszoon van Tetrode, overleden ca. 1471, schout van Wassenaar en Zuidwijk in 1448/61/62/65/69, heilige geestmeester in Wassenaar, heemraad van Voorschoten in 1465
Zie: schout Aernt van Tetrode 1345-1473

Zijn kinderen zijn
1 Willem VIII-11 / Danel VIII-12 / Jan VIII-13 / Willem (van Wassenaar) VIII-14 / Dirc VIII-15 / Maria VIII-16 / Trijntge VIII-17 / Baertge VIII-18

VII-12 Jan Willemszoon van Tetrode, overleden voor 1483, gehuwd met Katrijn, beroep brouwer in 1477 en werkzaam in de lakennijverheid, Katrijn Jansweduwe van Tetrode krijgt in 1482 een boete vanwege het weven van een laken buiten de stad Leiden.
Hun kinderen zijn:
Michiel VIII-21 / Alyt VIII-22 / Willem ? VIII-23 / VIII-24 Machteld / Maritgen VIII-25 / Adriana VIII-26 / Katrijn (Cristina) VIII-27 / Aernt VIII-28

VIII-11 Willem Arentszoon van Tetrode, overleden in 1487, is een rijke brouwer met veel bezit onder andere in Valkenburg. Hij en zijn vrouw Cristijn Arentsdr. Bruinen gebruiken het bezit voor het oprichten van het Stevenshof of Convent van Tetrode aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Stichter van een vicarie in de O.L.Vrouwekerk te Leiden. Een bastaarddochter genaamd Maritge.

Zie: Hofje Tetroede en Spaanse troepen vernielen Onze Lieve Vrouwekerk.

VIII-12 Danel Arentszoon van Tetrode, brouwer en kerkmeester van het St Pancraes te Leiden , overleden 28 mei 1494, gehuwd met Catharina
Hun kinderen zijn
Cornelis IX-12 / Mr. Willem IX-13 / Jacob IX-14 / Pancraes IX-15 / Arent IX-16 / Baef IX-17 / Geertruyt IX-18 / Clemense IX-19 / Machteld IX-20 / Lysbeth IX 21 / Meynsgen IX-22.

Terug naar boven

VIII-13 Jan Aerntz. Van Tetrode, brouwer en betrokken bij de lakennijverheid in Leiden, schepen Leiden in 1475/76, veertigraad Leiden in 1477, lid raad van zesendertich in 1481, gasthuismeester O.L. Vrouwekerk 1507, als Hoek betrokken bij de Jonker Fransoorlog, hij bezat een harnas volgens een testament. Op hoge leeftijd begraven in 1527 in de Pancraeskerk. Woonde in Marendorp in Leiden, mogelijk was zijn eerste vrouw Machteld Roetert Claesdr. Zijn tweede huwelijk was met Machteld Heynricsdr. Kinderen zijn niet bekend.

VIII-14 Willem Arentszoon van Tetrode (van Wassenaar) (had een broer Willem vandaar meestal de toevoeging van Wassenaar) maakt in 1526 zijn testament. Bezit land in Wassenaar.
Zijn kinderen zijn
Mr. Arent, priester IX-20 / Ghijsbrecht IX-21 / Jacob IX-22 / Jan IX-23 / Heynric IX-24 / Meynsgen IX-25

VIII-15 Dirc Arentszoon van Tetrode, brouwer te Leiden, vermogen rond 1500 1200 pond. Waarschijnlijk overleden 1517/18, bezat land in Wassenaar , 1e huwelijk met Grieten Claesdr. 2e met Neeltgen.
Kinderen
Claes1 IX-39 / Aernt IX-40 / Jacob IX-41 / Maritgen IX-42 / Claes2 IX-43 / Clara IX-44 / Willem IX-45 / Margretha IX-46 / Baerte IX-47 / Emme IX-48 / Katrijn IX-49

VIII-21 Michiel Janszoon van Tetrode, overleden 21 februari 1528, gehuwd met Erckenraet Pietersdochter. Mogelijk is hun dochter Katrijn gehuwd met Pieter Paulusz.

VIII-22 Alyt Jansdochter van Tetrode, overleden tussen 1544 en 1557, gehuwd 1e met Lodewijk Aernt Franckenzoon waaruit een dochter Katrijn en 2e met Pieter Pieterszoon de Grebber. Gerrit van Raephorst schaakt in 1508 de dochter Katrijn ( ook wel Katrijn de Grebber genoemd)
Zie: Gerrit van Raephorst.

VIII-23 Willem Janszoon van Tetrode, 1470-1480 Memorie voor hem St Elisabeth Gasthuis.
VIII-24 Machteld Jansdr. Van Tetrode gehuwd met Cornelis Jacobs, haar grafzerk in de Pieterskerk te Leiden.
VIII-25 Maritgen Jansdr. VanTetrode gehuwd met Claes Grip
VIII-26 Adriana Jansdr. van Tetrode gehuwd met Hughe Meesz.
VIII-27 Katrijn Jansdr. van Tetrode gehuwd met Jacob van Noorde Aelbaernsz.

VIII-28 Aernt Jansz. van Tetrode inwoner van Leiden in 1468

IX-12 Cornelis Danelsz. van Tetrode, mogelijk in de Oude Kerk van Delft begraven

IX-13 Mr Willem Danielsz. van Tetrode plaatst een glasraam in de Abdij van Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, student Leuven in 1495, priester , overleden 1515/16

IX-14 Jacob Danielsz. Van Tetrode, Leids brouwer, brouwerij in Marendorp waar zijn vader rond 1480 ook woonde, vermogen rond 1500 1600 pond, overleden 10 januari 1519, gehuwd met Aeche Jansdr. die overleedt 25 mei 1518
Hun kinderen
Danel X-10 / Willem X-11 / Adriaan X-12 / Cornelis X-13 / Harmen X-14 / Lysbeth X-15 / Geertruyt X-16

IX-15 Pancraes Danelsz. van Tetrode ontvangt in 1510 een lijfrente, regulier te Leiderdorp.

IX-16 Arent Danelsz. Van Tetrode, van hem is weinig bekend.
Zijn zoon was
Danel X-20

IX-17 Baef Daneldr. Van Tetrode gehuwd met Bertelmees Hughensz. Dilscarver.

Zie: Clara van Sparwoude

IX-18 Geertruyt Danelsdr. Van Tetrode gehuwd met Hughen Aerntsz.

IX-19 Clemense Danelsdr. Van Tetrode in 1510 professide zuster te Warmond

IX-20 Mechteld Danelsdr. Van Tetrode besloten zuster te Warmond.

Terug naar boven

IX-30 Mr Arent Willemsz. Van Tetrode, priester, leefde tot ca. 1547, was eerste patroon van de door zijn oom gestichte vicarie op het Altaar van de O.L.Vrouwekerk te Leiden, zijn opvolger was zijn neef Willem Dircsz. Van Tetrode

Zie Spanjaarden vernielen Onze Lieve Vrouwekerk Leiden

IX-33 Jan Willemsz. Van Tetrode, van wie ons weinig bekend is.
Zijn kinderen
Jan X-25 / Danel X-26 / Claesgen X-27 / Machteld X-28

IX-34 Heynric Willemsz. Van Tetrode, van wie ons niets bekend is.
Zijn kinderen
Frans X-35 / Hendrikje X-36

IX-40 Arent Dircksz. Van Tetrode, waarschijnlijk was zijn zoon Jan (x-60) die een dochter Arentgen had.

IX-42 Maria Dircsdr. van Tetrode overleden voor september 1510 gehuwd met Gerrit Ewoutsz., schepen van Leiden

IX-45 Willem Dircsz. Van Tetrode mogelijk gehuwd met Jan Gillisdr. Verkoopt in 1520 15 morgen land en nog 2 morgen gelegen in Wassenaar aan de Gasthuismeesters van St Catharijne.
Hun kinderen
Anna X-40 / Dirc X-41 / Margrethe X-42 en niet geheel zeker Jan X-43 / Jan de Oude X-44 / Bokel X-45

IX-46 Margrethe Dircsdr. van Tetrode verkoopt in 1561 een huis gelegen aan de Onze Lieve Vrouwekamp in Leiden.

IX-49 Katrijn Dircsdr. van Tetrode. Jan van den Boeckhorst trad in 1518 op voor Katrijn Dirc Arentsdr. VanTetrode , die haar man Ysbrant van Velde, een slachtoffer van de pest, tot zijn dood had opgepast. Zij verzuimde de witte roede te mee te nemen als zij op straat liep en naar de kerk ging. Het vastgestelde tarief bedroeg 100 stenen aan boete.Te Leiden.

X-10 Danel Jacobsz. Van Tetrode overleden in 1535, gehuwd met Haze Dircsdr. die is overleden na 1577. Geen kinderen. Jacob heeft de brouwerij van zijn vader overgenomen

X-11 Willlem Jacobsz. van Tetrode overleden voor 28 mei 1555 gehuwd met Engelthen Jacobsdr. Zij kopen in 1543 in Geervliet rommeldingen op een boedelveiling

X-12 Adriaen Jacobsz. van Tetrode gehuwd met Katrijn Pietersdr. Uit dit huwelijk Lysbeth (XI-11) gehuwd met Pieter Dircsz.chirurgijn.

X-13 Cornelis Jacobsz. van Tetrode
Zijn kinderen
Aeghen XI-12 / Neeltgen XI-13 / Danel XI-14 / Willemptgen XI-15

X-20 Danel Arentsz. van Tetrode gehuwd met Hillegont Dircsdr. Haar broer is Claes Dircsz. Van der Aa en haar zuster is Neeltge Dircsdr. in de Luyt. Bij gebrek aan andere kandidaten sluiten we Danel aan bij vader Arent IX-16, deze aansluiting is dus niet geheel zeker. Op 11 october 1571 (GA Delft) zegt Hillegont twaalf kinderen te hebben gehad waarvan er op die genoemde datum nog vier in leven zijn.
Hun bekende kinderen
Pieter XI-20 / Lysbeth XI-21 / Danel XI-22 / Mr Willem, XI-23 beeldhouwer

X-25 Jan Janszoon van Tetrode overleden voor 1557 gehuwd met Alydt Willemsdr.

Hij woont in een huurwoning en op achttien morgen land de Hoefijzerwoning, 1544-1558 (gelegen in Wassenaar langs de Landscheidingsweg tegen over de renbaan Duindigt en motel restaurant Van der Valk)

Het verband met de familie Tettero(o) als beschreven in de eerder genoemde genealogie Tettero(o), een Delflandse tak van af ca. 1550, 4e uitgave door Ing A.J.M.Tetteroo te Rotterdam in te zien CB.v Genealogie in Den Haag.;

Rond 1600 zijn er vier Willemszonen van Tetrode te weten Jeroen, pachter St. Annaland benoorden het bos in Den Haag en oostpoortier van het Haagse Bos, Jan en Arent pachters van het latere Arentsdorp/Clingendaal in Den Haag) en Leendert (pachter boerderij in Monster). Leendert is de voorvader van vele Tettero(o)s

Hun vader is dus Willem maar van hem geen enkel bericht.

De vier broers behoren wel tot deze van Tetrodes omdat zij de rechten van de vicarie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Leiden opeisen, wat alleen maar kan als je tot de familie behoort.

Terug naar boven

Willem is waarschijnlijk een zoon van Jan Jansz. van Tetrode (X-25). Omdat
- de vier broers en opa Jan nagenoeg naast elkaar woonden, boerderijkarakter
-vele andere takken stedelingen waren
-leeftijdsberekeningen op een opa-kleinkind relatie niet uitsluiten
-en kleinkindvernoeming naar opa Jan er ook is

Dus waarschijnlijk is de zoon van Jan Janszoon van Tetrode(X-25); Willem Jansz. van Tetrode, die als kinderen heeft; Jan, Arent, Jeroen en Leendert van Tetrode.

Zie ook: Jan Jansz van Tetrode en Jeroen van Tetrode 1591

X-26 Danel Jansz. van Tetrode, 16 mei 1528; GA Leiden, Danel Jansz. van Tetrode, Jan Jjansz. Van Tetrode, FransHeynricsz. Van Tetrode, Dirc Jansz. als man van Machteld van Tetrode, Quirijn van Bergen als man van Heynricen Heynricsdr. van Tetrode verklaren voor schepenen van Leiden het testament van hun oude vader Willem Arentsz. van Tetrode van Wassenaar te zullen nakomen.

1541 augustus 19; GA Leiden; Marie weduwe van Danel Jansz. van Tetrode koopt huis op de Middelste gracht te Leiden.
Hun kinderen
Jan X-4- / Leendert X-41

Zie: Danel van Tetrode Leidschendam 1500

X-41 Dirc Willemsz. Van Tetrode
Zijn kinderen zijn
Mr Willem priester XI-50 / Pietergen XI-51 / Baerte XI-52 / Jacob ? XI-53

X-42 Bokel Willemsz. Van Tetrode
Zijn kinderen
Willem XI-55 / Maritge XI-56

X-43 Jan Willemsz. van Tetrode, timmerman gehuwd met Pietertje Gommersdr. (visverkoopster). In 1592 is zij 63 jaar oud. Weduwe in 1597
Hun kinderen
Claes XI-60 / Maritge XI-61 / Anthonis ? XI-62 / Baertge XI-63

X-44 Jan Willemsz. Van Tetrode, de oude, 1597 Verdeling nalatenschap van hem hun oom en oud-oom in zijn leven wonende in de Leprozen buiten Delft.

X-45 Maritgen Willemsdr. van Tetrode gehuwd met Tobias Cornelisz.

XI-21 Lysbeth Daneldsdr. van Tetrode gehuwd met Mr Jan Sixtus

XI-22 Danel Danelsz. van Tetrode
Kinderen
1 Ursula gehuwd met Dirc Gerrits Rooster
2 Pieter gehuwd met Neeltge Hendriks
3 Lysbeth

XI-23 Mr Willem Danelszoon van Tetrode ca. 1525- 1588 beroemd beeldhouwer

Zie: Willem van Tetrode was zijn tijd ver vooruit

XI-50 Mr Willem Dircsz. Van Tetrode, priester, geboren in 1531, overleden in 1610, meerdere familieleden proberen de vicarie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Leiden te verkrijgen. Willem was daarvan de patroon en collator. 1551 student in Leuven. Cappelaan in Noordwijk

XI-60 Claes Jansz. van Tetrode gehuwd op 13 augustus 1575 met Ombre Cornelisdr., schoenmaker.
Hun kinderen:
1576 Grieten x Claes van Tol, 1577 jan x 1e Lysbeth van Tol 2e Soeten Jansdr., 1578 Trijn, 1580 Claes, 1581 Maria, 1585 Willem x 1e Clara Du Bois, 2e x Neeltje Claesdr, 3e Hillegont Claesdr. 1586 Tijs. Kinderen van Willem zijn Claes, Maria, Ermtpgen , Lambregtje, Jonas, Jacob, Grieten, Isaac, en Catharina.

XI-63 Baerte Jansdr. van Tetrode overleden voor 1584, gehuwd met Jacob Willemsz., schoenmaker.

Terug naar boven

XI-40 Jan Danelsz. van Tetrode overleden voor 20 december 1578, gehuwd met een Gerritsdr. Hij pacht land in Noordwijkerhout onder meer in 1563.
Hun kinderen:
Danel XII-19 / Maritgen XII-20 gehuwd met oude Adriaansz Korseman, hun dochter Geerte huwt Dignum de Rode te Lisse, waaruit Danel Dignum de Rode, waaruit Geerte Danels de Rode die huwde Maarten Koning. Maarten Konings 2e huwelijk was met Jacoba Goeman afkomstig uit Veur, hun kinderen noemden zich later niet Koning maar Tettero naar hun stiefvader Maarten Tetterode ( die we nog niet kunnen plaatsen). In Veur ontstaat zo een tak Tettero's vanaf ca. 1700

Zie: kwartierstaat Marcel Tettero

XI-41 Leendert Danelszoon van Tetrode overleden voor 29 juni 1602 gehuwd met Marijtje Gerritsdr. In 1557 in Lisse vermeld, in 1572 klaagde hij dat soldaten uit Sassenheim hooi uit zijn schuur hadden weggenomen.
Hun kinderen
Anthoni XII-21 / Danel XII-23 / Cornelis XII-23 / Marijtge XIII-24 x Dirc Thonis / Trijntge XII-25 x Pouwel Willems / Cunera XII-26x Maarten N.N.

XII-19 Danel Jansz. van Tetrode geboren 1552 gehuwd met Annitgen Cornelisdr. Wonen in Noordwijkerhout.
Hun kinderen
1.Jan XIII-11 gehuwd met Maritgen Meessendr. In 1632 is hij 50 jaar. Hun dochter is Lysbeth gehuwd met Jan Gijsbrechtsz. Van der Voordt
2.Cornelis XIII-12
3.Neeltgen XIII-13
4.Pietergen XIII-15 gehuwd met Hendrik Meesz. Van Nes
5.Adriaan XIII-15 gehuwd met Maritgen Pietersdr. Hun kinderen Danel XIV-10 en Jan XIV-11
6.Machtild XIII-16 gehuwd met Simon Meesz. Van Nes
7.Huybertgen XIII-17 gehuwd 1e met Cornelis Meesz. Van Nes, 2e Pieter Cornelisz. Van Alkemade

XII-21 Anthonie Leendertsz. Van Tetrode gehuwd van Anna Jacobsdr. Van der Voort woonden in 1622 in Lisse, wordt welboren man genoemd. Dochter Maertje XIII-19 huwt 1e Dammas Jansz 2e Pieter Dircsz. Cortszwager.

XII-22 Danel Leenderetsz. van Tetrode gehuwd met Neeltge Pietersdr. Schouten (=Warmond) Woonden 1622 in Lisse
Hun kinderen
Pieter XIII-20 / Cunnighen XIII-21 / Aeghen XIII-22 / Dirc XIII-23 / Lysbeth XIII-24 / Jacob XIII-25

XII-23 Cornelis Leendertsz. van Tetrode overleden tussen 1623-1628 gehuwd 1e met Aeghje Gerritdr. Heer 2e met Grieten Hofland, woonden in 1623 in Rijnsburg

XII-24 Maritge Leendertsdr. van Tetrode gehuwd met Dirc Thonisz.

XII-25 Trijntgen Leendertsdr. van Tetrode gehuwd met 1e Pouwel Willems Swill schoenmaker en 2e met Cornelis Cornelisz. Versijden schoenmaker te Pynacker

XIII-20 Pieter Danels. van Tetrode woonde in 1652 in Voorhout

XIII-23 Dirc Danelsz. Van Tetrode woonde in 1650 in Warmond

XIII-25 Jacob Danelsz. van Tetrode woonde in 1650 in Haarlem

XIV-10 Danel Aertsz. van Tetrode was kind in 1623 woonde in Noordwijkerhout , woont in 1646 in Lisse dochter Marie Danels van Tetrode enige erfgenaam van wijlen Danel, juni 1688

XIV-11 Jan Aerntsz. van Tetrode in 1623 kind in Noordwijkerhout

Terug naar boven

8. Genealogie van Jan van Tetrode
periode 1550-1650

1. Jan van Tetrode [I].

Notitie Jan:
Mogelijk aansluiting bij Frans Jansz. van Tetrode (X-35)
Zegel de drie meerbladen
Jan van Tetrode is schout in Rijnsburg genoemd in 1603 en 1597
Jan trouwde omstreeks 1580 met Cornelia Bruyne.
Kinderen van Jan van Tetrode [I] en Cornelia Bruyne:
2. Ds Cornelis, predikant van Tetrode [II-a].
3. Jacob van Tetrode [II-B].
4. Jan van Tetrode [II-c].

2. Ds Cornelis, predikant van Tetrode [II-a].
Notitie Ds Cornelis, predikant in Hoogmade 1610, en in Benthuizen, wordt in 1626 voogd van Isaac de Joudreville, een leerling van Rembrandt van Rijn in Leiden.
Ds Cornelis, predikant trouwde omstreeks 1625 met Marya Pietersdr. Cruytpenning.
Kinderen van Ds Cornelis, predikant van Tetrode [II-a] en Marya Pietersdr. Cruytpenning:
5. Catrijn van Tetrode.
6. Jan van Tetrode.
7. Mr. Pieter van Tetrode, geboren in 1594.
Notitie Mr. Pieter: advocaat Hof van Holland

3. Jacob van Tetrode [II-B].
Notitie Jacob:
Baljuw in de ambacht Voorschoten, gaf in 1636 opdracht het Ambachtshuis te bouwen in Voorschoten, notaris te Leiden 1597-1644, welbon man in Voorhout in 1620, kapitein vendel Leiden 1595-1619
Zie ook Jan van Tetrode en Cornelis van Tetrode
Jacob trouwde op dinsdag 1 oktober 1596 in Pieterskerk Leiden met Barbara Pietersdr. Cruytpenning.

Kinderen van Jacob van Tetrode [II-B] en Barbara Pietersdr. Cruytpenning:
8. Pieter van Tetrode.
9. Catharina van Tetrode.
10. Jacob van Tetrode.
11. Cornelis van Tetrode.
12. Aeghen van Tetrode. Zij is gedoopt op maandag 4 juli 1622 in Leiden.

4. Jan van Tetrode [II-c].
Kinderen :
13. Frans van Tetrode.
14. Cornelia van Tetrode. Cornelia trouwde op donderdag 14 maart 1641 in Leiden met Pieter van der Werve.

8. Pieter van Tetrode
Pieter trouwde op zondag 13 maart 1633 met Elsgen van Groenen.

Notitie Elsgen:
Dochter van Maarten Jansz. van Groenen en Maarte Jansdr. Huwde 2e Jonkheer Mr Nicolaas Gipson, vaandrig

Kinderen van Pieter van Tetrode en Elsgen van Groenen:
15. Clara van Tetrode.

Terug naar boven

9. Genealogie van Willem Tetrode
periode 1600-1900

1. Willem Tetrode [I].
Notitie Willem:
Woonde in Haarlem
De famlie is protestant en voert als wapen: in zwart drie zilveren meerbladeren. Helmteken; een beurtelings van zwart en zilver doorsneden vlucht. Dekkleden; zilver en zwart. Publikatie boek Nederlands Patriciaat jaargang 1913.

Georg Meynert Tetrode (VIIbis) heeft zijn neef van Couwenberg opdracht gegeven een stamboom te maken welke in haar geheel is opgenomen in Het Stam-en Wapenboek door A.A.Vorsterman van Oyen.(aanwezig in het CBv.genealogie te Den Haag) Die stamboom is voor het jaar 1650 nagenoeg geheel onjuist.

Aansluiting van Willem Tetrode met oudere takken van Van Tetrode is (nog) niet gevonden. Hiermee is geen zekerheid omtrent een verband met de familie van Tetrode welke de drie meerbladen in het wapen heeft.

Kind:
2. Pieter Tetrode [II], geboren in Haarlem. Pieter is overleden. Hij is begraven op dinsdag 4 mei 1694 in Amsterdam (Oude Kerk).

2. Pieter Tetrode [II], geboren in Haarlem. Pieter is overleden. Hij is begraven op dinsdag 4 mei 1694 in Amsterdam in de Oude Kerk.
Notitie Pieter:
Buratmedewerker, poorter Amsteram 14-2-1668
Pieter trouwde op zondag 22 juli 1663 in Haarlem met Geertruid Jansdr van Sterrenborgh, geboren in Amsterdam. Geertruid Jansdr is overleden. Zij is begraven op dinsdag 22 februari 1695 in Amsterdam (Oude Kerk).

Kinderen van Pieter Tetrode [II] en Geertruid Jansdr van Sterrenborgh:
3. Pieter Tetrode [III]. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1685 in Amsterdam (Amstelkerk). Pieter is overleden in januari 1756 in Amsterdam.

3. Pieter Tetrode [III]. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1685 in Amsterdam (Amstelkerk). Pieter is overleden in januari 1756 in Amsterdam.

Notitie Pieter:
Zilversmid, poorter Amsterdam 9 mei 1710. Zijn eerder huwelijk met Anna Stevendr. de Clerck.

Pieter trouwde op dinsdag 6 augustus 1715 in Amsterdam, Nieuwe kerk met Maria Koorenhuis, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 9 september 1692 in Amsterdam. Maria is overleden. Zij is begraven op maandag 4 maart 1726 in Amsterdam.

Notitie Maria:
Dochter van Nicolaas en Margretha Tegellaris

Kinderen van Pieter Tetrode [III] en Maria Koorenhuis:
4. Pieter Tetrode [IV ]. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1716 in Amsterdam (Amstelkerk). Pieter is overleden. Hij is begraven op zaterdag 27 maart 1773 in Amsterdam (Zuiderkerk).

4. Pieter Tetrode [IV ]. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1716 in Amsterdam (Amstelkerk). Pieter is overleden. Hij is begraven op zaterdag 27 maart 1773 in Amsterdam (Zuiderkerk).

Notitie Pieter :
Koopman
Pieter trouwde op zondag 24 maart 1743 in Harlingen met Wytske Hiddema. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1716 in Harlingen. Wytske is overleden. Zij is begraven op vrijdag 18 december 1772 in Amsterdam (Zuiderkerk).

Notitie Wytske:
Dochter van Simon en Pijtje Sjoukes
Kinderen van Pieter Tetrode [IV ] en Wytske Hiddema:
5. Pieter Tetrode [V]. Hij is gedoopt op donderdag 6 februari 1749 in Amsterdam (Amstelkerk). Pieter is overleden op dinsdag 8 november 1803 in Leeuwarden.

5. Pieter Tetrode [V]. Hij is gedoopt op donderdag 6 februari 1749 in Amsterdam (Amstelkerk). Pieter is overleden op dinsdag 8 november 1803 in Leeuwarden.
Notitie Pieter:
Koopman en reder, lid van de firma Tetrode en Fontein te Harlingen

Pieter trouwde op zondag 11 februari 1770 in Harlingen met Aurelia Gratama. Zij is gedoopt op dinsdag 1 augustus 1752 in Harlingen. Aurelia is overleden op maandag 27 juli 1818 in Harlingen.
Notitie Aurelia:
Dochter van Tjepke Seerpsz. en Rinke Jansdr. Donker
Kinderen van Pieter Tetrode [V] en Aurelia Gratama:
6. Pieter Tetrode [VI], geboren op maandag 16 maart 1778 in Harlingen. Pieter is overleden op dinsdag 26 mei 1835 in Assen, 57 jaar oud.

6. Pieter Tetrode [VI], geboren op maandag 16 maart 1778 in Harlingen. Pieter is overleden op dinsdag 26 mei 1835 in Assen, 57 jaar oud.
Notitie Pieter:
Reeder in Harlingen, later ambtenaar bij het Provinciaal Gouvernement van Drenthe
Pieter trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1810 in Hornsey (Grfs. Middlesex) met Elisabeth Holden, 27 jaar oud, geboren op zondag 24 november 1782 in Islington bij Londen. Elisabeth is overleden op maandag 22 oktober 1855 in Den Haag, 72 jaar oud.

Terug naar boven

Notitie Elisabeth:
Dochter van John en Rebecca Fish
Kinderen van Pieter Tetrode [VI] en Elisabeth Holden:
7. Pieter Tetrode [VIIa], geboren op donderdag 15 juli 1819 in Harlingen. Pieter is overleden op vrijdag 25 oktober 1901 in Driebergen, 82 jaar oud.
8. Georg Maynard Tetrode [VII bis], geboren op vrijdag 5 juli 1822 in Harlingen. Georg Maynard is overleden op maandag 25 november 1912 in Assen, 90 jaar oud.

7. Pieter Tetrode [VIIa], geboren op donderdag 15 juli 1819 in Harlingen. Pieter is overleden op vrijdag 25 oktober 1901 in Driebergen, 82 jaar oud.
Notitie Pieter:
Directeur van de posterijen
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1848 in Middelstum met Helena W.F. van Hasselt, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 26 mei 1826 in Groningen. Helena W.F. is overleden op zondag 1 november 1903 in Driebergen, 77 jaar oud.

Notitie Helena W.F.:
Dochter van Johan Conrad en Maria van Bergen
Kinderen van Pieter Tetrode [VIIa] en Helena W.F. van Hasselt:
9. Maria Elisabeth Tetrode, geboren op zondag 5 januari 1851.
Maria Elisabeth kreeg een relatie met Philip Jacob Waller, geboren op maandag 30 maart 1840 in Amsterdam.
10. Mary Ann Caroline Craven Tetrode, geboren op maandag 2 augustus 1852 in Paterswolde.
Mary Ann Caroline Craven trouwde, 33 jaar oud, op zondag 14 maart 1886 in Zuidbroek met Hendrik Beets, 34 jaar oud, geboren op zondag 11 januari 1852 in Zuidbroek.
11. Aurelia Georgine Tetrode, geboren op zondag 17 mei 1857 in Groningen.
Aurelia Georgine trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 22 augustus 1883 in Groningen met Antonius Otto Hermannus. Mr Telligen Bzn., 27 jaar oud, geboren op woensdag 20 februari 1856 in Groningen.
12. Petronella Helena Wigbolda Florentina Tetrode, geboren op dinsdag 4 februari 1862 in Zaandam.
13. Mr Pieter Johan Conrad. Tetrode [VIII], geboren op donderdag 24 september 1863 in Hoorn.
14. Ludolf Theodorus Tetrode [VIIIbis], geboren op zondag 5 maart 1865 in Amsterdam.

8. Georg Maynard Tetrode [VII bis], geboren op vrijdag 5 juli 1822 in Harlingen. Georg Maynard is overleden op maandag 25 november 1912 in Assen, 90 jaar oud.
Notitie Georg Maynard:
Controleur Rijksbelastingen, wethouder van Assen
Zie: Cornelis Tetrode

Georg Maynard:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 7 juni 1848 in Leeuwarden met Jacoba Albarda, 24 jaar oud, geboren op woensdag 11 februari 1824 in Workum. Jacoba is overleden op zaterdag 17 mei 1862 in Assen, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op maandag 12 maart 1866 in Assen met Catharina Maria van Bulderen, 44 jaar oud, geboren op zondag 27 januari 1822 in Groningen.
Kinderen van Georg Maynard Tetrode [VII bis] en Jacoba Albarda:
15. Cornelis Tetrode, geboren op zaterdag 24 februari 1849 in Makkinga. Cornelis is overleden op donderdag 12 december 1929 in Assen ?, 80 jaar oud.

Notitie Cornelis:
jurist, Griffier Appingedam, Utrecht, rechter in de Arrondisement-rechtbank te Assen, Ongehuwd, Huis TETRODE te Assen thans Drents Museum

13. Mr Pieter Johan Conrad. Tetrode [VIII], geboren op donderdag 24 september 1863 in Hoorn.

Notitie Mr Pieter Johan Conrad:
Gedeligeerde van de Javaanse Bank, president bestuurder Spaarbank stad Amsterdam en directeur van De Nederlandse Bank (DNB). Mr Pieter Johan Conrad trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 24 april 1894 in Amsterdam met Charlotta Louise Gildemeester, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 28 mei 1864 in Amsterdam.

Notitie Charlotta Louise:
Dochter van Hugo Martin en Charlotte Louise van Noorle van Hall
Kinderen van Mr Pieter Johan Conrad. Tetrode [VIII] en Charlotta Louise Gildemeester:
16. Hugo Martin Tetrode, geboren op donderdag 7 maart 1895 in Nieuwer Amstel.

Notitie Hugo Martin:
Phil. student in Leipzig

Zie ook: Hugo Martin Tetrode
17. Helena Maria Tetrode, geboren op donderdag 25 maart 1897 in Amsterdam.
18. Pieter Tetrode, geboren op zondag 11 januari 1903 in Amsterdam.

14. Ludolf Theodorus Tetrode [VIIIbis], geboren op zondag 5 maart 1865 in Amsterdam.

Notitie Ludolf Theodorus:
Lid fa. de Wael een Zn., dir. van de Ned. Brand Ass. Mij 1842.
Ludolf Theodorus trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 februari 1894 in Amsterdam met Wilhelmina Huysinga, 51 jaar oud, geboren op zaterdag 24 september 1842 in Amsterdam.

Notitie Wilhelmina:
Dochter van Jakob Karel en Anna Johanna Wurfbain (Hilversum)
Kinderen van Ludolf Theodorus Tetrode [VIIIbis] en Wilhelmina Huysinga:
19. Jakoba Tetrode, geboren op vrijdag 14 augustus 1896 in Amsterdam.
20. Helena Wigbolda Florentine Tetrode, geboren op Paasmaandag 3 april 1899 in Bussum.
21. Pieter Tetrode, geboren op donderdag 7 mei 1903.
22. Wilhelmina Ludolphia Theodora Tetrode, geboren op donderdag 18 augustus 1904.

Terug naar boven

10. Genealogie van
Claes Symonsz van Tetterode
periode 1570-1900

1. Claes Symonsz van Tetterode [I], geboren omstreeks 1571 in Haarlem.
Notitie Claes Symonsz:

Wapen: gevierendeeld: I. en IV. in blauw een gouden leeuw, II en III in zilver een zwart stijgerend paard met gouden hoeven. Helmteken ; een opzittende leeuw. Dekkleden: zilver en blauw. Genealogie gepubliceerd in boek Nederlands patriciaat jaargang 1967. Zie voor aldaar voor meer info omtrent en aantal vrouwlijke personen. Opsteller J.W.Ravestein. Ondanks een ander familiewapen wellicht toch verwant aan de Van Tetrodes met de drie meerbladen in het wapen. Claes Symonsz trouwde, 30 jaar oud, op zondag 21 oktober 1601 in Haarlem met Arentge Albers.

Kinderen van Claes Symonsz van Tetterode [I] en Arentge Albers:
2. Symon Claesz. van Tetterode [II]. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1615 in Haarlem. Symon Claesz. is overleden op donderdag 4 mei 1662 in Haarlem.

2. Symon Claesz. van Tetterode [II]. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1615 in Haarlem. Symon Claesz. is overleden op donderdag 4 mei 1662 in Haarlem.
Symon Claesz. trouwde op zondag 14 maart 1638 in Haarlem met Jannetje Festes, geboren in Weert.
Kinderen van Symon Claesz. van Tetterode [II] en Jannetje Festes:
3. Claes Symonsz van Tetterode [III]. Hij is gedoopt op donderdag 11 januari 1652 in Haarlem. Claes Symonsz is overleden op zaterdag 24 oktober 1722 in Haarlem.

3. Claes Symonsz van Tetterode [III]. Hij is gedoopt op donderdag 11 januari 1652 in Haarlem. Claes Symonsz is overleden op zaterdag 24 oktober 1722 in Haarlem.
Notitie Claes Symonsz:
koopman
Claes Symonsz:
(1) trouwde op zondag 14 januari 1680 in Haarlem met Soetje Weijngaarden. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1658 in Haarlem.
(2) trouwde op dinsdag 25 april 1684 in Haarlem met Catharina van der Veen. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1661 in Haarlem. Catharina is overleden op oudjaarsdag woensdag 31 december 1721 in Haarlem.
Kinderen van Claes Symonsz van Tetterode [III] en Catharina van der Veen:
4. Jan Tetterode [IV]. Hij is gedoopt op donderdag 30 oktober 1687 in Haarlem. Jan is overleden op vrijdag 18 oktober 1743 in Haarlem.

4. Jan Tetterode [IV]. Hij is gedoopt op donderdag 30 oktober 1687 in Haarlem. Jan is overleden op vrijdag 18 oktober 1743 in Haarlem.
Notitie Jan:
Koopman
Jan:
(1) trouwde op vrijdag 11 april 1687 in Haarlem met Anna Focke. Zij is gedoopt op dinsdag 19 november 1686 in Haarlem. Anna is overleden op zaterdag 2 februari 1715 in Haarlem.
(2) trouwde op zondag 12 maart 1719 in Haarlem met Pieternela van Vaerle. Zij is gedoopt op vrijdag 23 november 1685 in Haarlem. Pieternela is overleden op woensdag 7 mei 1760 in Haarlem.

Kinderen van Jan Tetterode [IV] en Anna Focke: 5. Nicolaas Tettero [V]

5. Nicolaas Tetterode [V]. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1715 in Haarlem. Nicolaas is overleden op woensdag 24 februari 1773 in Amsterdam.

Notitie Nicolaas:
Nederlands hervormd predikant in Amsterdam
Nicolaas trouwde op dinsdag 5 april 1740 in Amsterdam met Anna Cornelia Elisabeth Marcus, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 23 augustus 1715 in Amsterdam. Anna Cornelia Elisabeth is overleden op zaterdag 4 december 1779 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas Tetterode [V] en Anna Cornelia Elisabeth Marcus:
6. Petronella Anna Tetterode.
Hester Cornelia Tetterode Tibout Regters schildert in 1751 dit schilderij dat vermoedelijk Hester Cornelia Tetterode (1743-1813) voorstelt en Theodora Jacoba van Suchtelen, zoals ook wordt beweerd. Theodora is in 1751 zeven jaar ouder dat 15 jaar, de leeftijd van dit geportreteerde meisje. Bovendien is er geen relatie tussen de schilder en Deventer waar de familie Van Suchtelen vandaan komt. Hester Cornelia Tetterode trouwt in 1788 met de Amsterdamse koopman Albertus Theodorus van Suchtelen, waarna het portret in bezit komt van de familie Van Suchtelen. Het schilderij is van het Stedelijk Museum in Zwolle.
7. Hester Cornelia Tetterode.
8. Jan Tetterode [VI], geboren op maandag 8 februari 1745 in Noordwijk-Binnen. Hij is gedoopt op vrijdag 17 april 1807 in Noordwijk-Binnen. Jan is overleden op dinsdag 7 april 1807 in aldaar, 62 jaar oud.

8. Jan Tetterode [VI], geboren op maandag 8 februari 1745 in Noordwijk-Binnen. Hij is gedoopt op vrijdag 17 april 1807 in Noordwijk-Binnen. Jan is overleden op dinsdag 7 april 1807 in aldaar, 62 jaar oud.
Notitie Jan:
Kassier in Amsterdam
Jan trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 10 juli 1770 in Amsterdam met Petronella Beekman, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 11 augustus 1742 in Noordwijk-Binnen. Petronella is overleden op donderdag 19 maart 1807, 64 jaar oud.

Terug naar boven

Kinderen van Jan Tetterode [VI] en Petronella Beekman:
9. Anna Cornelia Tetterode.
10. Jurriaan Tetterode.
11. Hester Cornelia Tetterode.
12. Nicolaas Tetterode [VII], geboren op zaterdag 25 januari 1783 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op woensdag 10 december 1834 in Amsterdam, 51 jaar oud.

12. Nicolaas Tetterode [VII], geboren op zaterdag 25 januari 1783 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op woensdag 10 december 1834 in Amsterdam, 51 jaar oud.

Notitie Nicolaas:
Dir. fa. J.H.Hötze en Cie

Nicolaas trouwde, 21 jaar oud, op zondag 6 januari 1805 in Watergraafsmeer met Elisabeth Lucretia Kleinpenning, 19 jaar oud, geboren op dinsdag 15 februari 1785 in Amsterdam. Elisabeth Lucretia is overleden op donderdag 8 februari 1866 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas Tetterode [VII] en Elisabeth Lucretia Kleinpenning:
13. Anna Cornelia Tetterode.
14. Elisabeth Lucretia Tetterode.
15. Hester Cornelia Petronella Tetterode.
16. Cornelia Anna Tetterode.
17. Asselina Hendrika Tetterode.
18. Jan Tetterode [VIIIa], geboren op zondag 28 december 1806 in Amsterdam. Jan is overleden op zaterdag 5 december 1874 in Amsterdam, 67 jaar oud.
19. Christiaan Johannes Stephanus Tetterode [VIIIb], geboren op woensdag 6 december 1809 in Amsterdam. Christiaan Johannes Stephanus is overleden op zondag 12 maart 1876 in Zaltbommel, 66 jaar oud.
20. Nicolaas Tetterode [VIIIc], geboren op zondag 19 mei 1816 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op dinsdag 2 januari 1894 in Amsterdam, 77 jaar oud.

18. Jan Tetterode [VIIIa], geboren op zondag 28 december 1806 in Amsterdam. Jan is overleden op zaterdag 5 december 1874 in Amsterdam, 67 jaar oud.
Notitie Jan:
lid fa. Gebr. Tetterode en Cie, groothandel in stokvis en traan, medeoprichter en directeur suikerfabriek Fisler en Tetterode
Jan:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30 augustus 1833 in Middelburg met Hendrika Pieternella Holle, 32 jaar oud, geboren op woensdag 1 oktober 1800 in Oostkapelle. Hendrika Pieternella is overleden op woensdag 8 november 1854 in Amsterdam, 54 jaar oud.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op vrijdag 8 juni 1860 in Beek/Nijmegen met Jacoba Catharina Hendrika van Beest Holle, 36 jaar oud, geboren op Goede Vrijdag 16 april 1824 in Dordrecht. Jacoba Catharina Hendrika is overleden op zondag 5 januari 1862 in Amsterdam, 37 jaar oud.
Kinderen van Jan Tetterode [VIIIa] en Hendrika Pieternella Holle:
21. Elisabeth Lucretia Tetterode.
22. Catharina Tetterode.
23. Nicolaas Tetterode [IXa], geboren op dinsdag 28 oktober 1834 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op zaterdag 23 november 1895 in Den Haag, 61 jaar oud.
24. Paulus Tetterode, geboren op zaterdag 18 mei 1839 in Amsterdam. Paulus is overleden op woensdag 11 juli 1894 in Breda, 55 jaar oud.
25. Johannes Hermanus Tetterode, geboren op zaterdag 26 september 1840 in Amsterdam. Johannes Hermanus is overleden op zondag 6 februari 1881 in aldaar, 40 jaar oud.
26. Jan Tetterode, geboren op donderdag 10 april 1884 in Amsterdam. Jan is overleden op zaterdag 3 februari 1838, 46 jaar oud.
Notitie Jan:
Medeoprichter en directeur fa Spakler en Tetterode

19. Christiaan Johannes Stephanus Tetterode [VIIIb], geboren op woensdag 6 december 1809 in Amsterdam. Christiaan Johannes Stephanus is overleden op zondag 12 maart 1876 in Zaltbommel, 66 jaar oud.
Notitie Christiaan Johannes Stephanus:
Lid firma Gebroeders Tetterode en Cie , groothandel in stokvis en traan in Amsterdam.
Christiaan Johannes Stephanus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 28 april 1836 in Vollenhoven met Christina Johanna Wijva Groskamp, 26 jaar oud, geboren op zondag 10 december 1809 in Zwolle. Christina Johanna Wijva is overleden op dinsdag 3 mei 1859 in Amsterdam, 49 jaar oud.
Kinderen van Christiaan Johannes Stephanus Tetterode [VIIIb] en Christina Johanna Wijva Groskamp:
27. Hendrik Nicolaas Tetterode [IXb], geboren op vrijdag 11 februari 1848 in Amsterdam. Hendrik Nicolaas is overleden op vrijdag 20 mei 1887 in Middelburg, 39 jaar oud.

Terug naar boven

20. Nicolaas Tetterode [VIIIc], geboren op zondag 19 mei 1816 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op dinsdag 2 januari 1894 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Notitie Nicolaas :

Oprichter en directeur N.V.Lettergieterij Amsterdan v/h N.Tetterode

Nicolaas trouwde, 37 jaar oud, op maandag 10 april 1854 in Amsterdam met Cornelia Jacoba Danckerts, 39 jaar oud, geboren op zaterdag 15 oktober 1814 in Amsterdam. Cornelia Jacoba is overleden op woensdag 30 mei 1877 in Amsterdam, 62 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas Tetterode [VIIIc] en Cornelia Jacoba Danckerts:
28. Elisabeth Lucretia Tetterode.
29. Hendrika Christina Tetterode.
30. Jan Tetterode [IXc], geboren op donderdag 6 december 1849 in Amsterdam. Jan is overleden op dinsdag 3 september 1912 in Arnhem, 62 jaar oud.
31. Dirk Pieter Tetterode, geboren op woensdag 18 juli 1855 in Kralingen. Dirk Pieter is overleden op vrijdag 20 oktober 1871 in Amsterdam, 16 jaar oud.

23. Nicolaas Tetterode [IXa], geboren op dinsdag 28 oktober 1834 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op zaterdag 23 november 1895 in Den Haag, 61 jaar oud.
Notitie Nicolaas:
Lid fa. N.V.Lettergieterij Amsterdam v/h N.Tetterode.
Nicolaas trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1865 in Amsterdam met Gesina Bunk, 24 jaar oud, geboren op dinsdag 9 maart 1841 in Amsterdam. Gesina is overleden op woensdag 13 oktober 1897 in Gorssel, 56 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas Tetterode [IXa] en Gesina Bunk:
32. Hendrika Pieternella Aleida Tetterode.
33. Johanna Tetterode.
34. Nicoletta Gesina Tetterode.
35. Johannes Petrus Tetterode [Xa], geboren op donderdag 31 oktober 1867 in Amsterdam. Johannes Petrus is overleden op maandag 21 januari 1957 in Apeldoorn, 89 jaar oud.

Notitie Johannes Petrus:
Adm. Cultuurmij. Sinagar-Tjirohani te Tjibadak. Huwt 1e Pauline Emilia Kerkhoven; uit dit huwelijk Paula Gesina Caroline Tetterode en Ewarde Adriana Ludlophine Tetterode. Huwt 2e Marina K.M.G.M. Himmel von Agisburg

27. Hendrik Nicolaas Tetterode [IXb], geboren op vrijdag 11 februari 1848 in Amsterdam. Hendrik Nicolaas is overleden op vrijdag 20 mei 1887 in Middelburg, 39 jaar oud.
Notitie Hendrik Nicolaas:
koopman, lid fa. Menalda en Zn.
Hendrik Nicolaas trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 5 juli 1876 in Huizum met Claassen, 27 jaar oud, geboren op maandag 17 juli 1848 in Hulst. is overleden op vrijdag 8 januari 1904 in Leiden, 55 jaar oud.
Kinderen van Hendrik Nicolaas Tetterode [IXb] en Claassen:
36. Johanna Jacoba Maria Tetterode.
37. Christiaan Johannes Stephanus Tetterode [Xb], geboren op dinsdag 24 april 1877 in Huizum. Christiaan Johannes Stephanus is overleden op zaterdag 12 maart 1949 in Den Haag, 71 jaar oud.
38. Hermannus Hendricus Tetterode, geboren op zondag 6 juni 1880 in Schrans Leeuwarden. Hermannus Hendricus is overleden op donderdag 19 november 1936 in Batavia, 56 jaar oud.
39. Hendrik Nicolaas Tetterode, geboren op donderdag 10 mei 1883 in Huizum. Hendrik Nicolaas is overleden op zondag 14 maart 1948 in Haarlem, 64 jaar oud.

30. Jan Tetterode [IXc], geboren op donderdag 6 december 1849 in Amsterdam. Jan is overleden op dinsdag 3 september 1912 in Arnhem, 62 jaar oud.
Notitie Jan:
Dir. N.V.Lettergieterij Amsterdam v/h N.Tetterode
Jan trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 2 juni 1887 in Amsterdam met Jacoba Wilhelmina Blankenberg, 29 jaar oud, geboren op maandag 22 juni 1857 in Amsterdam. Jacoba Wilhelmina is overleden op woensdag 24 juli 1935 in Zürich Zw., 78 jaar oud.

37. Christiaan Johannes Stephanus Tetterode [Xb], geboren op dinsdag 24 april 1877 in Huizum. Christiaan Johannes Stephanus is overleden op zaterdag 12 maart 1949 in Den Haag, 71 jaar oud.
Notitie Christiaan Johannes Stephanus:
Phil. nat. drs. leraar R.H.B.S. te Apeldoorn, vier kinderen
Christiaan Johannes Stephanus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1907 in Terneuzen met Kornelia J.H. Eijke, 25 jaar oud, geboren op maandag 27 maart 1882.

38. Hermannus Hendricus Tetterode, geboren op zondag 6 juni 1880 in Schrans Leeuwarden. Hermannus Hendricus is overleden op donderdag 19 november 1936 in Batavia, 56 jaar oud.
Notitie Hermannus Hendricus:
Uit het huwelijk drie kinderen 1. Johanna 2 Ida Sophie 3 Hendrik Jan Pieter
Hermannus Hendricus trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 3 september 1920 in Bandoeng met Leonardine Ida Christine Musch, 17 jaar oud, geboren op vrijdag 21 november 1902 in Soekaboemi. Leonardine Ida Christine is overleden.

39. Hendrik Nicolaas Tetterode, geboren op donderdag 10 mei 1883 in Huizum. Hendrik Nicolaas is overleden op zondag 14 maart 1948 in Haarlem, 64 jaar oud.
Notitie Hendrik Nicolaas:
Tr. 1e Susanna W.P.Salomons, tr. 2e Johanna Cornelia Fraterman

Terug naar boven

11. Genealogie Leendert van Tetrode (Tetteroode)
periode 1580-1750
Wapen drie meerbladen zilver op zwart
afbeelding wapen Leendert bl. 54 genealogie van Tetrode Zie ook: Leendert Tetrode

I Leendert van Tetteroode ca. 1611 ; Schout en secretaris van Hardinxveld, Hoogheemraad van den Alblasserwaard, Waterheemraad.

II Pieter Leendertsz. van Tetrode, ondertrouwt 8-12-1619 Susanna Jansdr. van Blaart, koopt in 1611 huis het Wapen van Zeeland in Gorinchem, In 1615 genoemd schilder te Gorinchem

Hun kinderen zijn, dopen te Gorinchem
1 Elisabeth
2 (?) Leendert, die volgt III

III Leendert Pietersz. van Tetrode, ondertrouwt 1-8-1654 Marijken Cornelisdr. Brouwer

Hun kinderen zijn, dopen te Gorinchem
1 Cornelis 15-7-1655 / 2 Jenneken 26-11-1656 / 3 Cornelis 4-9-1658 / 4 Pieternel 16-7-1660 / 5 Petrus 16-6-1662 / 6Cornelis 5-8-1664, die volgt IV

IV Cornelis van Tetteroode, ondertrouwt 1-8-1694 Beliken Verschuur, dochter van Corn. Janse en Lintje van de Wetering.
Hun kinderen zijn, dopen te Gorinchem
1 Leendert 17-4-1695, die volgt V / 2 Catalina 16-11-1696 / 3 Maria 19-5-1698 / 4 Cornelia Maria 28-2-1700

V Leendert Cornelisz. van Tettenroode trouwt 26-12-1719 Geertruyda Dael
Hun kinderen zijn, dopen in Gorinchem

1 Hendrik 5-1-1721 / 2 Bastiana 22-8-1723 / 3 Cornelis 25-9-1726 / 4 Hendrik 16-12-1729 / 5 Judith Maria 23-2-1738 / 6 Jan Hendrik 22-6 1740

Terug naar boven

Zie ook:

Deel 2 genealogie Van Tetrode
Genealogie Maarten Koning
Kwartierstaat Marcel Tettero
Home