Home

Molenaars in de Groeneveldse Polder
1628 - 1719
Arij en Leendert van Tetrode
Arij van Tetrode en zijn zoon Leendert waren molenaars op de eeuwenoude Groeneveldse molen, bedoeld om de Groeneveldse Polder in Schipluiden droog te houden. Van de 13e eeuw tot 1960 is de 272 ha grote Groeneveldse Polder uitsluitend op de wind bemalen.

Groeneveldse molenArij of Arent van Tetrode (1628) trouwt in Delft met Aeltgen Gerritsdr Bimond op 18 oktober 1656. Als elfjarige jongen waren Arij betrokken bij een geschil over paarden. Hij was getuige. Bij de verkoop zouden de paarden gebreken hebben die pas later aan het licht kwamen. Arij woonde op dat moment in Wateringen. Hij tekende voor de Haagse notaris met Ary Leenderts van Tetroede. De opa van Arij of Arent was Cornelis Willemz van Tetrode.

Zijn oudste zoon, Leendert (Wateringen 9 september 1658), trouwt twee keer. Wanneer hij in 1711 weer wil trouwen zijn zijn schulden net zo groot als zijn bezittingen. Hij heeft dan zes kinderen en belooft de kinderen goed op te voeden ''zoals een godsvruchtig vader betaamt''. Huwelijksakte Leendert Ariesz Tetterode
De huwelijksacte van Leendert Ariesz Tetterode (weduwnaar van wijlen Apolonia Dirksdr Bruijn) en Geertje Jacobsdr. van Post jongevrouw onder vrijenban.

De Groeneveldse molen aan de Monsterwatering is de enig overgebleven watermolen in de gemeente Schipluiden. Volgens het Hoogheemraadschap Delfland zou er al een molen kort na 1445 zijn gebouwd. Deze werd, na een blikseminslag, in 1719 (in dit jaar overlijdt Leendert) vervangen voor een stenen watermolen. Het werd een ronde, stenen "grondzeiler" met een rieten kap en een Oud-Hollandse wiekvorm met een Groeneveldse molenvlucht van 25 meter. (bron: Schipluiden.net/delfland)

Molenmaker Verbij is op dinsdag 28 januari 2003 begonnen met het renoveren van het kruiwerk van de Groeneveldse molen. De kruivloer niet meer geheel vlak was.
(bron: Renovatie_kruiwerk_groeneveldse)

Historie
De geschiedenis van het molengebied Schipluiden gaat terug tot 1280. Schieland lag vlak bij zee. Vloed bracht vroeger wateroverlast met zich mee. In de pre-romeinse tijd bestond dit gebied deels uit veengrond. In de 12e en 13e eeuw gingen de bewoners de Harnaschpolder en de Woudsche Polder ontginnen. Floris V gaf opdracht om twee watermolens te bouwen. Nu staan er twee poldergemalen.

(bron: http://home.kabelfoon.nl/~george/)Groeneveldse polder in de gemeente Schipluiden

Home