Het kleinste Spoorwegmuseum van Europa, Zum Prellbock bevindt zich in Lunzenau, Sachsen, aan de Mulde

Das kleinste Eisenbahnmuseum Europas, Zum Prellbock, befindet sich in Lunzenau, Sachsen, an der Mulde

Verzamelaar Wytze Wijbenga heeft over de Nederlandse Tramweg Maatschappij een interessante site gemaakt

Sammler Wytze Wijbenga hat vom Nederlandse Tramweg Maatschappij einen interessanten site gemacht

Op het gebied van het Verzamelen van Vervoersbewijzen verschijnt het 2-maandelijkse blad Kaartjesbrief

Auf dem gebiet vom Fahrkartensammeln erscheint das 2-monatliche Zeitschrift Kaartjesbrief

Het vaktijdschrift ticket verschijnt 6 maal per jaar in de Duitse taal en informeert over alle aspecten van Vervoerbewijzen: tarieven, ontwerp en aanbiedingen. De artikelen behandelen thema’s uit de gehele wereld, met de nadruk op Zwitserland en Duitsland

Die Fach-Zeitschrift ticket erscheint 6 Mal jährlich in deutscher Sprache und informiert über alle Aspekte von Fahrausweisen: Tarife, Verkauf, Herstellung und Angebote. Die Artikel behandeln Themen aus aller Welt, mit Schwergewicht Deutschland und Schweiz.

Mónica Alfonso uit Argentinië verzamelt Zak Kalenders uit de gehele wereld

Mónica Alfonso aus Argentinien sammelt Taschenkalender aus den ganzen Welt

Interessante site die alle facetten van de rederij Doeksen laat zien, zoals Veerdiensten van Harlingen naar Vlieland en Terschelling, Berging- en Sleepbedrijf

Freonen van Theunis Sjoerd Elzinga

Op deze site post Theunis Sjoerd regelmatig foto's, berichtjes, filmpjes, cartoons en veel voetbalnieuws.

Post ook even een reactie!

 

De ‘BoemerangMan’

 

Welkom op de site van de Nederlandse Boemerang Specialist:

 

www.boemerangman.nl

 

Boemerang Studio Engwerda

 

Na de jarenlange, succesvolle restauratie van

de La Licorne is Gerard Kroon nu begonnen aan

zijn Porsche 912 uit 1968.

Volg op zijn site de restauratie: Porsche 912

 

Deze Porsche komt oorspronkelijk uit Ventura Californie en is in 2005 ingevoerd in Nederland.

www.oudzuidlaren.nl

 

Sinds december 2003 verzamelt Henk Jan Rutgers oude ansichtkaarten van Zuidlaren en omgeving.

Vooral zijn hier foto’s te vinden van het hele traject van de paardetram van Vries/Zuidlaren (treinstation) naar Groningen.

Interessante website van Theo Adriaanse

met zijn omvangrijke collectie Zandlopers

www.zandlopers.nl