Foto's 2010:

Bemesten en later zaaien met GPS en rijenbemesting:


Inkuilen en combinen:

Veluwegroen aan't klepelen: