..

None of the displayed weapons are fire-able, all are licensed no sharp ammo was on the premises, This is about liberation! It's more like a living museum.

Geen van de getoonde wapens zijn vuurbaar en allen hebben een vergunning er was geen scherpe amunitie aanwezig, Dit gaat over bevrijding! Het is meer als een levend museum.

Saturday 4th of August 2002 -------- Zaterdag 4 Augustus 2002

 

Re-enacting on a Tank -- Na-spelen op een Tank

..

Where are the kitchen and canteen?

Waar zijn de keuken en de kantine?

..

 

 ..

Bart and Teun look how Raf is filling some shells for the cannon "shots" later, behind them lots of crates.

Bart en Teun kijken toe hoe Raf de hulzen vult voor de kanon "schoten" later, achter hen heel veel kisten.

..

Changing of the guards

Wisselen van de Wacht

..

This English paratrooper has a red cross so he is a glider pilot I think I understood, but isn't he terribly lost????

Deze Britsche Paratrooper heeft een rood kruis op zijn arm dus hij is als ik het goed begrepen heb een Glider piloot, maar is hij niet vreselijk verdwaald?

..

The Camp is officially opened and this man tells everybody what a lot of work HWW did in the benefit of the Fort that was in a bad state although some volunteers already started a great job. The Fort is opened every last Saturday of the month and people are guided then through it and are told a lot of details.

Het kamp wordt officieel geopend en de Schepen verteld dat de HWW zo'n goed werk aan het Fort heeft verricht, dat in een slechte staat was al hadden enkele vrijwilligers al verschrikkelijk goed werk gedaan. Het Fort is iedere laatste zaterdag van de maand te bezichtigen met een gids die gedetaileerd kan vertellen over de geschiedenis.

..

The opening shots give a lot of smoke.

De openings salvo's geven wat rook, net echt.

Klik het cijfer om verder te gaan /Click the digit to go to continue

1 2 3 4 

Return to ---- Ga terug naar

..

Or / of

Index:

Or mail us ---- Of mail ons

e-maile-mail

..

Other nice things to look at --- Andere leuke dingen om naar te kijken

Pictures - Timberwolf Retreat Camp - foto's

Visiting the General George C. Marshall Museum bezoek aan het Generaal George Marshall Museum

Timberwolf Album

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.