| 17 augustus 2004 |






Wat gij niet wilt dat u geschiedt.......

Integriteit

Ethiek als wijze van zelfreflectie kan ook helderheid geven over wat integriteit inhoudt. Ethiek kan helpen antwoord te geven op de vraag wat het betekent als iemand 'integer' of 'niet integer' genoemd wordt.

Integer als latijns woord betekent 'heel' in de betekenis van: gaaf, af, volmaakt, ongeschonden, niet gekwetst, maagdelijk.Zo wordt in Oost-Brabant 'heel' gebruikt in de uitdrukking 'een hele appel'; daarmee wordt bedoeld een appel die niet rot, niet gekwetst is. In de gemeente Spijkenisse wordt dit 'heel' gebruikt in de slogan 'schoon-heel-veilig' als kenmerk van de wijkaanpak.
Integriteitis in dit verband te vertalen met 'heelheid'.

Integer handelen

Integer/heel handelen heeft een diepe dimensie: 'heel zijn in het handelen' betekent dat de mens in zijn handelen de ander 'heel' laat en zelf 'heel' blijft. De ander 'heel' laten, dat is: niet kwetsen of schenden. Anders gezegd: de mens dient zowel de ander te respecteren en vertrouwen te geven, met hem te communiceren in openheid en verantwoordelijkheid, als zichzelf niet te kwetsen, eerlijk te blijven tegen zichzelf, dus zelf 'heel' te blijven.

Waarden en normen

Het accent ligt bij integer handelen sterk op het besef van waarden en normen van de samenleving in het algemeen (wetten enzovoorts) en vervolgens op de persoonlijke opvatting van waarden en normen. Maar niet vergeten mag worden dat de persoonlijke reflectie plaatsvindt binnen het kader van de 'normen' = de 'spelregels' van de samenleving (in het groot en in het klein), van de organisatie / onderneming waar iemand werkzaam is en van de eigen kleine wereld om zich heen. De waarden en normen van de 'omgeving' van de mens in de meest ruime zin spelen een betekenisvolle rol. Enkele waarden zijn: respect, trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

Waarden zijn kenmerken van de mens waaraan hij herkenbaar is; het zijn aspecten in zijn (grond)houding waarop hij kan worden aangesproken; ze zijn voor hem een bron van motivatie. Waarden zijn daarom zeer persoonlijk van aard; ze zijn het fundament van het handelen. In de huidige discussie over ' waarden & normen' worden de begrippen veel in één verband genoemd, alsof ze bij elkaar horen. Niets is minder waar! Immers, zoals gezegd, zijn waarden persoonlijk, eigen, in de mens individueel ontwikkeld; en bovendien ontwikkelen zij in de mens door alle invloeden waaraan de mens blootstaat een leven lang.... daarentegen:

Normen zijn objectieve voorschriften, richtlijnen, handelingsaanduidingen; ik zou zeggen dat normen zijn al onze wetten bijvoorbeeld. Normen zijn objectief en voor iedereen geldend, altijd wanneer het dezelfde omstandigheden betreft. In mijn handelen ben ik verantwoordelijk voor de wijze waarop ik de norm toepas: de norm is wel uitgangspunt.

De integriteit van de een dient er borg voor te staan dat de integriteit van de ander in het handelen gewaardeerd en beschermd wordt.

 

|| Legal Notice ||
Copyright 2004, Ethiek. org