De genealogie van Maarten Koning
tot Marcel Tettero
300 jaar stamboom
Marcel Tettero is maker van deze site

1. Maarten Koning, woonde in Lisse waar hij waarschijnlijk is geboren.

Over de familie van Tetrode/Tettero (Tetrode, Tetro(o), (van) Tetterode, Tettero(o)o zijn twee genealogieën verschenen:
- Genealogie van Tetrode, tijdperk 1300-1600, met een nawoord aansluiting Tettero(o), vierde editie, januari 2000, W.C.Tettero in Voorburg.
- Genealogie Tettero(o), een Delflandse tak vanaf ca. 1550, e-mail: Ing. A.J.M.Tetteroo in Rotterdam.
Beide boeken zijn in te zien in het Bureau voor Genealogie in Den Haag.

Met deze twee publicaties zijn bij lange na niet alle vroegere en huidige naamgenoten in kaart gebracht. Zo was er ook een tak welke zich kort na 1700 vespreidde vanuit Veur (Stompwijk, Leidschendam) en die niet kon worden aangesloten op bovengenoemde publikaties. De reden dat de onderhavige genealogie Tettero/Veur apart is gemaakt is dat deze tak voor 1700 de naam Koning voerde. Men nam de naam Tettero aan naar een stiefvader Maarten Tetterode, omdat men bij hem als kind was opgegroeid. De verplichting van vaste achternamen bestond toen nog niet. In werkelijkheid waren de ouders Maarten Huybrechtsz. Koning en Jacoba (Jaeptie) Ariensdr. Goeman. Jacoba Goeman was geboren in Veur en huwde in Lisse Maarten Koning, die eerder gehuwd was met Geerte Daniels Rode.

Nu de nakomelingen de naam Tettero voeren, kan in het kort iets gezegd worden over de naamsverklaring. Rode is rooien betekent ontginnen. Rodes waren landerijen van de graaf van Holland. Waar Tet vandaan komt staat niet vast. Zie: Tette, verklaring van de naam. Dit land bij Haarlem is als Tetterode tot vlak na 1700 bekend. Daarna verdween de naam van de kaart en ging over in Overveen in de gemeente Bloemendaal. Een familie van landadel nam voor het jaar 1300 de naam Van Tetrode aan. Als wapen voerden ze drie zilveren meerbladeren op een zwart schild. Niet alle naamgenoten behoren tot die familie. Er zijn/waren ook andere families die zich eveneens Van Tetrode noemden en er zijn vele takken bekend die naar moederszijde de naam Tetrode aannamen.Aanvulling van Liesbeth de Bruin, kleindochter van Anna Clasina Tettero. Anna Clasina Tettero is een dochter van Leonardus Tetteroo (rechtsbovenin het kaartje hier boven). Andere kinderen van Leonardus zijn:

Cornelia Johanna Tettero geboren 13-3-1877 Stompwijk Adres: Oostvliet overleden 30-12-1877 Stompwijk

Cornelia Johanna Tettero geboren 12-6-1878 Stompwijk 1905 verhuisd naar Voorschoten trouwt op 31-5-1901 in Stompwijk met Cornelis van Veen in Stompwijk

Anna Clasina Tettero geboren 8-3-1883 in Stompwijk overleden op 11-6-1970 in Den Haag ingewoond bij haar opa en oma T./van Zwet trouwt op 31-5-1907 in Stompwijk met Johannes Wilhelmus Adrianus den Hollander geboren 7-3-1882 in Den Haag overleden 14-6-1955 in Voorburg

Antonius Johannes Tetteroo geboren op 8-10-1885 in Stompwijk woont aan Oostvliet overleden op 27-1-1937 in Veur 51 jaar in 1918 naar Veur. Veursestraatweg 238

Martina Tetteroo geboren 15-3-1891 in Stompwijk verhuisd in 1914 naar Voorschoten trouwt op 7-8-1914 in Voorschoten met Johannes Lamboo

Maria Petronella Tetteroo dienstbode geboren op 19-11-1880 in Stompwijk verhuisd in 1899 naar Voorschoten verhuisd in 1906 naar Veur en in 1907 naar Leiden trouwt op 11-1-1907 in Stompwijk met Johannes Bernardus van Leeuwen geboren in 1876 in Leiden

Catharina Johanna Tetteroo geboren op 14-2-1888 in Stompwijk verhuisd in 1914 naar Veur trouwt op 26-1-1912 in Stompwijk met Bartholomeus Gerardus Remmerswaal uit Voorschoten

De genealogie begint met Maarten Huijbrechtsz. Koning uit Lisse.

I Maarten Huijbrechtsz. Koning huwt als jonge man op 6 mei 1685 voor de rk kerk te Lisse Geerte Danielsdr. Rode.

Maarten was waarschijnlijk een boerenknecht want voor zijn huwelijk krijgt hij betaald voor het ruimen van de sloten van de boerderij van de ouders van Geerte. In het boek van A.M. Hulkenberg (1966) over het Huis Dever in Lisse, lezen we dat in de boerenwoning van het Huis Dever sinds 1660 woonde een Gerrit Maartens Koning met zijn vrouw Aeltien Huygen. Deze zullen naaste familie van Maarten Koning zijn geweest. Zie: Veur en Tettero(de) en m`n oudbetovergrootouders

Geerte was boerin en behoorde tot een aanzienlijke familie Rode in Lisse. In 1685 krijgt zij een erfenis (NAA RA Lisse no 30) van Cornelis Danel Rode en blijft op de familieboerderij, vlak bij het Huis Dever gelegen, wonen. In het zelfde jaar huwt zij Maarten Koning en zij krijgen een aantal kinderen (Doopboek Lisse ):
1. Cnelis Maartens Koning op 16.01.1686, getuigen Pieter Daniels, Pietergen Cnelis, Neeltje Jacobs.
2. Maritge Maartens Koning op 19.10.1687, getuigen Hendrik Jansse, Maritge Gerrits, Crijntje Gerrits.
3. Cnelis Maartens Koning op 12.03.1690 , getuigen Pieter Danels, Pietergen Cnelis.
4. Huijbert Maartens Koning op 27.10.1691, getuigen Andries Danels, Crijntje Gerrits.
5. Heiltje Maartens Koning op 01.08.1693, getuigen Andries Danels, Maritge Aris.

Het tweede huwelijk van Maarten Koning

Het tweede huwelijk van Maarten Koning heeft plaats in de rk kerk van Lisse op 31 juli 1696 met Jacoba (Jaeptie) Ariensdr. Goeman. Bij het burgerlijk huwelijk op 15 juli 1696 staat dat Maarten Huijbrechs Koning weduwnaar is van Geerte Rode en dat Jacoba Ariens Goeman uit Veur komt. Hun kinderen rk gedoopt in Lisse zijn:
1. Jacob Maartens Koning op 02.11.1696 getuigen Cornelis Aris en Jannetje Aris.
2. Jacob Maartens Koning op 26.09.1699 getuigen als boven.
3. Geerte Maartens Koning op 30.11.1700, getuigen Pieter Danels, Pieternellitie. Burgerlijk huwelijk van Geerte Maartens Tetterode in Voorburg november 1729 met Jan van der Struijck. Haar moeder Jaaptie Ariens Goeman zegt daarbij weduwe te zijn van Maarten Tetterode. Geertie tekent met Geertie Maartens Tetroe.
4. Huybert Maartens Koning op 25.09.1702, getuigen Maertie Gerrits , Gerrit Hendriks.
DIE VOLGT 2

5. Adriana Maartens Koning op 28.08.1705, getuige Floris Jacobs.

Nadere toegangen NAA no 610; Barend Corn. Van der Hoeven huwt op 05.05.1729 Ariaantje Maartens Tetrode , jonge dochter uit Lisse. (Een Bernardus van der Hoeven komt als getuige voor bij de doop van een kind van Huybert Maartens ,(onder 2 hierna)
6. Marijtje Maartens Koning op 20.08.1707 , getuige Floris Jacobs.

Naar boven
Maarten trouwde op zondag 15 juli 1696 in Lisse met Jacoba Ariensdr. (Jaeptie) Goeman.

Kinderen van Maarten Koning en Jaeptie Goeman:
2. Hubertus Maartensz. Tettero|Koning, geboren op zaterdag 25 februari 1702 in Lisse.
2. Hubertus Maartensz. Tettero|Koning, geboren op zaterdag 25 februari 1702 in Lisse.
Hubertus moeder hertrouwde met een Maarten Tettero. Haar kinderen uit het eerste huwelijk met Maarten Koning namen de naam Tettero aan, dus naar hun stiefvader.

Hubertus Maartensz. trouwde met Maria de Loos, geboren omstreeks 1704.

Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig: Wenkom Anna en Anna Woerkom.

Het kerkelijk huwelijk was op zondag 5 mei 1726 in Veur.

Kinderen van Hubertus Maartensz. Tettero|Koning en Maria de Loos:

3. Anthonis Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Anthonis Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus de Loos en Cornelia de Loos. Hij is gedoopt op maandag 12 juli 1728 in Veur. Anthonis Hubertusz. is overleden op dinsdag 19 maart 1816 in Leidschendam.

4. Angelus Hubertusz. (Engel) Tettero, geboren op zaterdag 11 februari 1730 in Veur. Bij de aangifte van de geboorte van Engel waren de volgende getuigen aanwezig: Engelberta Engelen de Roos en Johannes Struijck. Hij is gedoopt op zaterdag 11 februari 1730 in Veur. Engel is overleden op zondag 20 februari 1820 in Veur, 90 jaar oud.

5. Johanna Hubertsdr. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna Hubertsdr. waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Goemans en Cornelis van Roteren. Zij is gedoopt op vrijdag 4 april 1732 in Veur.

6. Cornelia Hubertusdr. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia Hubertusdr. waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus van de Lee en Maria Theunisse de Loos. Zij is gedoopt op zaterdag 11 december 1734 in Veur. Cornelia Hubertusdr. is overleden op zondag 12 augustus 1759 in hazerswoude. Cornelia Hubertusdr. trouwde op zondag 12 augustus 1759 in Hazerswoude met Jan Bouwense.

7. Johannes Hubertsz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes Hubertsz. was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Tettero (m.i. Hoeven van de). Hij is gedoopt op dinsdag 25 september 1736 in Veur.

8. Martines Hubertusz. Tettero, geboren omstreeks 1738.

9. Adrianus Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Adrianus Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Goeman en Henricus van Kan. Hij is gedoopt op dinsdag 10 februari 1739 in Veur.

10. Gerardus Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Goeman en Bernardus van de Hoeven. Hij is gedoopt op zaterdag 6 mei 1741 in Veur.

11. Johannes Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Johannes Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Dorene en Jacoba Ariensdr. Goeman. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1744 in Veur.

Naar boven

3. Anthonis Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Anthonis Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus de Loos en Cornelia de Loos. Hij is gedoopt op maandag 12 juli 1728 in Veur. Anthonis Hubertusz. is overleden op dinsdag 19 maart 1816 in Leidschendam.

Anthonis Hubertusz. trouwde op zondag 15 mei 1757 in Veur met Marijtje Cornelisdr. Hillenaar, 27 jaar oud, geboren op dinsdag 29 november 1729 in Wassenaar als dochter van Cornelis Leendertsz. Hillenaar en Lena Dircsdr. Schepen.

Kinderen van Anthonis Hubertusz. Tettero en Marijtje Cornelisdr. Hillenaar:

12. Huybrecht Theunisse Tettero. Hij is gedoopt op maandag 13 maart 1758 in Veur. Huybrecht Theunisse is overleden op vrijdag 16 januari 1829 in Rijswijk.

13. Cornelia Tettero. Zij is gedoopt op zondag 29 juli 1759 in Veur. Cornelia trouwde op Hemelvaart donderdag 24 mei 1759 in Vlaaardinger-Ambacht met Leendert Huisman.

14. Marijtje Tettero. Zij is gedoopt op dinsdag 26 augustus 1760 in Veur.

15. Jan Tettero. Hij is gedoopt op vrijdag 25 september 1761 in Veur.

16. Cornelia Tettero. Zij is gedoopt op dinsdag 13 december 1763.

17. Bartholomeus Tettero. Hij is gedoopt op zondag 15 september 1765 in Veur. Bartholomeus is overleden op donderdag 12 oktober 1837 in Stompwijk.

18. Leendert Tettero. Hij is gedoopt op zaterdag 10 januari 1767 in Veur. Leendert is overleden op maandag 5 augustus 1844 in Stompwijk.

19. Lena Tettero. Zij is gedoopt op donderdag 31 maart 1768 in Veur.

20. Jaapje (Japie) Tettero. Zij is gedoopt op dinsdag 10 oktober 1769 in Veur.

Naar boven

4. Angelus Hubertusz. (Engel) Tettero, geboren op zaterdag 11 februari 1730 in Veur. Bij de aangifte van de geboorte van Engel waren de volgende getuigen aanwezig: Engelberta Engelen de Roos en Johannes Struijck. Hij is gedoopt op zaterdag 11 februari 1730 in Veur. Engel is overleden op zondag 20 februari 1820 in Veur, 90 jaar oud. Engel trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21 september 1755 in Veur met Anna Leentje Groenewegen.

8. Martines Hubertusz. Tettero, geboren omstreeks 1738. Martines Hubertusz. is overleden. Martines Hubertusz. trouwde, 25 jaar oud, op zondag 8 mei 1763 met Wihelmina Pieters Droog.

9. Adrianus Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Adrianus Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Goeman en Henricus van Kan. Hij is gedoopt op dinsdag 10 februari 1739 in Veur. Adrianus Hubertusz. trouwde op Pinkstermaandag 4 juni 1770 in Veur met Catharina Fouten.

10. Gerardus Hubertusz. Tettero. Bij de aangifte van de geboorte van Gerardus Hubertusz. waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba Goeman en Bernardus van de Hoeven. Hij is gedoopt op zaterdag 6 mei 1741 in Veur. Gerardus Hubertusz. trouwde op zondag 26 mei 1771 in Stompwijk met Wilhelmina van Haastrecht.

12. Huybrecht Theunisse Tettero. Hij is gedoopt op maandag 13 maart 1758 in Veur. Huybrecht Theunisse is overleden op vrijdag 16 januari 1829 in Rijswijk. Huybrecht Theunisse trouwde op dinsdag 21 mei 1799 in Veur met Geerte Vlas.

17. Bartholomeus Tettero. Hij is gedoopt op zondag 15 september 1765 in Veur. Bartholomeus is overleden op donderdag 12 oktober 1837 in Stompwijk.

Naar boven

Bartholomeus:
(1) trouwde op zondag 30 april 1797 in Stompwijk met Cornelia van Alenberg.
(2) trouwde op vrijdag 16 november 1821 in Stompwijk met Catharina van Oyen.

18. Leendert Tettero. Hij is gedoopt op zaterdag 10 januari 1767 in Veur. Leendert is overleden op maandag 5 augustus 1844 in Stompwijk.

Leendert:
(1) trouwde op vrijdag 14 oktober 1796 in Veur met Maria van der Vos. Maria is overleden op zondag 13 augustus 1820 in Stomwijk.
(2) trouwde op vrijdag 22 november 1822 in Veur met Jannetje Persoon , 34 jaar oud, geboren op dinsdag 12 augustus 1788 in Delft als dochter van Cornelis Persoon en Elisabeth Gre(e)ns. Jannetje is overleden.

Kinderen van Leendert Tettero en Jannetje Persoon :

21. Anthonis Tettero. Hij is gedoopt op maandag 3 november 1823 in Stompwijk.
22. Cornelis Tettero. Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1825 in Stompwijk. Cornelis is overleden op maandag 10 januari 1825.

Naar boven

Beroep: tuinder

21. Anthonis Tettero. Hij is gedoopt op maandag 3 november 1823 in Stompwijk.

Anthonis trouwde op vrijdag 19 november 1847 in Stompwijk met Johanna Zwet, 24 jaar oud, geboren op zondag 11 mei 1823 in Wateringen als dochter van Laurens van Zwet en Cornelia Berkelaar.

Kinderen van Anthonis Tettero en Johanna Zwet:

23. Leendert Tettero. Hij is gedoopt op woensdag 5 april 1848 in Stompwijk.

24. Cornelia Tettero. Zij is gedoopt op woensdag 10 oktober 1849 in Stompwijk. Cornelia is overleden op woensdag 14 augustus 1872 in Stompwijk.

25. Johanna Tettero. Zij is gedoopt op maandag 30 augustus 1852 in Stompwijk. Johanna is overleden op zaterdag 28 december 1912 in Veur.

Johanna trouwde op vrijdag 23 mei 1879 in Stompwijk met Johannes van der Kleij.

26. Clazina Tettero. Zij is gedoopt op woensdag 15 november 1854 in Stompwijk. Clazina is overleden op woensdag 6 januari 1858 in Stompwijk.

27. Johannes Tettero. Hij is gedoopt op donderdag 11 juni 1857 in Stompwijk. Johannes is overleden op dinsdag 23 april 1907 in Stompwijk.

28. Clazina Tettero, geboren op maandag 2 juni 1862 in Stompwijk. Clazina is overleden op donderdag 28 juli 1887 in Stompwijk, 25 jaar oud.

Clazina kreeg een relatie met Johannes Smeelen.

29. Cornelis Tettero, geboren op donderdag 22 juni 1865 in Stompwijk. Cornelis is overleden.

30. Wilhelmus Tettero, geboren op maandag 11 januari 1869 in Stompwijk. Wilhelmus is overleden op vrijdag 19 februari 1869, 0 jaar oud.

Naar boven

Beroep: Schuitenjager / tuinder

23. Leendert Tettero. Hij is gedoopt op woensdag 5 april 1848 in Stompwijk.

Leendert trouwde op vrijdag 26 mei 1876 in Stompwijk met Catharina van Kuijeren.

27. Johannes Tettero. Hij is gedoopt op donderdag 11 juni 1857 in Stompwijk. Johannes is overleden op dinsdag 23 april 1907 in Stompwijk.

Johannes trouwde op Paaszondag 28 maart 1880 in Zoetermeer met Martina Wijsman.

29. Cornelis Tettero, geboren op donderdag 22 juni 1865 in Stompwijk.

Cornelis:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 3 februari 1888 in Stompwijk met Margaretha Mol, 22 jaar oud, geboren op zaterdag 13 mei 1865 in Stompwijk als dochter van Petrus Mol en Catharina Waaijer. Margaretha is overleden.

(2) trouwde, 64 jaar oud, op dinsdag 29 april 1930 in Stompwijk met Cornelia Johanna van Rhijn.

Kinderen van Cornelis Tettero en Margaretha Mol:

31. Anthonis Petrus Tettero, geboren op dinsdag 8 mei 1888 in Stompwijk. Anthonis Petrus is overleden op zaterdag 10 november 1888 in Stomwijk, 0 jaar oud.

32. Petrus Antonius Tettero, geboren op woensdag 26 maart 1890 in Stompwijk. Petrus Antonius is overleden.

33. Anthonis Johannes Tettero, geboren op woensdag 14 oktober 1891 in Stompwijk. Anthonis Johannes is overleden.

34. Catharina Margreta Tettero, geboren op woensdag 26 april 1893 in Stompwijk. Catharina Margreta is overleden. Catharina Margreta trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 13 mei 1919 in Stomwijk met Martinus Bernardus Ruiterman.

35. Johanna Clazina Tettero, geboren op maandag 8 april 1895 in Stompwijk. Johanna Clazina is overleden. Johanna Clazina trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 17 april 1923 in Stompwijk met Johannes Egberts.

36. Alida Theodora Tettero, geboren op maandag 16 november 1896 in Stompwijk. Alida Theodora is overleden. Alida Theodora trouwde, 24 jaar oud, omstreeks 1921 in Stompwijk met Cornelis Johannes Demeier.

37. Margreta Johanna Tettero, geboren op donderdag 14 juli 1898. Margreta Johanna is overleden.

38. Katootje Adriana Tettero, geboren op zaterdag 14 april 1900 in Stompwijk. Katootje Adriana is overleden. Katootje Adriana kreeg een relatie met Pieter Looijenga.

39. Cornelia Geertruida Tettero, geboren op zaterdag 12 oktober 1901 in Stompwijk. Cornelia Geertruida is overleden op zaterdag 9 augustus 1902, 0 jaar oud.

40. Cornelia Agatha Tettero, geboren op vrijdag 9 oktober 1903 in Stompwijk. Cornelia Agatha is overleden.

41. Cornelis Theodorus Tettero, geboren op dinsdag 20 maart 1906 in Stompwijk. Cornelis Theodorus is overleden op zaterdag 15 juni 1907, 1 jaar oud.

Naar boven

32. Petrus Antonius Tettero, geboren op woensdag 26 maart 1890 in Stompwijk. Petrus Antonius is overleden. Petrus Antonius trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 6 juni 1917 in Den Haag met Johanna Cornelia Borsboom.

33. Anthonis Johannes Tettero, geboren op woensdag 14 oktober 1891 in Stompwijk. Anthonis Johannes is overleden.Anton Tettero

(Foto: begraafplaats Goorsestraat in Hengevelde, gemeente Hof van Twente)

Anthonis Johannes trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 mei 1917 in Veur met Jacoba Adriana Hooymans, 24 jaar oud, geboren op maandag 18 juli 1892 in Veur als dochter van Petrus Leonardus Hooijmans en Maria Olsthoorn. Jacoba Adriana is overleden op 31 januari 1979.

Kinderen van Anthonis Johannes Tettero en Jacoba Adriana Hooymans:

42. Margretha Johanna Tettero, geboren op dinsdag 10 december 1918.
43. Margretha Theodora Tettero, geboren op zaterdag 31 mei 1919.
Catharina Tettero

44. Catharina Maria Tettero, geboren op woensdag 2 februari 1921 in Veur. Catharina Maria is overleden op donderdag 14 december 1950 in Ambt Delden, 29 jaar oud.
45. Jacoba Helena Tettero, geboren op vrijdag 6 januari 1922 in Veur.
46. Cornelis Johannes Tettero, geboren op maandag 15 januari 1923 in Veur.
47. Antonius Tettero, geboren in Ambt Delden. Antonius is overleden in Bornerbroek.
48. Petrus Leonardus Tettero, geboren op maandag 21 juli 1924 in Veur.
49. Leonardus Tettero, geboren op maandag 27 januari 1930 in Ambt Delden. Leonardus is overleden op zaterdag 26 november 1966 in Enschede, 36 jaar oud. Beroep accountant.
trouwt G.H.M.J. Westendorp, kinderen: Robertus Antonius (17-2-1959), Marcellinus Johannes (27-11-1960), Philipus Leonardus (28-6-1962) en Connie Maria (31-10-1963)
Zie ook: Parenteel van Johannes Westendorp en De Westendorp-erven.
50. Hendrik Tettero.
51. Jan (Johannes Cornelius) Tettero (14-01-1936 Ambt Delden, overleden 18-01-2004 Rockwood Canada).

Naar boven