(Internationaler Verein von Fahrkartensammler)

 

 

Met bovenstaande Hyperlink (CTC-Banner) reeds op het web te vinden.

 

Deze Duitstalige vereniging onderzoekt de geschiedenis van vervoerbewijzen en wil deze kleine documenten voor het nageslacht bewaren. De CTC geeft een kwartaalblad uit, en organiseert ieder jaar, in de herfst, haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en Ruilbeurs. Deze zgn. Tagung wordt beurtelings door één van de leden georganiseerd. Over het algemeen worden de beurzen gehouden in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Sinds 1991 ben ik een trouwe bezoeker  van deze beurzen. In 2001 en 2007 heb ik deze beurs zelf georganiseerd in Leeuwarden resp. Harlingen. Dit jaar, 2008, wordt de beurs gehouden in Nürnberg, Duitsland. Op zo'n ruildag gaan er circa 100.000 treinkaartjes over de tafels. We ruilen altijd met gesloten beurzen.

 

 

Ruilen van kaartjes tijdens de door mijzelf georganiseerde CTC-Ruilbeurs in het Eurohotel te Leeuwarden op zaterdag 11 november 2001.

 

De 30 aanwezige verzamelaars kwamen uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige organisaties van Verzamelaars van Vervoerbewijzen zijn:

-The Transport Ticket Society, Groot Brittanië.

-The Australian Transport Ticket Collectors Association, Australië.

-Bahn Sozial Werk, Duitsland. Dit is een groep van verzamelaars, ontstaan uit de Duitse Spoorwegen, waar ook niet-spoorwegpersoneel lid van kan worden.

Jaarlijks wordt door deze groep een ruilbeurs georganiseerd in Frankfurt (eind Februari/begin Maart)