OnLine Customized&FastJS Copyright pc1l 2007

LED Weerstand Calculator


beschikbare spanning Ub in Volt
voorgeschreven LED spanning Uled ( Uf ) in Volt
voorgeschreven LED stroom Iled ( If ) in mA
aantal LEDS per keten, verwerking van decimale invoer is geblokkeerd
temperatuur van de kamer of van de behuizing in °C
warmteweerstand van de te berekenen weerstand in °C/mW

gezochte LED serieweerstand in Ohm, afronden naar boven volgens de toegepaste E reeks
gedissipeerd vermogen van de berekende weerstand in mW, ruim afronden naar boven !
temperatuur van de berekende weerstand ( niet ingesoldeerd ) in °C

maximaal mogelijk aantal ( rekenkundig ) te plaatsen LEDS
te adviseren aantal LEDS ( zie ook toelichting hieronder )

spanning over de berekende LED serieweerstand in Volt
gedissipeerd vermogen in de LED in mW bij gebruik berekende weerstand
totaal gedissipeerd vermogen van ( alle ) LED in mW bij gebruik berekende weerstand
totaal gedissipeerd vermogen in mW van de keten inclusief berekende weerstand

Bij een result gelijk aan nul heb je het theoretisch maximale aantal LEDS voor de keten gevonden. Je kunt dan minder LEDS gebruiken in combinatie met een serie weerstand. Dit JS rekent volgens de reguliere formules voor LED voorschakelweerstanden. Bij een negatief result is de som van alle LED spanningen groter dan Ub, dus dan ook minder LEDS in de betreffende keten toepassen ..... Zie ook bij : te adviseren aantal LEDS ( er zijn nogal wat misverstanden over : hier wordt een gemiddelde en afgeronde waarde van twee-derde ( 2/3 ) toegepast, je kunt natuurlijk, als je dat veiliger vindt, nog minder LEDS per keten opnemen in combinatie met een grotere weerstand ). Zie ook ( meer overzichtelijk ) http://members.home.nl/pc1l/coax/rled1.htm

Tot slot ( voor de geinteresseerden ) : als je de warmteweerstand Rth r-a ( Rth c-a, thermal resistance ) van de betreffende weerstand weet ( al of niet ingesoldeerd ! ), kun je deze ook samen met de temperatuur van de omgeving ingeven. Default in dit script is hier : Rth r-a = 0.35 °C/mW ( een bepaald 1/4 watt metal type ). Het exacte result geldt hier voor een weerstand, niet ingesoldeerd, een situatie waarbij de weerstand zich in een ( theoretische ) ruimte bevindt met de aangegeven temperatuur. Via de aansluitdraden wordt nu geen warmte aan een print overgedragen of opgenomen. Echter bijvoorbeeld wel naar/van de LED ! Na montage kan de temperatuur dus afwijken van de berekende waarde, tenzij je voor de werkende schakeling de exacte Rth gevonden hebt. Zo niet, dan betreft het een result dat je enig idee kan geven over de te bereiken temperatuur.

Copyright pc1l 2007 55 73 ! ((-,O)) .....