| 17 augustus 2004 |


Ethiek gaat over moraliteit, over de zedelijkheid van het handelen, over het goed of kwaad zijn ervan.
Het woord stamt uit het grieks en betekent: de hoedanigheid, het karakter, de gezindheid, het gemoed, de grondhouding. Het betreft het overdenken van het handelen.
Ethiek is de reflectie op het gedrag en op de beweegreden van het gedrag.

Ethisch bezig zijn

Dit begrip heeft een actieve betekenis en is als volgt te omschrijven:

  • Het reflecteren op het - persoonlijk - handelen.
  • Het doen van zelfonderzoek.
  • De vormgeving van het persoonlijk recht op zelfbeschikking.
  • Het laten zien wat autonomie betekent in het persoonlijk handelen.
  • Het nadenken over de motieven en achtergronden van het handelen.
  • Het formuleren wat goed en wat kwaad is in een situatie.
  • Het streven de kwaliteit van het handelen te vergroten.
  • Het aandacht geven aan wat genoemd wordt de grondhouding.
  • Het bevorderen van meer genoegdoening in het handelen en het leven.

Reflectie

Reflectie in de betekenis van ethische reflectie versterkt de motivatie van het handelen, geeft aan het handelen meer betekenis en diepgang, maakt de samenwerking transparant en heeft een positief effect op de arbeidssatisfactie, dat is: geeft meer voldoening in het werk.

De ethische reflectie betreft de beweegredenen van het gedrag, het handelen; het houdt in bezinning op en overdenking van te maken afwegingen bij het nemen van beslissingen. Derhalve gaat het over het doel van het leven, over geluk en goed leven. Het helpt vragen beantwoorden over wat goed is, en waarom. En als er geen antwoord wordt gevonden, is er toch zeker sprake van bewustwording van de vraag. Niet alle vragen kúnnen of moeten meteen beantwoord worden. Soms is reflectie over een langere periode en in communicatie met anderen nodig om een antwoord te leren formuleren.

 

 

|| Legal Notice ||
Copyright 2004, Ethiek. org