Search page ------ Zoek pagina

 Not for retail ------ Niet voor verkoop

We want to pay a reasonable price and tell you honestly if we can't afford it.

We willen een redelijk bedrag betalen en zullen het eerlijk zeggen als we het niet kunnen betalen.

 

Things we are still looking for

 

Dingen die we nog zoeken

 

Crest and Badge

104th Infantry Division

Recon troops.

 

Speld en Badge

104de Infanterie Divisie

Verkennings troepen.

 

Crest and Badge

104th Infantry Division

329th Medical Battalion.

 

Speld en Badge

104de Infanterie Divisie

329de Medisch bataljon.

 WACS uniform(s) British or American military uniforms.

 

WACS Uniform; Vrouwelijke soldaten uniformen. Brits of Amerikaans.

 WACS olive drab garrison cap(s).

 

Keepie in olijf groen voor vrouwen.

 Old Dutch Uniforms.

 

Oude Nederlandse Uniformen.

 American ETO Nursing Uniform.

 

Amerikaans Verpleegsters Uniform Europees oorlogs theater.

Everything related to WW2.

 

Alles dat te maken heeft met de tweede wereldoorlog.

Maps; letters; posters; pictures

Books; diaries; your own story; scrap books

Uniformen; uniformdelen; gebruiksvoorwerpen

 

 

 

Landkaarten; brieven; posters; foto's

Boeken; dagboeken; uw eigengeschreven verhaal Plakboeken

Uniforms; uniform parts; utilities; crests and badges; things you used.

 

Please Mail us

 

Mail ons A.U.B.

 

Back to english page / Terug naar Nederlandse pagina

Or/of

Klik hier voor de bladwijzer---click here for the Sitemap

Webmaster: J.Oostvogels van Dijk

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

stmoverz@hetnet.nl

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.