..

Wommelgem Fort 2 informatie in Nederlands.......... Wommelgem Fort 2 informatie in Nederlands

Click the first digits for Pictures of Saturday August 02 2002-08-04:

Klik op de eerste cijfers voor Foto's van Zaterdag 2 Augustus 2002:

1 2 3 4

None of the displayed weapons are fire-able, all are licensed no sharp ammo was on the premises, This is about liberation! It's more like a living museum.

Geen van de getoonde wapens zijn vuurbaar en allen hebben een vergunning er was geen scherpe amunitie aanwezig, Dit gaat over bevrijding! Het is meer als een levend museum.

Other nice things to look at --- Andere leuke dingen om naar te kijken

Pictures - Timberwolf Retreat Camp - foto's

Visiting the General George C. Marshall Museum bezoek aan het Generaal George Marshall Museum

Timberwolf Album

Return to ---- Ga terug naar

BEVRIJDING VAN W.O.2 MUSEUMPJE VAN

BART EN TEUN OOSTVOGELS

SMALL LIBERATION OF WW2 MUSEUM

Or / of

Index:

Laat ons horen hoe u deze website vond in dit gastenboek.

Please take a minute to let us know what you thought about this site in this guestbook.

Forum

Memories WW2-The Netherlands-Achtmaal-Zundert Forum

Come and tell your story, ask your questions and share your knowledge of WW2 + the liberation of The Netherlands-Achtmaal and Zundert and vicinity.

Kom vertel uw verhaal, stel uw vragen en deel uw kennis van W.O.2 en de bevrijding van Nederland-Achtmaal en Zundert en de omgeving.

Or mail us ---- Of mail ons

e-maile-mail

..

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.