Voor sopranen, alten, tenoren en vooral bassen zijn nieuwe leden altijd welkom.
Om ook in de (nabije) toekomst te kunnen blijven zingen zijn vooral jonge(re) leden noodzakelijk, voor alle stemgroepen.

 

Copyright 2004-2020
P.H.M. (Peter) van Dal

Mocht u vragen hebben kunt u altijd een email sturen naar onze voorzitster of telefonisch:013-5082450.

Op de pagina van parochie ‘De Goede Herder’ In het Goirles Belang vindt u gegevens wanneer het Caeciliakoor de diensten in de St. Jan in Goirle opluistert.

Eerste Pinkterdag 4 juni 2017 vierde het Caeciliakoor van de Sint Jan in Goirle haar 180 jarig jubileum.

Tegen de verwachting in - in 2007 werd het 170 jarig bestaan uitgebreid gevierd, omdat het twijfelachtig was dat het koor het 175 jarig bestaan zou halen, gezien de hoge gemiddelde leeftijd van het koor - was het 4 juni 2017 de dag om het 180 jarig bestaan te vieren.

Mien Glaser is in 2017 ook 25 jaar voorzitster, voor haar dus een dubbel jubileum.

Mien bood na de viering, aan de  aanwezige burgemeester Mark van Stappershoef, een exemplaar aan van het in 2007 bij gelegenheid van het 170 jarig bestaan door Peter van Dal geschreven jubileumboek.

Dirigent Paul van hoek, in 2017 gedurende 32 jaar dirigent, wil voorlopig nog doorgaan met het Caeciliakoor.

Met dank aan burgemeester Mark van Stappershoef voor het beschikbaar stellen van de foto en zijn echtgenote voor het maken ervan.

 

Op 22 november 1837, de gedenkdag van de patroonheilige van musici Sint Caecilia, werd het Caeciliakoor van de St. Jan in Goirle opgericht.
Het 175 jarig bestaan vierden wij eerste Pinksterdag 2012, omdat op diezelfde feestdag in 1839 het mannenkoor waarschijnlijk voor het eerst de dienst opluisterde. In dat jaar werd ook het eerste reglement officieel door pastoor Minoretti goedgekeurd, terwijl eerste Pinksterdag 1970 ons koor de eerste keer als gemengd koor de Eucharistie opluisterde.

Tijdens de jubileumviering hebben we de Choral- Messe van Anton Bruckner voor de eerste keer ten gehore gebracht, onder leiding van onze dirigent Paul van Hoek en op het Loret- Verschuerenorgel begeleid door Rob Nederlof, sinds oktober 2010 onze vaste begeleider en opvolger van Paul Hermsen.


Het Caeciliakoor is zeer sterk aan het vergrijzen. Het zou jammer zijn als we door te weinig nieuwe jonge(re) leden over een tijdje zullen moeten zeggen: ’tot onze spijt moeten we er een punt achter zetten’.

De hoge leeftijd van een aantal leden was ook de reden dat we in augustus 2007 het 170 jarig bestaan uitgebreid gevierd hebben. Ter gelegenheid van dat jubileum schreef toenmalig bestuurslid Peter van Dal een jubileumboek dat als titel kreeg: “R.K. Caeciliakoor Sint Jan Goirle 1837-2007” met als ondertitel: 170 bewogen jaren.

Tijdens het schrijven van het boek passeerden zoveel namen de revue dat je zou gaan denken dat in de vorige eeuw van elke familie in Goirle wel iemand lid was van het koor. In sommige families waren ook, en zijn nu nog steeds, meerdere familieleden lid van het koor.
Zie verder het hoofdstuk ‘Jubileumboek’.


Wilt u meer informatie over ons koor, of wilt u eens vrijblijvend een repetitie meemaken om de sfeer te proeven, schroom dan niet contact op te nemen met onze voorzitster, mevrouw Mien Glaser, te bereiken op telefoonnummer 013-5082450 of stuur een email via de link onder op deze pagina.

Loop gerust eens binnen tijdens onze repetitie, elke woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Emmaüskapel in de Sint Jan, gelegen aan de Kerkstraat 1 te Goirle, waar u tot ± 20:30 uur onaangekondigd binnen kunt lopen; u mag natuurlijk ook eerst onze voorzitster bellen.

Tijdens de pauze rond 21:00 uur is er tijd voor een kopje koffie of thee en een praatje in het parochiecentrum; gezelligheid staat namelijk bij ons ook hoog aangeschreven.

Wij hopen u binnenkort graag te mogen verwelkomen als nieuw lid; het blijkt ook dat zingen goed is voor het imuunsysteem, een reden te meer dus om mee te komen zingen.


Met vriendelijke en muzikale groet,

Bestuur en leden Caeciliakoor Sint Jan Goirle.

Mien Glaser, voorzitter van het Caeciliakoor, is in 2020 Lid geworden in de Orde van Oranje- Nassau en is blij verrast met deze Koninklijke onderscheiding.

Zij kreeg deze onderscheiding voor haar activiteiten binnen de Goirlese gemeenschap.

Vanaf 1990 is zij  lid van het Koor en in 1992 werd zij gekozen tot voorzitter.

Ook is zij verbonden met het rouw- en trouwkoor, de paramentengroep en de torengroep.

Na het overlijden van haar man Toon nam zij het initiatief om te komen tot eetprojecten voor alleenstaanden (en soms eenzame) mensen.

Mien, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Foto: Gemeente Goirle

Foto: uit collectie Corrie Verschure: Het koor in 1975