..

On July 21 2002 we visited the General George C. Marshall Museum in Zwijndrecht the Netherlands

We were very impressed. They now moved to Overloon to the National War and Resistance museum called Liberty Park.

Here some pictures of 2002

Op 21 Juli 2002 hebben we het Generaal George C. Marshall Museum te Zwijndrecht Nederland bezocht.

We zijn erg onder de indruk ze zijn nu naar het nationaal oorlogs en verzetsmuseum "Libertypark"in Overloon verhuisd.

Hier enkele foto's van toen

 ..

De foto's zijn niet geweldig, het museum wel!

The pictures aren't great, the museum was!

......

Er staan ladingen spullen voor logistiek en voor reparatie. Men kan zien dat de eigenaar erg technisch moet zijn.

There are loads of equipment for logistics and also for repairs. One can see that the owner has to be very technically minded

..

Gereedschappen en onderdelen

Tools and spare parts

...........

 

 ............................

Zelfs een smidse en een werkplaats truck, De smidse komt wel erg bekend voor, straks als we thuis komen maar eens aan pa vragen of wij hem mogen hebben.

Even a forge and a workshop truck, and the smithy looks very familiar, better ask dad if we can have it when we come home.

..

 

Routes van de Red Ball Express Routes of the Red Ball Express.

In Timberwolf Tracks there is mentioned from page 41 the Timberwolf participation in the Red ball Express from September 11 to October 10 when the when they were "earmarked for combat".

In Timberwolf Tracks wordt op pagina 41 verteld dat de Timberwolf Divisie deelnam aan de Red Ball Express, van 11 September tot 10 Oktober toen ze "een oormerk voor vechten" kregen.

Dus dit deden ze voordat ze ons kwamen bevrijden?

So this is what they did before they came to liberate us?

.

..

Prachtig tentoongesteld ook, je komt niet uitgekeken.

Beautiful displays to, we don't know where to look first.

..

.........................................

Einde van de Red Ball express.

The End of the Red Ball express

.......

We kunnen helaas niet meer laten zien want ma haar camera was vol.

Unfortunately we can't show you more as mom ran out of disc space in her camera.

.........

Stel je voor als je door een museum loopt en er is een kamer waar je alles aan mag raken, met uniformen en speelgoed geweren om te spelen en "spring boot kussens" en allerlei echte geluiden bij de vrachtwagens, jammer dat wij daar nu te groot voor zijn.

Imagine walking through a museum and then coming to a room where you can touch everything, wear uniforms and use toy guns to play and "jump boat cushions" and real sounds in the vehicles, boy it's a pity we've grown out of that.

En er was nog heel veel meer. -- And there was much much more.

We hopen dat u dit ook leuk vond. Groeten van Bart en Teun.

We hope you enjoyed this to. Regards of Teun and Bart.

Wilt u SVP ons gastenboek tekenen.

Would you please sign our Guestbook?

Free Guestbook from Bravenetpowered by Powered by Bravenet bravenet.com

Iets te vragen of zeggen? Probeer a.u.b. ons FORUM

Something to ask or say? Please do try our FORUM

Free Message Forum from Bravenetpowered by Powered by Bravenet bravenet.com

 Return to:

Ga terug naar:

Or / of

Granddad in Ulm - Opa in Ulm

Timberwolf Album

Collored pictures of the 104th!

Pictures 413th foto's

newspaper cuttings - krantenknipsels

Visitors 104th Inf.Div.- Visite 104de Inf.Div.

Bevrijding Achtmaal - Liberation Achtmaal

Mr. Dukes Museum

Achtmaal- Zundert - Wernhout-▒- pre WW2

www.2oostvogels.nl

 

Webmaster: J.Oostvogels van Dijk

ęcopyright Jeanne Oostvogels van Dijk

oostvogels@hetnet.nl

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.