Home

Zegels van
Van Tetrode


Uit de abdijen van Egmond en Rijnsburg
en het archief van Van Wassenaer

De oudste tastbare herinneringen aan de adellijke familie Van Tetrode zijn de zegels. Een heer bezegelde in de Middeleeuwen een overeenkomst met zijn zegelring. Daarmee maakte hij een afdruk op een flinke druppel hete was of kaarsevet.

Zegel van Aernt van Tetrode uit 1370.

Het wapen telt drie meerbladeren met een barensteel er over heen.

In de rand is nog net leesbaar S. Arnt Va... ...trode

Abdij van Egmond Ara 638 reg. 445

Terug naar boven

Links: Zegel Dirk van Tetrode, schout van Limmen.

Zegel van 28 augustus 1382 heeft een barensteel. Abdij van Egmond 899 reg. 536

Zegel Dirc van Tetrode, schout van Limmen (1382)Links: Een ander zegel van Dirc van Tetrode, schout in Limmen 1382

Terug naar boven

Zegel Dirc van Tetrode van 4 juli 1398 Wapen met drie meerbladeren. In de rand staat Dirc van Tetrode Abdij van Egmond Ara 400 reg. 663

Zegel Dirc van Tetrode Heinricsz. 4 juli 1398
Boven:
Zegel van Dirc van Tetrode Heinricsz. (1398)

Terug naar boven

Zegel Jan van Tetrode van 27 november 1409

Wapen met drie meerbladeren met tussen het eerste en het tweede blad een indefinieerbaar brisure (breukteken).

In de rand staat S: Jan van Tetrode

Voormalige abdij van Rijnsburg Ara 287 r. 597, 600

Terug naar boven

Symon van Tetrode van 5 mei 1456 Wapen: een leeuw, mogelijk met barensteel. Duidelijk is een bastaardstreep te zien.

Hij zegelde de acte waar dit zegel aan hangt als schout van Scoirle ofwel Scoorl.

Onbekend is uit welk geslacht zijn vader stamt.

Zegel van Hughe van Tetrode (1463) Boven: Zegel van Hughe van Tetrode (1463).

Terug naar boven

Zegel van Jan van Tetrode, schepen van Leiden.

17 februari 1476

Wapen met drie meerbladeren, helm met dekkleden, helmteken een antieke vlucht. Randschrift S Jan van Tetr..

Voormalige abdij van Rijnsburg Ara 399, reg. 879

Terug naar boven

Home