..

None of the displayed weapons are fire-able, all are licensed no sharp ammo was on the premises, This is about liberation! It's more like a living museum.

Geen van de getoonde wapens zijn vuurbaar en allen hebben een vergunning er was geen scherpe amunitie aanwezig, Dit gaat over bevrijding! Het is meer als een levend museum.

 

Friend or Foe??? Vriend of Vijand???

..

The kitchen was great, but lucky for some the AAA failed, as no one was there to spot the planes.

De keuken was geweldig, maar gelukkig voor sommigen faalde het luchtafweer geschut; geen spotters.

..

Rainy day today, but all participators had a dry place.

Regenachtig vandaag, maar alle deelnemers hadden een droge plaats.

.......................................

Searchlight!!!

Zoeklicht!!!

..

Red Ball Express

..

Many vehicles

Veel voertuigen

..

 ..

And a marvellous location

En een geweldige locatie.

.

The island of the Fort

Het eiland van het Ford

..

Bart leaves his tent, in the tent is Teun...................All sorts of vehicles restored to the detail.

Bart verlaat zijn tent, in de tent zit Teun................Allerlei tot in detail gerestoreerde voertuigen.

..

Ronald is back at his post with a crate.

Ronald komt terug op zijn post met een kist.

..

Henk arives "home"

Henk arriveert "thuis"

..........................

José saws some buttons back in place...........A tent with everything in it an occupant could need.

José zet een paar knopen aan.............Een tent met alles erin wat de bewoner ervan nodig kan hebben.

..

Great exhibitions are to be seen

Er zijn prachtige opstellingen te bewonderen

The smithy really works.

De smitse werkt geweldig.

Klik het cijfer om verder te gaan /Click the digit to go to continue

1 2 3 4 

Return to ---- Ga terug naar

..

Or / of

Index:

Or mail us ---- Of mail ons

e-maile-mail

..

Other nice things to look at --- Andere leuke dingen om naar te kijken

Pictures - Timberwolf Retreat Camp - foto's

Visiting the General George C. Marshall Museum bezoek aan het Generaal George Marshall Museum

Timberwolf Album

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.