None of the displayed weapons are fire-able, all are licensed no sharp ammo was on the premises, This is about liberation! It's more like a living museum.

Geen van de getoonde wapens zijn vuurbaar en allen hebben een vergunning er was geen scherpe amunitie aanwezig, Dit gaat over bevrijding! Het is meer als een levend museum.

Zondag 4 Augustus ---- Sunday the 4th of August

..

Two welknown Timberwolf Guards on the left and to the right a War Correspondent

Twee welbekende Timberwolf wachten links en rechts een Oorlogs Correspondente

................................

A British Siren...................................Defending the base

Een Britsche Sirene ................En een verdedigingspost

....------....

Checking out the Machine guns

Even de machine geweren Controleren

..--..

A manhole Een schuttersputje..................

 

...

Wohh! baking some beans over an open fire, That's hot!!!!! ....... Boy what a night, please let me sleep.

Jeee ! Bonen warmen op een open vuur, dat is warm!!!!!..................Tsjonge wat een nacht, laat me alstublieft slapen.

 View from the island .... Zicht vanaf het eiland.

.

Great material, lovely restored ---- Geweldig materiaal, Prachtig gerestaureerd.

Underneath the Camp is the fort. ---- Onder het Kamp is het fort.

..

There are all kinds of traces of the years gone by, When fully restored there'll probably only be traces left of the wars that it endured.

During WW2 we were told "Rommel" came here with his African Army to rest a few weeks.

The soldiers weren't allowed to contact the soldiers already staying here.

They were kept on the island and there they had to amuse themselves, we were told that there are still some drawings of Camels on the walls.

Er zijn allerlei sporen van de voorbije tijd, Als het volledig gerestaureerd is zullen er waarschijnlijk alleen sporen over zijn van de geleden oorlogen.

Gedurende de tweede wereld oorlog, zo vertelde men ons kwam "Rommel" hier met zijn Afrika leger om enkele weken te rusten.

Ze mochten geen contact hebben met de andere soldaten die hier al gelegerd waren.

Ze werden op het eiland gehouden en moesten zich daar amuseren, er is ons verteld dat er nog steeds tekeningen van kamelen op de muren staan.

And so this picture of Tents on the Fort is the last one of a splendid weekend.

En zo is deze foto van tenten op het Fort de laatste van een geweldig weekeinde.

Klik het cijfer om verder te gaan / Click the digits to continue

1 2 3 4 

Return to ---- Ga terug naar

..

Or / of

Index:

Laat ons horen hoe u deze website vond in dit gastenboek.

Please take a minute to let us know what you thought about this site in this guestbook.

Memories WW2-The Netherlands-Achtmaal-Zundert Forum

Come and tell your story, ask your questions and share your knowledge of WW2 + the liberation of The Netherlands-Achtmaal and Zundert and vicinity.

Kom vertel uw verhaal, stel uw vragen en deel uw kennis van W.O.2 en de bevrijding van Nederland-Achtmaal en Zundert en de omgeving.

Or mail us ---- Of mail ons

e-maile-mail

..

Other nice things to look at --- Andere leuke dingen om naar te kijken

Pictures - Timberwolf Retreat Camp - foto's

Visiting the General George C. Marshall Museum bezoek aan het Generaal George Marshall Museum

Timberwolf Album

©copyright Jeanne Oostvogels van Dijk

Note/opmerking: as far as we know there is no copyright the shown pictures in this site, if we are mis informed please tell us and we'll remove the picture at once / zo ver wij weten is er geen coppy right op de getoonde foto's op deze site, als we verkeerd zijn geinformeerd meld het ons dan en wij zullen betreffende afbeelding verwijderen.