Copyright pc1l 2009 Ruis Factor en Getal Berekening van een Coax Lengte

Betreffende standaard Coax Kabels, RG, karakteristieken gemeten bij 290 K ( 17 C )

-----> lengte in meter
-----> verzwakking per 100 meter in dB, f = c
-----> fysieke temperatuur van de kabel in ° C

------------------------> -----> ingavebevestiging van de lengte
------------------------> -----> ingavebevestiging van de verzwakking per 100 meter
------------------------> -----> ingavebevestiging van de temperatuur

NF ruisfactor coaxlengte ( waarin ondermeer antilogP1/P2/10 <=> 10logP1/P2
) 1
NF ruisgetal coaxlengte in dB ( power en spanning betreffende )
2

extra : toegevoegd op verzoek (141209) NF ruistemperatuur coaxlengte in K

extra : toegevoegd op verzoek (141209) NF fysieke temperatuur coaxlengte in K

1 betreft de vermogensruis ( de spanningsruis, die vaak toegepast wordt bij metingen,
kan ook opgenomen worden in een script, zo'n JS is op verzoek te maken : pc1l@veron.nl ).

2 theoretisch is bij 17 ° C ( karakteristieken ! ) het ruisgetal exact gelijk aan de verzwakking
van het betreffende kabeldeel ..

Tot slot, voor hen die onbekend zijn hiermee : het ruisgetal ( in dB ) betreft
altijd vermog
ens en spanningsruis .. Dit in tegenstelling tot de ruisfactor
( vermogens of spanningsruis ). Zendamateurs gebruiken vaak de vermogensruis
om te rekenen. Zo ook in dit JS.

Verantwoording ( alleen voor WebMasters ).

Een en ander moest zo eenvoudig mogelijk uitzien en bruikbaar zonder dat de
nauwkeurigheid vermindert. De gebruiker hoeft geen inzichten te hebben in het rekenen
met dB uitdrukkingen. Ondanks bovenstaande moet het script intern zo compact
mogelijk zijn in mathematisch opzicht ( los van de broncode gezien ).
Het JS moet waarschuwen bij bepaalde foute ingaves .. dat was de opdracht.

De berekening is eenvoudig, deze uiterst simpele manipulaties :

L = antilog[(P1/P2)*(l/100)/10] waarin l is de lengte van de kabel

T ( K ) = 273 + t ( C )

1 + [(L-1)T]/290 waarin L is een lineaire grootheid ( factor, attenuation )

worden omgezet naar JS :

ruisfactor 1 + ((Math.pow(10,(parseFloat(form.e.value)/100*parseFloat
(form.l.value)/10))-1)*(273+(parseFloat(form.t.value))))
/290 ; form.nfx.value = Math.round ( resultx * 1000 ) / 1000;

ruisgetal 10*(Math.LOG10E*Math.log( 1 + ((Math.pow(10,(parseFloat
(form.e.value)/100*parseFloat(form.l.value)/10))-1)*(273+(parseFloat(form.t.value))))
/290)) ; form.nfy.value = Math.round ( resulty * 1000 ) / 1000;

Voordeel van deze bewerkingen voor de gebruiker :

geen lengte in inch
geen apart rekenen met logaritmen
geen temperatuur in K
geen aparte berekening van of uit de ruistemperatuur
geen omrekenen van het NF ( ruisfactor en/of
ruisgetal ) : direct resultaat, vermogensruisberekening

Waarschuwen bij een overschrijding :

lengte : vanaf 0 meter
verzwakking : negatieve waarden
temperatuur : bij
overschrijding van - 273 ° C en 70 ° C is er een extra alert actief ..
en bij ingave van - 273 ° C ( absolute nulpunt ) wordt voor de ruisfacor een 1 en
voor het ruisgetal een 0 aangegeven ongeacht de andere ingaves.

Copyright pc1l 2009 55 73 ! ((-,O)) .....